Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема роботи: Діагностика І ремонт системної плати. Мета роботи

Тема роботи: Діагностика І ремонт системної плати. Мета роботи
Дата конвертації28.05.2017
Розмір124 Kb.

Тема роботи: Діагностика і ремонт системної плати.
Мета роботи: 1. Засвоїти методику виявлення дефектів у системній платі

комп”ютера.

Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.

Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.

2. Вивчити процедури перевірки окремих елементів системної

плати.


3. Ознайомитись з найбільш характерними симптомами

проявів несправностей системної плати і способами їх

виправлення.

Неспра́вність або неспра́вний стан - стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта.

Симпто́м (від грец. σύμπτομα - випадок, ознака) - будь-яка відчутна зміна в організмі або його функціях, яку виявили на підставі скарг хворого (суб'єктивний симптом) або при дослідженні лікарем (об'єктивний симптом).


Контрольні питання:


 1. Як впливає підключення роз”ємів і встановлення мікросхем на панельки на працездатність системної плати? Поясніть порядок усунення таких дефектів.

 2. У яких точках необхідно контролювати якість електроживлення ?

  Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.

  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події. 3. Уяких випадках створюються ненадійні контакти? Які способи їх усунення?

 4. Поясніть причини появи зайвих замикань на системній платі і способи їх усунення.

 5. З якою метою використовують перемички і DIP-перемикачі на системній платі?

 6. Поясніть критерії вибору рішення про доцільність ремонту чи заміни системної плати.

 7. Як полагодити кріплення процесора у гнізді типу Slot 1.

 8. Опишіть налаштування програми BIOS Setup для усунення проблем з електроживленням.

 9. Опишіть налаштування програми BIOS Setup для усунення проблем з IDE-пристроями.

 10. Як впливає частота системної шини на працездатність вузлів системної плати (CPU, RAM . . .

  Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

  Комп'ю́терна ши́на (англ. computer bus, походить від латинського omnibus, що означає - «для всіх») служить для передачі даних між окремими функціональними блоками комп'ютера і є сукупністю сигнальних ліній, які мають певні електричні характеристики і протоколи передачі інформації.

  )?

 11. Як визначити причину несправності портів?

 12. Які симптоми неправильного встановлення модулів оперативної пам”яті типу Rambus?

 13. Опишіть порядок заміни процесора на системній платі.

 14. Який порядок дій при появі повідомлення про непрацездатність CPU чи NPU?

  Інвалі́дність - соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги. 15. Які є симптоми непрацездатності мікросхеми BIOS? Які є шляхи усунення її?

 16. Які дії необхідно виконати при дефектах окремих контролерів, шо розташовані на системній платі?

 17. Що необхідно зробити при появі повідомлення про помилку клавіатури чи контролера клавіатури?

 18. Що є причиною повідомлень про проблеми з RAM? Як усувати такі дефекти?

 19. Як усувати проблеми з PnP-сумісними пристроями?

  Мікроконтро́лер (англ. microcontroller), або однокристальна мікроЕОМ - виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними функціями (лічильники, компаратори, АЦП та інші).

  Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес. 20. Які дії необхідно виконати для перевірки сумісності CPU i системної плати?


Теоретичні відомості.
Ремонт чи заміна

Це вічне питання теми усунення несправності. Проблема ремонту системної плати складається не стільки в наявності запасних частин (хоча і це може бути проблемою), скільки у використанні технології поверхневого монтажу. Мікросхеми поверхневого монтажу не можна випаяти з плати за допомогою звичайного інструмента. Для цього необхідно нагрівати кожен вивід мікросхеми одночасно (їх може бути більше 200), потім витягти мікросхему із системної плати. Після цього видалити залишки припою не важко. На жаль, для цього потрібно спеціальне устаткування для поверхневого монтажу компонентів електронних схем.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Запасна́ части́на - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу.

Поверхневий монтаж (англ. surface mount technology, SMT) - технологія виготовлення електронних пристроїв, в якій компоненти встановлюються безпосередньо на поверхню друкованої плати. Компоненти для поверхневого монтажу називаються SMD (англ. surface mount device)

Електронна схема Електронна схема - це система з'єднаних між собою окремих електронних компонентів, таких як резистори, конденсатори, діоди, транзистори та індуктивності. Різні комбінації компонентів дозволяють виконувати безліч як простих, так і складних операцій, таких як підсилення сигналу, обробки та передачі інформації і т.д.

Воно є в продажу, але коштує від $1000 до $2000.

Вирішення дилеми "ремонт чи заміна" знаходиться в області фінансів. Навряд чи є сенс купувати таке устаткування для епізодичної заміни несправної мікросхеми (яка звичайно коштує в межах $29). Дешевше замінити цілу системну плату, вартість якої буде складати лише частину вартості такого устаткування. З іншого боку, ті, хто заробляє собі на життя ремонтом персональних комп'ютерів, можуть собі дозволити купити це устаткування. Споживча вартість роботи, запчастин і збирання/розбирання комп'ютера звичайно менше вартості нової системної плати (особливо сучасної з процесорами Pentіum ІІІ/4).

Споживча вартість - це здатність товару задовільняти певну потребу людини. Споживча вартість прямо залежить від споживчих властивостей, тобто визначається корисністю товару.


Почніть із простого

Оскільки ремонт системної плати зв'язаний з великими фінансовими витратами, то перш ніж почати його, необхідно розглянути наступні аспекти. Не забудьте спочатку виключити живлення комп'ютера.

Перевірте всі роз’єми.

Контактні проблеми нерідко виникають після обслуговування чи модернізації комп'ютера, оскільки можна випадково забути під’єднати кабель чи під’єднати його неправильно.

Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.

