Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТендерна документація (придбання товарів)

Скачати 378.41 Kb.

Тендерна документація (придбання товарів)
Скачати 378.41 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір378.41 Kb.
1   2   3   4   5

A. Загальні положення


1. Предмет тендеру

1.1 МОМ оголошує тендер на постачання та доставку комп`ютерного обладнення для потреб Державної прикордонної служби України (ДПСУ), далі «Товари». Детальні характеристики Товару наведені у відповдному розділі тендерної документації.
1.2 Переможець тендеру зобов’язується завершити поставку товарів до зазначеної дати завершення, яка становить 45 календарних днів після підписання контракту, але не пізніше 20 лютого 2017.


2. Прийнятні учасники тендеру

  1. Це оголошення про тендер відкрито для всіх постачальників з прийнятних країн. Зверніть увагу, що відповідно до чинного законодавства України, центральні органи виконавчої влади України забороняють купувати і використовувати обладнання виробника та / або постачальника РФ у зв'язку з анексією Криму і триваючою антитерористичною операцію

українського уряду в Східній Україні.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.  1. Учасники тендеру не можуть мати жодного відношення, прямого чи опосередкованого, до компанії/її філії, яку залучив МОМ до підготовки дизайну, технічних характеристик та іншої документації, необхідної для придбання товарів в рамках цього тендеру.

  2. Державні компанії країни, де розташована ця місія МОМ, можуть брати участь в тендері тільки за умови їх юридичної та фінансової незалежності, діяльності в рамках комерційного права, та тільки в тому випадку, коли вони не є бенефіціаром МОМ.

   Бенефіціар - одержувач визначених вигод, що виникають у результаті реалізації проекту.

   Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

   Комерційне право або Торгове право - галузь права, яка регулює діяльність в сфері торгового (комерційного) обігу.  3. Учасники тендеру не можуть підпадати під декларацію про корупційні та шахрайські практики, що була затверджена МОМ відповідно до Інструкції для учасників тендеру (ІУТ), пункт 3.

2.5 Учасники тендеру не можуть бути залучені до терористичних актів/кримінальної діяльності та/або мати відношення до осіб та/або організацій, пов’язаних із терористичною/кримінальною діяльністю.

Деклара́ція - документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та організацій.

Терори́зм (від лат. terror - «жах») - у широкому сенсі використання або загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети.

Таким чином учасники тендеру не можуть бути включені до переліку осіб та/або організацій, до яких застосовуються санкції, про що йдеться в резолюції 1267 контртерористичного комітету (КТК) Ради безпеки ООН.


3. Корупція, шахрайство, таємні змови та примушення

  1. МОМ вимагає від персоналу, учасників тендеру, виробників, постачальників або дистриб’юторів дотримання найвищих етичних стандартів під час процесу закупівель та виконання всіх договорів.

   Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

   Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

   Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

   Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

   МОМ відхилить будь-які тендерні пропозиції, надані учасниками тендеру, або припинить дію договору з ними в разі, якщо стане відомо, що вони були залучені до корупційних, шахрайських дій, таємних змов або примусових дій. Таким чином, МОМ
 1. задля цілей цього положення визначає нижчезазначені терміни таким чином:
 1. “корупційні дії” означають пропонування, надання, прийняття або вимагання, пряме чи непряме, цінних предметів з метою впливу на дії організації, що закуповує/заключає договір, під час процесу закупівлі або виконання договору;

  Вимага́ння (за назвою статті КК; український аналог: здирництво, здирство) - згідно з ч.1 ст.189 КК це вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці.


 1. “шахрайницькі дії” – це будь-яка дія або бездіяльність, в тому числі введення в оману, що свідомо або несвідомо призводить до обману організації, що закуповує/заключає договір, під час процесу придбання або виконання договору з метою отримання фінансової вигоди або іншої користі задля уникнення зобов’язань;
 1. “таємна змова” – це прихована змова двох або більше учасників тендеру, мета якої – штучно змінити результати тендеру задля отримання фінансової вигоди або користі;
 1. “примусові дії” – це погіршення, завдання шкоди або загроза погіршення або шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якому учаснику тендерного процесу з метою впливу на його дії під час процесу закупівель або після виконання договору.
 1. відхилить пропозицію, якщо буде визначено, що учасник тендеру, якого рекомендовано до отримання замовлення, бере участь в корупційних або шахрайницьких діях під час проведення цього тендеру;
 1. визначить компанію як ту, що є неприйнятною (на невизначений або чітко зазначений термін) для отримання контракту МОМ, якщо стане відомо, що компанія пов’язана з корупційними або шахрайськими діями, таємною змовою або примусовими діями під час тендерного процесу або під час виконання договору з МОМ.4. Прийнятні товари та послуги


  1. Всі товари та послуги в рамках договору мають походити з прийнятних країн, а всі витрати, пов’язані із цим договором, обмежуються такими товарами та послугами.
  1. В цій статті «походження» означає місце видобування, вирощування, виробництва товарів, або місце, звідки такі товари постачаються. Після процесу виробництва, обробки, повного або часткового монтажу комплектуючих частин товари вважатимуться виробленими тоді, коли кінцевий продукт суттєво відрізняється від його складових за основними характеристиками або за призначенням.
  1. Походження товарів та послуг відрізняється від національності учасника тендеру.

   Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.B. Тендерна документація


5. Зміст тендерних документів

  1. Тендерна документація містить перелік необхідних товарів, тендерні процедури та умови договору. Крім оголошення про тендер тендерна документація включатиме:
 1. Інструкції для учасників тендеру (ІУТ)

 2. Договір на придбання та постачання товарів

 3. Перелік вимог

 4. Технічні характеристики

 5. Офіційний шаблон комерційної пропозиції / Шаблон матриці цін

 6. Зразки форм
  1. Учасник тендеру повинен ознайомитись з усіма інструкціями, формами, умовами та специфікаціями, що містяться в тендерній документації.

   Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.

   Неподання всієї необхідної інформації або подання пропозиції, що не повністю відповідає тендерним документам є виключно відповідальністю учасника тендеру та може призвести до відхилення такої тендерної пропозиції.
6. Роз’яснення тендерної документації

  1. Потенційний учасник тендеру, який потребує будь-якого роз’яснення щодо тендерної документації, може надати письмовий запит в МОМ на електронну адресу тендерного комітету МОМ, зазначену в пункті 19.2.

   Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

   МОМ надасть відповідь в письмовому вигляді на запит щодо роз’яснення тендерної документації, якщо такий запит був отриманий не пізніше, ніж за п'ять (5) робочих днів до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій. Письмові копії відповіді МОМ надсилаються всім потенційним учасникам тендеру, які отримали тендерну документацію (в тому числі опис запиту, але джерело запиту не розголошується).

   Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


7. Зміни тендерної документації

  1. В будь-який час до кінцевого терміну подання тендерних пропозицій МОМ має право змінювати тендерну документацію шляхом оприлюднення доповнень. Такі доповнення можуть бути зроблені за власною ініціативою МОМ або у відповідь на запит щодо роз’яснення, отриманий від потенційного учасника тендеру.

   Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.


  1. Всіх потенційних учасників тендеру, які отримали тендерну документацію, буде повідомлено про доповнення в письмовому вигляді. Ці доповнення є обов’язковими для всіх.
  1. З метою надання потенційним учасникам тендеру достатньої кількості часу для врахування доповнень при підготовці тендерних пропозицій, МОМ може подовжити термін подання тендерних пропозицій.

C. Підготовка тендерних пропозицій


8. Цінова пропозиція

  1. Учасник тендеру несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, а МОМ в жодному разі не несе відповідальність за такі витрати незалежно від проведення чи результатів тендеру.
9. Мова тендерної пропозиції

  1. Тендерна пропозиція, необхідні документи, а також вся комунікація щодо тендеру між учасником тендеру та МОМ ведеться в письмовому вигляді англійською та/або українською мовами. Підтверджуючі документи та друковані матеріали, надані учасником тендеру, можуть бути надані іншою мовою тільки в тому разі, якщо вони супроводжуються якісним перекладом на вищезазначену мову. В таких випадках переклад превалює.
10. Документи, з яких складається тендерна пропозиція

  1. Тендерна пропозиція, підготовлена учасником тендеру, складається з таких частин:

(a) форма тендерної пропозиції та кошторис/прайс-лист, заповнені згідно з ІУТ, п. 11, 12 та 13;


(b) документальне підтвердження того, що учасник тендеру відповідає всім вимогам та має право брати участь в тендері, а також здатний виконати всі умови договору в разі перемоги в тендері, як зазначено в ІУТ, п. 14;
(c) документальне підтвердження того, що товари та супутні послуги, що будуть предметом договору в разі перемоги в тендері, є прийнятними товарами та послугами й відповідають тендерній документації, про що йдеться в ІУТ, п. 15; та


 1. Тендерне забезпечення у формі банківської гарантії визнаного комерційного банку (надається згідно з ІУТ, п. 17).
 1. Профайл компанії (перелік власників, ключових менеджерів та технічного персоналу).
 1. Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами;

  Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

  Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

  Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


 1. Підтвердження податкового ідентифікаційного номеру та свідотство платника податків, видані відповідним державним органом в Україні або за її межами;

  Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

  Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.


