Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Україна і Африка»

«Україна і Африка»
Дата конвертації28.05.2017
Розмір68.5 Kb.
ТипУрок

classroom, education, professor, room, school, teacher icon Урок №31-33 Навчальні проекти

Інформатика 5 класНавчальні проекти

31
c:\users\proma_000\desktop\1385086928_desktop_computer.png


 1. Тема: «Україна і Африка».

Навчальний предмет, розділ: Географія материків і океанів. Африка.

Мета: дослідити зв'язки України з країнами Африки.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми для роботи в Інтернеті, редактор карт знань.

Форма подання результатів проекту: карта знань зв'язків України з країнами Африки.
 1. Тема: «Африка і Австралія, спільне і відмінне».

Навчальний предмет, розділ: Географія материків І океанів. Африка. Австралія та Океанія.

Мета: скласти порівняльну характеристику двох континентів Африки і Австралії за географічним положенням і природними зонами.

Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми для роботи в Інтернеті, текстовик процесор.

Форма подання результатів проекту: текстовий документ.
 1. Тема: «Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз я іду шукать!» (Майстерність маскування).

Навчальний предмет, розділ: Біологія. Процеси життєдіяльності тварин.

Мета: дослідити наявність засобів маскування у тварин нашої місцевості.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми для перегляду та редагування фотографій, редактор презентацій.

Форма подання результатів проекту: презентація з фотографіями тварин та описом засобів маскування.

Приклади фотографій тварин подано на рисунках:


c:\users\proma_000\desktop\6_18.tif


c:\users\proma_000\desktop\6_19.tif

c:\users\proma_000\desktop\6_20.tif

c:\users\proma_000\desktop\6_21.tif
 1. Тема: «Птахи нашої місцевості».

Навчальний предмет, розділ: Біологія. Різноманітність тварин.

Мета: скласти міні-довідник птахів нашої місцевості.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми для перегляду та редагування фотографій, текстовий процесор.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

Форма подання результатів проекту: текстовий документ з фотографіями й описами птахів.

Приклади фотографій тварин подано на рисунках.

Доповніть перелік фотографій власними або з Інтернету.c:\users\proma_000\desktop\6_22.tif


c:\users\proma_000\desktop\6_23.tif

c:\users\proma_000\desktop\6_24.tif

c:\users\proma_000\desktop\6_25.tif
 1. Тема: «Як захистити тварин?».

Навчальний предмет, розділ: Біологія. Організми і середовище Існування.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Мета: розробити довідник з природоохорони території нашої місцевості.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати и проекті: програми для роботи в Інтернеті, програми перегляду та редагування фотографій, текстовий процесор.

Форма подання результатів проекту: текстовий документ або презентація з картами та описами природоохоронних територій регіону.

Приклади слайдів презентації про один з природоохоронних заказників подано на рисунку.


 1. Тема: «Південна Америка – унікальність природи».

Навчальний предмет, розділ: Географія материків і океанів. Південна Америка.

Мета: скласти карту розміщення об'єктів природної спадщини ЮНЕСКО в Південній Америці.

Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.
Півде́нна Аме́рика (ісп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, порт. América do Sul, англ. South America, нід. Zuid-Amerika, фр. Amérique du Sud, гуар. Ñembyamérika, кеч. Urin Awya Yala, Urin Amerika) - материк, розташований в Західній, Південній і частково в Північній півкулях планети Земля.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати а проекті: програми опрацювання графічних зображень, текстовий процесор.

Форма подання результатів проекту: графічне зображення карти з позначеними об'єктами природної спадщини ЮНЕСКО.


 1. Тема: «Сім нових чудес світу».

Навчальний предмет, розділ: Географія материків і океанів.

Мета: підготувати презентацію для ознайомлення учнів класу з результатами проекту з визначення найвеличніших чудес світу сьогодення (New 7 WondersoftheWorld).

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми роботи з Інтернатом, програми опрацювання графічних зображень, редактор презентацій.

Форма подання результатів проекту: презентація з відомостями про сам проект та його результати – сім нових чудес світу.
 1. Тема: «Краса, що застигла в камені».

Навчальний предмет, розділ: Образотворче мистецтво. Мистецтво в нашому житті.

Мета: дослідити архітектурні стилі будівель у нашому місті (районі).

