Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема: Загальна характеристика промисловості України. Практична робота №5. Складання схеми галузевої структури промисловості України. Складнопідрядні речення. Тема промисловості в художніх творах

Скачати 51.43 Kb.

Тема: Загальна характеристика промисловості України. Практична робота №5. Складання схеми галузевої структури промисловості України. Складнопідрядні речення. Тема промисловості в художніх творах
Скачати 51.43 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір51.43 Kb.

Тема: Загальна характеристика промисловості України. Практична робота №5. Складання схеми галузевої структури промисловості України. Складнопідрядні речення.
Складнопідря́дне ре́чення - складне речення, в якому одне просте речення є головним, а інше (підрядне) граматично залежить від головного і з'єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова.
Тема промисловості в художніх творах

 Мета: засвоєння учнями нових знань і способів дії через активізацію розумової діяльності,сформувати поняття «промисловість», «міжгалузевий комплекс», «функціональна структура господарства», «складнопідрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними»; сформувати уявлення про галузеву та територіальну структури промисловості; розвивати вміння та навички користуватися різними джерелами інформації, встановлювати логічні зв’язки, працювати в групі; виховувати в учнів активну життєву позицію, позитивне ставлення до історії народу, любов до української літературиОбладнання: підручник географії, української мови, твори І.
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Костирі «Доля» та О.Гончара «Собор», карта «Господарство України», атласи, статистичні матеріали, картки із запитаннями, фізична карта України, відео фрагмент фільму «Висота».

Методи та прийоми: скрайбінг, евристична бесіда, «Дешифрувальник», «Географічна лабораторія», «Дерево рішень», робота на встановлення відповідностей

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (інтегрований урок географії з українською мовою).
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.


ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Емоційне налаштування.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ.

Н.В.: Промисловість України, якою вона є? Що необхідно, щоб вона розвивалась?Ви готові дати відповідь на це запитання? Завдання нашого уроку – дізнатись.О.В.: А висловлювати думки будете складнопідрядними реченнями. Сьогоднішній урок допоможе вам краще в них орієнтуватись. До того ж на перерву вийдете із умінням складати схеми до складнопідрядних речень.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Дешифрувальник»

Інструкція. На дошці зашифроване слово, яке є частиною теми нашого уроку, поставте літери послідовно й одержите слово-відповідь.

с

в

п

и

р

і

м

т

о

ь

л

6

9

1

5

2

10

4

12

3

13

7

11

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 Відповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Н.В.: Промисловість – одна із галузей господарства, що забезпечує людину всім необхідним: продуктами харчування, одягом, взуттям, побутовими приладами, джерелами тепла й енергії та таке інше.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

Н.В.Ми живемо з вами в промисловому місті. Які галузі промисловості у нас переважають? Чому?Перегляд відеофрагменту фільму «Висота»

(«Висота́» (рос. Высота) — радянський кінофільм 1957 року. В основі сценарію однойменний роман Є. З. Воробйова. Зйомки фільму проходили в місті Дніпродзержинську на Дніпровському металургійному заводі (зараз ДМКД).
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Металургі́йний заво́д - підприємство чорної металургії, що випускає чавун, сталь, прокат і інколи ще й вироби з прокату. Металургійний завод може бути з повним металургійним циклом (виробляє три основні види продукції: чавун, сталь, прокат) і з неповним циклом (виробляє один або два види цієї продукції).
)

Поняття «промисловість» та її функції

Пояснення учителя географії.

Промисловість — це сукупність галузей, підприємств, зайнятих виробництвом знарядь та предметів праці, предметів споживання.Типи класифікацій промисловості за різними показниками( працюэмо зі слайдами)

Схема 1. Класифікація промисловості щодо сировини і палива

Схема 2. Класифікація промисловості за роллю науки у виробничому процесі

Схема 3. Класифікація промисловості за призначенням виробленої продукціїФункції промисловості.
Предме́ти пра́ці - речі, на які спрямована праця і засоби праці з метою створення життєвих благ, тобто йдеться про речовину природи, сировину, напівфабрикати. Предмети праці визначаються конструкцією продукції, що випускається виробничою системою.
Това́р - продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі-продажу; продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж, а також матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Прийом «Скрайбінг».(Магніти)

1.     Видобуток мінеральної сировини і палива;

2.     Виробництво енергоресурсів і електроенергії та товарів.

