Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТонкі Веб-клієнти[ред. • ред. код]

Скачати 279.36 Kb.

Тонкі Веб-клієнти[ред. • ред. код]
Скачати 279.36 Kb.
Сторінка3/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір279.36 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тонкі Веб-клієнти[ред.  ред. код]


Веб тонкі клієнти (працює Web OS) покладаються на веб-програмне забезпечення для зберігання додатків і даних, що виключає єдину точку відмови, а також необхідність для OS/ агрегування даних і ліцензування традиційне для тонкого клієнта.
Агрегува́ння - поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю або декілька одиниць. Наприклад, усі ціни індивідуальних товарів і послуг об'єднують у загальний рівень цін або всі одиниці продукції об'єднують у реальний валовий внутрішній продукт.
Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.


 • X11 — використовується в Unix

 • Telnet — мультиплатформний

 • SSH — мультиплатформовий захищений аналог Telnet

 • NX NoMachine — протокол X11 із стисненням даних

 • Virtual Network Computing

 • Citrix ICA

 • Remote Desktop Protocol (RDP), протокол для віддаленої роботи з використанням графічного інтерфейсу користувача для Microsoft Windows

 • SPICE (Simple Protocol For Independent Computing Environments)

 • Appliance Link Protocol

 • NFS

 • Крім того можуть застосовуватися закриті протоколи, створені розробниками програмного забезпечення

Приклади тонких клієнтів

 • Thinstation

 • LTSP

 • OpenThinClient

 • Бездискова станція

 • Термінальний доступ

 • Virtual Network Computing

 • GrapeTC Lite

Переваги застосування тонких клієнтів замість звичайних ПК[ред.  ред. код]


 • Зниження початкових витрат на придбання, внаслідок мінімальних вимог до конфігурації;

 • Значне зниження енергоспоживання — типовий тонкий клієнт має споживану потужність всього 10Вт (проти 500Вт у ПК)

 • Уніфікація — всі клієнти мають однаковий набір програмного забезпечення;

 • Простота реалізації завдань — немає необхідності налаштовувати кожен комп'ютер окремо, оскільки здійснюється централізоване управління клієнтами. Всі налаштування для управління тонкими клієнтами системний адміністратор виконує централізовано на сервері;
  Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
  Систе́мний адміністра́тор (від англ. system administrator, systems administrator) - працівник, посадові обов’язки якого передбачають забезпечення роботи комп’ютерної техніки, комп’ютерної мережі і програмного забезпечення в організації.


 • Економія часу системного адміністратора, який обслуговує абсолютно однакові комп'ютери, вірогідність поломок яких зведена до мінімуму, а всі програми встановлені на сервері;
  Вірогі́дність - властивість знання, істинність якого твердо встановлена суб'єктом.
  Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.


 • Масштабованість — створений один раз образ системи для роботи всієї групи користувачів дозволяє підтримувати легко масштабовану мережу;

 • Безпека і відмовостійкість. Термінал під час завантаження отримує операційну систему «від виробника», настройка якої здійснюється тільки відділом інформаційної підтримки. Вся призначена для користувача інформація зберігається на сервері на RAID-масиві і регулярно резервується, що збільшує відмовостійкість;

 • Захист від витоків інформації — немає локальних носіїв — немає можливості робити копії документів на знімні носії інформації (якщо протилежне не дозволено системним адміністратором).
  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
  Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію

Тонкі клієнти HP[ред.  ред. код]


Кращі на світовому ринку рішення на базі тонких клієнтів від HP сприяють підвищенню безпеки, надійності, простоті управління забезпечуючи реальну бізнес-віддачу від вашого віртуального обчислювального середовища. За допомогою недорогих інноваційних платформ компанія HP пропонує вашому бізнесу справжню цінність у вигляді повністю готових і інтегрованих рішень на базі тонких клієнтів, які відрізняються легкістю розгортання та управління.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

З кожним роком тонкі клієнти (ТК) по праву займають одні з передових позицій на корпоративному ринку, серйозно потіснивши позиції ПК.