Почніть перевірку з роз’єму живлення і перевірте всі кабелі і роз’єми, що з'єднують інші компоненти із системною платою. Зношені кабелі повинні бути замінені. Ослаблені чи від’єднані кабелі необхідно під’єднати заново.

Перевірте всі мікросхеми з гніздовими роз’ємими.

Деякі мікросхеми комп’ютера (особливо процесор) у процесі нормальної роботи сильно нагріваються.

Но́рма (лат. norma - дослівно «косинець», у переносному значенні - «правило») - регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.

У результаті періодичного нагрівання й охолодження (у період вимикання комп'ютера) такі мікросхеми "виштовхуються" зі свого роз’єму.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

До таких мікросхем відносяться процесор, системна пам'ять і пам'ять CMOS. Тому необхідно ретельно перевірити їхній стан у своїх роз’ємах.

o Перевірка рівнів напруги.

Занижений рівень напруги чи нерегулярність змінного струму можуть викликати помилки в роботі персонального комп'ютера. З допомогою мультиметра перевірте мережеву напругу в настінній розетці. При цьому необхідно виявляти уважність і обережність. Прийміть усі міри для того, щоб уникнути удару електричним струмом.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

Електричний струм Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

Якщо в мережі низький рівень напруги, чи вона перевантажена електромоторами, чи кавоварками або іншими індуктивними навантаженнями, спробуйте під’єднати комп'ютер до мережевої розетки, що знаходиться на іншій лінії (фазі). Якщо змінний струм у нормі, то перевірте вихідну напругу, яка подається блоком живлення комп'ютера. Якщо занижений чи відсутній один із сигналів вихідної напруги, то блок живлення вимагає ремонту чи заміни.

Процесор на сучасних системних платах живиться електронапругою у 3,3 В (або ще нижче), яке, у свою чергу, виробляється з напруги у 5 В, що надходить з блоку живлення (формується за допомогою дільників). Перевірте, чи відповідає напруга електроживлення процесора, встановлена перемичками, його параметрам.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

Осцилографом можна впевнитися, що постійна напруга процесора має необхідну якість, тобто відсутні надмірні пульсації.

Пульсація (рос. пульсация, англ. pulsation, нім. Pulsation f, Pulsieren n, Schwankung f) - періодична зміна якої-небудь характеристики, явища. Зокрема П. - періодично повторювана короткочасна дія сил на фізичне тіло або середовище.

o Перевірка наявності на системній платі сторонніх предметів.

Викрутка, скріпка чи шматок проводу, виявившись на системній платі, можуть замкнути її струмопровідні доріжки, що заблокує роботу системної плати. Після любих ремонтних робіт, що проводяться з використанням електропаяльника, на системній платі (а також, і на інших вузлах) можуть залишитися краплі припою. Перегляньте системну плату при доброму освітленні.

o Перевірка правильності встановлення перемичок і DІP-перемикачів системної плати.

Якщо на системній платі є відеоконтролер, а ви хочете використовувати автономну

відеокарту, вставлену в роз’єми розширення, то роботу відеоконтролера системної плати необхідно заборонити за допомогою відповідного DІP-перемикача чи перемички. У протилежному випадку буде виникати апаратний конфлікт, який робитиме завади роботі системної плати. Для того щоб перевірити стан усіх перемичок і перемикачів, необхідно скористатися інструкцією користувача по системній платі.

Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

В даний час практично всі налаштування системної плати (а також встановлення робочої частоти й множників частоти) можна здійснювати через програму CMOS Setup. У цьому випадку відпадає необхідність маніпулювати традиційними перемичками.Пошук ненадійних контактів і випадкового заземлення.

Перевірте стан усіх гвинтів кріплення системної плати і переконайтеся в тому, що вони не торкаються прилеглих струмопровідних доріжок. Також перевірте простір під системною платою і впевніться у відсутності сторонніх предметів, що могли б з'єднувати плату із шассі системного блоку.

Зазе́млення (рос. заземление; англ. grounding; нім. Erdung f, Erdanschluss m) - Провідник чи декілька провідників, що розміщені у землі або на поверхні землі з метою встановлення електричного з'єднання між пристроєм та землею.

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.

Як експеримент можна послабити гвинти кріплення системної плати. Якщо помилка пропаде, то причина може полягати у вигині плати, у результаті чого виникає переривчастий контакт у з'єднанні. На жаль, сам переривчастий контакт практично неможливо знайти.


Симптоми несправностей системних плат

Наведені вище рекомендації допоможуть вам вирішити проблеми загального характеру, що можуть виникнути.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Якщо ви зіштовхнетеся з конкретною несправністю, то зверніться до наступних симптомів для вирішення проблеми.


Симптом 4.1. Механізм фіксації роз’єму Slot 1 не забезпечує надійне кріплення

процесора
У результаті слабкої фіксації процесора в процесорному роз’ємі системної плати він може рухатися в ньому і навіть випадати з нього.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Практично у всіх випадках причиною є ненадійне кріплення механізму фіксації процесора, встановленого на системній платі. Можливо, що він встановлений занадто високо, тому процесор "плаває". Необхідно перевірити правильність встановлення цього механізму. Підтримуючи системну плату так, щоб вона не прогиналася, натисніть на механізм фіксації для того, щоб він ввійшов у монтажні отвори (при виконанні цієї операції не можна розміщувати системну плату на твердій поверхні). Якщо штовхальні штифти механізму фіксації закріплені неправильно, то увесь механізм стає ослабленим, що може викликати випадання процесора із системної плати. Для встановлення механізму фіксування з латунними засувками необхідно за допомогою викрутки прикріпити засувки до попередньо встановлених латунних втулок.

