Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУкраїна відділ культури межівської районної

Скачати 38.74 Kb.

Україна відділ культури межівської районної
Скачати 38.74 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір38.74 Kb.

УКРАЇНА

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ МЕЖІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ


ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

52900, смт.Межова, пр. Незалежності, 8, тел./факс 62-6-80, e-mail: mejvk@ukr.net11.08.2016 № 332

На №___________від Голові Межівської

районної державної адміністрації

ГРЕБЦОВУ В.І.


Відділ культури Межівської райдержадміністрації надає довідку про делеговані повноваження виконкомом Богданівської сільської ради:П.9.
Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.
На території Богданівської сільської ради працює 1 сільський будинок культури та

2 бібліотеки.

У Богданівському сільському будинку культури діє 5 клубних формувань (любительське обєднання «Берегиня» та 4 гуртки художньої самодіяльності), з них для дітей та підлітків 3.

Худóжня самоді́яльність - масова мистецько-культурна діяльність, що її проводили в УРСР, створені замість «Просвіт» і «Хат-читалень», стимульовані й фінансово утримувані державою установи (понад 600 млн карб. щорічно)
В них задіяно 53 учасника, з них дітей та підлітків 23. Опалення: УФО (3 шт.), 1 електричний камін. Для завершення реконструкції необхідно відремонтувати глядацьку залу, кімнати для гурткової роботи та інші приміщення.

Закладом культури проводяться заходи присвячені державним та професійним святам, згідно плану роботи.

Протягом 2016 року фахівці закладу активно беруть участь у всіх районних семінарах, нарадах, фестивалях та конкурсах. На районному фестивалі патріотичної пісні «Пісня закликає до миру» учасниця художньої самодіяльності Горобець Олена зайняла 3 місце. У ІІ районного конкурсу відеороликів «Полюби Межівщину, як люблю її я!» ІІІ місце зайняла колективна робота Богданівського сільського будинку культури - «Берегині рідного краю».
На території Богданівської сільської ради бібліотечне обслуговування здійснюють дві бібліотеки: СКЗК «Богданівська бібліотека» та СКЗК «Антонівська бібліотека».

Книжковий фонд на 01.01.2016 року СКЗК «Богданівська бібліотека» складає 12819 прим. документів (книг – 10263, брошур – 2556). Впродовж 2016 року до Богданівської бібліотеки надійшло 3 примірники книг на суму 130.00 грн. На 2016 рік періодичних видань для бібліотеки не передплачено.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.

Книжковий фонд на 01.01.

Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).
2016 року СКЗК «Антонівська бібліотека» складає 7493 прим. документів (книг – 5582, брошур – 1911). На 01.08.2016 року до Антонівської бібліотеки надійшло 1 примірник книг на суму 47.00 грн. Всі книги до бібліотек надійшли з Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія.

Для Антонівської бібліотеки на 2016 рік передплачено 35 назв періодичних видань на суму 5000 грн. за кошти спонсора Крупи О.А., голови ТОВ «Мрія».

Директор СКЗК «Антонівська бібліотека» Писарчук Н.М. та директор СКЗК «Богданівська бібліотека» Мелешко В.Л. отримують по 0,75% посадового окладу.

Посадовий оклад - щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.
Антонівська бібліотека знаходиться в орендованому приміщені, не опалюється.

В Богданівській бібліотеці в 2015 році зроблено електроопалення, бібліотека опалюється і знаходиться в приміщенні будинку культури.

При Богданівській бібліотеці працює три клуби за інтересами. Клуб «Берегиня», учасниками якого є учні школи, молодь, любителі українських пісень. Напрямком діяльності клубу є популяризація української книги та пісні. Клуб - «Дивосвіт», учасниками якого є діти від 8 до 13 років. На заняттях вони виготовляють ляльку-мотанку. При бібліотеці також працює ляльковий клуб «Казковий вернісаж». Директор Богданівської бібліотеки бере активну участь у районних та обласних виставках, де представляє колекцію ляльки-мотанки, проводить майстер-класи для глядачів.

При Антонівській бібліотеці працює клуб «Посмішка», напрямок клубу є популяризація української літератури, народних ремесел, традицій та обрядів.

Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Учасники клубу – читачі бібліотеки.

Бібліотечні працівники працюють творчо, виконують завдання районного методичного центру. Вони вивчають та систематизують історію села, організовують різні творчі заходи, видають якісну друковану продукцію, методичні та інформаційні видання.

П.10 На території Богданівської сільської ради знаходиться пам’ятки історії, які перебувають на обліку та під охороною держави, взяті на баланс сільської ради:

1. Меморіальний комплекс: братська могила радянських воїнів та пам’ятник воїнам –

землякам. Державний номер № 504. с. Богданівка.

2. Меморіальний комплекс: дві братські могили радянських воїнів та пам’ятник

воїнам – землякам. Державний номер № 527. с. Тарасівка.

3. Пам’ятник воїнам-землякам . Державний номер № 530. с. Антонівське.

4. Братська могила радянських воїнів. Державний номер № 529. с. Федорівське.

Пам’ятки ІІ світової війни Богданівської сільської ради знаходяться в задовільному стані.

Братська могила Бра́тська моги́ла - місце поховання двох або більше людей, групове поховання загиблих під час бойових дій, масових репресій або померлих в один час від епідемій, голоду, хвороб, природних, соціальних, техногенних катастроф в загальну могилу із загальним надгробком.
Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.
За кошти місцевого бюджету з роблено капітальний ремонт братської могили у с.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Федорівське (32,0 тис грн.) та пам’ятника воїнам-землякам с. Антонівське (27,0 тис грн.). У 2016 році на поточні ремонти з місцевого бюджету було виділено кошти у сумі 5,0 тис.грн, спонсорські кошти – 3,0 тис.грн.

Потребує реконструкції Меморіальний комплекс: дві братські могили радянських воїнів та

пам’ятник воїнам – землякам, с. Тарасівка.

Охорона документація на пам'ятники підписана.

На території сільської ради знаходяться 4 кургани: 2 кургани-одиночні та 2 курганних могильників, в яких 5 курганів. Всі вони, згідно рішень Дніпропетровського облвиконкому починаючи з 1981 року поставлені на облік, та занесені до державного реєстру. За Законом України «Про охорону культурної спадщини» та Земельним Кодексом України, землі під курганами є державною власністю і мають історико-культурне призначення.

Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).П.11. Статут сільського комунального закладу «Богданівський будинок культури» зареєстрований.


Начальник відділу культури Л.І. Кропив'янська


Скачати 38.74 Kb.