Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУчбова установка атсе «карпати» з дисципліни «Системи комутації І розподілу інформації»

Скачати 339.88 Kb.

Учбова установка атсе «карпати» з дисципліни «Системи комутації І розподілу інформації»
Скачати 339.88 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір339.88 Kb.
ТипЛабораторна робота
1   2

Універсальний часовий комутатор (ТЕЗ УВК)ТЕЗ УВК представляє собою комутатор ємністю 1024х1024 каналів зі швидкістю передавання 64 Кбіт/с. Комутатор виконаний на мікросхемі FLEX 10K фірми АLTERA.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.

На базі даного комутатору відбувається побудова всього комутаційного поля АТС. ТЕЗ УВК входить до складу модульної та індексної ступеней комутації - блоки КВМ, КВИ, КВК.

Напруга електроживлення ТЕЗ: 5В, мінус 5В.

ТЕЗ УВК включає в себе наступні основні вузли:


 • вузел стику з CPU;

 • вузел управління;

 • вузел синхронізації;

 • вузел АЗП;

 • вузел ОПСС;

 • вузел прийому-передавання;

 • вузел комутації.

Функціональна схема ТЕЗу УВК приведена на рис.6.
Вузел стику з CPU призначений для прийому та розподілу сигналів управління, які надходять з ТЕЗа ЦПУ. Він управляє режимами запису і зчитування в пам’ять комутатора.

Вузел зібраний на мікросхемах D1-D2 (КР1533АП6), D3 (КР1533ИД7), D5 (КР1533АП5), D20 (КР1533ЛЛ1), D27-D29 (КР1554ТЛ2).

Сигнали, які управляють роботою вузла, наступні:


 • "DIAG" - включає/виключає режим "Сканування УВК". Якщо сигнал у стані "лог.0", то режим виключений і на лицьовій панелі ТЕЗ не горить світлодіод РАБ (HL1). Сигнал надходить з ТЕЗа ЦПУ;

 • "WRS" - сигнал, який символізує про те, що буде виконуватися операція запису із процесора.

  Світлодіо́д (англ. LED - light-emitting diode) - напівпровідниковий пристрій, що випромінює некогерентне світло, при пропусканні через нього електричного струму (ефект, відомий як електролюмінесценція).

  Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.

  Активний, коли знаходиться у стані "лог.0";

 • "RDS" - сигнал, який символізує про те, що буде виконуватися операція зчитування із процесора. Активний, коли знаходиться у стані "лог.0";

 • "READ" - сигнал зчитування. Активний у стані "лог.0";

 • "WRB0" - сигнал запису у парний байт. Активний у стані "лог.0";

 • "WRB1" - сигнал запису в непарний байт. Активний у стані "лог.0";

 • "Csopss" - вибір пам’яти ОПСС. Сигнал активний у стані "лог.0";

 • "Csazu" - вибір пам’яті АЗП. Сигнал активний у стані "лог.0";

 • "Csrzu" - вибір пам’яті РЗУ. Сигнал активний у стані "лог.0";

 • "Csbuf" - вибір пам’яті вузла «буфер ОПСС». Сигнал активний у стані "лог.0";

 • "CLKOUT" - сигнал з частотою 16 МГц;

 • "ALE" - сигнал мультиплексування шини AD процесора ТЕЗа ЦПУ. Активний при переході із стану "лог.0" у стан "лог.1";

 • "AD[15..0]" - двонаправлена шина даних;

  Шина даних - шина, призначена для передачі інформації. У комп'ютерній техніці прийнято розрізняти виводи пристроїв за призначенням: одні слугують для передачі інформації (наприклад у вигляді сигналів низького або високого рівнів), інші для поєднання всіх пристроїв (шина адреси) - кому ці конкретні дані призначені. • "ADRCP[11..1]" - розряди адреси;

 • "READY" - сигнал готовності. Якщо сигнал у стані "лог.0", то пристрій не готовий до роботи;

 • "SCRW" - сигнал переривання з періодом 16 мс.

  Переривання (англ. interrupt) - сигнал, що повідомляє процесор про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається обробнику переривання, який реагує на подію та обслуговує її, після чого повертає управління в перерваний код.
Вузел управління призначений для управління завантаженням мікросхеми FLEX 10K фірми ALTERA та управління вузлом синхронізації. Забезпечує зчитування зовнішніх додаткових сигналів управління (конфігурації) "CD[0-8]". Він зібраний на мікросхемах D15,D16 (КР1533АП6), D22 (КР1533ТМ8).