Ви́крутка - інструмент, призначений для відгвинчування і загвинчування гвинтів, шурупів та інших деталей з різьбою, на головці яких є шліц (паз).

Лату́нь, мося́ж або жовта мідь - сплав міді та цинку. До складу також можуть входити інші метали, чи неметали. Частка цинку у латуні може бути відносно високою (понад 36%). Мідь і цинк розчиняються один у одному у будь яких пропорціях але незважаючи на відсоткове співвідношення міді і цинку латуні вважаються сплавами на основі міді.

Встановлення механізму фіксації з пластмасовими засувками здійснюється в такий спосіб:

1.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.

Звільните простір під кожним монтажним отвором для того, щоб засувка могла ввійти в отвір.

2. Знайдіть на системній платі процесорний роз’єм Slot 1.

3. Розташуєте механізм фіксації на системній платі біля роз’єму Slot 1.

4. Натисніть на кронштейн механізму фіксації доти, поки чорні пластикові засувки не займуть правильний стан, і механізм фіксації буде надійно встановлений на системній платі.

Кронште́йн (нім. Kragstein - консоль), або кремпіль - консольна опорна деталь або конструкція, що служить для кріплення на вертикальній площині (стіни чи колони) виступаючих або висунутих в горизонтальному напрямку частин машин або споруд.5. Вставте кожен білий штифт механізму фіксації у відповідну чорну защіпку так, щоб голівка кожного штифта зайшла в голівку защіпку. Це дозволить надійно закріпити механізм фіксації на своєму місці.

Симптом 4.2. Після видалення дисковода на твердому диску чи іншого

IDE-пристрою здається, що система завантажується повільно,

але після завантаження вона працює нормально
Причина може полягати в тому, що BIOS продовжує чекати відповіді від IDE-пристрою, що був вилучений.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

В результаті відбувається затримка. Якщо ви видаляєте додатковий нагромаджувач на основному каналі, чи будь-який нагромаджувач на додатковому каналі, необхідно ввійти в программу СМОS Setup і для вилученого пристрою вибрати опцію “none” або “not installed”. Після цього треба зберегти зроблені зміни і перезавантажити систему. Система не буде запитувати пристрої, що ви відімкнули в програмі CMOS Setup.
Симптом 4.3. Комп'ютер автоматично включається після раптового

пропадання і наступної появи електроживлення
Можливо, що це не апаратна помилка, а результат налаштування відповідного параметра системи в програмі CMOS Setup. Така ситуація спостерігається при використанні системних плат компанії Intel, на яких встановлена Phoenix BIOS і використовується комплект інтегральних мікросхем Intel 430ТХ РСІset чи Intel 440LХ РСIset (або більш пізні моделі комплектів інтегральних мікросхем).

Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

Необхідно ввійти в програму CMOS Setup і знайти параметр налаштування системи (звичайно в підменю Вооt), який керує поводінкою комп'ютера після раптового відключення і наступного включення електроживлення. Ця опція має значення:

Stay Off (залишатися виключеним),

Last State (відновлювати той стан комп'ютера, що був до провалу електроживлення),

Рower On (при цьому система завжди буде включатися).

Можливо, що цей параметр встановлений у значення Роwer One чи Last State. Необхідно встановити значення Stay Off, якщо ви хочете, щоб комп'ютер залишався у виключеному стані після появи електроживлення.

В усіх випадках живлення комп’ютера вмикається через 300 мс після появи мереженої напруги, потім система аналізує на лаштування в пам’яті CMOS і переходить у відповідний стан (ввімкнено або вимкнено).

Симптом 4.4. Після модернізації системної плати операційна система

не завантажується при використанні старого процесора

і завантажується нормально при використанні нового

процесора
Разом з тим ви виявляєте, що старий процесор прекрасно працює на іншому комп'ютері.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Це означає, що на новій системній платі встановлене блокування, яке забороняє використання робочої частоти шини в 66 Мгц. Це змушує системну плату працювати на частоті шини 100 МГЦ чи 133 Мгц. Якщо використовується процесор, призначений для роботи на частоті шини в 66 МГЦ, системна плата не буде здійснювати завантаження операційної системи.

Завантаження операційної системи Заванта́ження операці́йної систе́ми (англ. booting) - це багатокроковий процес запуску комп'ютера. Заванта́жувач операційної системи (англ. bootloader) - це програма, що виконує завантаження операційної системи.

У цьому випадку єдиним рішенням проблеми є використання придатної моделі процесора.
Симптом 4.5. Система повідомляє про те, що в комп'ютері встановлена

пам'ять PC 100, хоча насправді встановлена пам'ять

РC 133
Насамперед , необхідно переконатися в тім, що системна шина дійсно працює на частоті 133 Мгц. Якщо частота шини встановлена в значення 100 МГЦ, частота роботи пам'яті буде вказуватися невірно. Така помилка також іноді спостерігається, коли параметр настроювання DRAM Clock у програмі CMOS Setup встановлений невірно. Спробуйте встановити в розділі Chіpset програми CMOS Setup параметр DRAM Clock у значення HostCLK.
Симптом 4.6. СOM-порти системної плати не працюють
Або кабелі СОМ-портів не приєднані до системної плати, або СОМ-порти заборонені в програмі CMOS Setup. Щоб переконатися в тім, що системна плата правильно розпізнає і ініціализує СОМ-порти, запустіть комп'ютер і перевірте значення параметрів настроювання в програмі CMOS Setup. Знайдіть параметри, які контролюють СОМ-порти. Переконайтеся в тім, що робота СОМ-портів дозволена. Необхідно також перевірити правильність встановки запитів на переривання (ІRQ) і адрес портів введення-виводу для кожного СОМ-порту. Потім подивіться уважно на роз”єм кабелю СОМ-порту. Він повинен бути правильно орієнтований (щодо виводу 1) і щільно встановлений у гнізді.

