Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУкраїна харківська область

Скачати 66.64 Kb.

Україна харківська область
Скачати 66.64 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір66.64 Kb.
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
LХХХV сесії

VІ скликання

від 22 липня 2015 року № 206-VІ
Про внесення доповнень до Програми покращення

екологічного стану міста Балаклія на 2015 рік

Розглянувши звернення Балаклійської районної державної адміністрації щодо надання цільової субвенції районному бюджету на фінансування Програми покращення екологічного стану в Балаклійському районі на 2014-2015 роки (придбання кормів для тварин мікрозоопарку СЮН), з метою утримання комплексної пам’ятки природи місцевого значення (Юннатівська): мікрозоопарку, що розташована на території станції Юних натуралістів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, відповідно до ст.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Балаклійський район Балаклі́йський райо́н - район у південно-східній частині Харківської області. Населення району становить 83 974 осіб (на 1 лютого 2012 року). Адміністративний центр - місто Балаклія.
91 Бюджетного Кодексу України, ст. 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 р.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Станції юних натуралістів - позашкільні дитячі установи в СРСР (і УРСР), організаційні й інструкторські методичні центри позашкільної натуралістичної роботи.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
№ 1147 (зі змінами), керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балаклійська міська рада


В И Р І Ш И Л А:
1.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Балаклі́йська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування в Балаклійському районі Харківської області. Адміністративний центр - місто Балаклія.
Внести доповнення до Програми покращення екологічного стану міста Балаклія на 2015 рік, затвердженої рішенням LХХVIІІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання від 20.02.2015 р. за № 37 –VІ (Додаток № 1).

2. Затвердити у новій редакції Природоохоронні заходи на виконання Програми покращення екологічного стану міста Балаклія на 2015 рік (Додаток № 2) та кошторис витрат на їх виконання (Додаток № 3), затверджені LХХVIІІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання від 20.02.2015 р. за № 37 –VІ.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічного і соціально-культурного розвитку міста (Журава В.І.).


Балаклійський міський голова О.М. Літвінов


Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням LХХХV сесії

Балаклійської міської ради

скликання

від 22.07.2015р. за №206-VІ

Доповнення

до Програми покращення екологічного стану міста Балаклія на 2015 рік,

затвердженої рішенням LХХVIІІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання

від 20.02.2015 р. за № 37 –VІ

1. Доповнити підрозділ 1.4 «ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО – ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ» розділу 1 «Основні проблеми з екологічного стану міста Балаклія, що потребують вирішення» Програми покращення екологічного стану міста Балаклія на 2015 рік, затвердженої рішенням LХХVIІІ сесії Балаклійської міської ради VІ скликання від 20.02.2015р. за № 37 –VІ (далі по тексту – Програма), абзацами 4 та 5 наступного змісту:

«Для організації екологічної освітньо-виховної роботи у позашкільній освіті молоді на території міста працює станція Юних натуралістів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району, на території якої розташована комплексна пам’ятка природи місцевого значення (Юннатівська): мікрозоопарк, представлений рідкісними птахами і тваринами, характерними як для регіону сходу так і півдня України та створено музей живої природи.

З метою утримання даної комплексної пам’ятки природи місцевого значення необхідно надання цільової субвенції районному бюджету на фінансування Програми покращення екологічного стану в Балаклійському районі на 2014-2015 роки (придбання кормів для тварин мікрозоопарку СЮН).».

2. Викласти п. 2.2 розділу 2 «Основні завдання та мета Програми» у наступній редакції:

«2.2. Збереження та утримання в належному стані комплексної пам’ятки природи місцевого значення (Юннатівська) (придбання кормів для тварин мікрозоопарку СЮН) та загальнозоологічного заказника місцевого значення «Лиман».

Загальнозоологічний заказник - природно-заповідна територія, що створюється задля забезпечення охорони різноманітного тваринного світу, також є значним природним резервом мисливської фауни.

