Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Вступ

Скачати 273.72 Kb.

Тема. Вступ
Скачати 273.72 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 07.06.2017
Розмір 273.72 Kb.
  1   2   3

Тести з географії у 7 класі

для загального поточного оцінювання
Тема. Вступ

1 варіант

1-6. Виберіть одну правильну відповідь (1 бал за одну правильну відповідь)

1. Карта з масштабом 1 : 500 000 є:

а) великомасштабною; б) середньомасштабною; в) дрібномасштабною.

2. З кожним градусом довготи місцевий час змінюється на:

а) 3 хвилини; б) 4 хвилини; в) 12 хвилин; г) 1 годину 15 хвилин.

3. В результаті зіткнення двох літосферних плит (однієї материкового типу,другої - океанічного) утворюються: а) складчасті гори; б) розломи; в) глибоководні жолоби і гори; г) серединно-океанічні хребти.

4. В якому з даних кліматичних поясів протягом всього року дмуть пасати: а) арктичному; б) помірному; в) субтропічному; г) екваторіальному.

5. Зональним природним комплексом є: а) материк; б) географічний пояс; в) гірська країна;

Океані́чні хребти́ - лінійно-довгасті підняття, розташовані на дні океанів, протяжністю в тисячі км і шириною в сотні, і навіть перші тисячи км.
Літосфе́рні пли́ти - великі жорсткі блоки літосфери Землі, відокремлені одна від одної тектонічними розривами (швами) по осьових лініях сейсмічних поясів Землі. Згідно з уявленнями нової глобальної тектоніки літосферні плити перебувають у постійному русі, пересуваючись по шару астеносфери від зон розтягу (серединно-океанічні хребти) до зон стиску (зони Беньофа, зони всмоктування).
Клімати́чні пояси́ - великі смуги земної поверхні, які виділяють за кліматичними умовами і які мають характер широтних поясів (виділяють за особливостями режиму температури і опадів).
Гора, гірська споруда - форма рельєфу, різке локальне ізольоване піднесення земної поверхні над сусідніми відносно вирівняними ділянками, що характеризується чіткою лінією підошви (границею переходу від рівнини до власне гори), різкими коливаннями відносних висот.
г) оазис.

6. Якщо поясний час у Києві 15.00 то в Лондоні в цей час: а) 13.00; б) 12.00; в) 14.00; г) 15.00.

7. Розташуйте дані природні зони північної півкулі у порядку їх зміни від екватора до північного полюса (2 бали за правильну відповідь)

а) зона широколистяних лісів;

Широколистяні ліси помірного поясу - ліси, утворені листопадними деревами із широкими листовими пластинками. Утворюють у Північній півкулі широтну підзону, якій відповідає широтний пояс у горах між хвойними (бореальними) лісами й степами.
Північний по́люс (ще Північний бігун) - одна з двох кінцевих точок уявної земної осі. На північному полюсі, де сходяться всі меридіани, немає звичайних сторін світу.
Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).
Півні́чна півку́ля - частина Землі, розташована на північ від екватору. У Північній півкулі розташовуються Північна Америка, Євразія та частини Південної Америки, Африки та Океанії.
б) зона саван; в) зона степів; г) зона тайги.8. Закінчіть речення (1 бал за одну правильну відповідь)

Наслідками руху Землі навколо своєї осі є зміна…

Материк, який складається з двох частин світу…

Основними формами рельєфу є…2 варіант

1-6. Виберіть одну правильну відповідь (1 бал за одну правильну відповідь)

1. Карта з масштабом 1 : 10 000 000 є:

а) великомасштабною; б) середньомасштабною; в) дрібномасштабною.

2. Один годинний пояс відповідає:

а) 150 довготи; б) 100 довготи; в) 120 довготи; г) 300 довготи;

3. В результаті розходження двох літосферних плит океанічного типу утворюються:

а) складчасті гори; б) розломи; в) глибоководні жолоби і гори; г) серединно-океанічні хребти.