 1. Дійсні Дозволи / ліцензії державного зразка щодо діяльності, пов'язаної з предметом поточного тендера;
 1. Перелік офісів компанії, дистриб’юторів та сервісних центрів;
 1. Перелік основних угод укладених Компанією за останні 5 років;
 1. У разі потенційного залучення субпідрядників до виконання замовлення, компанії, зацікавлені до участі у тендері, надають перелік документів, що підтверджуюсть потужність компанії – субпідрядника, а саме: а) Профіль компанії; b) Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами;

  Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.

  c) Дійсні Дозволи / ліцензії державного зразка, в тому числі підтвердження податкового ідентифікаційного номеру та платника місцевих податків, видані відповідним державним органом в Україні або за її межами; d) Перелік офісів компанії, дистриб’юторів та сервісних центрів; e) Перелік основних угод укладених Компанією за останні 5 років, а також рекомендації клієнтів.
 1. Сертифікати якості для всіх товарів, пропонованих для поставки (сертифікат відповідності, санітарно-гігієнічний сертифікат і т.д.), що підтверджують, що товари відповідають прийнятим законодавчим вимогам і офіційно сертифіковані для поширення на території України;

  Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),

  Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

  і
 1. Загальна Карта процесу поставок і доставки (включаючи опис основних етапів: упаковка з комплектів, маркування, транспортування, розвантаження на місці доставки і т.д.).

  Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.

11. Форма тендерної пропозиції


  1. Учасник тендеру заповнює Форму тендерної пропозиції та відповідну форму прайс-листу/кошторису, які є частиною тендерної документації, при цьому вказуються товари, короткий опис товарів, країну їх походження, кількість, та ціни.
12. Ціна товарів/послуг

12.1 У пропозиції вказується ціна за одиницю та загальна ціна товарів, які будуть придбані в рамках цього договору.


  1. Ціни, що вказауються в пропозиції, мають бути зазначені окремо таким чином:

(а) Для отримання запропонованих товарів з України:


(i) ціна товарів на умовах постаки DDP - Київ, 01601, Володимирська, 26 – INCOTERMS 2010.
(iі) будь-які податки, що будуть підлягати сплаті в разі підписання контракту. Закупівлі згідно даного проекту здійснюються за кошти міжнародної технічної допомоги, та, відповідно, звільняються від оподаткування ПДВ.

Оподаткування - законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Учасники торгів, отже, не повинні включати ПДВ в ціни їх комерційних пропозицій.
(iіі) вартість страхування, навантажувально-розвантажувальних робіт та інших супутніх послуг, якщо такі є.
(b) Для отримання запропонованих товарів з-за кордону:


 1. ціна товарів на умовах постаки DDP- Київ, 01601, Володимирська, 26) – INCOTERMS 2010.

 2. Закупівлі згідно даного проекту здійснюються за кошти міжнародної технічної допомоги, та, відповідно, звільняються від оподаткування ПДВ. Учасники торгів, отже, не повинні включати ПДВ в ціни їх комерційних пропозицій.

 3. вартість морського страхування для відвантаження і вартість навантажувально-розвантажувальних робіт і інших супутніх послуг, якщо такі є.
  1. Розподіл цін Учасника на компоненти відповідно до вищевказаного пункту 12.

   Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

   2 проводиться виключно з метою полегшення для МОМ зіставлення комерційних пропозицій і жодним чином не обмежує право МОМ укласти контракт на будь-яких із запропонованих умов.

12.4 Надані ціни мають бути зафіксовані до повного виконання зобов’язань і не можуть переглядатися за будь-яких умов, якщо не вказано інше. Комерційна пропозиція з незафіксованими ціновими котуваннями буде разцінена як невідповідна і відхилена згідно пункту 25. Однак, якщо, зазначені в даній інструкції, ціни зформовані Учасником підлягають коригуванню в ході виконання договору, подана комерційна пропозиція з фіксованим ціновим котируванням не буде відхилена, але коригування цін буде розглядатися як нуль.

Котування (фр. Cote, англ. Financial quote) - ціна (курс, відсоткова ставка) товару, яку оголошує продавець або покупець і за якою вони згодні зробити купівлю або продаж. Зазвичай мається на увазі відносно швидкомінлива ціна, наприклад, біржова.  1. МОМ надає перевагу наступним умовам оплати: 100% оплата протягом 7 календарних днів після 100% отримання замовлених товарів і супутніх послуг. В разі, ящо це не прийнятно для Учасника, Учасник має запропонувати свій варіант графіку оплати. У будь-якому разі, Учасники повинні мати на увазі, що МОМ не проводить передоплати в сумі, більшій за 10,000 доларів США або 10% від загальної вартості комерційної пропозиції.