Адреса для вузла управління: (4080А-4080В)h.


Вузел синхронізації забезпечує приймання сигналів ²16 МГц² та ²RESET², які надходять з ТЕЗу ОСГ блоку КТЭ, для забезпечення синхронізації комутатора. Вузел зібраний на мікросхемі D17 (К170УП1).
Вузел АЗП - адресний запам’ятовуючий пристрій, який представляє собою швидкодіючу 13-ти разрядну управляючу пам’ять ємністю 2Кб, за допомогою якої здійснюється процес комутації. Вузел зібраний на мікросхемах D9-D10 (MCM6206D) .

Адресне поле, яке зайняте АЗП:

(41000-417FE) h – пам’ять з’єднань для мовних каналів (1024х1024);

(41800-41840) h – пам’ять з’єднань для каналів вузла конференц-зв’язку.


Формат адреси АЗП

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0
Номер потоку

Номер каналу у

потоці
Формат даних АЗП15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Нулі

К

C1

C0

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

К - контрольний разряд до бітів [0-11] (додаток до непарності)
Призначення розрядів С1-C0

Код

Дії

С1

С0
0

0

Комутація. Розряди D9-D0 визначають номер комутуємого каналу.

0

1

Передавання акустичного сигналу. Розряди D7-D0 визначають тип сигналу.

1

0

Передавання розрядів D7-D0 у відповідний канал.

1

1

Передавання маркерів циклової синхронізації та сигналів управління (апаратно).


Вузел ОПСС призначений для прийому та видачі сигналів управління, які надходять у комутаційну систему. Представляє собою 16-ти розрядну швидкодіючу пам’ять, яка виконана на базі мікросхем D7-D8 (МСМ6206D). ОПСС розміщується в адресному просторі (40000-407FEh).

Формат адреси ОПСС19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0Номер потоку

Номер циклу
Формат данных ОПСС:

 • адреса (40000-403FF)h - парний байт - новий прийом відповідного каналу; непарний байт - передавання відповідного каналу;

 • адреса (40400-407FF)h - парний байт - старий прийом відповідного каналу; непарний байт - робоча комірка відповідного каналу.


Вузел прийому-передавання призначений для прийому 32-х ІКМ-потоків із швидкістю передавання 2048 Мбіт/с. Забезпечує прийом 4-х акустичних потоків із швидкістю 2048 Мбіт/с. Вузел зібраний на мікросхемах D11-D14, D23-D26, D30 (КР1533АП5).
Вузел комутації забезпечує зберігання та комутацію 1024-х каналів, управляє доступом до АЗП та ОПСС. Вузел виконаний на мікросхемі D6 (FLEX 10K фірми ALTERA). До складу вузла входять наступні блоки:

 • блок УП;

 • блок лічильника;

 • блок стику з АЗП;

 • блок стику з ОПСС;

 • блок буферу ОПСС;

 • блок S/P;

 • блок P/S;

 • блок РЗУ;

 • блок АОН та КС;

 • блок OUT MUX.

Функціональна схема вузла комутації приведена на рис.7.
Блок УП забезпечує управління доступом ТЕЗа ЦПУ до блоків вузла комутації. Містить внутрішні регістри конфігурації, які управляють процесом комутації та конфігурацією комутатору. Блок містить наступні регістри конфігурації та управління:

 • регістр типу потоків - визначає тип відповідного потоку, управляє виробленням маркерів циклової синхронізації та видаванням сигналів управління: GSL - міський ствол; MSL - міжмодульний ствол; ASL - абонентський ствол;

 • регістр конфігурації - управляє включенням режиму "Шлейф", управляє включенням резервних акустичних потоків;

 • регістр мітки - використовується для налагоджувальної мети, виробляє сигнал синхронізації з періодом 2 мс. Контакт ТЕЗа - XZA11.


Блок лічильника управляє синхронізацією всіх блоків вузла комутації, контролює наявність сигналу "16МГц" та синхронність сигналу "RESET". Індикує помилку, яка виявлена блоком стику з АЗП. Блок містить два регістри:


 • регістр помилок та лічильника SCRW - індикує виявлені блоком помилки та лічильник SCRW;

 • регістр лічильника комутатору - індикує стан лічильника комутатору. При наявності будь-якої помилки загораєтьсяя світлодіод ОШ (HL2).

