Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Природні зони північної америки

Скачати 169.36 Kb.

Тема. Природні зони північної америки
Скачати 169.36 Kb.
Дата конвертації 19.04.2017
Розмір 169.36 Kb.

Клас_____ №______ Дата______
Тема. ПРИРОДНІ ЗОНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
Мета. Навчальна: актуалізувати поняття «природна зона», «широтна зональність», «висотна поясність». Ввести нові поняття «тундра», «тайга», «прерії». Показати школярам особливості прояву широтної зональності природних комплексів на рівнинах Північної Америки. Висвітлити питання про висотну поясність природних комплексів у Кордильєрах.

Розвиваюча: розвивати логічне мислення, інформаційну, просторову та комунікативну компетентність учнів; сприяти розвитку навичок критичного мислення.

Виховна: виховувати інтерес до географічної науки, до продуктивної навчальної діяльності;
Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
Висо́тна по́ясність або висотна зональність - закономірна зміна природних комплексів у горах, зумовлена насамперед зміною кліматичних умов з висотою.
Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
виховувати повагу до розвитку людських знань та природи планети Земля.
Цілі. Після проведення уроку учні :

 • називають характерні риси природи материка;

 • наводять приклади типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу;
  Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.


 • характеризують природні зони Північної Америки.
  Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).Методи: Словесні (розповідь, бесіда), практичні (робота з картами й підручниками), наочні (ілюстрування й демонстрування)
Тип уроку: комбінований
Обладнання: мультимедійна презентація, ППЗ «Географія материків і океанів. 7 клас», атласи, підручники, фізична карта Північної Америки, картосхема природних зон материка, фотографії природних комплексів материка, репродукції картин «Фауна Північної Америки»
хід уроку

МОТИВАЦІЙНИЙ етап

Вступне слово вчителя.

Кожен урок вивчення нового матеріалу - це чергова сходинка вашого успіху. Це черговий крок сходження до вершини знань. І чим більше таких кроків ви зробите за своє життя, тим вищим буде ваш інтелектуальний рівень. Хотілося б, щоб ці кроки на шляху пізнання були твердими і впевненими. І вели вас тільки вперед, долаючи будь-які труднощі та перешкоди.
Перевірка домашнього завдання

 • Індивідуальна робота за картками

І варіант

1. Найбільшою річкою Північної Америки є:

А. Амазонка Б. Міссісіпі В. Парана Г. Маккензі

2. До басейну Тихого океану належить річка:

А. Міссісіпі Б. Колорадо В. Амазонка Г. Маккензі

3. Материк Північна Америка належить до територій, де є:

А. велика кількість озер Б. мала кількість озер

В. тільки льодовикові озера Г.
Льодовико́ве о́зеро - озеро, що виникло в заглибинах поверхней, пов'язаних з діяльністю льодовика. Широко представлені в Карелії, Фінляндії, на Кольському півострові, Лабрадорі тощо.
тільки гірські озера

4. Озеро, що не входить до Великих Північноамериканських озер:

А. Велике Солоне Б. Ері В. Мічиган Г. Онтаріо

5. Розташуйте назви річок Північної Америки у порядку від найбільшої їх довжини до меншої.

А. Юкон Б. Колорадо В. Міссісіпі Г. Святого Лаврентія В, А, Б, Г

6. Встановіть відповідність між річками та їх характеристиками:


1. Міссісіпі

2. Колорадо

3. Юкон

4. Маккензі
А. в долині цієї річки знаходиться Великий каньйон

Б. названа в честь того, хто вперше з європейців її відкрив

В. назва річки у перекладі з індіанської означає "батько вод"

Г. ця річка впадає в Гудзонову затоку

Д.
Гудзо́нова зато́ка (англ. Hudson Bay) - природний величезний та відносно мілководний резервуар води у північно-східній Канаді.
ця річка впадає в Берингове море 1 – В, 2 – А, 3 – Д, 4 - Б

ІІ варіант

1.
Берингове море - окраїнне море змішаного материково-океанічного типу (глибини менше 500 м займають половину площі) на півночі Тихого океану, розташоване між північно-східними берегами Азії і північно-західними берегами Північної Америки.
В цілому річки материка мають живлення:

А. дощове, снігове та підземне Б. снігове та підземне

В. льодовикове та підземне Г. підземне, снігове та льодовикове

2. До басейну Атлантичного океану належить річка

А. Міссісіпі Б. Маккензі В. Юкон Г. Колорадо

3. До басейну Північного Льодовитого океану належить річка:

А.
Атланти́чний океа́н, раніше Атланті́йський океа́н - другий за величиною, після Тихого океану, океан на Землі. Назва походить від імені міфічної країни Атлантиди.[Джерело?]
Півні́чний Льодови́тий океа́н, Півні́чно-Льодови́тий океа́н - найменший океан на Землі, розташований навколо Північного полюса, між Північною Америкою і Євразією. Найзначніші порти - Нарвік (Норвегія) і Мурманськ (Росія).
Маккензі Б. Міссісіпі В. Міссурі Г. Колорадо

4. Знаменитий Ніагарський водоспад розташований між озерами:

А. Гурон і Мічиган Б. Ері та Онтаріо

В. Ері та Мічиган Г. Онтаріо та Ріо-Гранде

5. Розташуйте назви озер Північної Америки у порядку з півночі на південь. Б, В, А, Г

А. Велике Солоне озеро Б.
Вели́ке Соло́не о́зеро (англ. Great Salt Lake) - безстічне озеро у західній частині США, у північно-західній частині штату Юта.
Велике Ведмеже озеро В. Верхнє Г. Нікарагуа

6. Встановіть відповідність між озерами та їх характеристиками: 1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 - Г


1. Велике Солоне озеро

2. Велике Невільниче озеро

3. озеро Онтаріо

4. озеро Гурон
А. безстічне озеро

Б.
Безсті́чна о́бласть - територія, що не має поверхневого стоку у Світовий океан. Води у безстічних областях або надходять у безстічні озера, або витрачаються на випаровування і майже не беруть участі у великому кругообігу води .
з цього озера живиться річка Маккензі

В. у це озеро впадає річка Ніагара, що дала назву

знаменитому водоспаду

Г. одне із п'яти Великих озер

Д. розташоване на узбережжі Тихого океану

 • Гра «Так або ні?»

Визначте, чи правильні твердження.

 • Найбільшою річкою Північної Америки є Міссісіпі. (Так)

 • Маккензі – найбільша річка басейну Північного Льодовитого океану материка. (Так)

 • Ліві притоки річки Міссісіпі – це Міссурі та Арканзас. (Ні. Це Ті праві притоки.)

 • Місцеве населення називає річку Міссурі «товстою замазурою», адже на своєму шляху, вона розмиває глинисті породи, через що її води стають брудно-жовтими.
  Гли́нисті поро́ди - група порід, що складені головним чином глинистими мінералами (каолініт, гідрослюди, монтморилоніт, палигорськіт та інші), розмір часток яких не перевищує 0,01 мм у діаметрі, та тонкими уламками інших мінералів.
  (Так)

 • Річка Колумбія утворює один із найглибших у світі каньйонів. (Ні. Один із найглибших у світі каньйонів утворює річка Колорадо.)

 • Річки Юкон, Маккензі, Колорадо належать до річок басейну Тихого океану. (Ні. До басейну Тихого океану належать Юкон, Колорадо і Колумбія, а Маккензі річка басейну Північного Льодовитого океану.)

 • Річка Колумбія має льодовикове живлення і гірський характер течії. (Так)

 • Систему Великих озер утворюють чотири озера – Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері. (Ні. Систему Великих озер утворюють п’ять озер  Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо.)

 • Ніагарський водоспад утворився на річці Ніагара, яка сполучає озера Ері й Онтаріо. (Так)

 • Велике Солоне озеро за походженням є загатним. (Ні. Воно має залишкове походження.)

 • Великі озера мають льодовиково-тектонічне походження. (Так)

 • Найглибшим серед Великих озер є Онтаріо. (Ні. Найглибшим серед них є озеро Верхнє.
  Озеро Верхнє (англ. Lake Superior, оджибве Gichigami) - найбільше з п'яти Великих Озер Північної Америки. Це найбільше прісноводне озеро у світі за площею і четверте - за об'ємом . Омиває на півночі канадську провінцію Онтаріо і американський штат Міннесота, та на півдні штати Вісконсин і Мічиган.
  )


Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.