  2. Товари, що закуповуються в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, що зареєстрований в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, звільняються від податку на додану вартість (ПДВ) Ціни, вказані в комерційних пропозиціях, в такому випадку не можуть включати в себе ПДВ.

   Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).

   Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

    В разі, якщо переможець тендеру є платником ПДВ в Україні, МОМ надає копію картки реєстрації проекту та плану закупівель. В свою чергу, переможець тендеру має вказати у рахунку, видатковій накладній та акті виконаних робіт , що оплата проводиться без ПДВ і їх, оформлені відповідним чином, надати до МОМ. Переможець тендеру має надати МОМ копію податкової накладної в рамках контракту у зв'язку з поданням щомісячного Інформаційного підтвердження щодо придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом до Державної фіскальної служби України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №153 від 15.02.

   Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

   Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

   02, Додаток № 8. Учасникам рекомендується звернутися до роз’яснень Державної фіскальної служби щодо обліку операцій з придбання придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД за наступними посиланнями:

 • http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/69266.html

 •  http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/69076.html

 • http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/69020.html

 • http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/68434.html

 • http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/69266.html

13. Валюта тендерної пропозиції

13.1 Ціни зазначаються в таких валютах:
Ціни мають бути вказані у офіційній валюті тендерних торгів. Офіційною валютою тендеру мають бути долар США. Усі комерційні пропозицїї мають надаватися в доларах США. Як результат, контракт також має бути підписаний у доларах США. Якщо постачальник надає перевагу отримання оплати в українських гривнях, рахунок має бути зформовано в гривнях згідно операційного обмінного курсу ООН. МОМ не несе відповідальності за будь-які втрати, можливі для Учасника через коливання курсу обміну валют.


14. Прийнятність та кваліфікація учасника тендеру - підтверджуючі документи

  1. Згідно з ІУТ, п. 10.1b, одним з компонентів тендерної пропозиції є документи, що підтверджують прийнятність учасника тендера та його спроможність виконати договір у разі перемоги в тендері. Учасники мають надати МОМ Інформаційний листок Постачальника, реєстраційні документи юридичної особи та останній звіт фінансового аудиту.

   Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


  1. Документальне підтвердження прийнятності учасника тендеру має довести МОМ, що на момент подання тендерної пропозиції учасник тендеру є офіційно зареєстрованим в прийнятній країні, як зазначено в ІУТ, п.4.
  1. Документальне підтвердження спроможності учасника тендеру виконання контракту, якщо його пропозиція буде прийнята, включають, але не обмежуючись ними:

(a) що в разі, якщо учасник тендеру в рамках договору пропонує постачання товарів, які він не виробляє, він отримав право (є авторизованим дистриб’ютором) від виробника товарів постачати товари в країну, де знаходиться місія МОМ;
(b) доказ фінансових (таких як останній аудиторський висновок,, запис банківських операцій), технічних та виробничих спроможностей (таких як наприклад, свідоцтва про підготовку технічного персоналу, виробнича потужність заводу, структура управління ланцюгами поставок, власний сервісний центр, сертифікований виробником обладнання, що постачається згідно контракту, тощо) учасника тендеру, необхідних для виконання поставки товарів, на які проводиться тендер;

Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.

Банківська операція - це технологічно проста транзакція, яка є складовою банківського продукту.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.
 1. можливість взяти на себе зобов’язання щодо обслуговування, ремонту та постачання комплектуючих частин, офіційно постачальником чи його агентом в Україні

14.4 У разі, якщо учасник тендеру бажає скористатися існуючим інформаційним листком постачальника МОМ або профілем компанії для підтвердження його прийнятності, то разом із тендерною пропозицією йому необхідно надати оновлену інформацію щодо свого інформаційного листка постачальника або профілю компанії. Також учасник тендеру може підтвердити в своїй тендерній пропозиції, що попередньо надана інформація є вірною на день подання пропозиції.
15. Прийнятність товарів та їх відповідність тендерній документації – необхідні документи

15.1 Згідно з ІУТ, п. 10, частиною тендерної пропозиції є документи, що підтверджують прийнятність товарів та послуг, які учасник тендеру пропонує в рамках договору, а також їх відповідність тендерній документації.


  1. Країна походження товару, запропонованих Учасником торгів, повинна бути чітко вказані в матриці цін. Переможець тендеру повинен надати відповідні сертифікати про походження для кожного товару, в якості складової частини пакета супровідних документів на поставку, коли товари будуть доставлені в Україну.
  1. Документальне підтвердження відповідності товарів та послуг тендерній документації може бути надане у формі друкованих матеріалів, креслень, даних.

   Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

   Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

   Документальне підтвердження складається з:

(a) детального опису основних технічних та експлуатаційних характеристик товарів;


(b) повного переліку особливостей товарів, в тому числі поточні ціни на встановлення та підтримку, необхідні для належного та безперервного функціонування товарів протягом періоду, визначеного Технічними специфікаціями з моменту початку експлуатації товарів МОМ; та
(c) детального коментаря по кожній позиції до технічних специфікацій МОМ, що демонструє відповідність товарів та послуг цим специфікаціям або пояснення щодо відхилень та виключень до положень технічних специфікацій.

Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
  1. З метою роз’яснення вищезазначеного п. 15.3 ІУТ, учасникам тендеру варто взяти до уваги, що стандарти якості виготовлення, матеріалів, обладнання, а також посилання на бренди або номери в каталогах, які надав МОМ в специфікації тендерного запиту, є виключно описом/планом та не обмежуються виключно такими. Учасник тендеру в своїй тендерній пропозиції може запропонувати альтернативні стандарти, бренди, та/або номери в каталогах, але тільки за умови, що він доведе МОМ обгрунтованість змін.

   Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -


 1. Термін дії тендерної пропозиції
  1. Термін дії тендерної пропозиції має становити 45 (сорок п’ять) календарних днів після відкриття тендерних пропозицій, як було визначено МОМ в ІУТ, п.20. МОМ зберігає за собою право відхилити тендерні пропозиції з меншим терміном дії.
  1. В окремих випадках МОМ, до закінчення терміну дії комерційної пропозиції, може надати запит щодо подовження терміну дії тендерної пропозиції на певний додатковий період часу, до 15 (п’ятнадцяти) календарних днів. Запит та відповіді учасників тендеру робляться в письмовому вигляді.
  1. Учасник тендеру може відмовитися подовжити термін дії пропозиції без позбавлення забезпечення тендерної пропозиції. Учасник тендеру, який погодився на подовження терміну, не має права змінювати тендерну пропозицію, окрім подовження терміну дії забезпечення тендерної пропозиції на необхідний період, як зазначено в п. 17.17. Забезпечення тендерної пропозиції

  1. Згідно з ІУТ, п. 10, учасник тендеру має надати, як частину тендерної пропозиції, забезпечення тендерної пропозиції в розмірі 2 % від суми тендерної пропозиції на строк принаймні сорока п'яти (45) календарних днів з моменту подачі комерційної пропозиції.
  1. Забезпечення тендерної пропозиції необхідно для убезпечення МОМ від ризиків неприйнятних дій учасника тендеру, як зазначено в ІУТ п.17.6. Забезпечення тендерної пропозиції визначається у формі банківської гарантії в долларах США від визнаного комерційного банку.
  1. Будь-яка комерційна пропозиція не забезпечена банківською гарантією згідно пункту 17.

   Бáнківська гарáнтія - поручительство банку-гаранта за свого клієнта. Банк бере на себе зобов’язання за дорученням і за рахунок клієнта у випадку несплати клієнтом у термін платежів, які він мав здійснити, провести платежі за свій рахунок.

   1 буде відхилена яка така, що не відповідає пункту 25.
  1. Забезпечення тендерної пропозиції (банківська гарантія) учасників, яких не було визнано переможцями тендеру, буде анульовано або повернено протягом 30 днів після закінчення терміну дії тендерної пропозиції, як визначено в ІУТ, п. 16.
  1. Забезпечення тендерної пропозиції учасника, який виграв тендер, буде анульоване після підписання договору, як зазначено в п.35 ІУТ, та після надання гарантії виконання, як зазначено в п.34 ІУТ
  1. Тендерне забезпечення може бути стягнуто на користь МОМ в таких випадках:

(a) якщо учасник тендеру анулює тендерну пропозицію протягом терміну дії тендерної пропозиції; або
(b) якщо переможець тендеру:
(i) не підписує договір, як це зазначено в п.35 ІУТ;

або


(ii) не надає гарантію виконання, як це зазначено в п.34 ІУТ.


 1. Формат та підписання тендерної пропозиції
  1. Учасник тендеру подає оригінал та копію тендерної пропозиції, кожен з них чітко маркується як «ОРИГІНАЛ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ» та «КОПІЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ».

   Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

   В разі розбіжностей між ними перевага надається оригіналу.
  1. Оригінал та всі копії тендерної пропозиції мають бути підготовлені в друкованому вигляді або написані незмивним чорнилом, а також підписані учасником тендеру або особою/особами, яких були офіційно уповноважено підписувати документи від імені учасника тендеру. На всіх сторінках тендерної пропозиції мають бути проставлені ініціали особи або осіб, які підписали тендерну пропозицію.
  1. Вставки, стирання, записи поверх тексту є дійсними тільки за умови, що вони підписані (проставлені ініціали) особою або осібами, які підписали тендерну пропозицію.

