Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТендерна документація (придбання товарів)

Скачати 378.41 Kb.

Тендерна документація (придбання товарів)
Скачати 378.41 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації10.03.2017
Розмір378.41 Kb.
1   2   3   4   5
Частина V. Зразки формЗміст

1. Форма тендерної пропозиції для постачальників …………… ……………………..52


2. Прайс-лист………………………………...…………………………………..……… 53
3. Авторизаційний лист виробника.…………………………………….…………...…. 54


  1. Форма забезпечення тендерної пропозиції (банківська гарантія).………………. 55
  1. Форма гарантії виконання (банківська гарантія)…………………….……………. 56
  1. Банківська гарантія авансового платежу (банківська гарантія)……..………….….57


Форма-1
ФОРМА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Дата:_____________
Кому: Голові комісії з оцінки тендерних пропозицій та контрактів (“Комісія”)

Міжнародна Організація з Міграції[вказати адресу Місії МОМ]
Ми, що підписалися нижче, підтверджуємо, що;
Після розгляду тендерної документації [назва проекту та номер оголошення про тендер] від [дата], отримання якої підтверджується, я, представник [назва компанії], маю честь запропонувати послуг з постачання та доставки ТОВАРІВ відповідно до тендерної документації за [вказати загальну ціну тендерної пропозиції літерами та цифрами, вказати валюту].

В разі прийняття моєї тендерної пропозиції я зобов’язуюся здійснити поставку та доставку Товарів згідно із технічними характеристиками та прайс-листом, опис яких наданий в тендерній документації.


В разі, якщо мою тендерну пропозицію буде підтримано, я отримаю гарантію банку на суму, що дорівнює 10% від загальної вартості цінової пропозиції, задля належного виконання умов договору, в формі, що є прийнятною для МОМ.
Я погоджуюся дотримуватися терміну дії тендерної пропозиції, що зазначений в пропозиції, яка може бути підтримана в будь-який час до закінчення цього терміну.
До підготовки та підписання офіційного договору тендерна пропозиція разом з письмовою згодою та повідомленням про підтримку пропозиції мають для нас зобов’язуючу силу.
Цим я підтверджую, що тендерна пропозиція відповідає вимогам, зазначеним в тендерній документації.
Підписано ______________день__________________20___.
________________________ ________________________________

[підпис та ПІП друкованими літерами] [в якості]
Уповноважений підписувати тендерну пропозицію від імені [назва компанії]

Форма-2
Прайс-лист
No.

Опис товару

Країна походження

Кількість / Од.

Ціна за Од.

(DDP)Доставка / витрати на обробку

Податки/ мито якщо передбачено

Загальна ціна за Од.
Назва Постачальника: ________________________________


Підпис та печатка: _______________________________________
Дата: ____________________________________

Форма-3АВТОРИЗАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВИРОБНИКА


Кому:
ЦИМ [назва Виробника], що є виробником [назва та/або опис товарів] і має потужності виробництва за адресою [адреса виробництва]
уповноважує [назва і адреса Агента] подати комерційну пропозицію, а згодом вести переговори та укласти Договір з Вашою організацією щодо тендеру[посилання на № запрошення до участі у тендері] на вище вказані товари нашого виробництва.

Запрóшення - коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Суто ділові (на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо) пишуться на фірмових бланках, а до культурно-мистецьких заходів часто виготовляють спеціально художньо оформлені запрошення.


Даним ми надаємо гарантію згідно з пунктом № 9 Умов Договору на товари запропоновані до поставки вище наведеною компанією в рамках поточного Запрошення до участі у тендері.

_______________________________________[підпис від імені Виробника]

Примітка: Даний лист авторизації має бути на фірмовому бланку виробника і містити бути підпис компетентної особи, що має право представляти виробника. Він повинен бути включений Учасником до тендерної документації.
Форма-4

Забезпечення тендерної пропозиції (банківська гарантія)
ЦИМ, [назва учасника тендера] (тут і далі “учасник тендера”) надає тендерну пропозицію від [дата] на виконання робіт/постачання товарів ______ [назва Угоди] (тут і далі “Тендерна пропозиція”).
Цим доводимо до відома, що [назва банку], що знаходиться в [назва країни] та має офіс, зареєстрований за адресою [адреса], (тут і далі «Банк»), беремо на себе зобов’язання перед МОМ (тут і далі «Замовник») на суму [сума], оплата якої буде зроблена вищезазначеному Замовнику нами або нашими правонаступниками.

Правонасту́пництво - перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Воно може бути універсальним або частковим.

Скріплено печаткою вищезазначеного банку [день][місяць], [рік].