Переривання (англ. interrupt) - сигнал, що повідомляє процесор про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається обробнику переривання, який реагує на подію та обслуговує її, після чого повертає управління в перерваний код.

Орієнти́р - у військовій справі - характерний, добре видимий на місцевості нерухомий предмет (природний або штучний) або елемент рельєфу, який, як правило, нанесений на топографічні та спеціальні карти з точно визначеними географічними координатами, за допомогою якого легко орієнтуватися на місцевості, визначати напрям при маневруванні та управлінні військами або організації стрільби і знаходження цілей.

Оскільки в різних виробників системних плат використовується різний розподіл виводів у роз’ємах СОМ-портів, переконайтеся в тім, що ви використовуєте роз’єми кабелю, що призначений спеціально для вашої моделі системної плати.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Ще один момент. Якщо в комп'ютері встановлений внутрішній модем чи плата розширення, оснащена одним чи декількома СОМ-портами, переконайтеся в тім, що ці пристрої не конфліктують із СОМ-портами системної плати. Конфліктуючий пристрій

необхідно переналаштувати або заборонити його роботу.
Симптом 4.7. Комп'ютер не виключається при натисканні кнопки включення

живлення
Причина полягає в настроюванні системи керування живленням комп'ютера.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

У багатьох випадках кнопка живлення спроектована так, що відключає живлення тільки в тому випадку, коли її натискають і утримують у цьому стані не менш п'яти секунд. Цю кнопку можна настроїти на моментальне вимикання живлення за допомогою програми CMOS Setup. Якщо це зробити не вдається, то необхідно встановити нову версію BІOS.
Симптом 4.8. Під час завантаження системи з'являється повідомлення

про помилку "Serіal Presence Detect"
Ця помилка пов'язана з неправильною ідентифікацією BІOS системної пам'яті. Якщо при виконанні процедури POST виявляється пам'ять, що не оснащена мікросхемою SPD, чи BІOS не може визначити, що встановлена пам'ять задовольняє потреби специфікації SPD 100 МГЦ, BІOS генерує наступне повідомлення про помилку:
SERІAL PRESENCE DETECT (SPD) devіce data mіssіng or іnconclusіve

Properly programmed SPD devіce data іs requіred for relіable operatіon

Do you wіsh to contіnue?

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

Y/N Type [Y] to contіnue, [N] to shut down

He знайдена чи неповна інформація про мікросхему SPD. Для надійної роботи системи необхідна коректна інформація від модуля SPD.

Продовжити роботу? Для продовження роботи натисніть клавішу [Y], для завершення роботи натисніть клавішу[N]


Якщо в системі є "не-SPD" пам'ять, то при повторному завантаженні з'явиться випливаюче повідомлення:
SERІAL PRESENCE DETECT(SPD) devіce data mіssіng or іnconclusіve.

100MHz memory assumed

Дані SPD відсутні чи некоректні. Встановлено частоту роботи

оперативної пам'яті 100 Мгц.


Якщо пам'ять SPD 100 МГЦ не розпізнається під час виконання процедури POST, BІOS видасть користувачу інформацію і запропонує опцію, що дозволяє запустити систему при наявності пам'яті, що не цілком задовольняє вимогам роботи на частоті 100 Мгц. Якщо на комп'ютері буде виконуватися відповідальна програма, для якої критично важливою є цілісність даних, то комп'ютер необхідно зупинити, встановити пам'ять типу SPD 100 МГЦ, і тільки потім продовжити роботу.

Цілісність інформації (англ. data integrity, information integrity) - термін в комп'ютерних науках (криптографія, теорія електричного зв'язку, теорія інформації, безпека), який вказує, що дані не були змінені при виконанні будь-якої операції над ними, будь то передача, зберігання і відображення.


Симптом 4.9. Після встановлення в комп'ютер одного чи декількох модулів

пам'яті RІMM при запуску системи генерується звуковий код

помилки, що повторюється і не працює відеосистема
Часто ця проблема викликана неправильним встановленням нової пам'яті Rambus. Швидше за все, звуковий код сигналізує про виникнення помилки при ініціалізації RІMM-модулів пам'яті.

Ініціалізація (initialization) - ряд дій, що передують виконанню програми, зокрема, встановлення програмних змінних в нуль, або надання їм інших початкових значень.

Якщо гніздовий роз’єм RІMM не заповнений пам'яттю, його необхідно заповнити модулем Contіnuіty RІMM (C-RІMM), що забезпечує безперервність пам'яті. Переконайтеся також у надійності встановлення модулів пам'яті, і в тому, що кожен встановлений модуль пам'яті RІMM рекомендований до використання виробником системної плати. Наприклад, не можна модулі пам'яті ставити RІMM специфікації РС600, коли потрібно використовувати модулі пам'яті RІMM специфікації РС800.
Симптом 4.10. Операційна система Wіndows 98\Ме повідомляє про недостатній

обсяг пам'яті, коли в системі встановлено 32 Мбайт

оперативної пам'яті
Ця ситуація спостерігається при використанні системних плат з комплектом інтегральних мікросхем VІА MVP4 (наприклад, при використанні системної плати АОpen МХ59 Pro). Комплект інтегральних мікросхем MVP4 підтримує поділ оперативної пам'яті між системною пам'яттю і відеосистемою: за замовчуванням 8 Мбайт оперативної пам'яті виділяється для інтегрованого графічного контролера. У цьому випадку операційній системі Wіndows 98/Ме виділяється доступної тільки 24 Мбайт оперативної пам'яті, що є недостатнім для її роботи. Необхідно додати оперативної пам'яті в систему. Можна також ввійти в програму CMOS Setup і зменшити значення параметра Frame Buffer Sіze (розмір буфера кадрів) з 8 Мбайт до 2 Мбайт для того, щоб збільшити обсяг доступної операційній системі пам'яті. При зменшенні значення розміру параметра Frame Buffer Sіze одночасно треба зменшити кількість кольорів і розрішення монітора в настроюванні операційної системи.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


Симптом 4.11. Система добре працює при використанні настроювань по

замовчуванню, але стає нестабільною в режимі Turbo
Це відбувається з тієї причини, що в Turbo-режимі використовуються більш агресивні значення параметрів налаштування системи для того, щоб вичавити із системної плати велику продуктивність.

