Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУкраїна носівська міська рада

Скачати 38.16 Kb.

Україна носівська міська рада
Скачати 38.16 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір38.16 Kb.
Україна НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА Носівського району ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я (тридцять четверта сесія сьомого скликання) 16 березня 2018 року м.

Носі́вський район - район Чернігівської області України з центром у місті Носі́вка.

Носівка №734VІІ Про припинення функціонування Яблунівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 104-108 Цивільного кодексу України, статтями 59-60 Господарського кодексу України, статтею 11 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи клопотання відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, зважаючи на демографічну ситуацію , з метою оптимізації мережі навчальних закладів та безперспективність функціонування Яблунівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ст.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

, міська рада вирішила: 1.Припинити функціонування юридичної особи – Яблунівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІ ступенів Носівської міської ради, Чернігівської області (адреса: 17140, Чернігівська область, Носівський район, с.

Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Яблунівка, вул.Садова 15-а), шляхом ліквідації. 2.Затвердити комісію з ліквідації юридичної особи - Яблунівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІ ступенів Носівської міської ради, Чернігівської області (додаток 1). 3.Затвердити порядок проведення ліквідації (додаток 2). 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань депутатської діяльності й етики, законності й  правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян та з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Міський голова В.М.Ігнатченко Додаток 2 до рішення 34 сесії сьомого скликання від 16.03.2018 року №734VII   ПОРЯДОК          проведення ліквідації Яблунівського НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів Заходи з ліквідації Направлення повідомлення про припинення    Яблунівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІ ступенів Носівської міської ради, Чернігівської області шляхом ліквідації в орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі ліквідації. Попередження працівників Яблунівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІ ступенів Носівської міської ради, Чернігівської області про наступне звільнення у зв’язку з припиненням діяльності закладу Проведення повної інвентаризації майна та коштів Яблунівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІ ступенів Носівської міської ради, Чернігівської області Звільнення працівників Яблунівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» І-ІІ ступенів Носівської міської ради, Чернігівської області з додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства Складання проміжного ліквідаційного балансу, який повинен містити відомості про склад майна навчального закладу, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також результати їх розгляду Затвердження проміжного ліквідаційного балансу на сесії міської ради Вжиття ліквідаційною комісією заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про ліквідацію навчального закладу Проведення виплат грошових сум кредиторам навчального закладу у порядку черги, встановленої статтею 112 Цивільного кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи з дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким проводяться через місяць від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу  Складання ліквідаційного балансу після завершення розрахунків з кредиторами та подання його на затвердження міської ради з пропозиціями щодо подальшого використання майна навчального закладу, що залишилося Здійснення заходів щодо зняття юридичної особи з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та Фонді соціального страхування. Здавання документів до архіву, печатки та штампів – до органів внутрішніх справ.

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.

Подання матеріалів щодо внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення навчального закладу шляхом його ліквідації


Скачати 38.16 Kb.

  • Закону України «Про місцеве самоврядування