Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТематичний план практичних занять з дисципліни (курс за вибором) «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз»

Скачати 138.81 Kb.

Тематичний план практичних занять з дисципліни (курс за вибором) «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз»
Скачати 138.81 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір138.81 Kb.
  1   2

Тематичний план практичних занять

з дисципліни (курс за вибором) «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз»

п/п

Тема

К-сть год.

Змістовий модуль 1. Діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба

1.

Історичні етапи вивчення СНЩС в нормі та при його патології. Цілі та задачі наукових дисциплін, які займаються вивченням СНЩС у нормі та при їх патології на сучасному етапі.

2

2.

Класифікація анатомо-функціональної нестабільності СНЩС. Діагностика та лікування різних видів нестабільності СНЩС.

2

3

Гіпермобільність суставної голівки СНЩС. Класифікація. Етіопатогенез. Клініка, діагностика та методи її корекції.

2

4.

Дисфункції СНЩС. Класифікація різних видів дисфункції СНЩС. Діагностика та лікування різних видів дисфункції СНЩС.

2

5.

Методи математичного моделювання в хірургічній стоматології. Метод математичного аналізу хірургічного лікування патології СНЩС.

2

6.

Окклюзійно-компресійні порушення компонентів СНЩС при його захворюваннях.

2

7.

Прогнозування наслідків різних видів патології СНЩС. Математичні та статистичні методи дослідження в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії.

2

Змістовий модуль 2. Діагностика захворювань слинних залоз

8.

Історичні аспекти вивчення фізіології та патології слинних залоз. Цілі та задачі наукових дисциплін, які займаються вивченням слинних залоз у нормі та при їх патології на сучасному етапі.

2

9.

Реактивні зміни в органах і тканинах організму, що супроводжують захворювання слинних залоз.

2

10.

Стан органів та тканин ротової порожнини при захворюваннях слинних залоз.

2

11.

Загальновідомі методи обстеження слинних залоз. Власні методи обстеження слинних залоз. Спеціальні методи обстеження слинних залоз.

2

12.

Методи фізіотерапії та ЛФК у комплексному лікуванні захворювань слинних залоз. Масаж та вібраційний масаж при комплексному лікуванні запальних захворювань слинних залоз.

2

13.

Загальні принципи і методики корекції функціональних порушень з боку слинних залоз. Зняття психоемоційної напруги.

2

14.

Морфо-функційний стан слинних залоз в умовах екологічного забруднення фторидами. Морфо-функційний стан слинних залоз в умовах забруднення радіонуклідами.

2

15.

Математичні та статистичні методи в медичній практиці. Методи прогнозування наслідків захворювань слинних залоз. Залікове заняття.

2

Всього

30


Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

з дисципліни (курс за вибором) «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз»


п/п

Тема

К-сть год.

1

Історичні етапи вивчення СНЩС в нормі та при його патології. Основні напрямки їх досліджень. Вітчизняні та світові школи, які займаються проблемою вивчення патології СНЩС. Внесок співробітників кафедри у розвиток цієї проблеми.

2

2

Класифікація анатомо-функціональної нестабільності СНЩС. Діагностика та лікування різних видів нестабільності СНЩС.

2

3

Гіпермобільність суставної голівки СНЩС. Класифікація. Етіопатогенез. Клініка, діагностика та методи її корекції.

2

4

Дисфункції СНЩС. Класифікація різних видів дисфункції СНЩС. Діагностика та лікування різних видів дисфункції СНЩС.

2

5

Методи математичного моделювання в хірургічній стоматології. Метод математичного аналізу хірургічного лікування патології СНЩС.

2

6

Окклюзійно-компресійні порушення компонентів СНЩС при його захворюваннях.

2

7

Прогнозування наслідків різних видів патології СНЩС. Математичні та статистичні методи дослідження в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії.

2

8

Історичні аспекти вивчення фізіології та патології слинних залоз. Цілі та задачі наукових дисциплін, які займаються вивченням слинних залоз у нормі та при їх патології на сучасному етапі.

2

9

Реактивні зміни в органах і тканинах організму, що супроводжують захворювання слинних залоз.

2

10

Стан слизової оболонки порожнини рота, ясен, малих слинних залоз, ротової рідини та зубів при хронічних сіалоаденитах та сіалозах.

2

11

Загальновідомі методи обстеження слинних залоз. Власні методи обстеження слинних залоз. Спеціальні методи обстеження слинних залоз.

2

12

Масаж та вібраційний масаж при комплексному лікуванні запальних захворювань слинних залоз.

2

13

Стабілізація реактивних процесів в зацікавлених залозах. Профілактика загострення процесу. Підвищення секреторної функції слинних залоз, покращення фізико-хімічних та біологічних властивостей слини.

2

14

Морфо-функційний стан слинних залоз в умовах забруднення радіонуклідами.

2

15

Методи прогнозування наслідків гострих та хронічних сіаладенітів. Методи прогнозування наслідків сіалозів.

2

Всього

30 год.


Перелік обов’язкових практичних навичок

з дисципліни (курс за вибором) «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз»
1.Вміти зібрати анамнез та провести клінічне обстеження хворого, з захворюваннями СНЩС та слинних залоз, правильно оформити історію хвороби, встановити діагноз і скласти план лікування.

