Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТовариство з обмеженою відповідальністю „Інтелект-Сервіс затверджую

Скачати 86.88 Kb.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтелект-Сервіс затверджую
Скачати 86.88 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір86.88 Kb.


Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтелект-Сервіс”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ „Інтелект-Сервіс”

_______________ С.Ю.Линник

М.П.
„___”______________ 2010 р.
Система "БЕСТ-ЗВІТ"

Для СКБД OracleКерівництво із встановлення
Версія 7.04.96 від 06.05.2010

Аркушів


Київ

2010


ЗМІСТ


1. Порядок встановлення програмного комплексу 3

2. Встановлення “Бест-Звіт Oracle” 3
1.Порядок встановлення програмного комплексу

До початку інсталяції (встановлення) програми необхідно знати такі дані: • TNS, ім'я сервера СУБД Oracle, на якому будуть зберігатися дані;
  Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.


 • ім'я та пароль користувача з повноваженнями адміністратора СКБД Oracle;

Встановлення виконується в присутності або з дозволу адміністратора СКБД Oracle.
Коротка процедура встановлення програмного комплексу (дистрибутив 7.04.096)

Встановлення серверної та клієнтської частини системи Бест-Звіт Oracle повинно виконуватись адміністратором. Встановлення та запуск клієнтських робочих місць може виконуватися користувачами системи.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

При встановленні дистрибутиву програми адміністратору пропонується виконати одразу ПОВНУ інсталяцію системи чи встановлювати компоненти вибірково:

1.

Дистрибутив (англ. distribute - розповсюджувати) - форма розповсюдження програмного забезпечення.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
ПОВНА ІНСТАЛЯЦІЯ включає:

1.1. розгортання (нової) схеми на сервері Oracle (9i, 10g, 10XE);

1.2. встановлення серверу ліцензій;

1.3. встановлення клієнтської частини;

1.4. додавання шаблонів документів.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.

2. Компоненти програми можна встановлювати вибірково по черзі, обираючи із списку.

3. Із дистрибутиву програми на комп’ютер, який виконуватиме роль сервера, встановлюється серверна частина. Сервер ліцензій не обов’язково встановлюється на сервері, але серверна частина та сервер ліцензій повинні встановлюватися в закриті для користувачів каталоги.

4. При встановленні серверної частини створюється нова схема, адміністратором СКБД Оracle налаштовується доступ до цієї схеми.

5. На сервері встановлюється також і клієнтська частина. До каталогу, куди встановлюється клієнтська частина, відкривається доступ із клієнтських робочих місць (тільки для читання).

5. Безпосередньо на комп’ютерах користувачів встановлюються клієнтські робочі станції, для чого необхідно:


 • на клієнтському робочому місці підключити відкритий для користувачів каталог сервера, де встановлена клієнтська частина, як мережевий диск;
  Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.


 • встановити клієнтську робочу станцію запуском файлу station-setup.exe.

УВАГА! Якщо один із компонентів програми був встановлений раніше, в подальшому для встановлення інших компонентів потрібно обирати вибіркову інсталяцію, по черзі встановлюючи відсутні компоненти.

2.Встановлення “Бест-Звіт Oracle”

2.1.Встановлення серверної частини


Увага! Встановлення серверної частини виконується адміністратором СКБД Oracle.

2.1.1.Технічні вимоги


Для інсталяції серверної частини “Бест-Звіт Oracle” необхідні:

1. Комп'ютер з характеристиками, що забезпечують функціонування СКБД Oracle (9і, 10g):

 • процесор: Pentium Р IV 2 ГГц або вище.

 • оперативна пам’ять: (1 - 2) ГБ.

2. На комп’ютері повинна бути встановлена одна із операційних систем:

- Windows 2000 Server, 2000 Professional;

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

­- Windows XP Professional (Service Pack 2 або вище) [рекомендується при кількості робочих місць до 10];

- Windows Server 2003 або вище

- Linux (SuSE, RadHat, Caldera) (версій сертифікованих ORACLE );

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.


