Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТваринний світ України

Скачати 48.75 Kb.

Тваринний світ України
Скачати 48.75 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір48.75 Kb.

Тема: Тваринний світ України.

Мета уроку:

навчальнасформувати знання учнів про фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм; видовий склад і поширення тварин; тваринні ресурси України; про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ресурсів; познайомити з видами тварин, що занесені до Червоної книги України;

Тварини Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Фауна Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.

Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

з’ясувати суть акліматизації та реакліматизації тварин; спонукати учнів до аналізу, синтезу, оцінки; сприяти формуванню екологічної культури учнів, бережного ставлення до тваринних ресурсів України, розуміння взаємозв’язків між усіма природними компонентами;

виховна – виховувати доброзичливого, ввічливого, уважного учня;

розвивальна – розвивати образне і логічне мислення, вміння висловлювати думки, зв’язне мовлення, пам'ять, навички дбайливого господаря, увагу.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.Тип уроку: комбінований

Обладнання: фізична карта України, атлас України, карта тваринного світу України, карта природних зон України, Червона та Зелена книги України, підручник.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

 • Поясність господарське значення рослинного світу України.

  Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу. • Зробіть висновок про забезпечення України рослинними ресурсами.

 • Опишіть, як господарська діяльність людини впливає на зміну природних ландшафтів.

  Приро́дний ландша́фт (від нім. Landschaft, вигляд простору, краєвид) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі.

  Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

  Наведіть приклади позитивного та негативного впливу.

 • Проілюструйте взаємозв’язок між рослинним та тваринним світом.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Між природними компонентами існує тісний взаємозв’язок. Ви звернули увагу на зв’язок між рослинним і тваринним світом. На попередньому уроці нами з’ясовано, що рослинний світ України багатий та різноманітний. Тваринний світ України найнепомітніша складова її природних багатств. Але від цього він не стає менш важливим для існування природи взагалі, адже навіть від маленької пташки можна провести ланцюжок залежності до рослин, а від них – до ґрунтів, кліматичних особливостей, водних запасів, геологічних процесів і, врешті-решт, до існування власне людини.IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Словничок»: з’ясуйте зміст поняття «тваринний світ».

2. Учитель розповідає про видовий склад тваринного світу, зокрема наголошує, що в Україні налічується майже 44 тис. видів тварин. Серед них понад 180 видів ссавців, 344 – птахів, 270 – риб.

Геологічна історія та господарська діяльність людини упродовж тривалого періоду освоєння території значно вплинула на видовий склад тваринного світу, призвела до видових та чисельних змін та навіть зникнення певних видів.

Діяльність - це процес взаємодії людини з довкіллям, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок появи потреби.

3. Прийом «Географічний практикум»: за допомогою карт атласу, підручника і додаткових джерел інформації складіть таблицю.

Джерело інформаційного матеріалу, також Вихідний матеріал - об'єкт або суб'єкт, який надає інформацію. Являє собою матеріал, з якого отримані інформація або ідеї. Наприклад: база даних, книга, періодичні видання, працівник фармацевтичної компанії, лікар, державний інформаційний центр, державний реєстр і тд.Приклад таблиці. Тваринний світ України.

Рослинні угрупування

Тваринний світ

Мішані і широколисті ліси

Лось, косуля, кабан дикий, олень, білка,миша-полівка,лисиця звичайна, бурий ведмідь, кіт лісовий, тетерук, глухар, рябчик, сова, дятел.

Лісостеп

Козуля,дикий кабан, білка, лисиця, вовк, хом’як, сліпак, сіра полівка, горлиця, сорокопуд.

Степ

Ховрах, бабак, тушканчик, дикий кролик, степовий тхір, тхір-перев’язка, хохуля, кам’яна куниця, лисиця-корсак, сіра куріпка, жайворонок, перепілка, вівсянка, дрохва,стрепет, степовий орел, степовий журавель, канюк, степова гадюка, жовточеревий полоз, сарана, жужелиця, кузка.

Ліси Українських Карпат

Борсук, кабан дикий, олень благородний, білка, бурий ведмідь, кріт, кіт лісовий, рись, тетерук, глухар, рябчик, сова довгохвоста, альпійська бурозубка, шишкар, беркут, тритони карпатський і альпійський, саламандра плямиста.

