Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТурійський районний методичний кабінет працівників освіти

Турійський районний методичний кабінет працівників освіти
Сторінка1/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.89 Mb.
  1   2   3   4ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ


С.І.Чоботан

Вільне програмне забезпечення та перспективи його використання в школі.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Турійськ - 2015
Чоботан С.І. Вільне програмне забезпечення та перспективи його використання в школі.– Турійськ – 2015. – 48с.
Рецензенти: М.П.Розмірський, вчитель інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. с.Перевали Турійського району, вчитель-методист

Р.П.Максимук, вчитель інформатики НВК "Луківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей", старший вчительСхвалено науково-методичною радою Турійського районного методичного кабінету працівників освіти (Протокол №4 від 27.03.2015р.)

У методичному посібнику описано: причини переходу до вільного програмного забезпечення та Linux-орієнтованої ОС інформатики в школі, технологію швидкого й безболісного такого переходу, основні дистрибутиви Linux-орієнтованої ОС, надано рекомендації по встановлення Linux, сформулювано пропозиції щодо розв’язання проблеми надання повноцінної і якісної освіти у сфері інформаційних технологій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Робота адресована вчителям інформатики та керівникам освітніх закладів.

зміст


1. Вступ…………………………………………………………………….2

2.Відповідальність за використання неліцензійного програмного забезпечення………………………………………………………………4

4. Що таке вільне програмне забезпечення? ……………………………8

5. Історія розвитку ВПЗ ………………………………………………...10

5.Linux …………………………………………………………………...11

6. Причини переходу на Лінокс. ……………………………………….14

7.Чому школи повинні використовувати лише вільне програмне забезпечення……………………………………………………………..18

8. Дистрибутиви Linux. …………………………………………………24

9.

Дистрибутив Лінукс, часто просто дистрибутив або навіть дистро - це член сімейства Лінукс з Юнікс-подібних операційних систем, що складається з ядра Лінукс, системних бібліотек та інструментів, розроблених проектом GNU та інших програм.
Програмне забезпечення ……………………………………………...28

9.Установка Ubuntu 14.10. ……………………………………………...31

10.Linux Mint, версії 17.1………………………………………………. 35

Висновок ………………………………………………………………..43

Використані джерела……………………………………………………44

Вступ


Після Майдану Україна взяла чіткий курс на приєднання країни до європейської спільноти, взявши на себе зобов’язання привести наше життя до європейських стандартів. Вони передбачають не тільки покращення рівня життя українців, а і дотримання Україною норм цивилізованого законодавства, який передбачає дотримання прав інтелектуальної власності.

Зараз відсутні усталені джерела фінансування ліцензійно-чистого програмного забезпечення в освітніх навчальних закладах України загалом.

Європейська Спільнота (англ. European Community) - утворена у 1992 році на місці Європейської економічної спільноти. Після ратифікації у 2009 році Лісабонської угоди поглинена Європейським Союзом.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
У зв’язку з цим і завершенням строків дії ліцензій програмного забезпечення виробництва Microsoft у цілому дедалі гостріше постає проблема переходу на альтернативне ліцензійно чисте вільно поширюване програмне забезпечення. Зауважимо: безкоштовне не означає гірше. Для пересічного українця зрозумілішим є приклад використання Ubuntu (різновид Linux) працівниками банків. Навіть за наявності коштів в окремих навчальних закладах не можна звужувати вивчення інформаційних технологій до однієї платформи.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Хоча б для того, щоб надати якісну й різносторонню освіту. Особливо, якщо врахувати, що сучасні найпотужніші суперкомп’ютери працюють під керуванням операційної системи Linux. При цьому вчителі не можуть перекласти відповідальність за вибір програмного забезпечення на адміністрацію або чиновників профільного міністерства. У пояснювальній записці до Державної навчальної програми з інформатики чинної з 2015–2016 навчального року, відповідальність за вибір програмного забезпечення покладено саме на вчителя.
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
З фінансово-правовим обґрунтуванням переходу тісно пов'язанні міркування щодо моральності використання платного ПЗ у навчальних закладах України. Якщо на старі комплекси окремі школи мають ліцензії, то з цього не випливає, що все гаразд з учнівськими та вчительськими ПК при наявному рівні доходів в Україні. Не можна привчати учнів використовувати крадене. Така освіта не має права на існування. Від питань моралі тих, хто вчить і кого вчать, перейдемо до моралі тих, хто керує. Підмочено репутацію країни, що посіла перше місце щодо використання піратського програмного забезпечення.

