Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТренінг "Вчимося бути толерантними"

Скачати 110.1 Kb.

Тренінг "Вчимося бути толерантними"
Скачати 110.1 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.05.2017
Розмір110.1 Kb.
  1   2


Тренінг
"Вчимося бути толерантними"
Підготувала:

класний керівник 6 класу

Авдіївської «ЗОШ I-III ст.»

Чех Т.І.

Авдіївка 2014

Мета: сформувати в учнів чітке уявлення про толерантність; стимулювати уяву учнів у пошуках власного розуміння толерантності;
Толера́нтність (від лат. tolerantia - терпіння) - у загальному розумінні слова, – ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий чинник внаслідок зниження чутливості до його впливу.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
розвивати навички спілкування з іншими людьми, взаємодії з ними на основі співчуття, співрозуміння, доброзичливості.
Співчуття́ - 1. Чуйне ставлення до чийого-небудь горя, до чиїхсь переживань. // Почуття жалю, викликане чиїм-небудь нещастям, горем. // Жаль, висловлений усно або письмово з приводу нещастя, горя, що спіткали кого-небудь. 2.


Обладнання: аркуші формату А4, фломастери, маркери, ватман.

Епіграф до тренінгу: «Усі люди мають недоліки – хто більші, хто менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування були б неможливими, якби не існувало між нами взаємної терпимості».

Г.Гвіччардіні – італійський історик, філософ-гуманіст


Хід тренінгу

  1. Організаційний блок

1. Привітання

Тренер.
Вітання - жест, словосполучення або інший ритуал для вступу в контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє відношення до того кого вітають.
Добрий день усім присутнім! Рада бачити вас у гарному настрої. Сподіваюся, сьогоднішня спільна робота не буде марною, а знання, які ви отримаєте, знадобляться вам.

2. Вправа „Комплімент”
Мета: розвивати навички спілкування, формувати позитивну самооцінку
Тренер. Як ви розумієте слово „комплімент”? (Комплімент – це приємне схвальне зауваження на чиюсь адресу, похвала)
- Чи часто ви чуєте похвалу на свою адресу?
- Подумайте, чи є у вас привід похвалити товаришів, знайти гарні слова для кожного з них?
(про зовнішність: „Яке в тебе чудове волосся!”, „Твої очі голубі як небо!”, „У тебе дуже мила посмішка!”, „Видно, що ти займаєшся спортом. Ти завжди зібраний і підтягнутий!”, „На тебе завжди приємно подивитися!”
про справи: „Мені дуже подобається, як ти в’яжеш”, „Де ти навчилася так чудово плести з бісеру?”, „Ти малюєш, наче художник”, „Де ти навчився так чудово танцювати?
Та́нець, танок - вид мистецтва, де художні образи створюються засобами пластичних рухів людського тіла. В танці відображається емоційно-образний зміст музичних творів.�Танець існував та існує в культурних традиціях всього людства й людських спільнот.
”, „Я б із задоволенням навчився грати на гітарі, так як ти”…)

- Отже, спробуємо.
Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
Кожен повернеться до свого товариша, який сидить ліворуч і скаже комплімент.
Компліме́нт (фр. compliment) - це особлива форма похвали, вираз схвалення, поваги, визнання або захоплення; люб'язності, приємні слова, утішний відгук, відфільтровані лестощі.
Тільки будьте щирі! Придивіться до друзів, і ви побачите: у кожного є чому повчитися!

Запитання для обговорення:
- Яке враження справила на вас ця вправа?
- Чи було складно говорити комплімент?
- Що ви відчували, коли комплімент говорили вам?
- Як ви вважаєте, для чого ми виконували цю вправу?

- Я, надіюсь, що після сьогоднішнього заняття, ви кожного дня , будете говорити один одному компліменти.

3. Вправа «Обери собі ім'я»

Тренер. На сьогоднішньому уроці, ми будемо звертатися один до одного не так як вас звуть, а іншим ім’ям. Це може бути чи назва тварини, чи казкового героя, чи анімалістичного героя.

Анімалі́ст (лат. animal - звір, тварина) - художник, що зображує тварин. Чудові своєю життєвістю зображення тварин зустрічаються вже в пізньому палеоліті, у європейському мистецтві яскраво виражені А. з'явилися вперше в Голландії в 17 ст. (А. Кейп, П. Поттер та ін.)
Казка Ка́зка - це вид художньої прози, що походить від народних переказів, порівняно коротка розповідь про фантастичні події та персонажів, такі, як феї, гноми, велетні тощо. Слід відрізняти казку від байки.

(Тренер роздає дітям кружечки і булавки. На кружечках треба написати ім'я (будь-яке: чи то назва тварини, чи казкового героя, чи анімалістичного героя). А потім кружечки прикріплюємо до одягу за допомогою булавки. Пояснювати, чому обрали собі таку назву - не треба!)
4. Вправа «Очікування».