4. В якому з даних кліматичних типів клімату протягом всього року дмуть західні вітри:

а) морському; б) субтропічному середземноморському; в) субекваторіальному; г) арктичному.

5. Азональним природним комплексом є: а) природна зона; б) географічний пояс; в) гірська країна; г) природна підзона.

6. Якщо поясний час у Києві 10.00 то в Пекіні в цей час: а) 16.00; б) 17.00; в) 15.00; г) 24.00.

7. Розташуйте дані природні зони південної півкулі у порядку їх зміни від екватора до південного полюса (2 бали за правильну відповідь)

а) зона степів;

Півде́нний по́люс (географічний або земний Південний полюс) - одна з двох точок перетину уявної осі обертання Землі та земної поверхні, де сходяться всі географічні меридіани. Розташовується в Південній півкулі, найпівденніша точка планети, розташована на протилежному від Північного полюса боці планети.
Західні вітри - переважні вітри, що дують у помірному поясі приблизно між 35 і 65 градусами північної та південної широти, від субтропічного хребта до полярного фронту, частина глобальних процесів циркуляції атмосфери та приповерхнева частина комірки Феррела.
Півде́нна півку́ля - частина Землі, розташована на південь від екватору.
б) зона перемінно-вологих лісів; в) зона пустель; г) зона антарктичних пустель.8. Закінчіть речення (1 бал за одну правильну відповідь)

Наслідками руху Землі навколо Сонця є зміна…

Материки, які складають одну частину світу…

Планетарними формами рельєфу є…Тема.
Навколо Сонця (англ. Ring Around the Sun) - науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова, вперше опубліковане у травні 1940 журналом Future Fiction. Увійшло до збірки «Ранній Азімов» 1972.
Океани

1 варіант

1-6. Виберіть одну правильну відповідь (1 бал за одну правильну відповідь)

1. Найбільший за площею океан Землі:

а) Тихий; б) Атлантичний; в) Індійський; г) Північний Льодовитий.

2. Повністю в північній півкулі розташований океан:

а) Тихий; б) Атлантичний; в) Індійський; г) Північний Льодовитий.

3. Через який з океанів не протікає течія Західних вітрів?

Течія Західних вітрів або ж Антарктична циркумполярна течія - потужна океанічна течія в Південній півкулі між 40 і 55° південної широти, що зумовлена впливом постійних західних вітрів (звідки й назва) і має напрям з заходу на схід.

а) Тихий; б) Атлантичний; в) Індійський; г) Північний Льодовитий.

4. Найглибша западина Світового океану:

а) Зондський жолоб; б) Маріанський жолоб; в) Жолоб Пуерто-Ріко; г) Філіппінський жолоб.

5. Всі океани омивають материк:

а) Африка; б) Північна Америка; в) Євразія; г) Австралія.

6. Протока Дрейка сполучає океани:

а) Тихий та Індійський;

Філіппінський жолоб - океанічний жолоб, розташований на сході від Філіппінських островів. Його протяжність - 1320 км, від північної частини острова Лусон до Моллукських островів. Найглибша точка - 10 540 м.
Світови́й океа́н (англ. World Ocean, нім. Weltmeer) - водна оболонка Землі, яка омиває всі материки та острови і займає близько 70,8 % поверхні земної кулі.
Протока Дрейка (англ. Drake Passage) - морська протока, ділянка океану між південним кінцем Південної Америки - мисом Горн, і Південними Шетландськими островами біля узбережжя Антарктиди. Протока отримала назву на честь відомого британського капера Сера Френсіса Дрейка, який відкрив її під час своєї навколосвітньої подорожі в 1578 році, хоча насправді він протокою не проходив, обравши маршрут через менш бурхливу Магелланову протоку. Вже після виходу з Магелланової протоки його корабель був віднесений штормом далеко на південь, де він побачив південний край континенту і відкрите море далі на південь.
б) Тихий та Атлантичний; в) Індійський та Північний Льодовитий; г) Атлантичний та Індійський.