 • Що називається природною зоною? (Природна зона - великі природні комплекси, що мають спільні кліматичні умови, ґрунти, рослинність і тваринний віт)


ЕТАП ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

Слово вчителя

Географія, як ви вже знаєте – дивовижна наука.
Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.
Майже кожен урок пізнання нового починається з карти. І сьогодні ми теж неодноразово звернемося до неї. Але карта яка буде супроводжувати нас по темі уроку не фізична, а карта природних зон.Важко уявити географію без карти.

Тож уважно, друзі, подивитись варто.

Північна Америка. Природні зони –

Як незвично вони розташовані.

Арктичні пустелі, тундра, тайга –

Їх нам представлять вівцебик та вільха.

Далі відвідаємо різні ліси:

Як не вивчати такої краси?!

Степ, лісостеп і зона пустель,

Висотна поясність гір Кордильєр.

Про все ви сьогодні дізнаєтесь, діти.

Тож давайте працювати і знанням радіти.


Оголошення та запис теми уроку                                   
Вибір особистісно значущих цілей

Продовжіть фразу:

 • Мені цікаво дізнатися ...

 • Я ставлю за мету вивчити ...

 • Я хочу зрозуміти ...

 • Я хочу навчитися ...

 • Для мене сьогодні на уроці дуже важливо дізнатися ...


Складання (обговорення) плану уроку.

План

 1. Закономірності розміщення природних зон у Північній Америці.

 2. Особливості природних зон.

 3. Висотна поясність Кордильєр.


Етап оПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

Бесіда

 • Пригадайте, що ми називаємо широтною зональністю?
  Широ́тна зона́льність - закономірна зміна фізико-географічних процесів, компонентів і природних комплексів геосистем від екватора до полюсів.
  (Зміну природних комплексів від екватора до полюсів)

 • Де проявляється широтна зональність – на рівнинах чи в горах? (На рівнинах)

 • Чи може порушуватися широтна зональність? Якщо так, то за яких причин? (Рельєф, клімат, вітри)


Робота з картою природних зон Північної Америки

 • Використовуючи карту атласу, вкажіть, які природні зони розташовані на материку Північна Америка. (Арктичні пустелі, тундра і лісотундра, тайга, змішані і широколисті ліси, степ, лісостеп і прерії, пустелі і напівпустелі, савани і рідколісся, перемінно-вологі ліси, твердолисті ліси та чагарники.)

 • Вкажіть, чи простежується широтна зональність у зміні природних зон на материку.


Робота зі схемою

Доповнити схему назвами найбільших природних зонРозповідь учителя з елементами бесіди

У розташуванні природних зон на материку є деякі особливості. На півночі вони змінюють одна одну за рухом з півночі на південь. При цьому на сході континенту природні зони тундри і лісів дещо зміщені до півдня порівняно з його західною частиною.
Ту́ндра - природна зона, розташована широкою смугою (від декількох десятків до 1000 км) на північ від зони лісів на територіях з вічною мерзлотою, не затоплених морськими та річковими водами.
Пояснюється це значним впливом Арктики і холодних течій. Південніше широти Великих озер зміна зон відбувається зі сходу на захід. Якщо рухатися від узбережжя Атлантичного океану до Скелястих гір, то зона лісу змінюється зоною лісостепів і степами, тому що саме в цьому напрямку зменшується кількість опадів.


 • Поміркуйте, у чому причина порушення широтного простягання природних зон у центральній частині материка? (Таке незвичайне розташування зон визначається, головним чином, рельєфом, впливом океанів і пануючих вітрів.)


