Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаTmainMenu дозволяє мати меню у головному вікні, що є у більшості програм. Після переміщення tmainMenu

Скачати 32.47 Kb.

TmainMenu дозволяє мати меню у головному вікні, що є у більшості програм. Після переміщення tmainMenu
Скачати 32.47 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір32.47 Kb.

Сторінка Standart

Компоненти на цій сторінці представляють стандартні Windows-елементи

(кнопки, списки, меню і т.п.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
)


 • TMainMenu дозволяє мати меню у головному вікні, що є у більшості програм. Після переміщення TMainMenu на проектовану форму, воно виглядає у вигляді простого позначення. Для редагування вмісту меню використовується властивість Items у Object Inspector. При цьому викликається конструктор пунктів меню.

 • TPopupMenu дозволяє створювати спливаюче меню для багатьох інших компонентів. Це меню з'являється при натисканні на праву кнопку мишки на тій компоненті, до якої воно прив'язане. Змінити пункти меню можна за допомогою конструктора пунктів меню (змінюється властивість Items). Щоб до конкретного компонента прив'язати спливаюче меню, його необхідно вказати у властивості PopupMenu цього компонента.

 • TLabel це напис на формі. Його можна редагувати як під час розробки (початкове значення), так і під час роботи додатка (динамічно змінювані написи). Текст можна змінити у властивості Caption, шрифт визначається у властивості Font.

 • TEdit призначений для введення користувачем даних.
  Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Звичайно ним користаються для введення цифрових чи текстових даних, пароля (властивість PasswordChar визначає маску відображуваних символів, звичайно це зірочка). Для доступу до введеної інформації використовують властивість Text. Обмеження кількості введених символів - властивість MaxLength (0 - число символів не обмежене).

 • TMemo це компонент для вводу/виводу кількох рядків даних. Може містити досить великий текст, як у стандартному блокноті Windows. Для доступу до тексту використовується властивість Lines (список рядків Strings). Властивість WordWrap указує потрібно чи ні робити автоматичне перенесення тексту на новий рядок, якщо він виходить за межі компонента. Цей компонент не працює с текстом форматів RTF чи DOC. Для формату RTF є компонент TRichEdit.

 • TButton - кнопка на формі для управління виконанням прикладної програми. Напис на кнопці задається властивістю Caption.

 • TCheckBox являє собою текстовий рядок з можливістю встановлення помітки біля нього в три положення.
  Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
  Автоматика Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
  Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
  Властивість Checked true (істинно, установлена галочка), false(фальшиве, галочка знята). Можливо її виділити сірим у властивості State у cbGrayed. Текст встановлюється у властивості Caption. Такі компоненти найчастіше встановлюють у вікна налаштування параметрів програми , вікна пошуку.

 • TRadioButton застосовується в списках властивостей, де потрібно вибрати тільки одну опцію з кількох. Текст - властивість Caption, стан - властивість Checked. Якщо компонентів TRadioButton на керівній панелі (TPanel, TGroupBox, TForm) трохи, те якщо користувач установить прапор на одному, то на інших він автоматично знімається. Це принцип угруповання.
  Угрупо́вання - комплекс видів живих організмів, що входять до складу однієї екосистеми.
  Якщо у вас кілька таких груп, що використовують різні тематики в роботі, то установлюйте їх в окремі панелі.

 • TListBox призначений для відображення списку рядків. Від компонента TMemo він відрізняється тільки тим, що неможливо безпосередньо редагувати текст, користувач може тільки обрати один чи кілька рядків у цьому списку. Доступ до рядків через властивість Lines.

 • TComboBox нагадує компонент TListBox, але тільки потрібний пункт можна вибрати зі спадаючого списку. Рядки зберігаються у властивості Lines. Обраний пункт зі списку - властивість ItemIndex. Приклад його використання - список шрифтів у текстових редакторах.
  Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.


 • TScrollBar це смуга прокручування. Використовується для прокручування невидимої частини в компоненту.

 • TGroupBox використовується для оформлення зовнішнього вигляду додатка і для груповання встановлених у форму компонентів за змістом. Усі компоненти на формі можна розділити за функціональним призначенням і розмістити в таких компонентах. Зручний при призначенні порядку переходу між компонентах за допомогою кнопки Tab. Заголовок цього компонента визначається властивістю Caption.

 • TRadioGroup за зовнішнім виглядом схожий на компонент TGroupBox. Його відмінність лише у тім, що в ньому розташовуються список компонентів TRadioButton. Список міститься у властивості Items. Дуже зручно використовувати цей компонент тому що він автоматично змінює список перемикачів після зміни списку.
  Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.
  Властивість ItemIndexпоказує який перемикач зараз увімкнений (-1 - жоден, 0 - перший, 1 - другий ...).

 • TPanel за функціональним призначенням схожий на компонент TGroupBox.

 • TActionList може містити як список стандартних дій компонентів (вирізувати, вставити, упорядкувати значки для MDI-вікон), так і можливість створити власні дії.Скачати 32.47 Kb.

 • TMainMenu
 • Items
 • Caption
 • PasswordChar
 • MaxLength
 • Lines
 • TRichEdit . TButton
 • Checked true
 • TRadioButton
 • TListBox
 • Lines . TComboBox
 • ItemIndex
 • TScrollBar
 • Caption . TRadioGroup