Чому?
Надійність в роботі (повна відсутність рухомих складових).
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Простота в обслуговуванні (можливість дистанційного адміністрування). На порядок менше споживання електроенергії в порівнянні з ПК. Економія на ББЖ (одного ББЖ 500VA достатньо для 4-х робочих місць на базі ТК). Економія робочого місця (розміри 5.5 x 20.5 x 19.5 см). Дисциплінованість працівників (повна відсутність іграшок, фільмів і інших розваг на робочому місці).
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Вік практичного використання — мінімум 5 років.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


Є тільки один мінус — для впровадження потрібні знання і досвід.

 Х-термінали

X-термінали представляють собою комбінацію бездискових робочих станцій і стандартних ASCII-терміналів. Бездискові робочі станції часто застосовувалися як дорогих дисплеїв і в цьому випадку не повністю використовували локальну обчислювальну потужність. Одночасно багато користувачів ASCII-терміналів хотіли поліпшити їх характеристики, щоб отримати можливість роботи в багатовіконною системі і графічні можливості. Зовсім недавно, як тільки стали доступними дуже потужні графічні робочі станції, з'явилася тенденція застосування «підлеглих» X-терміналів, які використовують робочу станцію в якості локального сервера.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
На комп'ютерному ринку X-термінали займають проміжне положення між персональними комп'ютерами і робочими станціями.

Типовий X-термінал включає такі елементи: • екран високого дозволу - зазвичай розміром;

 • головний мікропроцесор і графічний співпроцесор, що підтримує двопроцесорних архітектуру;

 • базові системні програми, на яких працює система X-Windows і виконуються мережеві протоколи;
  Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
  Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.


 • програмне забезпечення серверу;

 • змінний об'єм локальної пам'яті для дисплея, мережевого інтерфейсу, що підтримує мережеві протоколи;

 • порти для підключення клавіатури і миші.
  Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.


X-термінали відрізняються від ПК і робочих станцій не тільки тим, що не виконує функції звичайної локальної обробки. Робота X-терміналів залежить від головної (хост) системи, до якої вони підключені за допомогою мережі. Для того, щоб X-термінал міг працювати, користувачі повинні інсталювати програмне забезпечення сервера на головному процесорі, що виконує прикладну задачу. Х-термінали відрізняються також від стандартних алфавітно-цифрових ASCII і традиційних графічних дисплейних терміналів тим, що вони можуть бути підключені до будь-якої головної системи. Більш того, локальна обчислювальна потужність X-терміналу зазвичай використовується для обробки відображення, а не обробки додатків (званих клієнтами), які виконуються віддалено на головному комп'ютері (сервері). Висновок такого віддаленого застосування просто відображається на екрані X-термінала.

 Сервер

Прикладні багатокористувацькі комерційні та бізнес-системи, що включають системи управління базами даних та обробки транзакцій, великі видавничі системи, мережеві додатки та системи обслуговування комунікацій, розробку програмного забезпечення та обробку зображень все більш наполегливо вимагають переходу до моделі обчислень «клієнт-сервер» і розподіленій обробці . У розподіленої моделі «клієнт-сервер» частину роботи виконує сервер, а частина - призначений для користувача комп'ютер (в загальному випадку клієнтська і призначена для користувача частини можуть працювати і на одному комп'ютері). Сервер (serve - служити, працювати на будь-кого, надати послугу, підходити, годитися) - це потужний мережевий комп'ютер, центр мережі, сховище даних (рис. 2.5).

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.


http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:fe14c425ee98949440c8a0fefb3fa44c30863b75/20150320125903/101733/file-assets/2_5.jpg

Клікніть і тягніть для зауважень

Рисунок 2.5 - MFSYS25: модульный сервер от Intel

Класифікація серверів, орієнтованих на різні застосування, визначається видом ресурсу, яким він володіє (файлова система, база даних, принтери, процесори або прикладні пакети програм: • файл-сервер,

 • сервер бази даних,

 • принт-сервер,

 • обчислювальний сервер,

 • сервер додатків.

