Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТипології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна зміст вступ

Скачати 494.22 Kb.

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна зміст вступ
Скачати 494.22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір494.22 Kb.
  1   2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держфінмоніторингу України
“19”грудня 2008 р. № 265
Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна

ЗМІСТ

Вступ

І. Шахрайство на ринку нерухомого майна

ІІ. “Будівельні афери”

ІІІ. Використання фіктивних угод з нерухомим майном

ІV. Використання складних позик та кредитних ресурсів

1. Використання кредитних схем

2. Схеми компенсаційної позики

3. Схеми з незаконного привласнення земельних ділянок нерезидентамиV.

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Використання осіб нефінансових професій

1. Маскування особи злочинця

2. Використання нотаріусів

3. Трастові рахункиVІ. Маніпулювання оціночною вартістю об’єкта нерухомості

1. Завищення/заниження ціни

2. Регулярний продаж/купівля

VІІ: Використання грошових інструментів

1. Готівка

2. Чеки і безготівкові перекази

VIІІ. Використання “технічних” (“сміттєвих”) цінних паперів

ІХ.

Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Використання заставних схем

1. Заставні позики

2. Завищення ціни на заставні об’єкти нерухомого майна

Х. Критерії ризику проведення фінансових операцій з нерухомим майном з метою ВК/ФТ
Вступ
Типології, що узагальнювались Державним комітетом фінансового моніторингу України з урахуванням виявлених ним, а також правоохоронними, іншими компетентними державними органами України – учасниками національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів та фінансуванню тероризму схем, стосувались ринку нерухомого майна, котрий використовується злочинцями або злочинними угрупуваннями для відмивання своїх незаконно отриманих доходів.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


Основним завданням, яке Комітет поставив перед собою під час написання цих типологій, – надати максимум інформації та представити загальне уявлення щодо шляхів використання ринку нерухомого майна для легалізації (відмивання) злочинних коштів або фінансування тероризму.
Серед першочергових цілей, які були поставлені при підготовці типологій, можна виділити дві:

- дослідити методи, за допомогою яких незаконно отримані доходи направляються та легалізуються через ринок нерухомого майна;- розробити рекомендації, що допоможуть виявити та упередити факти легалізації незаконно отриманих доходів через ринок нерухомого майна.
Дані типології описують властивості ринку нерухомого майна, які роблять його потенційно уразливим та відповідно привабливим для його використання злочинцями або злочинними угрупуваннями з метою легалізації (відмивання) злочинних коштів або фінансування тероризму.
Відомо, що “брудні” кошти можуть легко приховуватись в масі законних операцій і ринок нерухомого майна не є виключенням. Україною імплементовані міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму переважно в межах фінансового сектора, учасниками якого є банки, кредитні спілки, страхові компанії тощо.

Креди́тна спі́лка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки (ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки»)

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

Як наслідок, на сьогоднішній день вже спостерігається тенденція поступового переміщення нелегальної діяльності до сфер, де потенціал для виявлення таких злочинів відносно малий.
Для проведення операції з нерухомим майном залучення на законних підставах агентів або агентств з нерухомості, нотаріусів тощо, є обов’язковим, але в існуючому законодавстві щодо цих категорій операцій відсутні їх зобов’язання щодо звітування до Держфінмоніторингу України. Тому зазначена сфера діяльності є дуже привабливою для легалізації (відмивання) коштів.
Агенти або агентства з нерухомості та нотаріуси є ключовими учасниками операцій, що здійснюються на ринку нерухомого майна, а тому виникає необхідність законодавчого врегулювання щодо віднесення цих учасників до суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Для зловживання на ринку нерухомого майна злочинці використовують різноматні методи, механізми та інструменти, переважна більшість з яких можуть вважатися цілком легальними, однак в них використовуються кошти нелегального походження.
Махінації в сфері торгівлі нерухомістю набувають все більш широкого масштабу. Злочинці відмивають кошти завдяки операціям з купівлі-продажу об’єктів нерухомості, здійснюють інвестиції у будівництво житла, незаконно отримують нерухомість у власність тощо.
Як правило, такі операції по легалізації злочинних доходів носять міжнародний характер. Професійні злочинці діють на міжнародному рівні не тільки тому, що прагнуть заволодіти більш масштабними ринками, але й тому, що ризик бути виявленими зменшується.
Типологія описує деякі ознаки проведення ризикових операцій на ринку нерухомого майна, які можуть свідчити про можливість проведення операцій з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму або пов’язані з такими діями. Ці ознаки ризику можуть допомогти суб’єктам первинного фінансового моніторингу класифікувати певні види операцій з використанням нерухомого майна в рамках належної обачливості при аналізі ризиків як нових, так і існуючих клієнтів, правоохоронним органам при проведенні розслідувань, а також іншим державним органам, задіяним у національній системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів та фінансуванню тероризму.
І. Шахрайство на ринку нерухомого майна
Злочини, предметом яких є нерухомість, охоплюють широкий спектр розділів і статей Кримінального кодексу України.

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.

Кримінальний кодекс України Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) - прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.

З числа злочинів у сфері нерухомості найбільш поширеним є шахрайство (ст. 190 КК).
  1   2


Скачати 494.22 Kb.

  • ЗМІСТ Вступ І. Шахрайство на ринку нерухомого майна ІІ. “Будівельні афери”
  • VІ. Маніпулювання оціночною вартістю об’єкта нерухомості
  • VIІІ. Використання “технічних” (“сміттєвих”) цінних паперів
  • Х. Критерії ризику проведення фінансових операцій з нерухомим майном з метою ВК/ФТ Вступ
  • І. Шахрайство на ринку нерухомого майна Злочини, предметом яких є нерухомість, охоплюють широкий спектр розділів і статей Кримінального кодексу України