7.Знайдіть відповідність між океанами та течіями (2 бали за правильну відповідь)

1) Тихий А) Гольфстрім

2) Атлантичний Б) Куросіо

3) Індійський В) Трансарктична

4) Північний Льодовитий

8.Закінчіть речення (1 бал за одну правильну відповідь)

А) В Атлантичному океані сформувалися такі підводні хребти…

Б) Є такі види островів за походженням…

В) Туристи люблять відпочивати на островах Океанії, тому що…


2 варіант

1-6.
Атлантичний океан Атланти́чний океа́н, раніше Атланті́йський океа́н - другий за величиною, після Тихого океану, океан на Землі. Назва походить від імені міфічної країни Атлантиди.[Джерело?]
Виберіть одну правильну відповідь (1 бал за одну правильну відповідь)

1. Найменший за площею океан:

а) Тихий; б) Атлантичний; в) Індійський; г) Північний Льодовитий.

2. Екватор перетинає цей океан в його північній частині:

а) Тихий; б) Атлантичний; в) Індійський; г) Північний Льодовитий.

3. Острів Мадагаскар розташований в океані:

а) Тихому;

Мадагаска́р (малаг. Madagasikara, фр. Madagascar), офіційна назва Респу́бліка Мадагаска́р - держава в західній частині Індійського океану, на острові Мадагаскар і прилеглих дрібних островах біля східного берега Африки, близько 400 км від Мозамбіку.
б) Атлантичному; в) Індійському; г) Північному Льодовитому.

4. Жолоб Пуерто-Ріко розташований в океані:

а) Тихому; б) Атлантичному; в) Індійському; г) Північному Льодовитому.

5. Найбільш забруднений океан:

а) Тихий; б) Атлантичний; в) Індійський; г) Північний Льодовитий.

6. Берингова протока сполучає океани:

а) Тихий та Північний Льодовитий;

Бе́рингова прото́ка - протока між материками Євразія та Північна Америка, що сполучає Чукотське море Північного Льодовитого океану з Беринговим морем Тихого океану.
б) Тихий та Атлантичний; в) Індійський та Північний Льодовитий; г) Атлантичний та Індійський.

7.Знайдіть відповідність між океанами та морями (2 бали за правильну відповідь)

1) Тихий А) Аравійське море

2) Атлантичний Б) Японське море

3) Індійський В) Північне море

4) Північний Льодовитий

8.Закінчіть речення(1 бал за одну правильну відповідь)

А) В Індійському океані сформувалися такі підводні хребти…

Б) Найбільший видобуток нафти і газу відбувається на шельфах морів і заток…

В) Найбільшою небезпекою для життя жителів Океанії є…Тема.
Аравійське море (англ. Arabian Sea) - напівзамкнене окраїнне море Індійського океану, між півостровами Сомалі, Аравійським та Індостан. Омиває береги Ємену, Оману, ОАЕ, Ірану, Пакистану, Індії, Джибуті, Сомалі.
Індійський океан Інді́йський океа́н - третій за розміром океан на Землі, між Африкою, Азією, Австралією та Антарктидою і займає близько 20% водної поверхні Землі
Африка: географічне положення, рельєф та клімат

1 варіант

1-6. Виберіть одну правильну відповідь (1 бал за одну правильну відповідь)

1. Середземне море омиває береги:

а) північні; б) південні; в) східні; г) західні.

2. Найбільший острів поблизу Африки:

а) Біоко; б) Мадагаскар; в) Аннобос; г) Гренландія.

3. Найвищі гори Африки

а) Драконові; б) Капські; в) Атлас; г) Гімалаї.

4. В Північній і Західній Африці переважають форми рельєфу:

а) низовини;

Середзе́мне мо́ре - внутрішнє, міжматерикове море Атлантичного океану між Європою, Азією і Африкою. Омиває береги Іспанії, Франції, Італії, Монако, Мальти, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Хорватії, Словенії, Албанії, Греції, Туреччини, Республіки Кіпр, Сирії, Лівану, Ізраїлю, Єгипту, Лівії, Тунісу, Алжиру та Марокко.
Форма рельєфу - спотворення поверхні літосфери. Форма рельєфу - це одиниця геоморфології.
За́хідна А́фрика - частина африканського континенту, що розташована на південь від центральної Сахари та омивається з заходу та півдня Атлантичним океаном. Природним кордоном на сході є Камерунські гори.
б) височини; в) плоскогір’я ; г) гори.

