Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТонкі клієнти, які працюють в термінальному режимі[ред. • ред. код]

Скачати 279.36 Kb.

Тонкі клієнти, які працюють в термінальному режимі[ред. • ред. код]
Скачати 279.36 Kb.
Сторінка2/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір279.36 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тонкі клієнти, які працюють в термінальному режимі[ред.  ред. код]


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/clientronu700.jpg/180px-clientronu700.jpg

Тонкий клієнт (справа) і традиційний настільний ПК

Під терміном «тонкий клієнт» мається на увазі досить широкий з точки зору системної архітектури ряд пристроїв і програм, які об'єднуються загальною властивістю: можливістю роботи в термінальному режимі.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Систе́мна архітекту́ра або архітектура систем - це сукупність зв'язків між частинами системи. Існують різні визначення системної архітектури, і різні організації описують ії різними способами. В стандарті ISO/IEC/IEEE 42010:2011 “Systems and software engineering – Architecture description” архітектура – це властивості системи в тілені в її елементах, зв'язках між ними і принципах проектування.
Таким чином, для роботи тонкого клієнта необхідний термінальний сервер. Цим тонкий клієнт відрізняється від товстого клієнта, який навпаки, робить обробку інформації незалежно від сервера, використовуючи останній в основному лише для зберігання даних.
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.

Крім загального випадку, слід виділити апаратний тонкий клієнт (наприклад, Windows-та Linux-термінали) — спеціалізований пристрій, принципово відмінний від ПК. Апаратний тонкий клієнт не має жорсткого диска, використовує спеціалізовану локальну ОС (одне із завдань якої організувати сесію з термінальним сервером для роботи користувача), не має у своєму складі рухомих деталей, виконується в спеціалізованих корпусах з повністю пасивним охолодженням.

Для розширення функціональності тонкого клієнта вдаються до його «потовщення», наприклад, додають можливості автономної роботи, зберігаючи головну відмінність — роботу в сесії з термінальним сервером.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
Охоло́дження - процес відведення теплоти від охолоджуваного тіла до іншого тіла (середовища), що має нижчу температуру. При охолодженні відбувається передача теплової енергії за допомогою теплового випромінювання, теплопровідності і конвекції.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Коли в клієнта з'являються рухливі деталі (жорсткі диски), з'являються можливості автономної роботи, він перестає бути тонким клієнтом у чистому вигляді, а стає універсальним клієнтом.

Тонкий клієнт в більшості випадків має мінімальну апаратну конфігурацію, замість жорсткого диска для завантаження локальної спеціалізованої ОС використовується DOM (DiskOnModule) [модуль з роз'ємом IDE, флеш-пам'яттю і мікросхемою, що реалізує логіку звичайного жорсткого диска — в BIOSвизначається як звичайний жорсткий диск, тільки розмір його зазвичай у 2-3 рази менший].

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
У деяких конфігураціях системи тонкий клієнт завантажує операційну систему по мережі з сервера, використовуючи протоколи PXE, BOOTP, DHCP, TFTP і Remote Installation Services (RIS). Протоколи, які використовуються тонкими клієнтами


Одним із таких клієнтів є[ред.  ред. код]


Тонкий клієнт PC-Station PC-station — це перший в світі ультратонкий комп'ютерний термінал, в якому немає процесора, жорсткого диска, CD-ROM і вентилятора, необхідних для персонального комп'ютера.
Переваги PC-Station:
1. Надійний захист капіталовкладень

 • Тонкі клієнти не потрібно модернізувати.

 • Вартість комп'ютерних терміналів набагато менша персональних комп'ютерів.

 • Достатньо провести модернізацію головного комп'ютера, якщо не вистачає обчислювальних ресурсів для термінальних клієнтів.

 • Економія електроенергії: потужність блоку живлення терміналу — 5 Вт (для порівняння ПК — від 200 до 450 Вт). Кожне робоче місце, оснащене тонким клієнтом PC-station, економить 700кВт / г в рік.
  Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
  Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


2. Використання периферійних пристроїв

 • В залежності від моделі до тонкого клієнту можна підключити USB пристрій (флеш-пам'ять, принтер або сканер), мікрофон і широкоформатний монітор.

3. Тонкі клієнти термінали більш надійні • Надійність системи підвищується за рахунок відсутності механічних компонентів і спрощеної архітектури тонкого клієнта. • Термін служби терміналів більше, ніж у робочих станцій.
Мікрофон - прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

4. Безпечне збереження інформації • Вихід з ладу тонкого клієнта не призведе до втрати інформації, тому що вона зберігається на головному комп'ютері — сервері термінальних клієнтів.

 • Відсутність дисків і дисководів знижує ризики витоку інформації і занесення в систему вірусів.

 • Можливість несанкційованого перехоплення виключається програмним шифруванням даних.
  Дисковід або дисково́д (англ. disk drive) - контролер зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, комп'ютерний пристрій управління введенням-виведенням інформації (даних) для записування-зчитування на змінні диски, важливий різновид комп'ютерних накопичувачів.
  Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.


 • Зберігання даних і налаштувань на сервері тонких клієнтів спрощує процедури резервного копіювання.

5. Адміністратор легко справляється з терміналами

 • Клієнт термінального сервера не може порушити стабільність роботи сервера тонких клієнтів.

 • Термінальний доступ легко адмініструється.

 • Легше контролювати користувачів і управляти програмним забезпеченням термінального клієнта.
  Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.


 • Встановивши термінальний сервер, Ви легко обмежите доступ до небажаних ресурсів.

6. Швидкий доступ до віддаленого робочого столу

 • Користувач отримує доступ до свого віртуального робочого столу на будь-якому термінальному клієнті, підключеному до сервера терміналів.

 • Настройка нового тонкого клієнта займає кілька хвилин, після чого клієнт термінального сервера відразу потрапляє на робочий стіл зі своїми програмами.

7. Локальна мережа не завантажена за рахунок вивільнення ресурсів

 • Термінальний доступ відрізняється тим, що на тонкий клієнт передається тільки стан екрану, в той час як на персональний комп'ютер можуть передаватися значні обсяги даних.

 • Хорошим прикладом таких програм є 1С. Коли сервер і клієнтська частина 1С знаходиться на одній машині, то не відбувається пересилка бази даних 1С по мережі і програми працюють набагато швидше.

Каталог: Студенти -> Групи -> 49%20група
49%20група -> Тема Основи ос android та Linux, мобільні операційні системи. План
49%20група -> Основною складовою шини є хост-контролер апаратний засіб, що керує роботою підключених пристроїв
49%20група -> Основною складовою шини є хост-контролер апаратний засіб, що керує роботою підключених пристроїв
49%20група -> Загальна характеристика ос windows хр інтерфейс користувача Windows xp файлова система ос windows xp
49%20група -> Конфігурування завантаження пк
49%20група -> Тема Історія розвитку еом. Поняття про апаратне І програмне забезпечення
49%20група -> " Чи корисні для нас мобільні телефони. "
1   2   3   4   5   6   7   8


Скачати 279.36 Kb.

 • Тонкий клієнт PC-Station
 • Використання
 • Надійність