Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУ процесі розвитку комп’ютерної техніки все більшого значення набувала проблема перенесення інформації з одного пк на інший

Скачати 46.78 Kb.

У процесі розвитку комп’ютерної техніки все більшого значення набувала проблема перенесення інформації з одного пк на інший
Скачати 46.78 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір46.78 Kb.

9 клас

Тема. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи.

Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.Історія

У 1957 році в США було створене Агентство перспективних розробок (АRPА). Одна з проблем, над якою працювало агентство, полягала в тому, що було необхідно об’єднати роботу дослідницьких установ, які були розкидані по території США. Необхідна була чітка, налагоджена система, яка б дозволяла різним дослідницьким центрам координувати свою роботу, обмінюватись інформацією за принципом «кожний з кожним». Працювати ж ця система мала таким чином, щоб вихід з ладу одного вузла цієї мережі жодним чином не вплинув на роботу інших. Що ж потрібно було об’єднати в цю мережу? Очевидно, комп’ютери як мозковий центр будь-якої дослідницької лабораторії.

У січні 1969 року вперше на декілька хвилин було запущено систему, яка зв’язала між собою чотири комп’ютери в різних кінцях США. А вже черезрік нова інформаційна система розпочала роботу.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Природно, що її назвали Аrpаnеt.

У 1973 році черезАrpаnеt вперше «поспілкувалися» комп’ютери різних країн. Мережа стала міжнародною. Коли в мережу приєдналися вже тисячі комп’ютерів, стало очевидним, що необхідно повністю переробити механізм доступу до Аrpаnеt. Такий механізм було введено в 1983 році. Це був протокол зв’язку TСP/ІP (Trаnsmіssіоn Соntrоl Prоtосоl / Іntеrnеt Prоtосоl). У тому ж році відбувся розподіл мережі Аrpаnеt на частини, одна з яких відділилась як наукова мережа NSFNеt. Саме на її базі утворилась мережа Інтернет. У 1995 році розпочався справжній бум Інтернету. А 14 квітня 1998 року відбувся святковий «запуск» нової мережі, яку назвали Інтернет-2.


У процесі розвитку комп’ютерної техніки все більшого значення набувала проблема перенесення інформації з одного ПК на інший.

Назвіть методи (засоби), за допомогою яких можна перенести інформацію (заповнити таблицю).

Що називають комп’ютерною мережею?

Яке програмне забезпечення необхідне для роботи в мережі?

Які пристрої необхідні для організації мережі?

На уроці ми спробуємо дати відповіді на ці та інші питання.


ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Комп’ютерною мережею називають сукупність обчислювальних машин, з’єднаних між собою каналами передачі даних, призначених для розподілу та колективного користування апаратними, обчислювальними та програмними засобами та інформаційними ресурсами.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Користувач, який працює на з’єднаному з мережею комп’ютері, має змогу використовувати всі апаратні та програмно-інформаційні ресурси мережі, на які він отримав дозвіл від адміністратора мережі.За територіальним розміщенням мережі поділяють на глобальні, регіональні та локальні. Інформація, до якої здійснюється доступ за допомогою мережі, може бути сконцентрована на одному або декількох потужних комп’ютерах — серверах.

За призначенням мережі поділяють на інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні.

Структурною ознакою мереж є їх топологія, яка характеризує зв’язки між комп’ютерами мережі. Розрізняють такі топології: радіальна або зіркова, кільцева, деревоподібна, повно зв’язна або мережна, шинна, пряме з’єднання (два комп’ютери).

Важливе значення для функціонування мережі мають канали зв’язку. Від них залежить пропускна здатність мережі (швидкість передачі інформації). В якості фізичного середовища в каналах зв’язку використовують: плоский двожильний кабель,коаксіальний кабель, оптико волоконні кабелі, теле  та радіоефір, супутниковий зв’язок.

Залежно від можливих напрямів передачі інформації розрізняють такі канали зв’язку: симплексні, напівдуплексні, дуплексні.

Для організації зв’язку між двома вузлами використовують різні методи комутації: комутація каналів, комутація пакетів.

Локальна мережа

Локальна обчислювальна мережа або ЛОМ (LАN — Lосаl Аrеа Nеtwоrk) — це два або більше комп’ютерів, між якими створено канал зв’язку. 

За допомогою програмного забезпечення, яке входить до складу Wіndоws XP, підключені комп’ютери можуть використовувати ресурси один одного. Такими ресурсами можуть бути: принтер, місце на диску, СD та DVD дисководи, доступ до мережі Інтернет тощо.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Практична цінність і раціональність використання локальної мережі визначається:  • наявністю принтера, дисковода СD або DVD, які підключені лише до одного комп’ютера, і можливістю їх використання в локальній мережі;

 • можливість організації доступу до мережі Інтернет для всіх ПК через один канал доступу;

 • переміщенням і копіюванням файлів через локальну мережу за допомогою стандартних технологій перенесення і копіювання;

 • збереженням великої колекції рисунків або музики лише на одному комп’ютері локальної мережі (ці файли можна переглядати,

 • змінювати й відтворювати на будь-якому комп’ютері локальної мережі);

 • збереженням всієї інформації в одному комп’ютері, якщо з одними даними працюють декілька користувачів (користувач локальної мережі буде мати доступ до цих даних).

Отже, створення локальної мережі має чималі переваги. У багатьох великих організаціях працюють мережні (системні) адміністратори, чия робота полягає у створенні й підтримці локальної мережі.

Локальна мережа для невеликої кількості комп’ютерів може бути побудована за одним зі способів: • Традиційна мережа Еthеrnеt.

 • Мережа з телефонним зв’язком.

 • Безпровідна мережа.

Організація локальної мережі

Традиційно в кожний комп’ютер встановлюється мережний адаптер (NІС — Nеtwоrk Іntеrfасе Саrd). В якості мережного концентратора використовують Hub або Swісh.

З’єднання мережних адаптерів і концентратора здійснюється за допомогою кабелю (наприклад, TPЕ-5 з розйомами RJ-45).

Локальні мережі можуть бути одноранговими (усі комп’ютери мережі рівноправні) і з виділеним головним комп’ютером (сервером).

Кожний комп’ютер, який підключено до мережі, має свою унікальну адресу в цій мережі. Її називають — ІР адресою (Іntеrnеt Prоtосоl Аddrеss).ІР адреса — це послідовність чотирьох цілих чисел від 0 до 255, розділених крапкою (наприклад, 192.168.0.14). Перше з них вказує на номер мережі найвищого рівня, наступні визначають номери мереж наступних рівнів, а останнє є номером конкретного мережного комп’ютера.


Практичне завдання для 2 групи

Знайти і переглянути ІР адресу свого комп'ютера. У кого є можливість.

Пуск – панель управління – Мережа та Інтернет – перегляд стану мережі та задач – перегляд стану – відомості.

Пуск – Сеть и Интернет – просмотр состояния сети и задач – просмотр состояния – сведения.


Скачати 46.78 Kb.

 • ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу Комп’ютерною мережею
 • За територіальним розміщенням мережі поділяють на глобальні, регіональні та локальні.
 • Локальна мережа Локальна обчислювальна мережа
 • Організація локальної мережі
 • Локальні мережі можуть бути одноранговими (усі комп’ютери мережі рівноправні) і з виділеним головним комп’ютером (сервером).
 • від 0 до 255
 • Практичне завдання для 2 групи