5. Над більшою частиною Африки впродовж року переважають вітри:

а) пасати; б) західні; в) мусони; г) північно-східні.

6. Найвища температура на Землі була зафіксована поблизу:

а) Тріполі; б) Алжира; в) Хартума; г) Кіншаси.

7.Знайдіть відповідність (2 бали за правильну відповідь)

1) північна А) Рас-Енгела

2) південна Б) Альмаді

3) східна В) Агульяс

4) західна

8.Закінчіть речення (1 бал за одну правильну відповідь)

А) Області альпійської складчастості відповідають гори…

Б) Найбільш відомими дослідниками внутрішніх територій Африки є…

В) Причиною утворення пустелі Наміб вважають…


2 варіант

1-6.
Пусте́ля Намі́б (порт. Namibe, англ. Namib) - прибережна пустеля в південно-західній Африці, що має площу близько 310 000 км² і тягнеться на 1900 км вздовж узбережжя Атлантичного океану від міста Намібе в Анголі, через всю Намібію (яка отримала від пустелі свою назву) до гирла річки Уліфантс в Капській провінції Південно-Африканської Республіки.
Альпі́йська скла́дчастість або Альпі́йське горотво́рення чи орогене́з (рос. альпийская складчастость; англ. alpine folding; нім. alpine Orogenese, alpine Faltung) - складчастість земної кори, наймолодша за геологічним віком деформація земної кори, яка проявилася в кінці мезозойської і в основному сформувалась протягом кайнозойської ери.
Виберіть одну правильну відповідь (1 бал за одну правильну відповідь)

1. Півострів Сомалі розташований:

а) на півночі;

Сомалійський півострів (Африканський Ріг або Північно-Східна Африка (сом. Geeska Afrika, геєз የአፍሪካ ቀንድ, араб. القرن الأفريقي‎) - півострів у Східній Африці, вздовж Аравійського моря на південь від Аденської затоки.
б) на півдні; в) на сході; г) на заході.

2. Африку омивають океани:

а) Тихий та Атлантичний; б) Тихий та Індійський; в) Атлантичний та Індійський; г) Індійський та Північний Льодовитий.

3. Найвища вершина Африки:

а) влк. Камерун; б) г. Тубкаль; в) влк. Кіліманджаро; г) г. Джомолунгма.

4. Молодими африканськими горами є:

а) Драконові; б) Капські; в) Атлас; г) Альпи.

5. Найбільша кількість опадів в Африці випадає:

а) на схилі вулкану Камерун;

Атмосфе́рні о́пади - вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ.
б) на Ефіопському нагір’ї; в) в пустелі Калахарі; г) в горах Атлас.

6. В якому з даних кліматичних поясів не розташована Африка:

а) екваторіальному; б) тропічному; в) субтропічному; г) помірному.

7.Знайдіть відповідність (2 бали за правильну відповідь)

1) північ А) Середземне море

2) північний схід Б) Червоне море

3) південь В) Гвінейська затока

4) захід

8.Закінчіть речення(1 бал за одну правильну відповідь)

А) Основою материка Африка є докембрійська платформа – залишок давнього материка …

Б) Африка, як частина світу була відома європейцям зі …епохи.

Гвіне́йська зато́ка - затока в Атлантичному океані, біля берегів Екваторіальної Африки. Площа - 1 533 тис. км². Найбільша глибина - 6 363 м. Температура води - 25-27 °С.
Частини світу - це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами. Зазвичай виділяють шість частин світу: Австралія і Океанія Азія Америка Антарктида Африка Європа

В) Причиною утворення Атлаських гір вважають…  1   2   3


Скачати 273.72 Kb.

2021