«Кола Вена»


вологі

екваторіальні ліси


Два материка – Північна і Південна Америки утворюють одну частину світу.
Частини світу - це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами. Зазвичай виділяють шість частин світу: Австралія і Океанія Азія Америка Антарктида Африка Європа
Атмосфе́рні о́пади - вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ.
Півде́нна Аме́рика (ісп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, порт. América do Sul, англ. South America, нід. Zuid-Amerika, фр. Amérique du Sud, гуар. Ñembyamérika, кеч. Urin Awya Yala, Urin Amerika) - материк, розташований в Західній, Південній і частково в Північній півкулях планети Земля.
А чи є подібність у природних зонах цих материків? Порівняйте набір природних зон Північної Америки з переліком природних зон Південної Америки.


змішані і

широколисті ліси,

степ

пустелі і напівпустелісавани і рідколісся перемінно-вологі ліси

твердолисті ліси та чагарникиарктичні пустелі тундра і

лісотундратайга

лісостепи та прерії


Північна Америка Південна Америка


 • Отже, новими для нас є зони арктичних пустель, тундри і лісотундри, тайги, лісостепів та прерій.
  Аркти́чна пусте́ля - природна зона, частина арктичного географічного поясу, басейну Північного Льодовитого океану. Це найпівнічніша із природних зон, характеризується арктичним кліматом. Простори покриті льодовиками, щебенем й уламками каменів.
  Пропоную більш детально розглянути саме ці природні зони.


Перегляд ППЗ

Під час перегляду учні заповнюють таблицю:


Природна зона

Ґрунти

Рослини

Тварини

Арктичні пустелі

Кам’янисті арктичних

пустель

Дуже бідний видовий склад: мохи, лишайники, водорості

Лемінги, білі ведмеді, песці, вовки, тюлені,

моржі, чайки, гагари

Тундра та лісотундра

Тундрово-глеєві, опідзо-

лені


Рослинність бідна: осики, мохи, лишайни-ки,карликові чагарники, болотні трави

Північні олені  карібу, лемінги, песці, вівцеби-ки, гуси, лебеді, гагари

Тайга

Підзолисті, дерново-підзолисті


Чорна та біла ялини, піхти, сосни, бальза-мічні ялиці, модрини.

На Тихоокеанському узбережжі – туї,

дугласії

Олені, лосі, рисі, вовки, куниці, ведмеді, росо-махи, білки, зайці


Арктичні пустелі

Зона арктичних пустель займає більшу частину Гренландії і Канадського Арктичного архіпелагу.
Канадський Арктичний Архіпелаг (англ. Canadian Arctic Archipelago, фр. Archipel Arctique Canadien), або Арктичний архіпелаг - архіпелаг на півночі Північної Америки, належить Канаді. Один з найбільших архіпелагів у світі, має площу більше 1,4 млн км², і налічує 36 563 острови, які складають більшість території Північної Канади - більше островів - у території Нунавут і декілька - у Північно-західних територіях.
Рослинний і тваринний світи тут надзвичайно бідні, що пов'язано з суворими кліматичними умовами.

На вільних від криги скельних ділянках можна побачити лише плями мохів та лишайників. Життя більшості тварин пов'язано з океаном. На суходолі зустрічаються невеличкі гризуни – лемінги. Ними живляться хижаки такі, як песець і вовк.

Запитання

 • Чому у зоні арктичних пустель мало рослинності? (Суворі кліматичні умови)

 • Чому більшість тварин мають хутро світлого кольору? (Пристосування)

Тундра

У зоні тундри, що розташована на крайній півночі материка, тепла трохи більше, ніж в арктичних пустелях, але його не вистачає для випаровування опадів. Тому тут надмірне зволоження, що зумовлює заболоченість території.