Проблема має і кримінальне забарвлення (стаття 367 «Службова недбалість» чинного кримінального кодексу України, опублікована за адресою:http://zakon2.

Кримінальний кодекс України (КК України, Закон про кримінальну відповідальність) - прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.
rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11). Проблема має і міжнародне звучання. Крихти з державного бюджету, можливо, вирішать проблему Windows-сумісних технологій для установ державного управління.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
А що робити організаціям комунального підпорядкування? Що робити освітнім закладам?

Використання Linux-сумісних технологій продиктовано не лише фінансовими, правовими й моральними причинами чи бажанням повно і різносторонньо викладати інформатику. Є ще й міркуваннями престижу: у провідних навчальних закладах, студенти-інформатики використовують переважно Ubuntu. Будь-якої з перелічених вище причин достатньо для того, щоб на кожному новому ПК в українському навчальному закладі будь-якого рівня обов'язково встановити програмне забезпечення (операційну систему, офісний пакет, редактори векторної і растрової графіки) на платформі Linux. Якщо є можливість, то і на наявних ПК.


2. Відповідальність за використання неліцензійного програмного забезпечення.

Постановою Верховної Ради України №4538-VI від 15 березня 2012 року схвалено рекомендації парламентських слухань на тему «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програного забезпечення». При цьому, обґрунтовуючи необхідність надання рекомендацій, зазначено, що важливою інтелектуальною складовою ІТ є програмні засоби (далі – ПЗ). Розробка ПЗ та послуг з їхнього впровадження в країнах – технологічних лідерах стала самодостатньою індустрією та суттєвим елементом відповідних національних стратегій. На сьогодні індустрія програмного забезпечення є найбільш високотехнологічною й високорентабельною сферою вітчизняної економіки.

За даними статистики, в Україні на ринку ІТ функціонують дві тисячі компаній, в яких працює понад 150 тис. осіб. В світовому рейтингу виробників ПЗ Україна посідає 15 місце. Однак для стрімкого розвитку даної галузі існує багато негативних чинників, серед яких вагоме місце посідає піратство ПЗ.

Так, в Україні, згідно з дослідженням Асоціації виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance), що охопило 32 країни, 69% користувачів комп’ютерів використовують ПЗ, отримане з нелегальних джерел. Сьогодні 26% усіх торговельних точок в Україні, які продають ПЗ для комп’ютерів, активно пропонують саме неліцензійне ПЗ. Однак встановлення піратського ПЗ може завдати шкоди і самим споживачам послуг – починаючи від погіршення роботи комп’ютера і закінчуючи розповсюдженням шкідливих програм і втратою особистих даних

Однак мало хто з пересічних громадян, та й керівників підприємств, установ, організацій, замислюється за наслідками такого неправомірного використання ПЗ. Через це пропоную розглянути передбачену чинним законодавством України відповідальності за використання неліцензійного ПЗ.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Для початку зазначу, що питання, пов’язані з авторськими правами, врегульовані Законом України «Про авторське право та суміжні права» (далі – Закон) та Цивільним кодексом України (далі – ЦК України). Так, відповідно до ст. 8 Закону та п. 2 ч.1 ст. 433 ЦК України, комп’ютерні програми є об’єктом авторського права.

Факт використання неліцензійних програм фіксують контролюючі та правоохоронні органи. В Україні створена та діє Державна служба інтелектуальної власності, яка є центральним органом виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Цивільний кодекс України (ЦКУ) - основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.
Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.
Надамо короткі рекомендації при проведенні перевірок.

Так, ви маєте право не допустити до перевірки, якщо:

відсутні посвідчення на перевірку або відсутні документи, що засвідчують особу;

особи, які прийшли з перевіряючими, не вписані в посвідчення на перевірку;

перевіряючі відмовились зробити запис у журналі перевірок або не було попереджено про проведення планової перевірки.

