Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУкраїна волинська обласна державна адміністрація управління освіти, науки та молоді

Скачати 132.91 Kb.

Україна волинська обласна державна адміністрація управління освіти, науки та молоді
Скачати 132.91 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір132.91 Kb.УКРАЇНА

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

вул.

Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.

Лесі Українки, 59 м. Луцьк, 43025, тел. (0332) 722 354, факс 722 319

E-mail: post@uon.voladm.gov.ua, код ЄДРПОУ 39782790

від 05.10.20163388/10/2-16

на № ________від __________

Начальникам управлінь освіти

міських (міст обласного значення) рад,

відділів освіти райдержадміністрацій,

директорам загальноосвітніх, позашкільних,

професійно-технічних навчальних закладів


Доводимо до вашого відома, що популярність Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» щорічно зростає у світі.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

У 2015 році конкурс проходив у 4387 координаційних центрах, в ньому взяло участь 93820 учнів. За підсумками 12952 учнів показали відмінний результат, 35267 – добрий.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2013 року № 1437 «Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»» та листа департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 2/2-14-1065-16 «Про підсумки Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» у 2015–2016 н. р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

та організацію конкурсу «Бобер» у 2016–2017 н. р.», з метою пошуку, підтримки талановитих учнів і популяризації інформаційно-технологічних знань 6-8 листопада 2016 року відбудеться Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2016» для учнів 2-11-х класів.

Усі учасники відзначаються сертифікатами та дисками з розв’язками задач за попередні роки.

З метою організації участі Волинської області у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» подаємо інформаційно-методичні матеріали конкурсу (додаток 1) та інструкції з проведення (додаток 2).

Воли́нь (давньорус. Волыньска земля, Словеньска земля, Волинська земля, Велика Волинь) - давньоруська історична область, історично-географічний край у басейні південних приток Прип'яті і верхів'ях Західного Бугу (його правих приток), у північно-західній частині сучасної (з 1991 р.)

Просимо до 28 жовтня 2016 року подати відомості про районного (міського) координатора Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» (додаток 3), районним (міським) координаторам - список учасників конкурсу, копію квитанції про оплату та заявку (додаток 4) обласному координатору Семенюк І.В., методисту інформаційно-технічного відділу центру науково-технічної творчості учнівської молоді, на електронну адресу: bober.cnttum@i.ua.

Рекомендована організаційним комітетом благодійна пожертва складає 16 гривень від кожного учасника, по 2 гривні залишаються на поштові та інші витрати шкільного та міського (районного) координатора, яка повністю використовується для фінансування витрат на організацію та проведення конкурсу.

Благодійний внесок «За участь у конкурсі» від області перераховується централізовано.

Просимо довести дану інформацію до відома навчальних закладів і забезпечити участь усіх бажаючих дітей у конкурсі.Начальник управління Л.ПЛАХОТНА

Стельмащук 712 363

Додаток 1

до листа управління освіти, науки

та молоді облдержадміністрації

від 05.10.20163388/10/2-16


Інформаційно-методичні матеріали

Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»


1. Загальні положення

1.1. Ці матеріали визначають порядок проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації і поглиблення знань з інформатики, інформаційних та комп’ютерних технологій серед учнів, поширення та впровадження національних освітніх технологій за кордоном, аналізу та запровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- підвищення рівня комп’ютерної грамотності учнів;

- впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій в організацію навчального процесу та позакласної роботи;

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

- ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою з цих галузей знань;

- активізація творчої діяльності вчителів;

- надання статистичних даних результатів Конкурсу для розробки методичних рекомендацій, удосконалення навчальних програм, посібників та підручників тощо.
2. Учасники Конкурсу

2.1. У конкурсі мають право брати участь учні 2–11 класів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів всіх типів і форм власності (далі - Учасники Конкурсу).

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

2.3. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних Учасників Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


3. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

Конкурс проводиться щороку в листопаді на добровільних засадах.

Завдання, які пропонуються від України, розробляються та затверджуються на семінарі (нараді) Координаційної ради.

Для участі в Конкурсі у встановлені терміни та у визначеній формі районі (міські) координатори подають до обласного координатора зведені заявки на участь у Конкурсі.

Не менше ніж за день до початку Конкурсу обласний координатор надсилає районним координаторам закодований пакет (файл) із завданнями Конкурсу та необхідні інструкційні й інформаційні матеріали.
Пароль до пакету кожен учень отримує не більш ніж за 2 хвилини до початку Конкурсу.

Районні (міські) координатори Конкурсу за дорученням Оргкомітету реєструються обласним координатором. Діяльність районного (міського) координатора може охоплювати один або декілька навчальних закладів, у тому числі - всі навчальні заклади міста, району тощо. Для участі в Конкурсі кожен бажаючий реєструється у районного (міського) координатора, який опікується проведенням Конкурсу в даному навчальному закладі.

Обласний координатор організовує збір заявок на участь у Конкурсі від районних (міських) координаторів відповідних рівнів.