На тундрово-болотних ґрунтах ростуть мохи та лишайники. Поряд з ними різноманітні трави й численні чагарнички. У зоні тундри зустрічається карликова береза висота якої разом з вільхою не перевищує 5 см. Такою рослинністю харчується північний олень карібу та його невибагливий “колега” - вівцебик.
Кра́йня Пі́вніч Росії - частина території Російської Федерації, розташована, головним чином, на півночі держави, охоплюючи території європейської частини країни переважно за Полярним колом, практично весь Сибір, крім Південно-Західного і Південного, Камчатку і Чукотку; термін є радше правовим і політичним, тому покриває і території, що прирівняні до Півночі - частково Далекий Схід; характеризується надзвичайно важкими кліматичними умовами.
Береза (Bétula) - рід листопадних дерев та кущів родини Березові (Betulaceae) з гладенькою білою корою, при основі стовбура кора чорно-сіра, глибокотріщинувата. Квітки одностатеві, рослина однодомна. Загальна кількість видів - близько 120 по всій Північній півкулі від субтропіків до тундри, з них в колишньому СРСР дикі 40 і введено в культуру близько 25.
Північний олень, карібу (Rangifer tarandus) - єдиний вид роду північних оленів (Rangifer), парнокопитний ссавець родини оленевих (Cervidae) ряду китопарнокопитних (Cetartiodactyla). Живе в північній частині Євразії і Північної Америки (де має назву «карібу»).
На узбережжі материка влітку багато птахів. Вони утворюють цілі «пташині базари».

Лісотундра

З просуванням на південь тундру змінює лісотундра - перехідна зона. У цій зоні чергуються ділянки тундри й лісу. Їй притаманні справжні чагарники з верби та вільхи. У долинах річок з'являються дерева - ялина й модрина.
Запитання

 • Чому рослинність представлена тільки низькорослими травами і карликовими деревами? (Тому що, в зоні тундри і лісотундри – вічна мерзлота. З-за того, що рослинності мало, ґрунт утворюється повільно, бо рослинний опад не встигає розкладатися із-за короткого літа)

Тайга

Зона тайги або хвойних лісів розташована південніше лісотундри.
Багаторі́чна мерзлота́ або ві́чна мерзлота - частина кріолітозони, де породи мають температуру, нижчу за 0 °C і містять підземний лід. Час існування - від декількох років до сотень тисяч років. Поширення - від острівного до суцільного.
Хвойний ліс - ліс, складений майже винятково з дерев хвойних порід. Значна частина хвойних лісів розташована в холодному кліматі північних широт як тайга, але хвойні ліси зустрічаються й в інших частинах планети.
Зима тут сувора й тривала, а літо тепле, проте коротке. Через низьку випаровуваність зволоження надлишкове.

Хвойні ліси, які панують у таких умовах, ростуть на підзолистих і мерзлотно-тайгових ґрунтах. В американській тайзі ростуть чорна та біла ялини, бальзамічна ялиця, декілька видів сосни й модрини.

У тайзі Північної Америки водяться бурий ведмідь, ведмідь грізлі, вовки, рисі, лисиці, олені вапіті, лосі та зайці.
Грізлі, сірий ведмідь, грізлі (Ursus arctos horribilis) - підвид бурого ведмедя (Ursus arctos), що мешкає переважно на Алясці і в західних районах Канади. За зовнішнім виглядом і розмірами грізлі близький до сибірських підвидів бурого ведмедя.
Ведмі́дь бу́рий (Ursus arctos) - хижий ссавець родини ведме́девих (Ursidae). Цей звір є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України.
Поблизу водойм мешкають єнот і ондатра.
Розповідь вчителя

Зона лісостепів Північної Америки простягається в меридіональному напрямку в центральній частині материка між Скелястими горами та річкою Міссісіпі. Ці великі безлісні простори помірного та субтропічного поясу, вкриті трав’янистою рослинністю на родючих чорноземних та каштанових ґрунтах, називають преріями.
Повідомлення учня (випереджальне завдання)

Слово «прерія»  французького походження.
Субтро́піки - перехідний від тропічного до помірного кліматичний пояс Землі. Субтропіки розташовані приблизно між 25° і 45° у північній і південній півкулі. У цих регіонах, як правило, спостерігаються тропічне літо і нетропічна зима.
Францу́зи (фр. les Français) чи французький народ (фр. le peuple français) - назва жителів Франції, країни в Західній Європі, що налічує 63 мільйона людей (2008). З юридичної точки зору, французький народ - це всі громадяни Франції, незалежно від їх етнічного коріння чи віри.
Так переселенці називали трав’янисту рослинність горбистих рівнин, що буквально означало «луг для випасання корови».