Файл-сервер є ядром локальної обчислювальної мережі (ЛОМ). Цей комп'ютер запускає ОС і управляє потоком даних, переданих по мережі. Окремі робочі станції і будь-які спільно використовуються периферійні пристрої, такі, як принтери, все приєднуються до файл-сервера.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
ЛВС можуть складатися з одного файл-сервера, що підтримує невелике число робочих станцій, або з багатьох файл-серверів і комунікаційних серверів, сполучених з сотнями робочих станцій.

Файл-сервери невеликих робочих груп (20-30 чоловік) реалізуються на платформі ПК і виконують роль центрального сховища даних. Вони повинні бути оснащені досить потужними блоками живлення. Корпус сервера повинен мати місце під встановлення повнорозмірною материнської плати, 4-8 плат розширення, мати 6-12 відсіків для встановлення жорстких дисків, потужний блок живлення, продуману систему охолодження.

Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.

Для файл-серверів загального доступу, з якими одночасно можуть працювати кілька десятків, а то і сотень людей, простий однопроцесорній платформи та програмного забезпечення Novell може виявитися недостатньо. У цьому випадку використовуються потужні багатопроцесорні сервери з можливостями нарощування оперативної пам'яті, дискового простору, швидкими інтерфейсами дискового обміну і декількома мережевими інтерфейсами. Ці сервери використовують ОС UNIX, мережеві протоколи TCP / IP і NFS. На базі багатопроцесорних UNIX-серверів зазвичай будуються також сервери баз даних великих інформаційних систем, так як на них лягає основне навантаження по обробці інформаційних запитів.

Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.
Багатопроцесорність (англ. Multiprocessing) - це використання двох або більше центральних процесорів (CPU) в одній комп'ютерній системі. Термін також відноситься до здатності системи підтримувати більше одного процесора і/або здатність розділити завдання між ними.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Подібного роду сервери отримали назву суперсервером.

Сучасні суперсервери характеризуються:

 • наявністю двох або більше центральних процесорів;
  Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.


 • багаторівневої шинної архітектурою, в якій запатентована високошвидкісна системна шина пов'язує між собою кілька процесорів та оперативну пам'ять, а також безліч стандартних шин введення / виводу, розміщених в тому ж корпусі;

 • підтримкою технології дискових масивів RAID;

 • підтримкою режиму симетричної багатопроцесорної обробки, що дозволяє розподіляти завдання по декількох центральних процесорів або режиму асиметричної багатопроцесорної обробки, яка допускає виділення процесорів для виконання конкретних завдань.
  Патент - документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.


Мейнфрейм

Це синонім поняття «великий універсальний ЕОМ». Мейнфрейми є найбільш потужними (не рахуючи суперкомп'ютерів) обчислювальними системами загального призначення, що забезпечують безперервний цілодобовий режим експлуатації (рис. 2.6).http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:fe14c425ee98949440c8a0fefb3fa44c30863b75/20150320125903/101733/file-assets/2_6.jpg

Клікніть і тягніть для зауважень

Рисунок 2.6 - Мейнфрейм

В архітектурному плані мейнфрейми представляють собою багатопроцесорні системи, що містять один або кілька центральних і периферійних процесорів із загальною пам'яттю, пов'язаних між собою високошвидкісними магістралями передачі даних.

При цьому основна обчислювальна навантаження лягає на центральні процесори, а периферійні процесори (у термінології IBM - селекторні, блок-мультиплексні, мультиплексні канали і процесори телеобробки) забезпечують роботу з широкою номенклатурою периферійних пристроїв.