3. Викласти абзац другий розділу 3 «Природоохоронні заходи на виконання Програми, обсяги та джерела їх фінансування» у наступній редакції:

«Враховуючи обмеженість коштів міського бюджету, загальна сума видатків на фінансування природоохоронних заходів на виконання Програми на 2015 рік визначена в сумі 99 000 грн.».

4. Доповнити розділ 4 «Очікувані результати виконання Програми» абзацом п’ятим наступного змісту:

«- зберегти та утримувати в належному стані комплексну пам’ятку природи місцевого значення (Юннатівська), надати субвенцію районному бюджету на фінансування Програми покращення екологічного стану в Балаклійському районі на 2014-2015 роки (придбання кормів для тварин мікрозоопарку СЮН).».
Секретар міської ради О.В.Коновалова
Додаток № 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням LХХХV сесії

Балаклійської міської ради

VІ скликання

від 22.07.2015р. за № 206-VІ

Природоохоронні заходи

на виконання Програми покращення

екологічного стану міста Балаклія на 2015 рік


Зміст

Бюджетне призначен-ня, сума в грн.

Джерело фінансу-вання

Виконавець

Термін виконання


1.3. ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ ВОДОЙМ

Відновлення та підтримання санітарного стану річок Балаклійка та Ляхівка в районі прибережних смуг вул. Нижньо - Садової і вул. Залиманської (проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою річок; очищення прибережних смуг від сміття та сторонніх предметів з їх вивезенням).

19 000,00

Міський бюджет

Спеціалізоване підприємство, організація

2015р.

1.4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Витрати на утримання загальнозоологічного заказника місцевого значення «Лиман» та проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання його знищенню чи пошкодженню (придбання та встановлення державних інформаційно-охоронних знаків та споруд для обмеження пересування автотранспорту територією заказника)

10 000,00

Міський бюджет


Спеціалізоване підприємство, організація

2015р.

Субвенція районному бюджету на фінансування Програми покращення екологічного стану в Балаклійському районі на 2014-2015 роки (придбання кормів для тварин мікрозоопарку СЮН)

60 000,00

Міський бюджет

2015р.
1.5. ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ВІТРОВАЛІВ

Ліквідація наслідків вітровалів на території міста Балаклія, а саме: видалення значно пошкоджених та повалених дерев

10 000,00
Спеціалізоване підприємство, організація

2015р.

Всього:

99 000,00


Секретар Балаклійської міської ради О.В. Коновалова

Додаток № 3
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням LХХХV сесії

Балаклійської міської ради

VІ скликання

від 22.07.2015р. за № 206-VІ

Кошторис витрат

на виконання Природоохоронних заходів

щодо забезпечення виконання Програми покращання

екологічного стану міста Балаклія на 2015 рік


з/п


Назва заходів

Передбачено видатків в міському бюджеті на 2015 рік (загальний фонд), грн.

1

Відновлення та підтримання санітарного стану річок Балаклійка та Ляхівка в районі прибережних смуг вул. Нижньо – Садової і вул. Залиманської (проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою річок; очищення прибережних смуг від сміття та сторонніх предметів з їх вивезенням).

19 000,00

2

Витрати на утримання загальнозоологічного заказника місцевого значення «Лиман» та проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання його знищенню чи пошкодженню (встановлення державних інформаційно-охоронних знаків та споруд для обмеження пересування автотранспорту територією заказника)

10 000,00

3

Субвенція районному бюджету на фінансування Програми покращення екологічного стану в Балаклійському районі на 2014-2015 роки (придбання кормів для тварин мікрозоопарку СЮН)

60 000,00

4

Ліквідація наслідків вітровалів на території міста Балаклія, а саме: видалення значно пошкоджених та повалених дерев

10 000,00
Всього:

99 000,00


Секретар Балаклійської міської ради О.В.Коновалова


Скачати 66.64 Kb.