3. Пакет Microsoft Office (додатки Word, Excel)

4. СКБД Oracle версії 9.2.Х.Х або вище з регіональними настроюваннями AMERICAN_CIS.CL8MSWIN1251.

5. Не менше 2 ГБ вільного місця на жорсткому диску.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

2.1.2.Процедура встановлення серверної частини


Серверна частина встановлюється з каталогу zfo_2010_04.29_v96 інсталяційного диску. Скопіюйте цей каталог з інсталяційного компакт-диску на серверний комп’ютер, на якому встановлено СКДБ ORACLE.

УВАГА! "Скачати" дистрибутив можна також із сайту компанії-розробника за посиланням:

ftp://bestzvit.
Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
com.ua/Zvit-Oracle/DIST/zfo_2010_04.29_v96/Setup.exe

Для встановлення програми необхідно запустити файл Setup.exe з цього каталогу. 1. Відкриється Майстер встановлення, який допоможе встановити програму:


Мал. 1

Для продовження потрібно натиснути на кнопку Далі.


 1. В наступному вікні міститься текст ліцензійної угоди, яку потрібно прочитати.

Мал. 2 1. Далі потрібно обрати спосіб встановлення системи – одразу виконати повну інсталяцію чи почергово встановлювати всі компоненти:

Примітка. При встановленні кожного компоненту, а також при повній інсталяції системи внизу вікна відображається необхідна кількість вільного місця на жорсткому диску.

Мал. 3

Якщо обрана "Повна інсталяція" – Майстер почергово запропонує виконати процедури із встановлення: спочатку на сервері створюється нова схема, налаштовується доступ до цієї схеми, потім встановлюється сервер ліцензій, клієнтська частина та копіюються шаблони документів.

Якщо із списку обирається встановлення окремих компонентів – у полі внизу відмічається виконувана дія, наприклад: "Інсталяція серверної частини" зумовлює розгортання схеми на сервері:

Мал. 4

Примітка. Порядок встановлення в цьому випадку не змінюється, але кожний компонент запускається окремо.СТВОРЕННЯ СХЕМИ НА СЕРВЕРІ ORACLE:

 1. У вікні Параметри створення нової схеми у окремих полях заповнюються:Мал. 5

 • у полі TNS- мережеве ім’я сервера Oracle;

 • у вікнах поля Користувач, пароль DBA – ім’я користувача системи з правами адміністратора та його пароль;

 • у полі Ім’я схеми – назва створюваної схеми Oracle;

 • у вікнах поля Пароль схеми, повтор – пароль до схеми;

 • у полі Табличний простір - назва простору імен таблиць, що буде створено.

Після заповнення параметрів натиснути на кнопку "Далі".
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.


 1. У наступному вікні вказуються:

 • у полі Шлях до файлу даних - шлях до серверної частини каталогу файлів даних Oracle;

 • у полі Шлях до RDBMS\admin – шлях до серверного каталогу адміністрування.Мал. 6

Зазвичай, шляхи визначаються за замовчанням і їх не треба змінювати.


2.2.ВСТАНОВЛЕННЯ СЕРВЕРУ ЛІЦЕНЗІЙ


В процесі повної інсталяції системи Майстер… запропонує встановити сервер ліцензій одразу після встановлення серверної частини.

У процесі вибіркової інсталяції потрібно із списку (див. Мал. 3) обрати: Інсталяція серверу ліцензій.

В обох випадках у окремому вікні Майстра… потрібно вказати ІР адресу чи ім’я комп’ютера, на якому буде встановлений сервер ліцензій та натиснути на кнопку Далі:

Мал. 7

Майстер встановить сервер ліцензій на обраний комп’ютер.

2.3.Встановлення клієнтської частини "Бест-Звіт Oracle"


Якщо виконується повна інсталяція системи, після встановлення серверу ліцензій одразу буде запропоновано встановити клієнтську частину.