Стрімке зростання продуктивності персональних комп'ютерів, робочих станцій і серверів створив тенденцію переходу з мейнфреймів на комп'ютери менш дорогих класів: мінікомп'ютери і багатопроцесорні сервери. Ця тенденція отримала назву «розукрупнення» (downsizing). Однак цей процес в саме останнім часом дещо уповільнився. Основною причиною відродження інтересу до мейнфреймів експерти вважають складність переходу до розподіленій архітектурі клієнт-сервер, яка виявилася вище, ніж передбачалося. Крім того, багато користувачів вважають, що розподілена середовище не володіє достатньою надійністю для найбільш відповідальних додатків, якою володіють мейнфрейми.Введення 
З розвитком локальних мереж для обміну інформацією між комп'ютерами, був організований термінальний доступ, здатний одночасно обслуговувати декілька обчислювальних процесів. Термінальний доступ - доступ до інформаційної системи (ІС), організований так, що локальна машина-термінал не виконує обчислювальної роботи, а лише здійснює перенаправлення вводу інформації (від миші і клавіатури) на центральну машину (термінальний сервер) і відображає графічну інформацію на монітор. Причому вся обчислювальна робота в термінальній системі виконується на центральній машині. 
Це дозволило більш раціонально розподіляти обчислювальні ресурси між користувачами перших дуже дорогих обчислювальних машин.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.
Термінальний доступ був організований для того, щоб користувачі могли мати можливість використовувати ресурси більш потужних серверів, перебуваючи за своєю робочою станцією. З появою дешевих персональних комп'ютерів (ПК) роль термінального доступу стала трохи знижуватися, тому що склалася думка, що достатню продуктивність ІС можна отримати на робочому столі кожного користувача ПК. 
Однак надалі стало очевидним, що дешевизна ПК не в змозі компенсувати щоденні витрати на супровід великої кількості робочих місць користувачів, що володіють нібито перевагами через можливість персоналізації налаштувань операційних систем (ОС) та ПЗ.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Реально (у великих організаціях), наявність великої кількості «різношерстого» обладнання замість достоїнств створює додаткові складності користувачам і системним адміністраторам. Питання забезпечення безпеки ІС, також зажадали перегляду поглядів і повернення до термінального доступу, як більш уніфікованому і економічно виправданого. У цьому визначається актуальність даного дослідження. 
Об'єктом дослідження є порівняльні характеристики різних термінальних пристроїв, таких як архітектура, вартість. Предмет дослідження - аналіз та оцінкарізних термінальних пристроїв. 
Метою дослідження є порівняльний аналіз і оцінка експлуатаційних характеристик різних термінальних пристроїв інформації в обчислювальних системах.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
 
Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання дослідження: 
- Вивчення різних термінальних пристроїв; 
- Визначення їх переваг та недоліків в ході експлуатації. 
При проведенні дослідження застосовувалися такі 
методи: общелогическими (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння); емпіричні (якісне і кількісне опис).
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Емпірика - все те, що отримано шляхом експерименту, на практиці, засноване на досвіді, спостереженні.
 
Актуальність даного дослідження обумовлена ​​тим, що термінальні пристрої дуже зручні і їх використання економічно вигідно.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Головним достоїнством термінальних пристроїв є простота, монтажу, і зручність обслуговування. 
Предмет дослідження є аналіз та оцінка різних термінальних пристроїв. 
Об'єктом дослідження є порівняльні характеристики різних термінальних пристроїв, таких як архітектура, вартість, перспективність, надійність, перспективність. Предмет дослідження - аналіз та оцінка різних термінальних пристроїв. 
Метою дослідження є порівняльний аналіз і оцінка експлуатаційних характеристик різних термінальних пристроїв інформації в обчислювальних системах. 
Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання дослідження: 
- Вивчення різних термінальних пристроїв; 
- Визначення їх переваг та недоліків в ході аналізу. 
При проведенні дослідження застосовувалися такі 
методи: общелогическими (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння); емпіричні (якісне і кількісне опис). 
Термінальний доступ - доступ до інформаційної системи (ІС), організований так, що локальна машина-термінал не виконує обчислювальної роботи, а лише здійснює перенаправлення вводу інформації (від миші і клавіатури) на центральну машину (термінальний сервер) і відображає графічну інформацію на монітор. Причому вся обчислювальна робота в термінальній системі виконується на центральній машині. 
Це дозволило більш раціонально розподіляти обчислювальні ресурси між користувачами перших дуже дорогих обчислювальних машин.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.
Термінальний доступ був організований для того, щоб користувачі могли мати можливість використовувати ресурси більш потужних серверів, перебуваючи за своєю робочою станцією. З появою дешевих персональних комп'ютерів (ПК) роль термінального доступу стала трохи знижуватися, тому що склалася думка, що достатню продуктивність ІС можна отримати на робочому столі кожного користувача ПК. 
Однак надалі стало очевидним, що дешевизна ПК не в змозі компенсувати щоденні витрати на супровід великої кількості робочих місць користувачів, що володіють нібито перевагами через можливість персоналізації налаштувань операційних систем (ОС) та ПЗ. Реально (у великих організаціях), наявність великої кількості «різношерстого» обладнання замість достоїнств створює додаткові складності користувачам і системним адміністраторам. Питання забезпечення безпеки ІС, також зажадали перегляду поглядів і повернення до термінального доступу, як більш уніфікованому і економічно виправданого. У цьому визначається актуальність даного дослідження. 
У термінальних пристроях використовується різні типи дисплеїв. У залежності від технічної необхідності, дисплей може так само служити і пристроєм введення (сенсорний). 
Для того, щоб організувати мобільне робоче місце, недостатньо наявності тільки самого терміналу збору даних. Необхідно відповідне програмне обеспеспеченіе, за своєю функціональністю відповідає тим завданням, для яких буде використовуватися пристрій. Інструменти, що застосовуються для розробки такого програмного забезпечення, залежать від типу платформи, що використовується в ТСД. Наприклад, для найбільш поширеної на поточний момент платформи Microsoft Windows CE (Windows Mobile) різних версій, застосовуються два підходи.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
 