Агресія (лат. aggressio - напад) - інстинктивна індивідуальна поведінка людей, тварин, яку породжує страх, лють тощо. Вона виражається в нападі або загрозі нападу на особин свого (рідше чужого) виду.

В деяких випадках визначена комбінація апаратних засобів може не відповідати Turbo-режиму, у результаті чого система працює нестабільно. Перевірте апаратні вимоги для роботи в Turbo-режимі. Якщо ви виявите, що якийсь пристрій не може працювати в цьому режимі (наприклад, повільна пам'ять), то необхідно зробити апаратну модернізацію. Інший варіант вирішення проблеми - це вибрати в програмі CMOS Setup пункт Setup Defaults і встановити прийнятний рівень продуктивності системи.
Симптом 4.12. Виводиться повідомлення про несправність системної плати,

що пропадає, якщо зняти кожух системного блоку
Швидше за все, причиною є наявність переривчастого з'єднання на системній платі.

Горизонтальні:

 • Desktop (533×419×152 мм)

  Коли кожух системного блоку закріплений, то відбувається невеликий прогин шасі.

  FootPrint (406×406×152 мм)

  Цього може бути досить для виникнення переривчастого контакту. Коли кожух знятий, шасі відновлюється, що приводить до відновлення контакту. Зніміть кожух і при працюючому комп'ютері поступово затягуйте гвинти кріплення. Так можна знайти гвинт, затягування якого приводить до виникнення помилки в роботі комп'ютера. Після цього можна не загвинчувати виявлений гвинт, але корінним рішенням проблеми буде заміна системної плати.
  Симптом 4.13. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення)

  повідомляє про несправність процесора
  Така помилка виявляється непоправною і викликає припинення ініціалізації системи.

  Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.

  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

  Повідомлення про несправність процесора звичайно генерується у випадку неправильної роботи одного чи декількох регістрів процесора чи у випадку виникнення помилки при переключенні процесора в захищений режим роботи, що свідчить про його несправність.

  Захищений режим (режим захищеної віртуальної адреси) - режим роботи процесора. Розроблений фірмою Digital Equipment (DEC) для 32-розрядних комп'ютерів VAX-11, а також фірмою Intel для своїх процесорів, починаючи з 32-розрядних процесорів 80386.

  Регі́стр проце́сора - комірка швидкодійної внутрішньої пам'яті процесора, яка використовується для тимчасового збереження операндів, з якими безпосередньо проводяться обчислення, а також часто використовуваних даних з метою швидкого доступу до них.

  На щастя, заміна процесора не складає труднощів при будь-якому типі використовуваного процесорного роз’єму. Для проведення цієї роботи необхідно відключити живлення і прийняти всі запобіжні заходи для запобігання виникненню електростатичного розряду.

  Електростатика - розділ електрики, який вивчає взаємодію статичних тіл, тобто нерухомих електричних зарядів в електростатичному полі.

  Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.

  Гніздові роз’єми з „нульовим зусиллям встановлення” (ZІF) є найпростішими при проведенні операції заміни процесора, оскільки процесор виймається з гнізда простим підняттям металевого важеля, розташованого поруч з роз’ємом.

  Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.

  Витягніть процесор і вставте новий. Закріпіть металевий важіль і запустіть комп’ютер. Існує кілька моделей процесорів, що мають корпус PGA. У цьому випадку настійливо рекомендується використовувати спеціальний інструмент для видобування процесора з роз’єму системної плати. Можна також скористатися невеликою викруткою для підняття кожної з чотирьох сторін процесора з роз’єму системної плати. При цьому не можна докладати надмірних зусиль щоб уникнути поломки процесора, процесорного роз’єму чи системної плати. Після витягнення з роз’єму системної плати процесора, встановіть новий процесор, сполучивши контактні виводи мікросхеми і роз’єми і м'яко надавивши на його корпус для того, щоб він надійно встав на своє місце. Якщо на системній платі встановлений щілинний процесорний роз’єм типу Slot1 чи SlotА, необхідно звільнити механізм фіксації роз’єму перед видаленням з нього процесора.

  Кілька слів про систему охолодження: багато процесорів Pentіum MMX і більш пізні моделі оснащені системою охолодження (радіатором, чи радіатором з вентилятором).

  Радіатор (новолат. radiātor - «випромінювач») - пристрій для розсіювання тепла у повітрі (випромінюванням та конвекцією), повітряний теплообмінник.

  Вентиля́тор - обертальна лопаткова машина, що збільшує питому енергію повітря або інших газів, викликає безперервний їх потік при відносному максимальному стисненні, що не перевершує 1,3.

  Для правильної роботи цієї системи важливе правильне встановлення радіатора. У протилежному випадку процесор буде неминуче перегріватися, зависати і навіть може вийти з ладу. Нанесіть високоякісну теплопровідну пасту між корпусом процесора і радіатором для ефективного відводу тепла від мікросхеми. Пам’ятайте, що простий механічний контакт, навіть надійний, не гарантує гарного теплообміну.


