Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУгода № на розміщення веб-сторінки м. Львів 200 р

Скачати 76.22 Kb.

Угода № на розміщення веб-сторінки м. Львів 200 р
Скачати 76.22 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір76.22 Kb.

УГОДА № ______

на розміщення веб-сторінки
м.Львів 200____ р.
Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр "Українська академічна і
дослідницька мережа" ІФКС НАН України, надалі "Уарнет", в особі директора Процикевича І.А., що діє на підставі Статуту і має Статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та _________________________________________________________________, надалі „Абонент”, в особі _________________________________________________________, що діє на підставі ________________, з іншої сторони, надалі „Сторони” уклали дану Угоду про наступне:
1.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Предмет Угоди

1.1. Уарнет зобов’язується надати місце на власних технічних засобах для розміщення веб-сайту Абонента.

2. Обов’язки Уарнету
2.1. Надати Абоненту місце на власних технічних засобах (надалі – веб-сервер) у обсязі, передбаченому в ТАБЛИЦІ ЦІН до цієї Угоди.

Типи під’єднання, обрані Абонентом:____________________________________________________ .

2.2. Надати Абоненту інформацію, необхідну для оновлення Абонентом свого веб-сайту за протоколом FTP.

2.3. Забезпечити цілодобове під’єднання веб-сервера до мережі Інтернет.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

2.4. Повернути Абоненту невикористані ним залишки будь-яких авансових платежів після припинення дії Угоди.

2.5. Обмежити термін попередньої оплати виділених бюджетних коштів на передбачені цілі до одного місяця.


3. Обов’язки Абонента
3.1. Проводити оплату згідно діючої Угоди.
3.2. Використовувати надані Уарнетом послуги тільки легальним чином.

3.3. Абонент станом на 1 число кожного місяця підтримує авансову оплату на рівні або вище рівня місячної абонплати.

3.4. Абонент має підтримувати поточний стан свого рахунку не нижче мінімального.

3.5. Застосовувати штрафні санкції не нижче облікової ставки НБУ у разі невикористання суб’єктами господарювання договірних зобов’язань протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів.

3.6. Вказувати номер Угоди в платіжному документі.
4. Порядок здачі робіт
4.1. Уарнет надсилає Абоненту до 15-го числа податкову накладну та акт виконаних робіт за попередній місяць.

4.2. Абонент надсилає до 20-го числа поточного місяця підписаний Абонентом акт виконаних робіт за попередній місяць. Якщо протягом двадцяти днів після закінчення місяця Абонент не пред’явив у письмовому вигляді своїх претензій Уарнету, то послуги вважаються виконаними у повному об’ємі. Претензії надсилаються Уарнету рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто з відміткою про реєстрацією.5. Розрахунки
5.1. Оплата послуг здійснюється в гривнях за цінами Уарнету, вказаними в ТАБЛИЦІ ЦІН, яка є невід’ємною частиною даної Угоди.

5.2. Перед першим підключенням Абонент здійснює авансову оплату згідно ТАБЛИЦІ ЦІН.

5.3. Поточні оплати Абонент проводить керуючись пунктом 3, на підставі електронних повідомлень.
6. Уарнет має право
6.1. Уарнет має право припинити надання послуг Абоненту згідно цієї Угоди у випадку:

- недотримання Абонентом п.3;

- виникнення загрози безпеці функціонування мережі Уарнет, що виникла в зв’язку з виконанням Уарнет обов’язків за цією Угодою;

- широке розповсюдження Абонентом матеріалів рекламного змісту не за встановленими правилами (СПАМу);

- порушення авторських прав та прав третіх осіб на інформацію, представлену Абонентом на веб-сервері;

Порушення авторського права Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) - дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

- несанкціоноване втручання Абонента ( або встановлення на веб-сервері програмного забезпечення, що призвело до несанкціонованого втручання) в роботу інших користувачів мережі чи роботу веб-сервера.

6.2. Змінювати ціни на послуги, попередивши Абонента про такі зміни не пізніше ніж за місяць. Абонент не звільняється від оплати послуг, наданих Уарнетом, якщо з незалежних від Уарнету причин він не отримав цього повідомлення.
7. Абонент має право
7.1. Призупинити дію Угоди з 1-го числа наступного місяця, письмово попередивши Уарнет не пізніше, ніж за два дні до початку наступного місяця.

7.2. Змінювати типи під’єднання, запропоновані Уарнетом, з 1-го числа наступного місяця при укладенні відповідного додатку.


8. Відповідальність Сторін
8.1. Абонент несе відповідальність за зміст інформації, викладеної ним на веб-сервері.

8.2. Уарнет не несе відповідальність за можливі втрати інформації Абонента, що були спричинені збоями у роботі веб-сервера, мережі чи електрозабезпечення.


9. Інші умови
9.1. Сторони звільняються від виконання зобов’язань даної Угоди, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених обставин, що виникли після укладення Угоди в результаті подій надзвичайного характеру (форс-мажор), яким Сторони не мали змоги запобігти.

9.2. У разі виникнення суперечок, що до даної угоди, Сторони використають усі засоби для їх вирішення, шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, всі спірні питання будуть вирішуватись в господарському суді України.

Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.

9.3. Зміни та доповнення до даної Угоди здійснюються в письмовій формі. Всі
додатки є невід'ємною частиною Угоди. Дійсним вважати останній з підписаних додатків, який скасовує дію всіх попередніх.

9.4 Дана Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і діє до

31 грудня 2010 р. Якщо одна із Сторін не заявить письмово про розірвання Угоди за один місяць до закінчення її дії, то Угода автоматично продовжується на наступний термін.

9.5. Дана Угода може бути розірвана за вимогою однієї зі Сторін

9.6. Угода складена у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній з Сторін.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

Юридичні адреси Сторін


Уарнет:

Державне підприємство науково-телекомунікацій-ний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” ІФКС НАН України

79011, Львів, вул.Свєнціцького, 1

тел./факс (0322) 76-84-05, 76-84-01


Р/р 2600601043800


Відділення № 4 у м.Львові

ПЛФ ВАТ „Кредобанк”

МФО 325365 код за ЄДРПОУ 30275262

Свідоцтво 17828690, ІПН 302752613045


Директор______________________Процикевич І.А.

МП


Абонент:

ТАБЛИЦЯ ЦІН

Ціни в гривнях з врахуванням ПДВ

Типи під’єднання

(включені послуги)Перша

авансова оплатаМісячна абонплата

Оплата за дод. Мб

Додаткова скринька
3,00

3,00

---


WWW: веб-сторінка об’ємом до 100 Мбайт, підтримуються технології SSI, CGI / Perl 5, PHP 4, htaccess.

WWW-Україна (у Львові або Києві) (трафік 5000 Мб/міс.)
24,00

24,00

0,03/Мб

WWW-Захід (за межами України) (трафік 5000 Мб/міс.)
24,00

24,00

0,03/Мб

Доступ до бази даних MySQL
24,00

24,00

---

Додатковий простір (100 Мбайт)
18,00

18,00

---

Генерування статистики доступу до сайту
12,00

12,00

---
УАРНЕТ:

Директор______________Процикевич І.А.МП


Скачати 76.22 Kb.

  • Додаткова скринька
  • WWW-Україна
  • WWW-Захід
  • Доступ до бази даних MySQL
  • Генерування статистики доступу до сайту