Такі як тонкий і товстий: 
У тонкому використовується або вбудований в платформу Remote Desktop Protocol, або клієнт Citrix Metaframe, що дозволяють віддалено відображати вміст робочого столу персонального комп'ютера (сервера). «Товстий» клієнт являє собою додаток, розроблене для конкретної платформи мобільного терміналу. 
Приклади систем, які використовують той чи інший тип «тонкого» підключення ТСД: 
WMS система Manhattan ILS - WEB-клієнт 
WMS система Exceed WMS - telnet-клієнт 
WMS система Logiton.WMS - RDP-клієнт 
Приклади систем, підхід «товстого» клієнта для підключення ТСД: 
Підсистема для інтеграції технології штрихкодування в будь-яку іншу облікову систему BS-Terminal; 
Засіб розробки та інтеграції мобільних додатків "з кубиків" «Легкий склад» (інтегровані рішення з 1С 7.7/8.0, Axapta, SAP). 
На даний момент термінальні пристрої широко розповсюджені в таких сферах як банківська справа, торгові біржі, аеропорту, ЖД станції. 
1. Опис архітектури та термінального доступу 
У великих організаціях, наявність великої кількості «різношерстого» обладнання замість достоїнств створює додаткові складності користувачам і системним адміністраторам. Питання забезпечення безпеки ІС, також зажадали перегляду поглядів і повернення до термінального доступу, як більш уніфікованому і економічно виправданого. [1] 
У термінальних пристроях використовується різні типи дисплеїв. У залежності від технічної необхідності, дисплей може так само служити і пристроєм введення (сенсорний). 
Для того, щоб організувати мобільне робоче місце, недостатньо наявності тільки самого терміналу збору даних. Необхідно відповідне програмне обеспеспеченіе, за своєю функціональністю відповідає тим завданням, для яких буде використовуватися пристрій. Інструменти, що застосовуються для розробки такого програмного забезпечення, залежать від типу платформи, що використовується в ТСД. Наприклад, для найбільш поширеної на поточний момент платформи Microsoft Windows CE (Windows Mobile) різних версій, застосовуються два підходи. 
Такі як тонкий і товстий: 
У тонкому використовується або вбудований в платформу Remote Desktop Protocol, або клієнт Citrix Metaframe, що дозволяють віддалено відображати вміст робочого столу персонального комп'ютера (сервера). «Товстий» клієнт являє собою додаток, розроблене для конкретної платформи мобільного терміналу. 
Приклади систем, які використовують той чи інший тип «тонкого» підключення ТСД: 
WMS система Manhattan ILS - WEB-клієнт 
WMS система Exceed WMS - telnet-клієнт 
WMS система Logiton.WMS - RDP-клієнт 
Приклади систем, підхід «товстого» клієнта для підключення ТСД: 
Підсистема для інтеграції технології штрихкодування в будь-яку іншу облікову систему BS-Terminal; 
Засіб розробки та інтеграції мобільних додатків "з кубиків" «Легкий склад» (інтегровані рішення з 1С 7.7/8.0, Axapta, SAP). 
На даний момент термінальні пристрої широко розповсюджені в таких сферах як банківська справа, торгові біржі, аеропорту, ЖД станції.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
 