Ліси Кримських гір

Кабан дикий, олень благородний, козуля,борсук, чорний гриф, сип білоголовий, кримський гекон, леопардовий полоз, східний восковик, кримський богомол.

4. Прийом «Мікрофон»

Учитель пропонує назвати тварин, які мешкають на території своєї області.

5. Прийом «Власні приклади»

Учитель пропонує назвати тварин, які мешкали на території України, проте зникли упродовж останнього часу.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Серед названих тварин мають бути: тюлень-монах, тарпан, кулан, тур, сайгак, соболь, росомаха, заєць-біляк, куріпка біла, кроншнеп тонкодзьобий, стерв’ятник, орел степовий, кречітка.

6. Прийом «Словничок» з’ясуйте зміст поняття Фауністичні комплекси — це групи видів тварин, які виникли в одному географічному регіоні та мають подібні умови існування.

7. Прийом «Роблю висновок»

Базуючись на знаннях з курсу географії України назвіть, які найважливіші географічні регіони з особливими фауністичними комплексами можна виділити в Україні.

Кульо́н тонкодзьо́бий, кроншнеп тонкодзьобий, кроншнеп малий (Numenius tenuirostris) - прибережний птах ряду сивкоподібні (Charadriiformes), найрідкісніший вид в Європі, Близькому Сході та Північній Африці.

Фауністичний комплекс - це тваринний світ пов'язаний із певними рослинними угрупованнями. Існують такі фауністичні комплекси як: лісові, степові, лучні, болотні, прісних водойм тощо.

Бі́ла курі́пка (Lagopus lagopus) - птах родини фазанових (Phasianidae). Поширений в арктичних зонах Америки та Європи. Взимку для маскування змінює колір на білий.

Географія України - частина регіональної географії, яка вивчає природне середовище і територіальну організацію суспільства в межах України. Основними її розділами є фізична і соціально-економічна географія України.

В результаті відповідей учнів ми маємо дійти висновку, що це наступні регіони: зона мішаних лісів, зона лісостепу, зона степу, Українські Карпати, Кримські гори, Азово-Чорноморське узбережжя, Чорне та Азовське моря, річки та озера.

Кри́мські го́ри (крим. Qırım dağları) - гірська система на півдні України та Кримського півострова. Простягається вздовж чорноморського узбережжя на 180 км із південного-заходу на північний-схід, від мису Айя на околицях Балаклави в Севастополі до мису Іллі біля Феодосії.

Мішаний ліс - природна зона лісів, що утворені хвойними і листяними деревними породами.

8. Прийом «Словничок»

З’ясуйте зміст понять: акліматизація, реакліматизація.

9. Прийом «Проблемне питання»


 • Що таке штучна акліматизація та реакліматизація? Навіщо, з якою метою їх проводять? Які тварини були акліматизовані та ре акліматизовані в нашій державі?

 • Докажіть, що тваринний світ України потребує охорони. Запропонуйте своє вирішення проблеми.

10. Прийом «Дивуй»

Учні, які отримали випереджальне домашнє завдання, розповідають про види тварин, що занесені до Червоної та Зеленої книг України. Наводять цікаві приклади щодо акліматизації та реакліматизації тварин на території України, діяльності заповідників та національних парків щодо охорони та відтворення тваринного світу України.V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Перевіряємо засвоєне»

 • Вкажіть представниками яких природних зон є тварини, що мешкають в Україні.

 • Охарактеризуйте видовий склад тваринного світу України.

 • Перелічіть заходи, які проводяться в Україні щодо збереження та відтворення тваринного світу.

 • Назвіть тварин, що занесені до Червоної та Зеленої книг України.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Підбиваємо підсумок»

Підтвердіть ідею про взаємозв’язок між тваринним та рослинним світом України.VII. Домашнє завдання 

Опрацювати текст підручника.Підготувати розповідь про одну з тварин, що мешкають на території країни та асоціюються з нею.


Скачати 48.75 Kb.

 • Тип уроку
 • ХІД УРОКУ I. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів Прийом «Інтелектуальна розминка»
 • IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
 • IV. Вивчення нового матеріалу
 • Приклад таблиці. Тваринний світ України. Рослинні угрупування
 • V. Закріплення вивченого матеріалу Прийом «Перевіряємо засвоєне»
 • VI. Підсумки уроку Прийом «Підбиваємо підсумок»