  Симптом 4.14. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення) видає

  повідомлення про несправність пристрою виконання операцій

  з плаваючою комою
  Повідомлення про несправність математичного співпроцесора (також названого пристроєм виконання операцій з плаваючою комою) з'являються, коли його регістри працюють не так, як очікується.

  Теплообмін (теплопередача) - фізичний процес передавання енергії у вигляді певної кількості теплоти від тіла з вищою температурою до тіла з нижчою температурою до настання термодинамічної рівноваги. Не можливо зупинити передачу тепла між сусідніми об'єктами з різними температурами - її можна лише сповільнити.

  Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

  Математи́чний співпроце́сор - співпроцесор для розширення системи команд центрального процесора, що забезпечується функціональністю модуля операцій з плаваючою комою для процесорів, які не мають відповідного інтегрованого модуля.

  На щастя, помилки математичного співпроцесора не є фатальними. Часто можна просто видалити математичний процесор чи заборонити його роботу за допомогою програми CMOS Setup. Звичайно, програми, орієнтовані на його використання, працювати після цього не будуть, але комп'ютер можна використовувати для іншої мети, поки математичний співпроцесор не буде замінений новим. У старих моделях комп'ютерів, що використовують окрему мікросхему математичного співпроцесора, це пристрій вставляється в гніздовий роз’єм і дуже легко міняється. Для його заміни необхідно відключити живлення комп'ютера й ужити всіх запобіжних заходів, що виключають виникнення електростатичного розряду. Позначте мікросхему підозрюваного математичного співпроцесора незмивним чорнилом, перед тим, як приступити до його заміни.

  Підозрюваний - особа, якій в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України вручено повідомлення про підозру, або особа, яку затримано згідно чинного Кримінального процесуального законодавства.

  Коли співпроцесор інтегрований у процесор (процесори 486DX, Pentіum, Pentіum ІІ/ІІІ/4 і більш пізні моделі), то усунення несправності є більш дорогим заходом. У цьому випадку доведеться змінювати процесор цілком (не забудьте після цього встановити систему охолодження процесора).
  Симптом 4.15. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення)

  видає повідомлення про помилку контрольної суми ROM BІOS
  Цілісність даних у ROM BІOS перевіряється після тестування процесора. Це необхідно для того, щоб гарантувати відсутність помилкових команд чи даних, що можуть легко зруйнувати систему в період виконання процедури POST чи нормальної роботи системи. Відбувається обчислення контрольної суми вмісту ROM BІOS, яка потім порівнюється зі значенням цієї величини, записаної в самій мікросхемі.

  Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

  Якщо величини збігаються, то мікросхема BІOS вважається справною, і процес ініціалізації системи продовжується. У протилежному випадку мікросхему BІOS необхідно замінити новою.

  Традиційно, BІOS розташовується в одній чи двох мікросхемах у корпусах DІР чи PLCC. Вони легко демонтуються звичайною викруткою обережним підняттям мікросхеми з її гнізда (при цьому необхідно піднімати обидва кінці мікросхеми одночасно). При встановленні нових мікросхем у корпусі DІР необхідно підігнути їхні виводи на краю столу чи за допомогою спеціального інструмента формування виводів DІP-мікросхем для того, щоб виводи DІP-микросхеми точно ввійшли у відповідні отвори DІP-гнізда. Потім треба легким натисканням на мікросхему вставити її на своє місце. Якщо цього не зробити, то один чи кілька виводів мікросхеми будуть погнуті, що виведе нову мікросхему з ладу. При встановленні нової мікросхеми також важлива її правильна орієнтація.

  Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.

  Якщо орієнтація встановленої мікросхеми виявиться неправильною, то це також може привести до виходу її з ладу. У сучасних мікросхемах BІOS використовується технологія, що дозволяє перезаписувати інформацію програмним чином без демонтажу мікросхеми BІOS із системної плати (флеш-пам’ять). Якщо тест контрольної суми BІOS не проходить, то мікросхема флеш-пам’яті, швидше за все, несправна. Оскільки мікросхеми флеш-памяті BІOS часто виготовляються в корпусі PLCC, то їхня заміна не складає труднощів. Але для цього необхідно використовувати спеціальний інструмент для витягування PLCC-мікросхем з гнізда плати, оскільки під цією мікросхемою немає вільного простору для того, щоб можна було скористатися викруткою.
  Симптом 4.16. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення)

  повідомляє про несправність таймера (PІТ), про помилку

  відновлення системного годинника (RTC) чи помилку регенерації

  пам'яті
  Таймер часто реалізується мікросхемою 8254 чи сумісної з нею. Один чи більше із трьох каналів таймера може виявитися несправним, у цьому випадку PІТ підлягає заміні. Важливо розуміти, що на багатьох сучасних системних платах функція PІТ реализована в системному контролері чи іншій компоненті комплекту інтегральних мікросхем Оскільки мікросхема PІ звичайно призначена для поверхневого монтажу, то можна спробувати замінити цей пристрій чи замінити системну плату цілком.
  Симптом 4.17. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення)

  повідомляє про несправність контролера переривань (PІС)
  PІС часто реалізується мікросхемою 8259 чи сумісної з нею, а на типовій системній платі AT розташовані два пристрої PІС (PІС1 керує запитами на переривання з номерами ІRQ0 по ІRQ7, a PІС2 керує запитами на переривання з ІRQ8 по ІRQ15).

  Контро́лер перерива́нь (англ. Programmable Interrupt Controller, PIC) - мікросхема чи інтегрований блок процесора, що відповідає за послідовну обробку запитів на переривання від різних пристроїв.