Якщо виконується вибіркова інсталяція, потрібно із списку (Мал. 3) обрати: Інсталяція клієнтської частини. Одночасно з інсталяцією в каталог встановлення клієнтської частини буде запропоновано додати шаблони документів. Ці обидва пункти повинні виконуватись одночасно, тому позначку в полі "Шаблони документів" знімати НЕ МОЖНА.


2.3.1.Технічні вимоги:


Для встановлення клієнтської частини

1. Мінімальна конфігурація комп'ютера робочої станції:

 • процесор : Pentium з тактовою частотою 1 ГГц або вище.
  Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.


 • оперативна пам'ять: не менше, ніж 256 МБ.

 • не менше 1 ГБ вільного місця на жорсткому диску.

 • кольоровий графічний дисплей (800 х 600).

 • операційна система

 • Windows 98

 • Windows 2000

 • Windows XP

 • клієнт Oracle версії 9.2.х.х або вище

 • компоненти – OLEDB provider for ORACLE

 • бібліотека MS XML

 • MSScript

2. Перед встановленням клієнтського місця потрібно встановити компоненти – OLEDB provider for ORACLE та MSScript.

Примітка. При невстановленому MSScript інсталяція не відбудеться; якщо MSScript відсутній, неможливе створення і відкриття документів, при цьому система формує відповідні повідомлення (пов’язані з відсутністю MSScript, зміст повідомлень може бути різним).

2.3.2.Процедура встановлення клієнтської частини


Клієнтська частина встановлюється адміністратором на сервері.

Якщо виконується вибіркова інсталяція, для встановлення клієнтської частини, потрібно також запустити файл Setup.exe.

Спочатку запускається Майстер встановлення програми (Мал. 1), вікно з текстом ліцензійної угоди (Мал. 2).


  1. У наступному вікні потрібно обрати: Інсталяція клієнтської частини.Мал. 8

  1. Далі вказується шлях до каталогу, у який буде встановлена клієнтська частина:Мал. 9

  1. У наступному вікні вказується шлях до серверу ліцензій – див. Мал. 7.

  2. Далі обирається назва папки із значками у меню ПУСК/ПРОГРАМИ, із якої запускатиметься система:Мал. 10

  1. У наступному вікні потрібно вказати додаткові завдання – в даному випадку створення ярликів на робочому столі:Мал. 11

 1. Наступне вікно відображає всі раніше обрані параметри для перегляду та початку встановлення системи:Мал. 12

Якщо всі параметри обрані правильно, потрібно розпочати встановлення програми, для чого натиснути на кнопку Встановити. Розпочнеться процес встановлення клієнтської частини, по закінченні якого Майстер… сповіщає про закінчення процедури інсталяції.

Мал. 13

 1. Для виходу із програми встановлення натисніть на кнопку Закінчити.

Примітка: Інсталятор створює детальний протокол виконуваних дій та результатів їх виконання.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Якщо дистрибутив не було встановлено через помилки, то протокол міститиме їх опис.

Протокол (файл Setup.log) розміщується у каталозі, із якого виконувалась інсталяція програми.2.4.Видалення серверної частини


Видалення серверної частини виконується із:

  - меню ПУСК/ ПРОГРАМИ/ Бест-Звіт Оракл Сервер/ Вилучити Бест-Звіт Оракл Сервер.

Запуститься майстер видалення програми і по закінченні цього процесу серверна частина програми буда видалена.

2.5.Видалення клієнтської частини програми


Видалення клієнтської частини виконується із:

- меню ПУСК/ ПРОГРАМИ/ Бест-Звіт Оракл/ Вилучити Бест-Звіт Оракл.Одразу запускається майстер видалення програми і по закінченні цього процесу після підтвердження клієнтська частина програми буде видалена.

2.6.Встановлення клієнтського робочого місця


До каталогу, у який встановлена клієнтська частина, необхідно відкрити доступ із клієнтських робочих місць (режим – тільки для читання).

2.6.1.Технічні вимоги:


 • Процесор: 500 MГц або вище.

 • Оперативна пам'ять не менше, ніж 256 МБ.

 • Жорсткий диск обсягом не менше, ніж 500 МБ.

 • Пристрій для читання CD-дисків.