УМОВИ зобов’язання:
(1) В разі, якщо після відкриття тендерних пропозицій учасник тендера анулює свою пропозицію протягом терміну дії пропозиції, зазначеного в формі заявки; або
(2) В разі, якщо учасник тендера, якого було поінформовано про прийняття тендерної пропозиції Замовником протягом терміну дії пропозиції:
(a) не може або відмовляється підписати форму Угоди відповідно до інструкцій для учасників тендера; або
(b) не може або відмовляється надати гарантію виконання у відповідності до Інструкції для учасників тендера; або
(c) не погоджується змінювати запропоновану ціну, як вказано у п. 27,
Ми зобов’язуємося оплатити замовнику вищезазначену суму одразу після отримання першої письмової вимоги. При цьому ми не вимагатимемо від замовника її обґрунтування за умови, що у вимозі замовника, підготовленій у письмовому виді, буде зазначено, що оплата має бути здійснена через умови, що визначають умову або умови, що виникли.
Гарантія залишатиметься в силі 28 днів після закінчення терміну дії тендерної пропозиції, як зазначено в Інструкції для учасників тендера. Цей термін може бути подовжений Замовником, про що буде повідомлено Банк. Будь-яка вимога, що стосується цієї Гарантії, має бути отримана Банком не пізніше зазначеної вище дати.

ДАТА ПІДПИС БАНКУ


СВІДОК ПЕЧАТКА


[підпис, ПІП, адреса]


Форма-5

ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ (банківська гарантія)

Кому: [назва та адреса замовника]


В силу того, що [назва та адреса постачальника] (тут і далі “Постачальник”) зобов’язується у відповідності з договором № [номер] від [дата] виконувати [назва договору та короткий опис товарів] (тут і далі “договір”);
В силу того, що Вами було передбачено у зазначеному договорі, що постачальник надає Вам банківську гарантію визнаного банку на визначену суму в якості забезпечення його зобов’язань відповідно до договору;
В силу того, що ми погодилися надати постачальнику цю банківську гарантію;
Цим ми підтверджуємо свою згоду виступати в якості Гаранта та від імені постачальника є відповідальними перед Вами за [сума гарантії] [сума прописом]. Ця сума є тою, що буде виплачена в тому виді та у тій валюті, в якій укладено договір, та ми зобов’язуємося виплатити вам за першою вимогою без заперечень будь-яку суму або суми в межах [сума гарантії], та, як зазначено вище, не вимагаючи від Вас пояснень щодо причини вимоги виплатити визначену суму.
Цим ми погоджуємося, що ви не повинні вимагати вищезазначений борг у постачальника перед поданням нам запиту на сплату суми.
Цим ми погоджуємося, що ані зміни чи доповнення, ані модифікації умов договору або робіт, які мають бути виконані за ним, або документів договору, які можуть бути складені між Вами та постачальником, не позбавляють нас від відповідальності за цією Гарантією й цим ми відмовляємося від вимоги інформувати нас про такі зміни, доповнення чи модифікації.
Ця Гарантія залишається дійсною протягом 28 днів після підписання Акту прийому-передачі робіт.

Підпис та печатка Гаранта


Назва банку

Адреса

Дата

Форма-6

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖУ (банківська гарантія)


Кому: [назва та адреса Місії МОМ]

Договір: [назва контракту]

Шановні панове,
Ми отримали повідомлення про те, що компанія [назва постачальника] (тут і далі «Постачальник») уклали з вами договір № [номер договору] від [дата] на поставку [короткий опис товарів та супутніх послуг] (тут і далі «договір»).

Ми усвідомлюємо, що з умовами договору необхідно здійснити авансовий платіж в сумі [сума цифрами та прописом] під забезпечення авансового платежу.

Ми, [назва банку], за запитом постачальника безумовно та повністю погоджуємося здійснити платіж в сумі або сумах, що не перевищують [сума цифрами та прописом]1, , по отриманні від Вас запиту із письмовою заявою про те, що постачальник порушує свої зобов’язання за договором, тобто постачальник використав отриманий від вас авансовий платіж на інші цілі, ніж це зазначено в договорі.
Цим ми погоджуємося, що ані зміни чи доповнення, ані модифікації умов договору або товарів, постачання яких є предметом цього договору, або до документів договору, які можуть бути складені між [назва Місії МОМ] та постачальником, не позбавляють нас від відповідальності за цією Гарантією й цим ми відмовляємося від вимоги інформувати нас про такі зміни, доповнення чи модифікації.
Ця Гарантія вступає в силу з моменту здійснення авансового платежу за цим договором та є дійсною до моменту отримання повного відшкодування цієї суми [назва Місії МОМ] постачальником.
З повагою,
Підпис та печатка: ______________________

Назва банку:

Адреса:

Дата:
1, 1 Гарант вказує суму авансового платежу у валюті договору або в будь-якій вільно конвертованій валюті, що є прийнятною для МОМ.


1   2   3   4   5


Скачати 378.41 Kb.

  • АВТОРИЗАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВИРОБНИКА
  • Форма-5 ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ (банківська гарантія)
  • Форма-6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖУ (банківська гарантія)