Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Тезиси вступного слова Холода Бориса Івановича

Скачати 32.11 Kb.

Тезиси вступного слова Холода Бориса Івановича




Скачати 32.11 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір32.11 Kb.

ТЕЗИСИ

вступного слова Холода Бориса Івановича,

ректора Дніпропетровського університету економіки та права,

доктора економічних наук, професора

на засіданні Громадської ради з оцінювання професійних компетенцій випускників ДУЕП



21 жовтня 2010 року

Вітаю Вас, шановні керівники підприємств-партнерів, члени Громадської ради з оцінювання професійних компетенцій випускників Дніпропетровського університету економіки та права.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (до 16 листопада 2016 - Дніпропетровський) - один із провідних вищих навчальних закладів в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями.

Сьогодні на наше засідання запрошені завідувачі кафедр Університету. Вони провідні науковці в державі та регіоні, шановані викладачі Дніпропетровського університету економіки та права. Вітаю!

Серед запрошених студенти та випускники минулих років Дніпропетровського університету економіки та права.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Студент Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Вони переможці конкурсу «Інтелект–Творчість-Успіх» різних років. Вітаю!

Наше останнє засідання пройшло наприкінці навчального року, у червні місяці, на базі КБ «ПриватБанк», нашого надійного та давнього партнера.

Приємно було дізнатися від провідних фахівців КБ «ПриватБанк» та від Олександра Валерійовича Дубілета про високу оцінку якості підготовки наших випускників. Практика в КБ «ПриватБанк» - перший серйозний професійний досвід для наших студентів. Робота в КБ «ПриватБанк» для наших випускників – вдалий старт їх подальшої кар’єри.

В цьому навчальному році вже розпочався запропонований КБ «ПриватБанк» спільний проект «Школа фінансового успіху».



Ганна Федорівна Біла, член Громадської ради, бере активну участь у впровадженні цього проекту для школярів міста.

До порядку денного сьогоднішнього засідання внесено декілька питань та запланована дискусія (детальніше у порядку денному).

Сьогодні запрошені на наше засідання виконавчий директор міжнародної аудиторської компанії «BDO» Войтюк Інна Анатоліївна та заступник директора дитячого оздоровчого табору «Аврора» Сергєєв Володимир Петрович. Університет пропонує обрати їх до постійного складу Громадської ради.

Серед запрошених Осадчій Віталій Іванович, представник компанії «Samsung Electronics», член журі конкурсу «Інтелект-Творчість-Успіх», викладач кафедри «Маркетингу» нашого університету.

Основне питання до обговорення про «Конкурс від роботодавців як ефективна форма взаємодії бізнес спільноти з Університетом».

Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.

Доповідає – Олександр Васильович Галаган, президент торгово-промислового концерну «Гала-Капітал», голова Дніпропетровської організації роботодавців.

Дніпропетровський університет економіки та права бере активну участь у конкурсі «Інтелект-Творчість-Успіх» з 2004 року. Останні 3 роки (2008, 2009, 2010) конкурс набув широкої популярності серед викладачів та студентів. А здобутки та перемоги конкурсантів – найбільш вагомі.

Участь студентів в науково-практичних конкурсах, а особливо конкурсах, які організовані або підтримуються роботодавцями, дозволяє поєднати теоретичне навчання з практикою.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Це є дієвим інструментом адаптації студентів до практичної діяльності в ринкових умовах.

Інструмент Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Студенти ДУЕП в 2009-1010 роках прийняли участь в конкурсах «Завтра.UA», «Інтелект-Творчість-Успіх», «Золотий компас», «Молодь Дніпропетровська – рідному місту» та багато інших.

Кожна робота студента – це окремий проект, готовий до реалізації. Так, наприклад, PR-проект «Стратегія розвитку Дніпропетровська як сучасного мегаполісу», який був представлений командою студентів на конкурсі «Золотий компас» в м. Харкові отримав позитивні відгуки від провідних маркетологів та PR-щиків України. Студенти отримали досвід захисту власних ідей перед роботодавцями, рекомендації та зауваження, пропозиції щодо можливості реалізації окремих ідей в компаніях України під час проходження практики.

Маркето́лог, Ме́неджер з марке́тингу - посадова особа фірми, що здійснює аналіз маркетингової ситуації, реалізацію планів і контрольні функції.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

З кожним роком зацікавленість студентів до участі в спільних з роботодавцями науково-практичних заходах зростає. Вже в цьому навчальному році 20 студентів напрямів «Маркетинг» та «Міжнародна економіка» відвідали міжнародну виставку «REX 2010», один день якої був присвячений майстер-класам та семінарам саме для студентів. Це говорить про те, що в бізнес-колах зростає рівень розуміння того, що поки вони не прийдуть до університетів та студентів із своїми вимогами та побажаннями, вузам важко допомогти студентам отримати практичні навички із спеціальності.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Семінар - форма групових занять з предмета або теми студентів вищих навчальних закладів, учнів школи тощо, що відбувається під керівництвом викладача.

Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

Саме в тісній співпраці між бізнесом та університетом ми бачимо подальший розвиток навчальної діяльності в Дніпропетровському університеті економіки та права.



Переходимо до порядку денного.


Скачати 32.11 Kb.

  • Практика
  • «Школа фінансового успіху». Ганна Федорівна Біла
  • Войтюк Інна Анатоліївна
  • Осадчій Віталій Іванович
  • Олександр Васильович Галаган
  • «Завтра. UA », «Інтелект-Творчість-Успіх», «Золотий компас», «Молодь Дніпропетровська – рідному місту»
  • 20 студентів