Тренер. Діти, тема нашого заняття: «Вчимося бути толерантними». Подумайте і напишіть на цих зернятках свої очікування від своєї роботи та роботи класу на занятті. (Потім презентують очікування та приклеюють «зернята» на плакаті із зображенням зеленого лугу).
5. Правила роботи в групі

Мета: визначити правила продуктивної роботи групи під час тренінгу, створити сприятливий психологічний клімат;

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
 створити відчуття захисту; усвідомлення особливостейспілкування в групі, сприяння організації ефективногопростору для особистісного розвитку учасників групи.Тренер. Для того, щоб досягти гармонії в роботі, необхідно виробити правила, якими будуть керуватись учасники.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
(Група методом «Мозкового штурму» встановлює правила ефективної взаємодії, відповідаючи на запитання: «Що потрібно зробити для того, щоб робота в групі була ефективною?
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
»


Матеріали:аркуші паперу А4, фломастери.

1. Щирість і відвертість. Виражати почуття. Не брехати – краще відмовитися від відповіді, ніж спонукати групу хибної думки та переінакшувати дійсність.

2. Правило піднятої руки.

3. Конфіденційність. Не обговорювати те, що відбувалося вгрупі, а також її учасників за межами групи.

4. Повага до іншого. Не перебивати, не ображати, не заподіювати фізичного збитку.

Щирість - один з аспектів чесності, правдивості, відсутність протиріч між реальними почуттями та намірами стосовно іншої людини (або групи людей) і тим, як ці почуття і наміри підносяться їй на словах.
Ді́йсність (похідне від слова «дія») - здійснена реальність у всій своїй сукупності - реальність не тільки речей, але і втілених ідей, цілей, ідеалів, суспільних інститутів, загальноприйнятого знання. На відміну від реальності, дійсність включає в собі також все ідеальне, яке прийняло втілений, матеріальний характер у вигляді різних продуктів людської діяльності - світу техніки, загальноприйнятого знання, моралі, держави, права. Поняття «дійсності» протилежне не поняттям «ілюзія», «фантазія», які також можуть бути здійснені, а поняттю «можливість». Все можливе може стати дійсним.
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Не оцінювати інших. Не говорити про присутніх у третій особі, а звертатися прямо до них.

5. «Тут-і-зараз». В групі обговорюються лише події, що відбулися в цей час і саме зараз. Це дуже важливо.

6. Активно брати участь в роботі групи. Виражати свою думку. Повідомляти про труднощі участі в групі.

7. Правило піднятої руки.

8. Повага до того, хто говорить. Коли висловлюється хтось із учасників, ми його уважно слухаємо, даючи можливість сказати те, що він бажає.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Не критикуємоі визнаємо право на висловлення своєї власної думки. Правило передбачає неможливість переривати того, хто говорить.

9. Слухати один одного.

10. Сміятися можна, але не з людини (але по-доброму).

11. Кожна думка має право на існування і висловлення. (Кожна думка – внесок в загальну справу).

12. Спілкування на основі довіри. Важливо, щоб учасники максимально довіряли один одному. Створення атмосфери довіри можна почати з пропозиції прийня­ти єдину форму звертання один до одного на "ти". Це психологічно ставить усіх в рівні позиції, в тому числі і ведучого, незалежно від віку, соціального статусу, життєвого досвіду т. д.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.


13. Цінування часу.

За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, прагнути дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та висловлювати свою думку коротко й чітко.

Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.


II. Основна частина

1.  Вправа «Мій образ»

Тренер роздає всім учасникам аркуші А4, на яких кожному потрібно намалювати власний образ (це може бути певний символ, предмет, будь-що).

Слід наголосити, що вміння малювати тут не важливе.

Коли всі виконають завдання, ведучий пропонує кожному по черзі розповісти про власний образ.
Після закінчення презентацій створюємо «галерею портретів» учасників.
Тренер. А тепер погляньмо на нашу галерею. Подумайте і скажіть, який висновок ми можна зробити після виконання цієї вправи? (Усі люди різні.)

- А як же нам, таким різним, жити, навчатися й працювати разом, та ще й не сперечатись одне з одним? (Потрібно бути толерантними одне до одного.)

- А що таке толерантність і як бути толерантною людиною, ви дізнаєтеся на сьогоднішньому занятті, тема якого — «Вчимося бути толерантними».
2. Розповідь тренера «Толерантна людина»

Тренер. Поняття толерантності вперше почали вживати у XVIII столітті. У своєму «Трактаті про віротерпимість» видатний французький письменник і філософ Вольтер писав: «Безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні предмети».

Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
Перекона́ння - вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Як об'єкт, переконання - доктрина чи твердження, в яке хтось твердо вірить.
Письменник Письме́нник - у широкому розумінні - кожна людина, яка пише твори (не обов'язково художні, наукові, вірші також), висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів; особа, для якої літературна діяльність є професією.

Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, тому що залежить від історичного досвіду народів. На лінійці ви мали змогу почути, як у різних народів розуміють - телерантність.Виступ учнів. У англійців толерантність розуміють як готовність і здатність без протесту сприймати іншу особистість, у французів – як свободу іншого, його думок, поведінки, політичних та релігійних поглядів.
Францу́зи (фр. les Français) чи французький народ (фр. le peuple français) - назва жителів Франції, країни в Західній Європі, що налічує 63 мільйона людей (2008). З юридичної точки зору, французький народ - це всі громадяни Франції, незалежно від їх етнічного коріння чи віри.
У китайців бути толерантним означає великодушно й щиросерде ставитись до інших. В арабському світі толерантність - це вміння вибачати, терпимість, співчутливість, а в персицькому - ще й здатність до примирення.
Терплячість - (церковнослов'янське: Терпінія, латинською: patientia;англійською: patience) - моральна якість та чеснота, проявляється, коли задля почесної та корисної справи переносимо добровільно труднощі.
Ара́бська мо́ва (اللغة العربية‎‎; al-luġa 'l-ʿarabiyya) - найпоширеніша семітська мова семіто-хамітської родини мов, якою розмовляють у західній Азії і північній Африці близько 240 мільйонів (як рідною) та ще 50 мільйонів (як другою) осіб.


Тренер. В українців – це здатність бути стриманим, стійким, сприймати інших такими, як вони є.

Толерантні люди більше знають про свої недоліки та переваги. Вони критично ставляться до себе і не прагнуть у всіх бідах звинувачувати інших. Вони не перекладають власної відповідальності на інших. Толерантна людина не ділить світ на два кольори - чорний та білий. Вона не акцентує на розбіжностях між «своїми» та «чужими», а тому готова вислухати й зрозуміти інші точки зору.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Почуття гумору і здатність посміятися над своїми слабкими сторонами - особлива риса толерантної людини.

Отже, толерантна особистість знає і правильно оцінює себе.3.Визначення «толерантності»

Тренер. А як ви розумієте, що таке толерантність. ( Виступ дітей).

Толерантність означає повагу, здатність без агресії сприймати думки, поведінку, спосіб життя іншої людини, якщо вони відрізняються від наших.
Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.


Толерантність терпіння до чужих думок, поведінки, повага до національних і культурних відмінностей, прагнення до взаєморозуміння між народами світу.

Толерантність – це визнання і повага до інших людей, вміння жити разом з іншими людьми.

Толерантність передбачає, що у мене є свої погляди, у когось іншого вони інші, і хоча я ці погляди не поділяю, але терпимо до них ставлюся.

«Толерантність» — це доброзичливе й поблажливе ставлення до чогось. Але толерантна людина не повинна бути поблажливою до всього, наприклад, до порушення прав людини.
Права людини Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Те, що порушує загальнолюдську мораль, не повинно сприйматися толерантною.
4. Вправа «Зашифровані слова»

Тренер. Отже, бути толерантною людиною — значить поважати людей. Наскільки ми поважаємо ту чи іншу людину, свідчить наше вміння ввічливо спілкуватися.

- Які слова потрібно використовувати, щоб із нами було приємно спілкуватися? (Ввічливі слова.) Зараз перевіримо, чи знаєте ви їх.

( На дошці заздалегідь записані слова ввічливої людини, але букви в них переставлені місцями: )

· добрий день — йдбрио ньед;

· добрий ранок — окран бодийр;

· добрий вечір — ірчев борийд;

· дякую — куюдя;

· будь ласка — дубь сакал;

· пробачте — ропчебат;

· до побачення — няопчебан од.

здрастуйте - сартдезуйт

- Не забувайте їх і обов’язково використовуйте у спілкуванні.

5. Гра «Цікаве слово». Тренер. Зараз, ви поділитеся на дві команди. (Чесний, уважний). Оберіть собі конверт з літерами.

Конве́рт (нім. Kuvert, фр. couvert) - пакет з паперу або поліетилену для вкладання, зберігання і пересилки паперів та інших плоских предметів.
По моїй команді, ви відкриваєте конверти, дивитеся літери, які в ньому, і якнайшвидше повинні вишикуватися так, щоб утворилося слово (дружба, товариш).

- Як ви вважаєте, чому саме ці слова були у конвертах? ( Тому, що толерантні люди повинні бути дружніми і гарними товаришами). Цього і я вам бажаю!!!


  1   2


Скачати 110.1 Kb.