Термінальний доступ - доступ до інформаційної системи (ІС), організований так, що локальна машина-термінал не виконує обчислювальної роботи, а лише здійснює перенаправлення вводу інформації (від миші і клавіатури) на центральну машину (термінальний сервер) і відображає графічну інформацію на монітор. Причому вся обчислювальна робота в термінальній системі виконується на центральній машині. [2] 
Історично термінальний доступ вперше був організований на комп'ютерах, здатних одночасно обслуговувати декілька обчислювальних процесів. Це дозволило більш раціонально розподіляти обчислювальні ресурси між користувачами перших дуже дорогих обчислювальних машин. З появою дешевих персональних комп'ютерів (ПК) роль термінального доступу стала трохи знижуватися, тому що склалася думка, що достатню продуктивність ІС можна отримати на робочому столі кожного користувача ПК.Однако в подальшому стало очевидним, що дешевизна ПК не в змозі компенсувати щоденні витрати на супровід великої кількості робочих місць користувачів, що володіють нібито перевагами через можливість персоналізації налаштувань операційних систем (ОС) та ПЗ. Архітектура клієнт-сервер - це не тільки архітектура, це - нова парадигма, що прийшла на зміну застарілим концепціям. Суть її полягає в тому, що клієнт (модуль) запитує ті чи інші сервіси у відповідності з певним протоколом обміну даними.
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.
При цьому, на відміну від ситуації з файловим сервером, немає необхідності у використанні прямих шляхів операційної системи: клієнт їх "не знає", йому "відомі" лише ім'я джерела даних та інші спеціальні відомості, що використовуються для авторизації клієнта на сервері. Сервер, який фізично може знаходитись на тому ж комп'ютері, а може - на іншому кінці земної кулі, обробляє запит клієнта і, зробивши відповідні маніпуляції з даними, передає клієнту запитувану порцію даних. [3] 
Термінальний сервер, сервер терміналів (англ. terminal server) - сервер, що надає клієнтам обчислювальні ресурси (процесорний час, пам'ять, дисковийпростір) для вирішення завдань. Технічно, термінальний сервер являє собою дуже потужний комп'ютер (або кластер), з'єднаний по мережі з термінальними клієнтами - які, як правило, являють собою малопотужні або застарілі робочі станції або спеціалізовані рішення для доступу до термінального сервера. 
Термінальний клієнт після встановлення зв'язку з термінальним сервером пересилає на останній дані, що вводяться (натискання клавіш, переміщення миші) і, можливо, надає доступ до локальний ресурсів (наприклад, принтер, дискові ресурси, пристрій читання смарт-карт, локальні порти (COM / LPT) ).
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Термінальний сервер надає середовище для роботи (термінальна сесія), в якій виконуються програми користувача. Результат роботи сервера передається на клієнта, як правило, це зображення монітора і звук (при його наявності). [4] 


Каталог: Студенти -> Групи -> 49%20група
49%20група -> Тема Основи ос android та Linux, мобільні операційні системи. План
49%20група -> Основною складовою шини є хост-контролер апаратний засіб, що керує роботою підключених пристроїв
49%20група -> Основною складовою шини є хост-контролер апаратний засіб, що керує роботою підключених пристроїв
49%20група -> Загальна характеристика ос windows хр інтерфейс користувача Windows xp файлова система ос windows xp
49%20група -> Конфігурування завантаження пк
49%20група -> Тема Історія розвитку еом. Поняття про апаратне І програмне забезпечення
49%20група -> " Чи корисні для нас мобільні телефони. "
1   2   3   4   5   6   7   8


Скачати 279.36 Kb.

 • Чому Надійність в роботі (повна відсутність
 • Є тільки один мінус
 • Сервер
 • Сучасні суперсервери характеризуються: наявністю двох або більше центральних процесорів
 • Мейнфрейм
 • Визначення
 • 1. Опис архітектури та термінального доступу