Колись у преріях буяло царство пишних трав’янистих рослин: бородача, ковили, бізонової трави. Тут паслися стада бізонів, прудко бігали вилорогі антилопи, злітали зграї птахів, лисиці та койоти полювали на численних гризунів. У більш зволоженій східній частині висота трав сягала трьох метрів! Сприятливі умови прерій із м’яким кліматом, родючими ґрунтами спричинили перетворення цих територій на поля та пасовища. Раніше прерії простягалися приблизно на 3700 км у довжину та 700-800 км у ширину. Зараз природні ділянки прерій залишилися лише на заповідних територіях. Через знищення природного середовища тваринний світ степів і лісостепів небагатий.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, покровителька стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть в певній області і входять до всіх її біогеоценозів.
Численними залишилися гризуни – ховрашки, хом’яки, байбаки, лугові собачки. Із плазунів водяться гадюка звичайна, гримуча змія;
Лучний собачка також: циноміс, прерійний песик, луговий собачка (лат. Cynomys) - рід ссавців родини вивіркових (Sciuridae) ряду мишоподібні (Muriformes) надряду гризуни.
Ямкоголо́ві, також Гриму́чі змі́ї (Crotalinae) - підродина отруйних змій.
багато степових птахів.
Географічне аудіювання

 • Запишіть представників рослинного та тваринного світу географічні об’єкти, згадані в уривку, у два стовпчики:

Представники рослинного та тваринного світу

Географічні об’єкти

ялиці і ялини

великого оленя

мохів,

білі куріпки

вовки

Велике Ведмедяче озеро

Полярного кола

Коппермайн

Північний Льодовитий океан

маленьке озеро Титчинничилі

річка Диз

річка Маккензі


Над самим горизонтом тьмяно світило сонце, ледве видиме крізь млу і густий туман, який лежав щільною пеленою, без видимих меж і контурів. Десь там, за цими похмурими пагорбами, лежить Велике Ведмедяче озеро, і в тому ж напрямі проходить страшний шлях Полярного кола. Річка, посеред якої він стояв, була притокою ріки Коппермайн, а Коппермайн тече на північ і впадає в Північний Льодовитий океан. Він бачив ці місця на карті Компанії Гудзонової затоки.
Компа́нія Гу́дзонової Зато́ки (англ. Hudson's Bay Company, фр. Compagnie de la Baie d'Hudson) - найстаріша британська торговельна корпорація хутрами у Північній Америці; згодом одна з найстаріших торговельних компаній у світі.


Залишившись один, він не збився зі шляху. Він знав, що ще трохи — і він підійде до того місця, де сухі ялиці і ялини, низенькі і чахлі, оточують маленьке озеро Титчинничилі, що на місцевій мові означає: «Країна Маленьких Палиць».

Біл почекає його там, і вони удвох спустяться річкою Диз до Великого Ведмедячого озера, а потім переправляться через озеро і підуть на південь, поки не дістануться річки Маккензі.

Обернувшись і підвівшись на лікті, він почув гучне пирхання і побачив великого оленя, який насторожено і з цікавістю дивився на нього.

Ні дерев, ні кущів — нічого, окрім сірого моря мохів, де лише зрідка виднілися сірі валуни, сірі озерки і сірі струмки. Небо теж було сіре. Ні сонячного променя, ні проблиску сонця! Назустріч йому з каменів і купини піднялися білі куріпки, зашелестівши крилами і кричучи: кр, кр, кр…

Місцевість була йому тепер незнайома, олені траплялися дедалі частіше і вовки теж.

 • Про яку природну зону йшлось у прочитаному уривку? (Про тундру)

 • Уривок з якого літературного твору ви прослухали?(«Жага до життя» Джека Лондона)


Мистецька хвилинка

Не тільки письменники звертаються до опису природи у своїх творах.
Джек Ло́ндон (англ. Jack London, справжнє ім'я - Джон Ґріффіт Че́йні, англ. John Griffith Chaney; нар. 12 січня 1876, Сан-Франциско - пом. 22 листопада 1916, Ґлен-Еллен, Каліфорнія) - американський письменник, громадський діяч, соціаліст.
Багато художників майстерно зображують флору і фауну на своїх полотнах.