3.     Експлуатація природних ресурсів рослинного і тваринного походження;

Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.

4.     Обробка і переробка промислової та сільськогосподарської сировини.

4. Евристична бесіда (діти відповідають складнопідрядними реченнями).

1. Чому важлива роль промисловості в сучасній Україні?

2. Частка яких галузей промисловості зросла в Україні на сучасному етапі?(відповідь починати словами «Я вважаю, що…», визначити тип підрядної частини речення).

3.Які фактори необхідні для розвитку промисловості (відповідь починати словами «Я переконаний, що…», визначити тип підрядної частини речення, пояснити чому саме такий).Галузева та територіальна структури промисловості

Прийом «Географічна лабораторія»

Н.В. Давайте спробуємо назвати продукцію, яку виготовляє та чи інша галузь промисловості.

Назва продукції

Галузь промисловості

 

Паливна

 

Електроенергетика

 

Чорна та кольорова металургія

 

Машинобудування та металообробка

 

Хімічна і нафтохімічна промисловість

 

Лісова і деревообробна промисловість

 

Будівельних матеріалів

 

Легка

 

Харчова промисловість

 

Сільське господарство

Прийом «Дерево рішень»

Після виконання завдання проводять аналіз карти «Промисловість» в атласі з метою з'ясування особливостей галузевої та територіальної структур промисловості України.Завдання (є в робочому зошиті)..

1.     Розглянути карту «Промисловість» та розказати про територіальну структуру промисловості України.

2.     Пояснити причини формування територіальної структури України.

О.В. Робота на встановлення відповідностей.


 1. Шахтарі не знали, чим і заперечити, - дуже вже боляче тикнув він під дих.

 2. Хто живе там під боком у заводу, той білого снігу не бачить, - гомонить дядько Ягор.

 3. Ніхто, звісно, не каже, що металургійний – це легко.

 4. Знає металург, як там стояти.

 5. По всьому заводу водили героїв прокатки, що стома потами сходять.

 6. Та ще (шукаю) першу кочергу металурга, що першу домну поставив на Дніпрі.

 7. Стоїмо, дивимось на вогненну лаву, що ллється в ковші двома потоками.

Виконання практичної роботи №5.

 «Складання схеми галузевої структури промисловості України».

Визначте назви галузей промисловості України за їхніми описами. Впишіть їх до заготовки схеми галузевої структури промисловості України.

1. Я добуваю копалини із надр,

Але для схеми господарства

Потрібно сестроньку мою назвать.

Вона вам нафти накачає,

Вугілля викопає враз,

Усіх на світі зігріває

Блакитний постачає газ.c:\users\user\desktop\220.jpg (Паливна промисловість)

2. Я дружу з водою, вітром,

Хочеш, прилад вам увімкну,

Я дарую людям світло,

У дротах весь час живу.

(Електроенергетика)

3. Без мене .немає машин і деталей,

Я експорт країни,

Чавун і прокат із легованих сталей,

І труби, і рельси, і швелер, і кут.

Лего́вана сталь або спеціальна сталь - сталь, яка містить добавки інших металів з метою надання їй тих чи інших властивостей. Як легуючі елементи найчастіше застосовують хром, нікель, манган, силіцій, вольфрам, молібден і ванадій, значно рідше - кобальт, титан, берилій та інші метали.

Як галузь цю звуть?(Чорна металургія)

4. Медикаменти і парфуми,

Також ПВХ і гума.

А ще добрива, хлор, сірка,

Всьому початок у пробірках.

(Хімічна промисловість)

5. Я флагман економіки,

Я лідер-виробник.

І маю безліч галузей,

Машин я виробник.

(Машинобудування та металообробка)

6. Я виробляю і будую,

А як криза, я бідую

І роботи вже нема,

І стою собі дарма.

(Будівельних матеріалів)

7. Переробляю і виробляю,

Всіх я годую,

В світ експортую

Багато смачного і корисного.

(Харчова промисловість)

8. Я пошию черевички,

Мамі светрика зв'яжу,

Сукню квітами барвисту

У кравця я розкрою.