D. Подання тендерних пропозицій


19. Печатка та маркування тендерних пропозицій

  1. Учасник тендеру скріплює печаткою оригінал та кожну копію тендерної пропозиції, які вкладаються в окремі конверти. На конвертах зазначається «ОРИГІНАЛ» та «КОПІЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ». Конверти мають бути скріплені печаткою та вкладені в один зовнішний конверт.
  1. Внутрішній та зовнішній конверти мають бути відповідно проштамповані. Внутрішній та зовнішній конверти мають бути відповідно проштамповані. Офіційний представник Учасника має поставити підпис та печать на клапані конверту. Конверти мають містити печать по периметру на всіх цого клапанах.

   Пери́метр (дав.-гр. περίμετρον - окружність, дав.-гр. περιμετρέο - вимірюю навколо) - сумарна довжина границь, які обмежують геометричну фігуру на площині. «Периметр» вживають як для позначення довжини границь фігури, так і для самих границь.

   Конверти мають бути промарковані відповідно:


Оригінал Комерційної пропозиції чи її копія
Комерційна пропозиція: Назва і № проекту
Комітет комерційних пропозицій та оцінок

МОМ в Україні

вул. Михайлівська, 8,

Київ, 01001, Україна


НЕ ВІДКРИВАТИ ДО _________________.20. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій

  1. Тендерні пропозиції мають бути подані в МОМ на адресу, зазначену в п.19.2 не пізніше, ніж 18:00, 15 Грудня 2016.  1. МОМ має право подовжити кінцевий термін подання тендерних пропозицій шляхом зміни тендерної документації, як зазначено в п. 7 ІУТ. При цьому всі права та обов’язки МОМ та учасників тендеру також підпадають під новий кінцевий термін.
21. Пізнє подання

  1. МОМ залишає за собою право відхилити будь-який або всі заявки, отримані після закінчення терміну подачі заявок, встановлених Міжнародною організацією з міграції відповідно до пункту 20 ІУТ.
  1. МОМ повідомляє в письмовій формі всіх учасників торгів, чиї заявки були відхилені. Учасник торгів має взяти на себе відповідальність і витрати за повторне подання відхилених тендерних документів протягом 1 тижня після отримання повідомлення про відмову від їх пропозицій. МОМ залишає за собою право утилізувати будь-яку або всі відхилені комерційні пропозиції в кінці встановленого терміну.22. Модифікація та анулювання тендерних пропозицій

  1. До настання кінцевого терміну подання пропозицій учасники тендеру мають право змінювати та анулювати свої тендерні пропозиції шляхом письмового повідомлення про це МОМ.
  1. Оригінал повідомлення про модифікацію або анулювання має бути підготовлений, скріплений печаткою, промаркований та доставлений згідно з п. 18 ІУТ. Повідомлення про анулювання в письмовому вигляді необхідно надати в МОМ не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.
  1. Після закінчення терміну подання тендерних пропозицій змінювати тендерні пропозиції не дозволяється.
  1. Анулювання тендерної пропозиції в період між кінцевим терміном подання тендерних пропозицій та закінченням терміну дії пропозиції або закінченням подовженого терміну дії пропозиції є неможливим. Анулювання такої пропозиції може призвести до вилучення забезпечення тендерної пропозиції, як зазначено в пункті 17.6 ІУТ.

E. Відкриття та оцінка тендерних пропозицій


23.Відкриття тендерних пропозицій


  1. МОМ відкриває тендерні пропозиції згідно з графіком учасників комісії з оцінки тендерних пропозицій, але не пізніше 2 робочих днів після кінцевого терміну подання пропозицій. .
  1. Назви учасників тендера, зміни до тендерних пропозицій та анулювання, запропоновані ціни, знижки, а також наявність або відсутність тендерного забезпечення та інші деталі, які МОМ вважатиме доречними, оголошуються МОМ під час відкриття пропозицій.

   Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

   Також на цьому засідання тендерні пропозиції не можуть бути відхилені, окрім тих, що були подані після кінцевого терміну; останні мають бути повернуті невідкритими подавачам, як про це зазначено в п. 21 ІУТ.
  1. Тендерні пропозиції (та зміни до них, надіслані відповідно до п. 22.2 ІУТ), що не були відкриті та зачитані під час засідання із відкриття пропозицій вважаються такими, що не підлягають подальшій оцінці незалежно від будь-яких обставин. Анульовані пропозиції повертаються учасникам тендеру невідкритими.
  1. МОМ веде протокол засідання з відкриття тендерних пропозицій.
 1. Уточнення пропозицій та комунікація з МОМ
  1. 24.1. Під час оцінювання тендерних пропозицій МОМ має право запросити роз’яснення у учасника тендеру щодо їх пропозиції. Запити та відповіді повинні бути підготовлені в письмовій формі. При цьому не дозволяється пропонувати або узгоджувати зміни щодо ціни або змісту тендерної пропозиції.
 1. Попередній розгляд
  1. 25.1. МОМ розгляне тендерні пропозиції для визначення того, чи вони є повні, чи містять вони помилки в розрахунках, чи були надані до розгляду всі необхідні документи, чи всі документи підписані, і чи тендерні пропозиції в цілому були подані без помилок.