 • Пристрій для читання гнучких дисків (дискет).

 • Лазерний або струменевий принтер.
  Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.
  Струменевий принтер - один із різновидів принтерів. Принтер має низьку швидкість порівняно з лазерним аналогом, проте відрізняється високою якістю нанесення чорнила на папір.


 • Кольоровий графічний дисплей (800 х 600).

 • Маніпулятор типу миша.

 • Пакет Microsoft Office (додатки Word, Excel)

 • Операційна система: Windows 98, Windows NT 4.0 (з пакетами оновлень SP4 або вище), Windows 2000, Windows XP.

 • Наявність підтримки кирилиці.

2.6.2.Процедура встановлення клієнтського робочого місця


На комп’ютері клієнтського робочого місця запустити на виконання файл station-setup.exe, який розміщується у кореневому каталозі клієнтської частини.

 1. Процес встановлення розпочинається запуском майстра встановлення:Мал. 14

 1. Наступним кроком є вибір каталогу, в який буде встановлено програмний комплекс:Мал. 15

 1. Далі обирається назва папки із значками програми у меню Пуск, із якої відбуватиметься запуск програми:Мал. 16

 1. У наступному вікні обираються додаткові завдання, які потрібно виконати, зокрема, можливість створення ярлика на робочому столі для швидкого запуску програми:Мал.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
17


 1. Наступне вікно відображає всі обрані параметри для перегляду та початку встановлення:Мал. 18

 1. Далі розпочинається безпосереднє встановлення програми, про закінчення цього процесу буде сповіщено у вікні:Мал. 19

2.7.Видалення клієнтського робочого місця


Видалення клієнтського робочого місця виконується із:

- меню ПУСК/ ПРОГРАМИ/ Бест-Звіт Оракл/ Вилучити Бест-Звіт.Одразу запускається майстер видалення програми і по закінченні цього процесу після підтвердження клієнтська частина програми буде видалена.


Каталог: BZORACLE -> DIST -> 7.04.096 2010 04.29 -> хмярпсйжхх%20он%20сярюмнбйе
DIST -> Програмний комплекс по плануванню, обліку й аналізу кошторисів видатків Програмне забезпечення по формуванню І виконанню кошторисів доходів та видатків І формуванню та збору консолідованої звітності
DIST -> Програмний комплекс по плануванню, обліку та аналізу кошторисів видатків Програмне забезпечення по формуванню та виконанню кошторисів доходів та видатків І формуванню та збору консолідованої звітності
BZORACLE -> Зміни у версії оновлення 05. 061 до програми бест звіт oracle
BZORACLE -> Інформація про бд та клієнта, наприклад: 6: 17: 18: 00233 Інформація: Версія бд: 11 0 16: 17: 18: 00236 Інформація: Кодування бд: cl8mswin1251 16: 17: 18: 00237 Інформація: Клієнт: OraClient11g home2
хмярпсйжхх%20он%20сярюмнбйе -> Програмний комплекс по плануванню, обліку та аналізу кошторисів видатків Програмне забезпечення по формуванню І виконанню кошторисів доходів та видатків І формуванню та збору консолідованої звітності
BZORACLE -> Зміни у функціоналі програми підсистема Планування та ведення кошторисів


Скачати 86.88 Kb.

 • 1.Порядок встановлення програмного комплексу
 • 2.Встановлення “Бест-Звіт Oracle”
 • 2.1.2.Процедура встановлення серверної частини
 • 2.2.ВСТАНОВЛЕННЯ СЕРВЕРУ ЛІЦЕНЗІЙ
 • 2.3.Встановлення клієнтської частини "Бест-Звіт Oracle"
 • 2.3.2.Процедура встановлення клієнтської частини
 • 2.4.Видалення серверної частини
 • 2.5.Видалення клієнтської частини програми
 • 2.6.Встановлення клієнтського робочого місця
 • 2.6.1. Технічні вимоги
 • 2.6.2.Процедура встановлення клієнтського робочого місця
 • 2.7.Видалення клієнтського робочого місця