У навчальному закладі Конкурс організовує та проводить районний (міський) координатор разом із вчителями інформатики, іншими педагогічними працівниками.


4. Зміст і структура завдань

4.1. Учасникам Конкурсу пропонуються завдання двох типів:

- тестові завдання з кількома варіантами відповідей, з яких потрібно обрати правильні;

- інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає виконання відповідної послідовності операцій на комп’ютері.

4.2. Оцінювання результатів Конкурсу здійснюється на підставі сумарної кількості балів, набраних Учасником Конкурсу.
5. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Проведення Конкурсу в навчальному закладі:

Конкурс проводиться протягом одного дня для всіх навчальних закладів області, які подали заявки, за однаковими завданнями для даної вікової групи Учасників Конкурсу;

місцеві координатори Конкурсу в навчальному закладі отримують закодовані електронні пакети (файли) із завданнями та паролі до них не пізніше, ніж за день до проведення Конкурсу;

місцеві координатори Конкурсу встановлюють закодовані пакети на всіх комп’ютерах, призначених для виконання завдання, за один день до початку Конкурсу і перевіряють їх цілісність;

забороняється оприлюднювати пароль до початку проведення Конкурсу;

Учасники Конкурсу отримують пароль безпосередньо перед початком Конкурсу. Дотримання правил проведення Конкурсу забезпечується координатором відповідного рівня. Перед початком Конкурсу місцевий координатор проводить детальний інструктаж для Учасників Конкурсу щодо заповнення анкети учасника та роботи з пакетом завдань.

Усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно.

Час початку і час завершення роботи над завданнями фіксується автоматично. За порушення часових обмежень проведення Конкурсу результат може бути анульованим.

Час на відкриття пакета, введення пароля та заповнення анкети не входить до часу, виділеного на виконання завдання Конкурсу.


Кожен Учасник Конкурсу після завершення Конкурсу подає свій автоматично згенерований файл відповідей місцевому координатору.

Файли відповідей усіх Учасників Конкурсу передаються регіональному координатору в день проведення Конкурсу місцевими координаторами.

Регіональний координатор відповідно до інструкцій формує електронний пакет, який передається обласному координатору для перевірки та обробки.
6. Підведення підсумків Конкурсу

6.1. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення. Результати разом із сертифікатами розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.

Обласний координатор конкурсу забезпечує вчасне інформування районних (міських) координаторів про результати конкурсу.
7. Відзначення Учасників Конкурсу

7.1. Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок отриманих благодійних внесків та залучених спонсорських коштів на місцях.

Благоді́йність, також доброчи́нність - безкорисливе надання допомоги потребуючим, які не є пов'язаними з благодійником. Приклади благодійності часто перетинаються з прикладами філантропії, хоча не всяка благодійність є філантропією, як і навпаки, не всяка філантропія є благодійністю.

7.2. Кожен Учасник Конкурсу отримує сертифікат (сертифікати) та інформаційні матеріали.

7.3. Підсумки Конкурсу підбиваються по кожному класу окремо, і сертифікати розподіляються за сумарною кількістю набраних балів:

Сертифікат «Відмінний результат» отримують 12,5% від загальної кількості Учасників Конкурсу по даному класу;

Сертифікат «Добрий результат» отримують 37,5% загальної кількості Учасників Конкурсу по даному класу;

Решта Учасників Конкурсу (50% від загальної кількості Учасників Конкурсу по даному класу) отримують сертифікати «Учасник конкурсу».
8. Фінансування Конкурсу

Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Додаток 2

до листа управління освіти, науки

та молоді облдержадміністрації

від 05.10.20163388/10/2-16


Інструкція по проведенню конкурсу в навчальному закладі
1. Для проведення конкурсу Ви повинні отримати 3 листопада пакет завдань у архівному файлі Beaver2016_all разом з шестицифровим кодом школи.

2. З 4 листопада шкільні координатори встановлюють їх на шкільних комп’ютерах або роздають дітям для встановлення на домашніх комп’ютерах (якщо вони будуть брати участь в конкурсі вдома).

3. Файл потрібно записати в окремій папці на жорсткому диску.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Розархівовувати його потрібно у тій же папці. Перед розархівацією рекомендується зберегти копію початкового архіву у іншій папці (щоб в разі якоїсь помилки його можна було відновити). Зверніть увагу, щоб папки, де розміщені завдання, були доступні учням не лише для зчитування, а і для запису. Інакше файли відповідей учнів будуть порожні.

4. Після розархівації в поточній папці утвориться папка bebras2016_all. Вона міститиме кілька data- файлів та виконуваний файл Bober, data-файли змінювати не можна, вони забезпечують роботу програми.

Виконуваний файл - це файл який містить зрозумілі комп'ютеру спеціальні інструкції і може бути виконаний (безпосередньо або через командний інтерпретатор операційної системи) як комп'ютерна програма.

Можна запускати лише файл Bober.