25.2 Арифметичні помилки виправляються наступним чином.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.

В разі невідповідності між ціною за одиницю та загальною сумою (ціна за одиницю помножена на кількість), основою для перерахування слугуватиме вартість за одиницю, а загальну ціну буде виправлено.

Перерахування - це тексти, розбиті на пункти й підпункти, що мають цифрове чи буквенне позначення.

Якщо постачальник не визнає виправлення помилок, то його пропозицію буде відхилено, а забезпечення його тендерної пропозиції може бути стягнуто на користь МОМ. В разі невідповідності сум, наданих в цифрах та прописом, сума прописом вважатиметься вірною.


25.3 МОМ може прийняти тендерну пропозицію з незначними відступами від формату тільки в тому разі, коли така невідповідність не є значною та не вплине на загальне оцінювання пропозицій.


  1. Перед детальною оцінкою, як зазнчено в п.27 ІУТ, МОМ визначає змістовну відповідність кожної пропозиції із тендерною документацією. Змістовно прийнятною пропозицією є така, що відповідає всім термінам та умовам тендерної документації та не містить суттєвих відхилень. Відхилення або запечерення якихось умов, наприклад, тих, що стосуються забезпечення тендерної пропозиції (ІУТ, п. 17), кошторису/прайс-листу (ІУТ, п.9) вважатимуться суттєвим відхиленням. Визначення МОМ відповідності тендерної пропозиції грунтується на змісті самої тендерної пропозиції без посилання на зовнішні джерела інформації.
  1. Тендерна пропозиція, яка змістовно не відповідає критеріям, буде відхилена МОМ, та повторно розглядатися не буде, навіть в разі її виправлення учасником тендеру.
26. Єдина валюта (за необхідності)

  1. Задля оцінки та порівняння, МОМ перерахує запропоновані ціни в різних грошових одиницях в єдину валюту: долар США згідно операційного обмінного курсу ООН.
27. Оцінювання та порівняння тендерних пропозицій

27.1 МОМ оцінює та порівнює тільки ті тендерні пропозиції, що були визнані прийнятними відповідно до п. 25 ІУТ.
27.2 МОМ під час оцінки комерційних пропозицій виключає і не бере до уваги будь-які надбавки для коригування цін в період виконання договору, якщо подібне не передбачено в тендером.

  1. Порівнюватися будуть ціна при постачанні товарів напряму від постачальника товарів в країні розташування Місії МОМ та що імпортуються в країну розташування Місії МОМ на умовах постаки DDP-Київ, 01601, Володимирська 26 , без ПДВ і митних зборів в Україні.

   Митний збір - вид митних платежів, що сплачується за валютно-митною декларацією громадянами та суб'єктами ЗЕД за роботу, виконану митними органами.


  1. При оцінці тендерних пропозицій МОМ братиме до уваги не тільки запропоновану ціну (згідно з п.12.2), але й такі фактори:

(a) вартість перевезення, страховка та інші витрати, що будуть понесені всередині країни розташування Місії МОМ, та які можуть мати місце при доставці товарів до пункту призначення;


(b) графік доставки, наданий в тендерній пропозиції;
(c) розбіжності між умовами договору та інформацією в прайс-листах;
(d) вартість комплектуючих, невід’ємних частин, та обслуговування;
(e) наявність комплектуючих частин в країні розміщення Місії МОМ та можливість післяпродажного обслуговування обладнання, що пропонується в тендерній пропозиції;

Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
 1. Заплановані операційні витрати та витрати на обслуговування протягом терміну служби обладнання; 1. Робота та виробничі потужності обладнання;

та/або

 1. Інші технічні критерії, зазначені в технічних характеристикахІнші рішення (в разі необхідності)

27.5 Система балів:
В разі, якщо при оцінці тендерних пропозицій неможливо застосувати вищезазначені критерії, то для оцінки можна використовувати систему балів. При цьому необхідно визначити кількість балів для кожного фактору.
Оціночна ціна товарів – 20%

Графік поставки - 25%

Графік платежів - 5%

Технічна відповідність - 30 %

Обслуговування - 15 %

Можливість надання Тендерної гарантії та Гарантія виконання зобов'язань - 5 %


Кожен критерій має бути оцінений від 10 (найбільш високий рівень) до 1 (найнижчий показник). Остаточний рейтинг кожної ставки розраховується з використанням середньозваженого.