 • Пригадайте, як називається різновид образотворчого мистецтва, зображення тварин у живопису, скульптурі, графіці?
  Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
  (Анімалістичний жанр)

Майстром анімалістичного жанру є американська художниця Міллет Розмарі.

Ретельно вивчаючи всю сутність та природу зображуваного, Розмарі дуже реалістично і достовірно показує фізичну структуру, забарвлення, поведінку кожної тварини. Роботи Розмарі Міллет пропонують глядачам більше, ніж просто фотореалістичний образ. Грамотне використання кольору, світла, композиції та перспективи розкриває і посилює характерні особливості тварини.

 • Тварини якої природної зони представлені на картинах?


Бесіда

 • Пригадайте, що таке висотна поясність?(Зміна природних комплексів гір з висотою)

 • Від чого залежить різноманітність висотних поясів? (Від географічного поясу, висоти гір, орієнтації схилів. Із збільшенням висоти гір і з наближенням до екватора зростає кількість висотних поясів.

 • Яким є найнижчий висотний пояс гір? (Найнижчий пояс збігається з природною зоною сусідньої рівнини.)

 • Поміркуйте, в Кордильєрах чи в Андах більш повно представлена висотна поясність ландшафтів. Чому ви так вважаєте?


Перегляд ППЗ

Висотна поясність чітко проявляється на заході континенту, в Кордильєрах. Подібно до Анд, тут відбувається зміна набору висотних поясів залежно від географічного поясу, абсолютної висоти хребтів та іх орієнтації .

На заході Кордильєр Аляски через низькі температури і рясні опади снігова лінія розташована дуже низько. Тому хвойні ліси, що вкривають нижні частини схилів, підіймаються тут майже до поясу снігів та льодовиків.
Висота́ над рі́внем мо́ря, абсол́ютна висотá, альтиту́да (англ. absolute altitude, true altitude; нім. absolute Höhe f) - висота якої-небудь точки над рівнем моря (середнім рівнем поверхні океану), тобто над поверхнею геоїда; відлічується по прямовисній лінії, що проходить через цю точку.
Хво́йні (Pinophyta, Pinopsida) - найчисельніші й найрозповюдженіші сучасні голонасінні рослини. Це підвідділ та клас відділу Streptophyta царства Зелені рослини. Це найпоширеніші представники даного відділу царства рослин, що мають найбільше економічне значення.


Південніше, у Кордильєрах Канади, західні схили гір (у середньому до висоти 1 500 м) вкриті вологими хвойними лісами. Вище вони поступаються гірській тундрі, яку з просуванням на південь змінює пояс субальпійських та альпійських луків.
Закріплення нових знань і умінь.

«Вгадай природну зону за описом»

 1. В цій зоні , на окремих ділянках ростуть лишайники. Господарем є білий ведмідь.(Арктичні пустелі)

 2. Місцевість покрита мохом, зустрічається карликова береза, полярна верба.(Тундра)

 3. В цій зоні переважають підзолисті ґрунти , зустрічаються бальзамічна ялиця, канадська модрина, секвоя. (Тайга)

 4. В цій місцевості зібралась прекрасна компанія дуб, бук, осина, береза, біла і червона сосна. З тварин збереглись дикобраз, скунс.(Мішані і широколисті ліси.)

 5. В цій зоні ростуть кипарис, магнолія.(Перемінно-вологі ліси)

 6. В цій зоні переважає ковила, типчак, бродять стада бізонів. (Прерії)

 7. Це батьківщина кактусів та агав.(Пустелі та напівпустелі)


РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ Етап
Прийом «Сходинка успіху»

 • Помістіть фігурку індійця на ту сходинку, якої ви досягли на сьогоднішньому уроці:

якщо все вдалося, все було зрозуміло – на 4-5 сходинку;

якщо виникли труднощі – на 3-2 сходинку;

якщо все було незрозуміло – на 1 сходинку.

 • Поясніть свій вибір.

Я на …. сходинці, тому що …


5http://manyprice.ru/public/images/products/1029/642/641851/408051f133.jpg
43

2
1Домашнє завдання

Обов’язкове: опрацювати §39

Додатково: Підготувати повідомлення про об’єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.
Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.
Скачати 169.36 Kb.

2021