2. Вміти виконати будь-який вид місцевого знеболення в щелепно-лицевій ділянці.

3. Вміти провести первинну хірургічну обробку рани.

4. Надати допомогу хворому при зомлінні, колапсі, шоку.

5. Надати допомогу хворому при набряку Квінке, анафілактичному шоку.

6. Вміти провести штучне дихання та непрямий масаж серця.

Масаж серця - це штучне відновлення кровообігу, його використовують при раптовій і різкій зупинці серця.

Сли́нні за́лози - це травні залози, протоки, які відкриваються у ротову порожнину. Вони секретують травний сік - слину. Розрізняють малі та великі слинні залози.

Анафілакти́чний шок (лат. shock anaphylacticum; англ. anaphylactic shock) - це комплекс стрімких тяжких патологічних зрушень в організмі внаслідок розвитку генералізованої алергійної реакції негайного типу (анафілаксія) з наступним вивільненням різноманітних медіаторів, які швидко спричинюють різке збільшення ємності судинного русла, при цьому об'єм циркулюючої плазми (ОЦП) не забезпечує адекватну гемодинаміку, підвищення проникності кровоносних судин, порушення діяльності центральної нервової системи (ЦНС), обструкцію дихальних шляхів, спазм гладеньких м'язів. У низці зарубіжних посібниках, наукових монографіях не відокремлюють анафілактичний шок від терміну «анафілаксія», розглядаючи їх в одному розділі.

На́бряк Кві́нке, або ангіоневроти́чний на́бряк - гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини, причиною якого є реакція організму на різноманітні фактори, що мають біологічне або хімічне походження.

Реанімація - комплекс заходів, спрямованих на відновлення різко порушених або втрачених життєво-важливих функцій організму (серцево-легеневі та церебральні функції).

7. Вміти правильно зробити виписку з історії хвороби.

8. Вміти правильно визначити термін непрацездатності хворого з патологією СНЩС і слинних залоз та оформити лікарняний лист.

9. Вміти прочитати та встановити попередній діагноз за рентгенограмами при такій патології як:

а) періодонтит;

б) остеомієліт кісток лицевого скелета, гайморит;

в) травматичні пошкодження зубів - вивих та перелом;

г) вивихи скронево-нижньощелепного суглоба;

д) пошкодження кісток лицевого скелета, (щелеп, вилицевої кістки, кісток носа);

ж) захворювання слинних залоз.

е) захворювання та пошкодження СНЩС.

10. Вміти провести бужування протоків слинних залоз.

11. Вміти пропальпувати СНЩС.
Перелік питань для підсумкового модульного контролю

з дисципліни (курс за вибором) «Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз»

Змістовий модуль 1.

Мо́дульний контро́ль - це різновид контрольних заходів, який проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах, а також для встановлення зворотного зв'язку між викладачем, його якістю викладання і рівнем знань і умінь студентів.«Діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба»
1. Історичні етапи вивчення СНЩС в нормі та при його патології.

2. Цілі та задачі наукових дисциплін, які займаються вивченням СНЩС у нормі та при їх патології на сучасному етапі. Основні напрямки їх досліджень.

3. Вітчизняні та світові школи, які займаються проблемою вивчення патології СНЩС. Внесок співробітників кафедри та академії у розвиток цієї проблеми.

4. Анатомічні особливості будови СНЩС.

5. Анатомо-функціональна нестабільність СНЩС.

6. Класифікація анатомо-функціональної нестабільності СНЩС.

7. Діагностика та лікування різних видів нестабільності СНЩС.

8. Можливості артрофонографії в діагностиці захворювань СНЩС.

9. Гіпермобільність суставної голівки СНЩС та методи її корекції.

10. Дисфункція суставної голівки СНЩС та методи її корекції.

11. Метод математичного аналізу хірургічного лікування вивиху нижньої щелепи.

Щелепи Ще́лепи (лат. maxilla, mandibula) - у тварин - органи різного походження, переважно тверді (скелетні) структури, розташовані в області ротового отвору, що слугують для захоплення і подрібнення їжі. Щелепний апарат включає скелетні і м'язові утворення, пов'язані з цими функціями.

Хірургія Хірургі́я (грец. χειρουργική, від грец. χειρ - рука і грец. ουργική - робити) - галузь медицини, яка вивчає хвороби, що лікуються за допомогою оперативного (хірургічного) методу.

Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.

Позитивні та негативні сторони.

12. Окклюзійно-компресійні порушення компонентів СНЩС при його захворюваннях.

13. Сучасні клініко-лабораторні методи дослідження СНЩС у нормі та при його патології.

14. Помилки та ускладнення при лікуванні СНЩС. Причини виникнення ускладнень при лікуванні захворювань СНЩС.


Змістовий модуль2.
  1   2


Скачати 138.81 Kb.

  • Змістовий модуль 2. Діагностика захворювань слинних залоз
  • Загальні принципи і методики корекції функціональних порушень з боку слинних залоз.
  • Всього 30 Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів
  • Всього 30 год. Перелік обов’язкових практичних навичок
  • Перелік питань для підсумкового модульного контролю
  • «Діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба»