Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУгода між Україною та Іспанією про сприяння та взаємний захист інвестицій

Скачати 124.1 Kb.

Угода між Україною та Іспанією про сприяння та взаємний захист інвестицій
Скачати 124.1 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 22.04.2017
Розмір 124.1 Kb.
  1   2

УГОДА 
між Україною та Іспанією про сприяння та взаємний захист інвестицій


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.02.98 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 10.02.2000 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 13.03.2000 р.

Україна та Іспанія, які надалі іменуються "Договірні Сторони",

бажаючи посилити економічне співробітництво для взаємної вигоди обох країн,

маючи намір створити та підтримувати сприятливі умови для інвестицій інвесторів однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони, та

визнаючи, що сприяння та захист інвестицій згідно з цією Угодою стимулюватиме ініціативу у цій сфері,

домовились про наступне:


Стаття 1
Визначення


Для цілей цієї Угоди:

1. Термін "інвестиція" охоплює будь-який вид активів, інвестованих інвестором однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони відповідно до законодавства останньої та включатиме, зокрема, але не виключно:

a) рухоме та нерухоме майно і будь-які інші майнові права, такі як заставні, права утримання, узуфрукти, застави та подібні права;

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

b) акції, цінні папери та боргові зобов'язання компаній та будь-яку іншу форму участі в компанії;

c) вимоги стосовно грошей або будь-якого виконання зобов'язань згідно з контрактом, що має економічну цінність, включаючи будь-яку позику, надану з метою створення економічної вартості;

d) права інтелектуальної власності, включаючи авторські права, патенти, промислові зразки, товарні знаки та фірмові назви, а також технічні процеси, ноу-хау та гудвіл;

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

e) права на виконання економічної та комерційної діяльності згідно з законодавством або за контрактом, включаючи концесії на розвідку, розробку, видобування або експлуатацію природних ресурсів.

Будь-яка зміна форми, в якій активи інвестовані або реінвестовані, не впливатиме на їх характер як інвестицій, за умови, що така зміна здійснена відповідно до законодавства Договірної Сторони, яка приймає інвестицію.

2. Термін "інвестор" означає відносно будь-якої Договірної Сторони:

a) фізичні особи, які мають громадянство будь-якої з Договірних Сторін відповідно до її законодавства;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

b) юридичні особи, включаючи компанії, асоціації, партнерства, корпорації та будь-які інші організації, зареєстровані чи засновані або інакше належним чином організовані відповідно до законодавства цієї Договірної Сторони;

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

c) будь-які юридичні особи, засновані або належним чином утворені відповідно до законодавства іншої Договірної Сторони, але які прямо або опосередковано контролюються будь-якими фізичними особами, визначеними у пункті a) або будь-якими юридичними особами, визначеними в пункті b) цього параграфа.

3. Термін "доходи" означає суми, одержані внаслідок інвестиції та включає, зокрема, хоча не виключно, прибутки, дивіденди, відсоток, приріст капіталу, роялті та плату за послуги.

4. Термін "територія" означає сушу та територіальні води кожної Договірної Сторони, а також виключну економічну зону та континентальний шельф, який виходить за межі територіальних вод кожної з Договірних Сторін, над якими ці Договірні Сторони здійснюють або можуть здійснювати юрисдикцію та суверенні права з метою експлуатації, дослідження або зберігання природних ресурсів відповідно до міжнародного права.

Сувереніте́т - це виняткове право здійснювати владу у певній державі (рідше - на окремій території, над окремою групою осіб) незалежно від будь-кого.
Територіальні води - це акваторії поміж береговою лінією і лінією морського кордону держав. До територіальних вод належать затоки, не довші ніж 10 миль, фіорди та естуарії рік. Збільшення ширини територіальних вод обмежує площу міжнародних вод, якими мають право користуватись усі держави світу.
Континентальний шельф Континента́льний шельф (рос. континентальный шельф, англ. continental shelf, нім. Kontinentalschelf m, n) - частина континенту, занурена нижче рівня моря.
Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.


  1   2


Скачати 124.1 Kb.

2021