(Легка промисловість)

9. Я на полі хазяйную,

В отарі я ґаздую,

Хліб смачнючий вирощу

І сім'ю всю пригощу.

(Сільське господарство)

10. О.В. Із поданих речень знайти складнопідрядні з підрядною частиною означальною. Учні називають речення, визначають у друкованих зошитах граматичну основу, ставлять запитання від головної частини до підрядної. У правому стовпчику записують схему.


Таємничий світ труда , що ніколи тут не припиняється, світ певності в собі й байдужості до Єльки.

Якщо українські металурги заступають на зміну, можна бути спокійним.

Знає металург, як там стояти.

Буде ще потім їй на путі готика тополь, коли минуть територію заводів, верби плакучі виникнуть десь на греблі озера…

Про щастя гомонів їй, яке треба ловити.

То ж Титан. Розірвав кайдани, що ними був прикутий до скелі, і топче орла, який його терзав.

Давно балакають про те, щоб уловлювачі поставити, фільтри, та поки що більше язиками фільтрують.


Завдання 11. Використовуючи дані таблиці «Частка окремих галузей промисловості у загальному промисловому виробництві України за 2000-2010 роки», проведіть порівняльний аналіз галузевої структури промисловості України та зробіть висновки.

Частка окремих галузей промисловості в загальному промисловому виробництві України за 2000-2010 роки.Галузь

Роки

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Електроенергетика

16,0

19,0

19,8

18,2

11,5

12,6

Паливна промисловість

9,0

10,0

9,8

9,7

8,9

10,6

Чорна металургія

25,0

22,0

23,0

26,3

27,0

29,0

Машинобудування і металообробка

11,0

10,0

10,5

10,0

11,0

11,5

Хімічна і нафтохімічна промисловість

5,0

5,5

5,7

6,0

6,0

6,2

Лісова і деревообробна промисловість

2,0

3,0

3,5

3,3

3,5

2,6

Промисловість будівельних матеріалів

3,8

2,8

2,5

2,8

2,6

2,7

Легка промисловість

4,0

3,0

2,5

2,0

0,9

0,6

Харчова промисловість

15,0

17,0

15,0

13,0

14,0

16,6

Інші галузі

9,2

7,7

7,7

8,7

5,6

7,6

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

Прийом «Кола Венна». Учні порівнюють складнопідрядні і складносурядні речення, складнопідрядні означальні і складнопідрядні з’ясувальні. Діляться результатами роботи.
Прийом «Номенклатурний диктант», «Слово — речення — запитання — відповідь»
Кам’янське – один із центрів металургійної промисловості.
Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).

Донецьк –

Запоріжжя –

Харків –

Львів –

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Незакінченного речення». Промисловість це – галузі промисловості – функції промисловості – промислова продукція – територіальна структура – галузева структура.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.     Опрацювати параграф у підручнику, конспект. Знайти в тексті параграфу складнопідрядні речення, виписати їх, визначити граматичні основи, скласти схеми (у зошитах з української мови).

2.     Письмово дати відповідь на одне із запитань:

- Яке значення промисловості в господарстві країни?

- Які напрямки в створенні нових поколінь техніки й технологій є найперспективнішими для України?

 

Тема уроку «Загальна характеристика промисловості України. Практична робота №5. Складання схеми галузевої структури промисловості України. Складнопідрядні речення. Тема промисловості в художніх творах


Основні завдання, що ми маємо виконати на уроці, є:

1.     Ознайомитись з основними поняттями теми;

2.     Сформувати уявлення про галузеву та територіальну структури господарства;

3.    Ознайомитись з історією формування галузі;

4.     Здобути практичні навички в складанні схем та аналізі статистичного матеріалу.

5. Навчитися правильно визначати типи підрядних частин в складнопідрядних реченнях.

6.Удосконалити вміння складати схеми до складнопідрядних речень.


Словничок

Складне речення – це..

.

.
Назва продукції

Галузь промисловості

 

Паливна

 

Електроенергетика

 

Чорна та кольорова металургія

 

Машинобудування та металообробка

 

Хімічна і нафтохімічна промисловість

 

Лісова і деревообробна промисловість

 

Будівельних матеріалів

 

Легка

 

Харчова промисловість

 

Сільське господарство

Прийом «Дерево рішень»

Завдання.