Якщо ж усі перелічені документи оформлені відповідно до вимог, то відмова у допуску до перевірки буде неправомірною. Важливо пам’ятати, що перевіряючі можуть звертатись за допомогою до правоохоронних органів.

Перевірка розпочинається з ознайомлення з реєстраційними документами, документами, що підтверджують законність установки та використання програм, після чого розпочинають візуальну перевірку. Першою ознакою, що встановлена ліцензійна програма, є наклейка на корпусі ПК. Перевіряючі можуть запросити документи на придбання ПК або використовують спеціальний софт-сканер. Якщо зазначені документи не надаються до перевірки або буде встановлено сам факт використання неліцензійного ПЗ, то наступним кроком є оформлення протоколу огляду та протокол адміністративного правопорушення.

Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.
Після цього, як правило, комп’ютерну техніку вилучають для проведення експертизи, і у разі негативних її результатів повернути техніку буде нелегко.

У випадку якщо за результатом проведення перевірки засвідчується наявність неліцензійного ПЗ, то наслідками будуть: адміністративна, кримінальна, цивільно-правова відповідальність. За результатами розгляду справ суд має право прийняти рішення:

про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

про відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

стягнення доходу, отриманого внаслідок порушення авторського права і (або) суміжних прав;

Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.
Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.
Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) - дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

виплату компенсації у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат (замість відшкодування збитків та отриманого доходу).

Додатково суд може накласти штраф на порушника у розмірі 10% суми, присудженої судом на користь позивача, яка зараховується до державного бюджету.

Поряд з цивільно-правовою відповідальністю може бути застосовано адміністративну чи кримінальну відповідальність (в залежності від суми завданих збитків).

Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.

Відповідно до ст. 51-2 КпАП України:

Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.
Кор́исна мод́ель - нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.
Науко́ве відкриття́ (рос. открытие, англ. discovery, нім. Entdeckung) - встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання .

Відповідно до ст. 164-9 КпАП України:

Розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Щодо кримінальної відповідальності:

Відповідно до ст. 176 КК України:

За незаконне відтворення, розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі (матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у 20 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (нмдг) передбачено: штраф від 200 до 1000 нмдг або

виправні роботи на строк до 2-х років або позбавлення волі на строк до 2-х років, з конфіскацією та знищенням усіх матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних; Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою груп осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі( якщо розмір матеріальної шкоди у 200 і більше разів перевищує нмдг) передбачено: штраф від 1000 до 2000 нмдг або виправні роботи на строк до 2-х років або позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років, з конфіскацією та знищенням усіх матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних;

Зазначені вище дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі( якщо розмір матеріальної шкоди у 1000 і більше разів перевищує нмдг) передбачено: штраф від 2000 до 3000 нмдг або позбавлення волі на строк від 3-х до 6-ти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого та з конфіскацією та знищенням усіх матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних.

Виходячи з судової практики, кримінальна справа майже завжди порушується відносно конкретної особи.

Судова практика - масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. Залежно від правової системи, цей термін може позначати вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю (континентальна європейська традиція), або первинне джерело, що має характер судового прецеденту (англійська традиція).
При цьому особою є не тільки керівник підприємства, установи, організації, а й системний адміністратор( вчитель).

Підсумовуючи все вищезазначене, гарантією законності ваших дій при використанні ПЗ є наявність відповідних документів, які свідчать про придбання вами ліцензійного ПЗ.


3.Що таке вільне програмне забезпечення?

Вільне програмне забезпечення (англ. free software, software libre, чи libre software) — програмне забезпечення, яке надає користувачу ряд свобод:

запускати програму («свобода 1»);

вивчати й змінювати її початковий код відповідно до власних потреб («свобода 2»);

вільно розповсюджувати копії програми («свобода 3»);

розповсюджувати модифіковані версії програми («свобода 4»).

Якщо хоча б однієї із цих свобод немає, програма не належить до вільного програмного забезпечення. Таким чином, якщо програма надається безкоштовно, це ще не означає, що програма є вільним софтом: існує ряд безкоштовних програмних продуктів, джерельний код яких не публікується, або на які існують обмеження використання чи розповсюдження. Такі програми не є вільним програмним забезпеченням.