5. Учні повинні уважно ознайомитись з правилами конкурсу, які записані на перших сторінках цього файлу. Для цього їм дається можливість перед конкурсом.

6. Для відкриття умов завдань потрібні паролі доступу. Районні (міські) координатори надсилають паролі шкільним координаторам 5 листопада. Паролі для 2-3, 4-5 та 6 -11 класів різні.

7. Конкурс для учнів 6-11 класів проводиться 6 листопада, 4-5 класів - 7 листопада, 2-3 класів - 8 листопада.

8. Конкурс починається з 10.00. При великій кількості учасників, які працюють на шкільних комп’ютерах, допускається проведення конкурсу у кілька змін.

9. Зразу після завершення учні зобов’язані здати файли - відповіді (Result_2016*.bbr) шкільному координатору. Цей файл-відповідь записується автоматично зразу після виходу учнем з програми у двох місцях (для надійності): у папці bebras2016_all і на робочому столі. Відповіді у файлі закодовані. Їх теж змінювати не можна, інакше файл не зчитається.

10. Файли-відповіді всіх учасників конкурсу збираються у папку, назва якої – код школи, папка стискається і надсилається районному (міському) координатору 9 листопада.

У цій же папці – список всіх учасників конкурсу від школи. Клас вказується лише цифрою (тобто букви А, Б, В… - не потрібні). Бланк додається.

11. Копія цієї папки зберігається в школі.

Інструкція по проведенню конкурсу в районі (місті)
1. Для проведення конкурсу Ви повинні отримати 2 листопада пакет завдань у архівному файлі Beaver2016_all.

2. 3 листопада районні (міські) координатори розсилають цей пакет шкільним координаторам разом з кодом школи. Коди шестицифрові: перші дві цифри - код області , третя – четверта цифра – код району (міста). Останні дві цифри – код школи. Кожній школі їх присвоює районний (міській) координатор.

3. Для відкриття умов завдань потрібні паролі доступу. Районні (міські) координатори отримують паролі від обласних координаторів 4 листопада і розсилають їх шкільним координаторам 5 листопада. Паролі для 2-3, 4-5 та 6 -11 класів різні.

4. Конкурс для учнів 6-11 класів проводиться 6 листопада. Шкільні координатори роздають пароль учням о 10.00.

5. Для учнів 4-5 класів конкурс проводиться 7 листопада, а для учнів 2-3 класів 8 листопада - у приміщенні школи. При великій кількості учасників допускається проведення конкурсу у кілька змін.

6. Файли-відповіді всіх учасників конкурсу збираються у папку, назва якої – код школи, папка стискається і надсилається районному (міському) координатору 9 листопада.

У цій же папці – список всіх учасників конкурсу від школи. Клас вказується лише цифрою (тобто букви А,Б,В… - не потрібні). Бланк додається.

7. Копія цієї папки зберігається в школі.

8. Районний (міський) координатор розархівовує всі отримані файли (кожну школу в окремій папці, назва якої – код школи). Ніяких внутрішніх архівів не повинно бути.

Отримані папки перевіряються та поміщаються у папку з назвою району (міста), папка стискається і надсилається обласному координатору 10 листопада на електронну адресу bober.cnttum@i.ua. У цій же папці – список всіх шкіл району (міста), що брали участь в конкурсі. Бланк додається. Копія цієї папки зберігається в нього.


Додаток 3

до листа управління освіти, науки

та молоді облдержадміністрації

від 05.10.20163388/10/2-16

Відомості

про районного (міського) координатора

Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Найменування закладу

Контактний телефон координатора

Електронна адресаДодаток 4

до листа управління освіти, науки

та молоді облдержадміністрації

від 05.10.20163388/10/2-16

ЗАЯВКА


на участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної

вправності “Бобер - 2016” від___________________________________________________________________

(назва району (міста)
У нашому районі (місті) бажають взяти участь у конкурсі “Бобер” ______ осіб


Рівень

Бобреняточко

Бобренятко

Бобреня

Бобрик

Бобер

ВСЬОГО

Клас

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Координатор проведення конкурсу в районі (місті)

______________________ ____________________ _________________________

(прізвище) (ім’я) (по батькові)Повна адреса

_______________________________________

(район (місто)

_______________________________________

(населений пункт)

_______________________________________

(вулиця, будинок)
тел.: факс:

e-mail:


Повна домашня адреса

___________________________________

(район (місто)

___________________________________

(населений пункт)

___________________________________

(вулиця, будинок)
тел.: моб.тел

e-mail:

М.П. Підпис

ПОВІДОМЛЕННЯ

Благодійний фонд «Ліцей»

Установа банку: Філія АТ «Укрексімбанк»

Рахунок отримувача: Р/р 260050004560 МФО 325718

ЄДРПОУ 22360064

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса платника)
Вид платежу

Дата

Сума

Благодійний внесок на проведення конкурсу «Бобер»
Касир Платник


Скачати 132.91 Kb.

  • ___________________________________________________________________ (назва району (міста)