Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТест з теми: «Архітектура пк»

Скачати 48.35 Kb.

Тест з теми: «Архітектура пк»
Скачати 48.35 Kb.
Дата конвертації22.03.2017
Розмір48.35 Kb.

Тест з теми: «Архітектура ПК»

Варіант № 1

1. Вінчестер призначений для ...

а) зберігання інформації, що не використовується постійно на комп'ютері;

б) постійного зберігання інформації, часто використовуваної при роботі на комп'ютері;

в) підключення периферійних пристроїв до магістралі;

Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.

г) управління роботою ЕОМ за заданою програмою.
2. Мінімальний склад персонального комп'ютера:

а) Вінчестер, дисковод, монітор, клавіатура.

б) Монітор, клавіатура, системний блок.

в) Принтер, клавіатура, монітор, пам'ять.

г) Вінчестер, принтер, дисковод, клавіатура.
3. Вкажіть вірне (і) висловлювання (я):

а) Пристрій введення - призначено для обробки даних, що вводяться.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

б) Пристрій введення - призначене для передачі інформації від людини машині.

в) Пристрій введення - призначено для реалізації алгоритмів обробки, накопичення та передачі інформації.


4. Вкажіть вірне (і) висловлювання (я):

а) Пристрій виведення - призначено для програмного управління роботою ПК.

б) Пристрій виведення - призначено для навчання, для гри, для розрахунків і для накопичення інформації.

в) Пристрій виведення - призначене для передачі інформації від машини людині.


5. Вкажіть пристрої введення.

Пристрій виведення Пристрій виведення інформації (англ. output device) - периферійний пристрій для виведення інформації (результатів роботи обчислювальної машини) для людей і в зрозумілій для людей формі. Найчастіше пристрої виведення інформації виводять інформацію через звук і візуально.

Клавіатура Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

а) Принтер, клавіатура, джойстик.

б) Миша, світлове перо, вінчестер.

в) Графічний планшет, клавіатура, сканер.

г) Телефакс, накопичувач на МД, модем.
6. До зовнішніх запам'ятовуючим пристроям належить:

а) Процесор;

б) Дискета;

в) Монітор.


7. Які твердження вірні?

а) Комп'ютери можуть з'єднуватися між собою тільки за допомогою телефонних ліній.

б) Для обміну інформацією між двома комп'ютерами завжди можна обійтися без кодують і декодер.

Світлове перо - електронний пристрій, який при переміщенні по екрану, розпізнає світлові сигнали.

Графічний планшет або Дігіта́йзер (від англ. graphics tablet або graphics pad, drawing tablet, digitizing tablet, digitizer)- периферійний пристрій для вводу планшетного типу, призначений для введення інформації у цифровій формі.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

в) Усі канали зв'язку між пристроями сучасного комп'ютера багаторозрядні.

г) Розрядність всіх каналів зв'язку між пристроями сучасного ПК повинна бути однакова.

8. Вкажіть шину, що відповідає за передачу даних між пристроями.

а) Шина даних

б) Шина адреси

в) Шина управління
9.

Адресна шина - по адресній шині пересилаються адреси комірок оперативної пам'яті, з яких процесор вибирає команди та дані для цих команд. В сучасних комп'ютерах адресна шина є 32-розрядною, тобто складається з 32 провідників.

Як називається міст, що включає в себе контролер оперативної пам'яті і відео пам'яті?

а) Північний

б) південний
10. В якому пристрої для збільшення швидкодії використовується кеш-пам'ять?

а) Оперативна пам'ять

б) Процесор

в) клавіатура


11. За своєю логічною організації віртуальна пам'ять є частиною ...

а) Оптичної пам'яті

б) Оперативної пам'яті

в) Флеш-пам'яті.


12. Продуктивність ПК залежить ...

а) Частоти процесора

б) Обсягу оперативної пам'яті

в) Обсягу використовуваної оперативної пам'яті.


13. Які диски необхідно оберігати від ударів і різких змін просторової орієнтації в процесі роботи?

а) Гнучкі магнітні диски

б) Жорсткі магнітні диски

в) Оптичні диски


14.

Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.

Які диски мають додатковий контролер USB?

а) Оптичні диски

б) Флеш-диски

в) Гнучкі магнітні диски

Тест з теми: «Архітектура ПК»

Варіант № 2

1. Вкажіть пристрої введення.

а) Графічний планшет, клавіатура, джойстик.

б) Світлове перо, сканер, модем.

в) Принтер, вінчестер, джойстик.

г) Плоттер, монітор, принтер.
2. Вкажіть вірне (і) висловлювання (я):

а) Комп'ютер - це технічний засіб для перетворення інформації.

б) Комп'ютер - призначений для зберігання інформації та команд.

в) Комп'ютер - універсальний засіб для передачі інформації.


3. Що таке архітектура ПК?

а) Внутрішня організація ПК.

б) Технічні засоби перетворення інформації.

в) Технічні засоби для перетворення інформації.


4. У чому полягає концепція «відкритої архітектури»?

а) На материнській платі розміщені тільки ті блоки, що здійснюють обробку інформації, а схеми, що керують всіма іншими пристроями комп'ютера, реалізовані на окремих платах і вставляються в стандартні рознімання на системній платі.

б) На материнській платі розміщені всі блоки, які здійснюють прийом, обробку і видачу інформації за допомогою електричних сигналів і до яких можна підключити всі необхідні пристрої введення / виводу.

Материнська плата Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.

Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.

в) На материнській платі знаходиться системна магістраль даних, до яких підключені адаптери та контролери, що дозволяють здійснювати зв'язок ПК з пристроями вводу / виводу.


5. Оперативна пам'ять служить:

а) Для тимчасового зберігання інформації.

б) Для обробки інформації.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

в) Для запуску програми.

г) Для обробки однієї програми в заданий момент часу.

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.


6. До зовнішніх запам'ятовуючим пристроям належить:

а) Процесор;

б) Монітр;

в) Вінчестер.


7. Які твердження вірні?

а) Комп'ютери можуть з'єднуватися між собою тільки за допомогою телефонних ліній.

б) Для обміну інформацією між двома комп'ютерами завжди можна обійтися без кодують і декодер.

в) Усі канали зв'язку між пристроями сучасного комп'ютера багаторозрядні.

г) Розрядність всіх каналів зв'язку між пристроями сучасного ПК повинна бути однакова.

8. Вкажіть шину, що відповідає за передачу сигналів, що визначають характер обміну інформацією.

а) Шина даних

б) Шина адреси

в) Шина управління
9. Як називається міст, що включає в себе контролери периферійних пристроїв?

а) Північний

б) південний
10. В якому пристрої для збільшення швидкодії використовується кеш-пам'ять?

а) Оперативна пам'ять

б) Процесор

в) Клавіатура


11. За своєю логічною організації віртуальна пам'ять є частиною ...

а) Оптичної пам'яті

б) Оперативної пам'яті

в) Флеш-пам'яті.


12. Продуктивність ПК залежить ...

а) Частоти процесора

б) Обсягу оперативної пам'яті

в) Обсягу використовуваної оперативної пам'яті.


13. Які диски необхідно оберігати від дії сильних магнітних полів і нагрівання?

а) Гнучкі магнітні диски

б) Жорсткі магнітні диски

в) Оптичні диски


14.Які диски мають додатковий контролер USB?

а) Оптичні дискиб) Флеш-диски

в) Гнучкі магнітні диски


Скачати 48.35 Kb.