Регістр помилок та лічильника SCRW працює тільки на зчитування. Запис у даний регістр виконує обнулення помилок.

Регістр лічильника комутатора працює тільки на зчитування.


Блок стику з АЗП управляє операціями запису та зчитування у вузлі АЗП при зверненні до нього комутатора або ТЕЗа ЦПУ.

Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.

Найбільший пріоритет по доступу має комутатор. Якщо при зверненні на запис або зчитування з ТЕЗа ЦПУ блок не готовий обробити запит, виробляється сигнал "READY". Блок контролює дані, які надходять з вузла АЗП по запиту комутатора перед їх подаванням у блоки РЗУ та OUT MUX. Якщо виявляються некоректні дані, то формується сигнал "Помилка АЗП".
Блок стику з ОПСС управляє операціями запису та зчитування у вузлі ОПСС при зверненні до нього комутатора або ТЕЗа ЦПУ. Найбільший пріоритет по доступу має комутатор. Якщо при зверненні на запис або зчитування з ТЕЗа ЦПУ блок не готовий обробити запит, виробляється сигнал "READY".
Блок буферу ОПСС - робоча пам’ять, в якій зберігається копія сигналів управління на передавання. Період обновлення пам’яті 16мс.
Блок S/P перетворює у паралельний код потоки, які надходять у послідовному коді з Вузла прийому-передавання. Забезпечує функціонування режиму "Шлейф".
Блок P/S перетворює у послідовний код дані, які надходять з Блоку OUT MUX у паралельному коді, для видавання їх у Вузел прийому-передавання.

Блок РЗУ - блок мовного запам’ятовуючого пристрою, забезпечує зберігання даних 1024-х каналів. Управляє доступом до пам’яті РЗУ від ТЕЗа ЦПУ, комутатора та блоку КС. Найбільший пріоритет має комутатор. Якщо при зверненні ЦПУ блок не готовий, то виробляється сигнал "READY".

При включенні сигналу "DIAG" (рівень "лог.1") для ЦПУ дозволена тільки операція зчитування, а для комутатору дозволені і запис і зчитування. Якщо сигнал "DIAG" у стані "лог.0", то для ЦПУ дозволений повний доступ, тобто операції запису та зчитування, а доступ з боку комутатора повністю блокується.

Адресне поле, яке займає блок - (42000-427FF)h.
Формат адреси РЗУ

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0
Номер потоку

Номер канала у

потоці

Формат даних РЗУ

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Нулі

(D0-D7) - інформація відповідного каналу. В режимі "Сканування" від ЦПУ дозволене тільки зчитування.
Блок АОН та КС забезпечує зберігання та вибір 4-х акустичних потоків (АОН) зі швидкістюю 2048 Кбіт/с, зберігання та вибір потоку конференц-зв’язку (КС). Блок конференц-зв’язку забезпечує розмову для 10 груп по три абоненти.
Принцип роботи блоку КС:

КС

канал

Х

канал

Х 1

канал

Х 2

канал

Х


канал

Х 1

канал

Х 2

А

В

С

В С

А С

А В

Адресне поле, яка займає АОН - (42800-428FF) h.


Формат адреси для АОН

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

х

х

x

х

x

x

x

0
Поток

Номер каналуАдресне поле, яке займає КС - (42900-4293F) h.


Формат адреси для КС

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

x

х

x

x

x

0
Номер каналуФормат даних для АОН та КС15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Нули

(D0-D7) - інформація відповідного каналу. В режимі "Сканування" від ЦПУ дозволене тільки зчитування.
Блок OUT MUX призначений для:

 • управління процесом комутації;

 • передавання у канали службової інформації;

 • передавання у канали акустичних сигналів;

 • передавання у канали сигналів управління;

 • формування маркерів циклової синхронізації в залежності від типу потоку.

Порядок включення живлення учбової установки АТСЕ «КАРПАТИ»
Розглянемо порядок включення живлення учбової установки АТСЕ „КАРПАТИ”. Система електроживлення складається з наступних основних вузлів:

 • АБ – акумуляторна батарея;

 • ЕПУ – пристрій електроживлення;

 • РЩ – розподільчий щит;

 • БВ – блок введення;

 • БПУ - блок живлення універсальний;

 • БПП – блок живлення паралельний;

 • УКП – пристрій контролю живлення.