1.     Ознайомитись із сучасною галузевою структурою господарства. Проаналізувати графік «Зміни структури промислового виробництва України», зробити висновки про зміни в галузевій структурі промисловості.

2.     Розглянути карту «Промисловість» та розказати про територіальну структуру промисловості України.

3.     Пояснити причини формування територіальної структури України.
. Я добуваю копалини із надр,

Але для схеми господарства

Потрібно сестроньку мою назвать.

Вона вам нафти накачає,

Вугілля викопає враз,

Усіх на світі зігріває

Блакитний постачає газ.
2. Я дружу з водою, вітром,

Хочеш, прилад вам увімкну,

Я дарую людям світло,

У дротах весь час живу.


3. Без мене .немає машин і деталей,

Я експорт країни,

Чавун і прокат із легованих сталей,

І труби, і рельси, і швелер, і кут.

Як галузь цю звуть?
4. Медикаменти і парфуми,

Також ПВХ і гума.

А ще добрива, хлор, сірка,

Всьому початок у пробірках.


5. Я флагман економіки,

Я лідер-виробник.

І маю безліч галузей,

Машин я виробник.


6. Я виробляю і будую,

А як криза, я бідую

І роботи вже нема,

І стою собі дарма.


7. Переробляю і виробляю,

Всіх я годую,

В світ експортую

Багато смачного і корисного.


8. Я пошию черевички,

Мамі светрика зв'яжу,

Сукню квітами барвисту

У кравця я розкрою.


9. Я на полі хазяйную,

В отарі я ґаздую,

Хліб смачнючий вирощу

І сім'ю всю пригощу.Схема галузевої структури промисловості України


Таємничий світ труда , що ніколи тут не припиняється, світ певності в собі й байдужості до Єльки.

Якщо українські металурги заступають на зміну, можна бути спокійним.

Знає металург, як там стояти.

Буде ще потім їй на путі готика тополь, коли минуть територію заводів, верби плакучі виникнуть десь на греблі озера…

Про щастя гомонів гомонів їй, яке треба ловити.

То ж Титан. Розірвав кайдани, що ними був прикутий до скелі, і топче орла, який його терзав.

Давно балакають про те, щоб уловлювачі поставити, фільтри, та поки що більше язиками фільтрують.

Робота на встановлення відповідностей. 1. Шахтарі не знали, чим і заперечити, - дуже вже боляче тикнув він під дих.

 2. Хто живе там під боком у заводу, той білого снігу не бачить, - гомонить дядько Ягор.

 3. Ніхто, звісно, не каже, що металургійний – це легко.

 4. Знає металург, як там стояти.

 5. По всьому заводу водили героїв прокатки, що стома потами сходять.

 6. Та ще (шукаю) першу кочергу металурга, що першу домну поставив на Дніпрі.

 7. Стоїмо, дивимось на вогненну лаву, що ллється в ковші двома потоками.


Кола Венна


Скачати 51.43 Kb.

 • Тема: Загальна характеристика промисловості України. Практична робота №5. Складання схеми галузевої структури промисловості України. Складнопідрядні речення
 • Методи та прийоми
 • ХІД УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ . Емоційне налаштування. ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ.
 • III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Прийом «Дешифрувальник» Інструкція.
 • IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Н.В.
 • Поняття «промисловість» та її функції Пояснення учителя географії .
 • Прийом «Скрайбінг».(Магніти)
 • 4. Евристична бесіда (діти відповідають складнопідрядними реченнями).
 • Галузева та територіальна структури промисловості Прийом «Географічна лабораторія» Н.В .
 • Завдання (є в робочому зошиті).
 • О.В. Робота на встановлення відповідностей.
 • Виконання практичної роботи №5.
 • Завдання 11 .
 • V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ .
 • Прийом «Номенклатурний диктант», «Слово — речення — запитання — відповідь» Кам’янське – один із центрів металургійної промисловості
 • VI. ПІДСУМОК УРОКУ Метод « Незакінченного речення »
 • Загальна характеристика промисловості України. Практична робота №5. Складання схеми галузевої структури промисловості України. Складнопідрядні речення. Тема промисловості в художніх творах
 • Словничок Складне речення – це.. ….
 • Робота на встановлення відповідностей.