Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТематичний план

Скачати 36.17 Kb.

Тематичний план
Скачати 36.17 Kb.
Дата конвертації22.03.2017
Розмір36.17 Kb.

Кафедра медичної і біологічної фізики

ЗАТВЕРДЖЕНО” КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНий ПЛАН

Проректор з навчальної лекцій по курсу

роботи ВНМУ “Інформаційні технології у фармації”проф. Гумінський Ю.Й. для студентів I курсу фармацевтичного факультету, “___”_____________р.

Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Студент Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

(спеціальність – фармація) на ІІ семестр 2013/2014 н. р.

Аптéчна спрáва, Фармацíя (грец. φάρμακον - лікарські засоби і фармакотерапія (застосування лікарських засобів)) - комплекс науково-практичних дисциплін, які вивчають проблеми створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуску та маркетингу лікарських засобів; пошуку природних джерел лікарських субстанцій.

Семестр (від лат. sex - шість і лат. mensis - місяць) - позначення півріччя в (вищих) навчальних закладах. У семестр зазвичай також включаються канікули. Залежно від країни, а іноді і від університету/школи семестри відрізняються в даті початку/кінця і балансі між навчанням/не-навчанням.


ТЕМА ЛЕКЦІЇ

Дата


ЛЕКТОР

1.

Вступ до курсу. Основні поняття інформаційних технологій (ІТ). Подання інформації у комп'ютері. Інформаційні процеси та їх організація. ІТ у фармації і медицині.

Технічні і програмні засоби ІТ. Організація інформаційних систем на основі персонального комп’ютера (ПК). Архітектура ПК. Медико-фармацевтичні інформаційні системи.27.01.14 –

31.02.14


Доц.

А.Т. Теренчук2.

Комп'ютерні технології у фармації. Комп'ютерна хімія. Сучасні методи розробки і дослідження лікарських препаратів. Дослідження кількісного зв'язку між структурою і властивостями хімічних сполук.

10.02.14 –

14.02.14

3.

Системи підтримки прийняття рішень у фармації та медицині. Елементи фармакоекономіки. Комп'ютерні засоби фармакоекономічного аналізу.

24.02.14 –

28.02.14

4.

Комп'ютерні засоби аналізу даних та їх застосування у фармації.

10.03.14 –

14.03.14

5.

Алгоритмізація медико-фармацевтичних задач. Автоматизація задач у фармації. Засоби офісного програмування та їх використання.

24.03.14 –

28.03.14

6.

Математичне моделювання у фармації. Матричні математичні моделі та їх застосування.

07.04.14 –

11.04.14

7.

Подання даних в інформацйіних системах. Типи даних.

Основи технології баз даних (БД). Моделі даних. Бази даних і системи керування базами даних (СКБД). Реляційна модель даних.21.04.14 –

25.04.14

8.

Основи організації інформаційних систем на основі баз даних. Організація аптечної інформаційної системи на основі бази даних. Проектування фармацевтичної бази даних. Реляційна СКБД MS Access.

05.05.14 –

09.05.14

9.

Інформаційні системи підприємств. Медичні і фармацевтичні інформаційні системи.

Електронний документ. Електронний документообіг у медицині і фармації. Автоматизовані робочі місця (АРМ) у фармації.19.05.14 –

23.05.14

10.

Комп'ютерні мережеві технології у фармації. Фармацевтичні ресурси мережі Інтернет. Поняття про мета-аналіз. Засоби підтримки мета-аналізу.

Електронна комерція у фармації.02.06.14 –

06.06.14


Склав доц. Теренчук А.Т.

Зав. кафедрою МБФ проф. Хаїмзон І.І.

Голова метод. ради ЗОД доц. Король А.П.

Затверджено на засіданні каф. МБФ 22.01.2014 протокол № 6.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.Председатель метод. совета ООД доц. Король А.П.
Каталог: downloads -> med physics
med physics -> Міністерство охорони здоров'я україни віницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова тести для підсумкового контролю знань з дисципліни інформаційні технології у фармації для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету
med physics -> Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні Технології у Фармації»
med physics -> Методичні вказівки до практичного заняття №1 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармації
med physics -> Тематичний план
med physics -> Лекція №15. Квантово-механічні методи вивчення біологічних об’єктів
med physics -> Тематичний план
med physics -> Методичні вказівки до практичного заняття №11 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармації
med physics -> Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики
med physics -> Методичні вказівки до практичного заняття №15 Навчальна дисципліна Інформаційні технології у фармації


Скачати 36.17 Kb.

  • (спеціальність – фармація
  • ТЕМА ЛЕКЦ ІЇ Дата
  • Склав доц. Теренчук А.Т. Зав. кафедрою МБФ проф. Хаїмзон І.І. Голова метод. ради ЗОД доц. Король А.П.
  • Председатель метод. совета ООД доц. Король А.П.