Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУгода про торговельні відносини між Україною І Сполученими Штатами Америки

Скачати 204.91 Kb.

Угода про торговельні відносини між Україною І Сполученими Штатами Америки
Скачати 204.91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір204.91 Kb.
  1   2

УГОДА
про торговельні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 06.05.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 23.06.92 р.

Україна і Сполучені Штати Америки (надалі іменуються разом як "Сторони" і окремо як "Сторона"),визнаючи, що розвиток двосторонньої торгівлі може сприяти кращому взаєморозумінню і співробітництву,

беручи до уваги сприятливі наслідки для розширення торгівлі економічної перебудови і розвитку ринкової економіки в Україні,

вважаючи, що широкі торговельні відносини між Сторонами зроблять внесок у підвищення загального добробуту народів кожної Сторони і розвиватимуть повагу до міжнародно визнаних прав трудящих,

визнаючи, що розвиток торговельних відносин і прямих контактів між громадянами і компаніями України і громадянами і компаніями Сполучених Штатів Америки сприятиме відкритості і взаєморозумінню,

вважаючи, що економічні зв'язки є важливим і необхідним елементом у зміцненні їхніх двосторонніх відносин,

підтверджуючи своє бажання розвивати економічне співробітництво відповідно до принципів і положень Заключного Акта, підписаного в Хельсінкі 1 серпня 1975 року, та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, і у відповідності з Документом Конференції з економічного співробітництва, яка відбулася в Бонні в березні - квітні 1990 року,

будучи впевненими, що Угода про торговельні відносини між двома Сторонами найкращим чином відповідатиме їхнім взаємним інтересам, та

бажаючи створити основу, яка прискорюватиме розвиток і розширення комерційних зв'язків між українськими і американськими громадянами і компаніями,

домовились про таке:

Стаття I
Режим найбільшого сприяння і недискримінаційний режим


1. Кожна із Сторін без будь-яких умов надасть товарам, що походять з/або експортуються на територію іншої Сторони, режим не менш сприятливий, ніж той, який надано подібним товарам, що походять з/або експортуються на територію будь-якої третьої країни, в усіх питаннях, що стосуються:

(a) мит та зборів будь-якого виду, які накладаються на/або в зв'язку з імпортом чи експортом, включаючи спосіб стягнення таких мит і зборів;

(b) способів оплати імпорту і експорту та міжнародного переказування таких платежів;

(c) правил та формальностей у зв'язку з імпортом і експортом, включаючи ті, що стосуються митної очистки, транзиту, складів і перевезення;

(d) податків та інших внутрішніх зборів будь-якого роду, які застосовуються прямо або посередньо до товарів, що імпортуються, та

(e) правил, що стосуються продажу, купівлі, перевезення, розподілу, зберігання і використання товарів на внутрішньому ринку.

2. Кожна із Сторін надасть товарам, що походять або експортуються на територію іншої Сторони, недискримінаційний режим щодо застосування кількісних обмежень та видачі ліцензій.

3. Кожна із Сторін надасть імпортованим товарам і послугам, що походять з території іншої Сторони, недискримінаційний режим стосовно розподілу валютних коштів, необхідних для оплати такого імпорту.

4. Положення пунктів 1, 2 та 3 не будуть застосовуватися до:

(a) переваг, що надаються кожною із Сторін внаслідок повного членства такої Сторони у митному союзі або зоні вільної торгівлі;

Ві́льна торгі́вля (фритредерство)- зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами; відсутність штучних (створених урядом) бар'єрів на шляху торгівлі між окремими фірмами різних країн.
Ми́тний сою́з - це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу. Таким чином, митний союз передбачає заміну декількох митних територій однією при повній ліквідації митних податків в межах митного союзу і створенні єдиного зовнішнього митного тарифу.

(b) переваг, що надаються третім країнам для полегшення прикордонної торгівлі;

(c) переваг, що надаються третім країнам відповідно до Генеральної Угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ) та переваг, які надаються країнам, що розвиваються, згідно з ГАТТ та іншими міжнародними угодами;

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

(d) дій, які застосовуються відповідно до статті XI (Порушення ринку) цієї Угоди.

Стаття II
Загальні зобов'язання стосовно доступу до ринку для товарів і послуг


1. Визнаючи взаємовигідність торговельних відносин на підставі цієї Угоди і відповідно до принципів режиму найбільшого сприяння, викладених у статті I, Сторони на основі взаємності і не на шкоду відносинам з третіми країнами поліпшуватимуть доступ до ринку для товарів і послуг іншої Сторони і створюватимуть оптимальні взаємні комерційні можливості, у тому числі шляхом вжиття прийнятних взаємних заходів стосовно відкриття ринку, які випливають з багатосторонніх переговорів. Беручи до уваги вищенаведене і виходячи з розвитку ринкового механізму в Україні та її тісніших відносин з ГАТТ, створюватимуться можливості для поступового розширення національного режиму для товарів і послуг Сполучених Штатів.

2. Торгівля товарами і послугами здійснюватиметься шляхом контрактів між громадянами і компаніями України і Сполучених Штатів, які укладаються на виконання їхнього незалежного комерційного рішення і на підставі звичайних комерційних міркувань, таких як ціна, якість, поставка та умови платежу.

3. Жодна із Сторін не вимагатиме від громадян та компаній України і Сполучених Штатів і не заохочуватиме їх здійснювати операції по бартерній або зустрічній торгівлі. Однак, коли громадяни або компанії вирішать вдатися до операцій по зустрічній торгівлі, Сторони заохочуватимуть їх до надання одне одному всієї необхідної інформації для полегшення цих операцій.

4. Кожна із Сторін надасть товарам, що імпортуються з території іншої Сторони, режим не менш сприятливий, ніж той, що надається подібним товарам, які походять з будь-якої третьої країни, стосовно технічних умов і стандартів, у тому числі щодо проведення випробувань на відповідність технічним нормам і стандартам та видачі свідоцтва.

Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Крім того, Сторони забезпечать, щоб такі технічні норми і стандарти не розроблялись, не приймались і не застосовувались дискримінаційним шляхом з метою створення перешкод для двосторонньої торгівлі або для захисту національного виробництва.


  1   2


Скачати 204.91 Kb.

  • Стаття I Режим найбільшого сприяння і недискримінаційний режим
  • Стаття II Загальні зобовязання стосовно доступу до ринку для товарів і послуг