Формування опорної напруги 60 В забезпечується пристроєм випрямлення ЕПУ та акумуляторною батареєю, що підключена до виходу ЕПУ через РЩ та працює в буферному режимі. Електроживлення ЕПУ здійснюється від трьохфазної мережі змінного струму 380В 50Гц.

Ви́прямлення - перетворення змінного струму у постійний. Для випрямлення використовуються електричні пристрої, які пропускають струм тільки в одному напрямку - вентилі або діоди.

Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

У визначених випадках допускається електроживлення ЕПУ від однофазної мережі змінного струму 220В 50Гц.

У нормальному режимі ЕПУ забезпечує електроживлення АТС. Опорна напруга «-60 В» надходить на блоки введення БВ АТС. Ці блоки здійснюють комутацію та фільтрацію вказанної напруги. Група БВ забезпечує лінійне електроживлення індивідуальних абонентів, спарених абонентів та комплектів фізичних з¢єднувальних ліній, друга група - електроживлення вторинних джерел живлення (ВИП) функціональних блоків АТС.

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

Для електроживлення блоків АТС необхідна постійна напруга: ±5В, ±12В, ±15В, ±30В, - 60В.

Система ПС-60 призначена для електроживлення апаратури зв¢язку з номінальною напругою електроживлення 60В та допустимими межами (54–72)В.

Порядок включення живлення АТС у складі з ПС-60 такий:


 1. Перевірити тумблери та автомати на всіх силових блоках АТСЕ „КАРПАТИ” та ПС-60, вони повинні знаходитися у відключеному положенні.

 2. На ПС-60 включити автомати 220В.

 3. Включити тумблери на блоках ВБ60-5.

 4. Перевірити вихідну напругу на кожному ВБ60-5 та загальну вихідну напругу: напруга повинна бути 60В, напруга на кожному блоці 61В.

У випадку не відповідності вимірювальних параметрів необхідній вихідній напрузі, виконати підстроювання блоків ВБ60-5 за допомогою потенціометра „Регулювання”.

Потенціо́метр (англ. potentiometer)- Прилад для вимірювання електрорушійної сили або зміни напруги (іноді - струму), або величин, функціонально пов'язаних з ними. Потенціометр у сукупності з відповідними перетворювачами може вимірювати електричний струм і потужність, температуру, тиск тощо. 1. Включити автомати навантаження.

 2. На блоках БВ включити канали, що подають -60В на вторинні джерела електроживлення АТС.

 3. Включити блоки БПП у касетах КТЭ, КТЭК,КТЭВ.

 4. Включити блоки БПП в касетах КВК, КВС, КСУ.

 5. Включити блоки БПУ в касетах КВИ, КВМ, БАЛ1, БАЛ2, БФСЛ1.

 6. На блоках БВ включити канали, що подають напругу –60В на блоки БАЛ1, БАЛ2.

 7. Виключення електроживлення здійснюється у зворотному порядку.

Для організації фізичного інтерфейсу обміну даними між АТС та пультом оператора необхідно здійснити підключення блоку безперервного живлення комбінованого (БНПК) у наступному порядку:

 1. Виключити ПЕОМ пульта оператора (якщо раніше вона була включена).

 2. Вимкнути тумблери «220В» та «60В» на задній панелі БНПК.

 3. Заземлити корпус БНПК на шину ОБЩ.Ц АТС.

 4. Включити тумблери „220В”, а потім „60В”. На лицьовій панелі БНПК повинні загорітися зелені світлодіоди ”Вихід”, „220В”, 260В”.

 5. Включити ПЕОМ пульта оператора.Література
1.Научно-производственное предприятие «Синэнергия». Техническое обслуживание АТСЭ «КАРПАТЫ». Техническое описание версия 11: Мукачево – 2004г.

2.Научно-производственное предприятие «Синэнергия». Инструкция по эксплуатации АТСЭ «КАРПАТЫ»: Мукачево – 2004г.

3.Автоматизированное рабочее место оператора АТС «КАРПАТЫ». Техническое описание версия 11: Мукачево – 2004г.

4.Справочник по аварийной сигнализации АТС «КАРПАТЫ»: Мукачево – 2004г.
ADR[11..0]

Рисунок 4.38.2 – Функциональная схема узла коммутации емкостью на 1024х1024 канала
Рисунок 7 – Функціональна схема вузла комутації ємністю 1024х1024 канали
1   2


Скачати 339.88 Kb.

 • Функціональна схема