28. Уточнення тендерних пропозицій та комунікація з МОМ


28.1 Згідно з п.24 ІУТ учасники тендеру не можуть комунікувати з МОМ з будь-яких питань, пов’язаних з їх тендерними пропозиціями, в період між відкриттям тендерних пропозицій та оголошенням переможця. В разі, якщо учасник тендеру має намір довести до відома МОМ додаткову інформацію, він повинен зробити це у письмовому вигляді.


  1. Будь-яка спроба учасника тендеру вплинути на МОМ під час розгляду/порівняння тендерних пропозицій або вибору переможця може призвести до відхилення тендерної пропозиції учасника.

29. Подальший кваліфікаційний відбір

29.1 В разі, якщо попередній кваліфікаційний відбір не проводився, МОМ визначає на свій власний розсуд, чи учасник тендеру, який запропонував найкращі умови, є достатньо кваліфікованим для виконання умов договору, як про це зазначено в п. 14 ІУТ.


  1. При оцінці спроможності учасника тендеру виконати умови договору належним чином беруться до уваги фінансовий стан учасника, а також його технічні та виробничі можливості. Ця оцінка здійснюється на підставі підтверджуючих документів, наданих учасником тендеру, як зазначено в п. 14 ІУТ, та на підставі іншої інформації, яку МОМ вважає за необхідну та відповідну.

29.3 Перед остаточним вибором переможця МОМ перевіряє всі надані документи/інформацію та/або здійснює огляд офісу/заводу/складських приміщень/обладнання учасника тендеру.


29.3 Таке оцінювання є обов’язковою умовою для остаточного визначення переможця тендеру. В разі негативного результату такого оцінювання тендерна пропозиція учасника тендеру буде відхилена й МОМ проведе вищезазначену інспецію іншого учасника тендеру, який надав другу найкращу пропозицію.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
30. Право МОМ приймати та відхиляти тендерні пропозиції

30.1 МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти тендерні пропозиції, а також скасовувати тендерний процес й відхиляти всі тендерні пропозиції в будь-який час до підписання договору. При цьому МОМ не несе відповідальності перед учасником(ами) тендеру та не зобов’язаний інформувати учасника(ів) тендеру про причини дій МОМ.


F. Вибір переможця
31. Критерії вибору

31.1 МОМ обере переможцем того учасника тендеру, чия пропозиція є змістовно прийнятною, містить всю тендерну документацію та є найменшою за ціною при тому, що цього учасника тендеру визнано таким, що має відповідну кваліфікацію задля належного виконання договору.


32. Право покупця змінювати кількість товару на етапі вибору переможця

32.1 МОМ залишає за собою право на етапі підготовки договору зменшувати або збільшувати на /-15% кількість товарів та послуг, зазначену в графіку виконання вимог, не змінюючи при цьому ціну за одиницю або інші вимоги та умови.


33. Повідомлення переможця

33.1 Переможця тендеру буде повідомлено про прийняття пропозиції в письмовому вигляді до закінчення терміну дії тендерної пропозиції.
33.2 Повідомлення про перемогу в тендері надає чинності процедурі укладання договору.
33.3 Після подання гарантії виконання умов договору переможцем тендеру, як про це зазначено в п. 35 ІУТ, МОМ поінформує всіх учасників тендеру, що їх пропозиції не було обрано, й таким чином їх тендерні забезпечення будуть анульовані, як про це зазначено в п. 17 ІУТ.


34. Гарантія виконання

34.1 Протягом п’яти (5) днів після отримання повідомлення переможець тендеру надає МОМ гарантію виконання в розмірі 10% від суми тендеру як про це зазначено в умовах договору, та у формі, представленій в тендерній документації, або в будь-якій іншій формі, що є прийнятною для МОМ.
34.2 У разі, якщо переможець тендеру не виконує вимоги п. 33 та п. 34.1 ІУТ, то це є достатньою підставою для анулювання результатів тендеру та утримання на користь МОМ гарантійного забезпечення тендерної заявки. У такому разі МОМ має право почати процедуру укладання договору з учасником тендеру, який надав другу найкращу пропозицію або оголосити новий тендер.

35.Підписання договору

35.1 У той самий час, як МОМ інформує учасника тендера про його перемогу в тендері, МОМ надсилає йому договір, наданий в тендерній документації, що включає всі домовленості між сторонами.
35.2 Протягом п’яти (5) днів після отримання договору переможець тендеру підписує, ставить дату та повертає договір до МОМ.
1   2   3   4   5


Скачати 378.41 Kb.