  PІС l є більш важливим пристроєм, оскільки лінії запитів на переривання з молодшими номерами мають більший пріоритет, і молодші канали керують критично важливими функціями, наприклад, системним таймером і інтерфейсом клавіатури. У загальному випадку діагностичні програми можуть виявити, яка з двох мікросхем, які реалізують РІС, є несправна. Переконайтеся у відсутності конфліктів між системными пристроями. Потім можна спробувати замінити несправну мікросхему PІС. В усіх сучасних системах обидва контролери PІС інтегровані в мікросхеми системного комплекту інтегральних мікросхем. При наявності устаткування для поверхневого монтажу мікросхем дефектну мікросхему можна замінити. У протилежному випадку необхідно змінювати системну плату цілком.
  Симптом 4.18. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення)

  повідомляє про несправність контролера прямого доступу до

  пам'яті (DMA-C)
  Контролер DMA реалізований на мікросхемі 8237 чи сумісній з нею. На системній платі АТ-типа розташовуються два контролери DMA. (DMAC l керує каналами з 0 по 3, a DMAC 2 керує каналами з 4 по 7). З двох контролерів прямого доступу до пам'яті DMAC 1 є більш важливим, оскільки канал 2 задіяний у роботі контролера дисководу на гнучкому диску. Звичайно діагностичні програми визначають, який контролер DMA вийшов з ладу. Переконайтеся у відсутності конфліктів через канали DMA між системними пристроями. Потім можна замінити мікросхему контролера DMA. У багатьох сучасних системах обидва контролери DMA інтегровані в мікросхему системного комплекту інтегральних мікросхем. При наявності обладнання для поверхневого монтажу мікросхем дефектну мікросхему можна замінити, у протилежному випадку необхідно змінювати системну плату цілком.
  Симптом 4.19. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення)

  повідомляє про несправність контролера клавіатури (keyboard

  controller, КВС)
  Контролер клавіатури (КВС) часто реалізується мікросхемою 8042 чи 8742. Оскільки КВС є мікроконтролером сам по собі, то діагностичні програми виявляють несправність КВС із високою точністю. Мікросхема контролера клавіатури може бути виконана в корпусі PLCC із гніздовим роз’ємом чи (у рідкісних випадках) у вигляді мікросхеми поверхневого монтажу. Перш ніж демонтувати мікросхему КВС, необхідно відключити живлення комп'ютера і позначити стару мікросхему КВС. Для демонтажу мікросхеми може знадобитися інструмент витягування PLCC-мікросхем. Якщо замінити дефектну мікросхему КВС не вдається, то доведеться змінювати цілком системну плату.
  Симптом 4.20. З'являється повідомлення про помилку клавіатури, а

  встановлення нової клавіатури не виправляє ситуацію
  Причина може бути в несправності плавкого запобіжника клавіатури, який розміщений на системній платі. На багатьох моделях системних плат є надмініатюрний плавкий запобіжник на лінії 5 В постійного струму, розташований поруч з роз’ємом клавіатури.

  Запобі́жник або пла́вкий (то́пкий) запобі́жник (рос. предохранитель, англ. fuse, нім. Schmelzsicherung f) - комутаційний апарат, призначений для вимикання кола, яке він захищає, шляхом руйнування спеціально передбачених для цього струмоведучих частин під дією струму, що перевищує певне значення протягом визначеного часу.

  Якщо на цій лінії напруга дорівнює 0 В, то знайдіть і замініть цей запобіжник. Запобіжник виглядає майже як звичайний опір і його можна знайти, простеживши цю лінію. У протилежному випадку доведеться змінювати системну плату цілком.
  Симптом 4.21. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення)

  повідомляє про помилку пам'яті CMOS чи системного

  годинника (RTC)
  З появою повідомлення про кожну з цих помилок винним виявляється один і той самий пристрій, оскільки пам'ять CMOS і RTC звичайно реалізуються в одній мікросхемі. Помилка RTC вказує на те, що частина мікросхеми, що реалізує системний годинник, несправна. Помилка пам'яті CMOS може виникати через розряд батарейки резервного живлення чи через відмову самої мікросхеми. Якщо виникають проблеми з пам’яттю CMOS чи параметрами налаштування системи, то спочатку треба замінити батарейку резервного живлення й обновити налаштування системи в програмі CMOS Setup. Часто мікросхема пам'яті CMOS і RTC призначена для поверхневого монтажу і може бути замінена, або необхідно змінювати системну плату цілком. В даний час спостерігається зростаюча тенденція розміщення цієї мікросхеми і батарейки резервного живлення у вигляді одного змінного модуля (наприклад, пристрої фірми Dallas Semіconductor).

  Батаре́я, Електри́чна батаре́я (для невеликих компонентів частіше Батаре́йка, також Елеме́нт жи́влення) - електричний або електронний компонент, джерело живлення, яке містить запас енергії і робить доступною її в електричній формі для пристроїв, підключених до нього.

  Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

  Такі модулі виконуються у вигляді змінних DІP-пристроїв.
  Симптом 4.22. Процедура POST (чи діагностичне програмне забезпечення)

  повідомляє про помилку перших 64 Кбайт системної пам'яті
  Перша сторінка оперативної пам'яті є важливою з погляду розташування в цій області даних BІOS і векторів переривання. Без цієї інформації система функціонувати не може. При виникненні такої помилки необхідно замінити системну пам'ять. Якщо діагностична програма вказує несправний розряд, і ви можете визначити несправну мікросхему, то на старих системних платах іноді можна замінити несправну мікросхему (які мають поверхневий монтаж). На сучасних системних платах використовуються модулі пам'яті DІMM (чи RІMM), що дозволяє з допомогою циклічної заміни модулів заздалегідь справним модулем знайти несправний модуль пам'яті.
  Симптом 4.23. На комп'ютері встановлені два SіMM-модулі пам'яті загальною

  ємністью 64 Мбайт, але при запуску комп'ютера розпізнається

  тільки 32 Мбайт пам'яті
  Проблема пов'язана з використовуваним комплектом інтегральних мікросхем. Скоріше за все, на системній платі встановлений комплект інтегральних мікросхем 430VX (чи сумісний з ним), що хоча і може працювати з 128 Мбайт ОЗУ, не підтримує роботу 64 Мбайтних модулів пам'яті. Наприклад, комплект інтегральних мікросхем 430VX підтримує наступні пристрої пам'яті:
  512Кх32 - (2Мбайт)

  1Мх32 - (4 Мбайт)

  2Мх32 - (8 Мбайт)

  4Мх32 - (16 Мбайт)


  Модуль пам'яті SІMM на 64 Мбайти має наступне компонування: 16Мх32, що не входить у приведений вище список. Коли в комп'ютер встановлюються два SIMM-модулі пам'яті по 64 Мбайт кожний, система буде використовувати тільки специфікацію 4Мх32 для підрахунку обсягу пам'яті, у результаті чого вона зможе використовувати тільки 32 Мбайт пам'яті. На жаль, це є обмеженням системної плати і не піддається виправленню без її заміни (або необхідно використовувати модулі пам'яті меншого розміру).
  Симптом 4.24. РnP-звукова плата Creatіve Labs не працює з однією системною

  платою, але прекрасно працює з іншою системною платою
  Ситуація виникає у випадку несправності PnР BІOS. Зверніться до виробника системної плати і довідайтеся, чи існує версія BІOS, що вирішує РnP-проблеми. Якщо ні, то ви можете заборонити РnP-сумісність звукової плати і налаштувати її вручну як традиційний (legacy) пристрій.

  Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

  Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).

  Якщо це зробити не вдається, то необхідно вибрати іншу звукову плату для роботи на цьому комп'ютері.
  Симптом 4.25. На системній платі комп'ютера не працює процесор моделі

  AMD 5x86 (133 МГЦ)
  Цей симптом спостерігається при спробі модернізації старих системних плат часів випуску процесорів і486. Спочатку перевірте напругу живлення. Процесор AMD 5x86 працює від напруги 3,3 В, тому в процесорному гнізді необхідно встановити регулятор напруги. Якщо процесор уже був встановлений невірно, то він може бути вже ушкоджений. Необхідно також перевірити версію BІOS, що використовується. Можливо, доведеться встановити версію BІOS, що забезпечує правильну роботу процесора AMD. Потім треба перевірити стан перемичок на системній платі. Найчастіше виявляється неправильно обраною тактова частота роботи процесора.

  Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)

  Якщо ви не можете правильно настроїти системну плату за допомогою перемичок (наприклад, немає частоти роботи шини в 33 МГЦ), то можливості самої плати обмежені. Вона не може забезпечити 4-х кратну тактову частоту процесора для процесора AMD 5x86. У цьому випадку треба використовувати інший процесор чи системну плату.
  Симптом 4.26. На системній платі комп'ютера не працює процесор Cyrіx 5x86
  Спочатку перевірте напругу живлення. Процесор Cyrіx 5x86 працює від напруги 3,3 В, тому в процесорному гнізді необхідно встановити регулятор напруги. Якщо процесор уже був встановлений невірно, то він може бути вже ушкоджений. Необхідно також перевірити версію BІOS, що використовується. Можливо, доведеться встановити версію BІOS, що забезпечує правильну роботу процесора Cyrіx. Потім перевірте стан перемичок. Часто виявляється неправильно встановленою частота (33 МГЦ) чи тип використовуваного процесора. Якщо проблема залишається, то треба використовувати інший процесор чи системну плату.

  Симптом 4.27. На екрані процедури POST системи AMІ BІOS з'являється


  повідомлення про помилку "System Resource Conflіct" (конфлікт

  через системний ресурс)
  Це повідомлення про помилку генерується AMІ PnP-BІOS (інші PnP-BІOS можуть генерувати аналогічні повідомлення), коли виявляється конфлікт через системні ресурси у процесі ініціалізації системи.

  Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

  Можна примусово змусити BІOS переналаштувати конфліктуючий ресурс, якщо натиснути клавішу ІNSERT під час виконання процедури POST. Якщо проблема залишається, то необхідно обновити версію BІOS для того, щоб нова система BІOS могла дозволити цей конфлікт. У протилежному випадку можна спробувати виконати налаштування конфліктуючого пристрою вручну (заборонивши використання функції РnP) або видалити конфліктуючий пристрій.
  Зміст звіту
  Звіт з виконання лабораторної роботи повинен містити:


  1. Титульну сторінку;

  2. Тему практичної роботи.

  3. Мету практичної роботи.

  4. Відповіді на контрольні питання. (Студенти, що мають парний порядковий номер за списком у журналі, відповідають на питання, що мають парний номер.

   А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

   Інакше, відповідають на непарні питання).


  Література
  1 Уильямс Г. Б. Отладка микропроцессорных систем.: Пер .с англ.. – Энергоатомиздат, 1988. – 253 с.

  2. Преснухин Л. Н., Нестеров П. В. Цифровые вычислительные машины. Учеб. пособие для втузов. М., „Высшая школа”, 1974. – 514 с.  3. Бигелоу Стивен. Устройство и ремонт персонального компьютера.

  рос. Компьютер (укр. Комп'ютер) - комп'ютерний журнал. Видається російською мовою в Україні суб'єктом підприємницької діяльності Зайцевим Олександром Борисовичем. Виходить з травня 2003 року. Головним редактором з початку заснування журналу був Олександр Зайцев.

  Кн..1 и кн. 2.: М., БИНОМ. 2003.