Архітектурний стиль - сукупність основних рис та ознак архітектури певного історичного часу і місця, яка проявляється у функціональних, конструктивних, мистецьких особливостях будов.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми опрацювання графічних зображень, редактор презентацій.

Форма подання результатів проекту: комп'ютерна презентація з ілюстраціями будівель різних архітектурних стилів.
 1. Тема: «Шевченко Т.Г. біля нас».

Навчальний предмет» розділ: Образотворче мистецтво. Мистецтво в нашому житті.

Мета: дослідити архітектурні пам'ятники України, пов'язані з життям і творчістю Т.Г. Шевченка.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми опрацювання графічних зображень, редактор презентацій, програми для роботи в Інтернеті.

Форма подання результатів проекту: комп'ютерна презентація з ілюстраціями та описом архітектурних пам'яток, пов'язаних з життям і творчістю Т.Т. Шевченка, що збереглися на території України.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
 1. Тема: «Іграшки наших бабусь і дідусів».

Навчальний предмет, розділ: Образотворче мистецтво. Мистецтво в нашому житті.

Мета: дослідити види ужиткового мистецтва, що знайшли своє відображення в іграшках першої половини XX століття.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми роботи в Інтернеті. програми опрацювання графічних зображень, текстовий процесор.

Форма подання результатів проекту: текстовий документ з фотографіями та описами дитячих Іграшок зазначеного періоду.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
 1. Тема: «Сучасність і традиції».

Навчальний предмет, розділ: Образотворче мистецтво. Дизайн.

Мета: розробити ескіз одного з напрямків дизайну: середовища, побутових виробів, одягу, поліграфічних виробів з урахуванням традицій і сучасної моди.

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми роботи в Інтернеті, програми опрацювання графічних зображень.

Форма подання результатів проекту: графічне зображення. 1. Тема: «Енді Воргол (Андрій Варгола) і революція в арт-дизайні».

Навчальний предмет, розділ: Образотворче мистецтво. Дизайн.

Мета: дослідити вплив американського митця, українця за походженням, на розвиток сучасного мистецтва.Енді Воргол

Енді Воргол.

Портрет королеви Єлизавети II

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми роботи в Інтернеті, програми опрацювання графічних зображень, редактор презентацій.

Форма подання результатів проекту: комп'ютерна презентація з репродукціями робіт Енді Воргола і описом його творчості.

Суча́сне мисте́цтво (англ. Contemporary art) - необтяжене термінологічною точністю поняття, що може означати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або посилатись на сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині XX століття.
Е́нді Во́ргол (англ. Andy Warhol, ім'я при народженні - Ендрю Варгола (англ. Andrew Warhola); нар. 6 серпня 1928, Піттсбург, штат Пенсильванія, США - пом. 22 лютого 1987, Нью-Йорк, США) - всесвітньо відомий американський митець лемківського походження, один із засновників поп-арту та культова постать в історії сучасного мистецтва в цілому.
 1. Тема: «Університети Середньовіччя».

Навчальний предмет, розділ: Всесвітня Історія. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя.

Мета: дослідити поширення університетів як освітніх центрів на території Європи в середні віки.

Середньові́ччя - період європейської історії від 5 століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець 15 століття - початок 16 століття. За усталеною періодизацією раннє середньовіччя швидше відбулося у Західній Європі, аніж у Східній (близько 9-11 ст.).

Комп'ютерні програми, що пропонується використати в проекті: програми роботи в Інтернеті, програми опрацювання графічних зображень.

Форма подання результатів проекту: карта Європи з нанесеними місцями утворення університетів.

Фрагмент карти розміщення перших університетів у Європі

Мацаєнко С.В. © e:\робота\вчитель інформатики\~~~сайт~~~\teach-inf.at.ua\ftp\krfb_6465.png http://teach-inf.at.ua
 • Навчальні проекти 31
 • Африка і Австралія, спільне і відмінне
 • Раз, два, три, чотири, пять. Зараз я іду шукать!» (Майстерність маскування)
 • Як захистити тварин ». Навчальний предмет, розділ: Біологія. Організми і середовище Існування
 • Південна Америка – унікальність природи
 • Краса, що застигла в камені ». Навчальний предмет, розділ: Образотворче мистецтво. Мистецтво в нашому житті . Мета: дослідити архітектурні стилі
 • Іграшки наших бабусь і дідусів
 • Енді Воргол (Андрій Варгола) і революція в арт-дизайні
 • Університети Середньовіччя