При тому вільне програмне забезпечення не обов'язково мусить бути безкоштовним: копії можна розповсюджувати і за гроші, але не можна при тому заборонити безкоштовно копіювати програму далі чи обмежувати користувача в будь-якій зі свобод, зазначених вище.

Оскільки кожен, хто має копію вільної програми, має право передавати її будь-кому безкоштовно, то найчастіше ВПЗ є безкоштовним. Термін вільне програмне забезпечення ввів Річард Столмен, засновник проекту GNU.

Рі́чард Ме́тью Сто́лмен (англ. Richard Stallman; часто rms (за ініціалами); нар. 16 березня 1953, Нью-Йорк) - засновник руху вільного ПЗ, проекту GNU, Фонду вільних програм та Ліги за свободу програмування.

Щоб програмне забезпечення вважалось вільним, воно повинно поширюватись під однією з вільних ліцензій, котра закріплює за користувачем вищеописані права, та з вільнодоступними джерельними кодами.

Ві́льна ліце́нзія - юридичний документ, який автори (або власники авторських прав) можуть використовувати, щоб публікувати власні твори на умовах, які дозволяють вільне поширення, використання і переробку цих творів будь-якою людиною, як некомерційно, так і комерційно.
Найвідомішими з них є:

Загальна публічна ліцензія GNU (GNU General Public License)

Менша загальна публічна ліценція GNU (GNU Lesser General Public License)

Ліцензія BSD (BSD License)

Публічна ліцензія Mozilla (Mozilla Public License)

Ліцензія MIT (MIT License)

Ліцензія Apache (Apache License)

Власницьке програмне забезпечення найчастіше надається без доступу до джерельного коду, натомість для вільного програмного забезпечення доступ до джерельного коду є обов'язковою умовою.

GNU Lesser General Public License (Загальна громадська ліцензія обмеженого використання GNU) раніше GNU Library General Public License (Загальна громадська ліцензія GNU для бібліотек) або LGPL - безкоштовна ліцензія на програмне забезпечення, видана Фондом Вільних Програм.

Найвідоміше вільне програмне забезпечення:

Операційні системи: GNU/Лінукс, BSD, Darwin, OpenSolaris, та клон Windows — ReactOS.

Компілятори GCC, зневаджувач GDB та бібліотеки мови «С»;

Сервери: сервер служби доменних назв «BIND», поштовий сервер Sendmail, сервер тенет Apache, файловий сервер Samba

Реляційні СКБД: MySQL, PostgreSQL, Firebird; noSQL системи Apache Cassandra, CouchDB, MongoDB

Мови програмування: Perl, PHP, Python, Ruby, Tcl.

Інтегровані середовища розробки Eclipse, NetBeans

Графічні інтерфейси користувача: система «X Window», стільничні середовища GNOME, KDE, Xfce.

Поштовий сервер, сервер електронної пошти - в системі пересилки електронної пошти так зазвичай називають агент пересилання повідомлень (англ. mail transfer agent, MTA). Це комп'ютерна програма, яка передає повідомлення від одного комп'ютера до іншого.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.

Офісні пакети OpenOffice.org, LibreOffice

Оглядач тенет Mozilla Firefox

Графічні редактори GIMP, Inkscape

Тривимірний редактор Blender

Системи підготовки документів TeX і LaTeX

Інструменти для тестування та зневадження сценаріїв Юнікс: Expect

Інструменти для слідкування за мережевими службами: Nagios, WireShark

САПР для 2-мірного креслення та проектування LibreCAD

3D САПР загального призначення FreeCAD

CAD-система з можливістю симуляції тримірного руху: freeCAD

Система керування вмістом: MediaWiki, Drupal, WordPress

Системи управлінського та бухгалтерського обліку: Ананас (програма), Openbravo

Касові системи для магазинів та ресторанів: Openbravo POS, OpenPOS

Програмне забезпечення для створення соціальних мереж в інтернеті : Oxwall

  1   2   3   4  • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Турійськ - 2015 Чоботан С.І.
  • 2. Відповідальність за використання неліцензійного програмного забезпечення
  • Законом України
  • 3.Що таке вільне програмне забезпечення
  • Lesser General Public License