Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУмови проведення фольклорно-етнографічного дійства «стрітення» Показ фрагменту композиції має вкладатися в часовий проміжок до 10 хвилин

Умови проведення фольклорно-етнографічного дійства «стрітення» Показ фрагменту композиції має вкладатися в часовий проміжок до 10 хвилин
Сторінка1/2
Дата конвертації27.05.2017
Розмір71.5 Kb.
  1   2

Умови проведення

фольклорно-етнографічного дійства

«СТРІТЕННЯ»

Показ фрагменту композиції має вкладатися в часовий проміжок до 10 хвилин. У композиції може брати участь до десяти учасників. Підведення підсумків здійснюється за критеріями: • відповідність матеріалу обрядовому дійству: під цим критерієм розуміється той факт, що обряд, який показується, має відповідати дійсності та історичності.
  Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
  Хвили́на (міжнародне позначення: min) - одиниця виміру часу, тривалість, що визначається цією одиницею виміру. Позначення: українське хв., міжнародне min. 1 хв. = 60 с = 1/60 год = 1/1440 доби.
  Обря́д - традиційні символічні дії, що в образній формі виражають соціально визначні події в житті людини та соціуму.
  Обряд був взятий із друкованого джерела та характерний для певного регіону. Повинна бути присутня чистота обряду (якщо обряд характерний для Західної України, то він повинен бути показаний з характерними дійствами притаманними: гуцулам, лемкам, бойкам…);

 • артистизм: харизма учасників, впевненість на сцені;
  Впе́вненість, певність, самовпевненість - стан розуму (духовний стан), в якому він дає міцну згоду судженню без остраху можливості помилки; стан буття без сумніву, свобода від сумніву. Відсутність цього страху є негативним фактором впевненості; свідомо зрозумілі причини для твердої згоди є позитивним фактором.
  Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
  Теа́тр (від фр. théâtre < грец. θέατρον - «місце видовища») - вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічній дії, яку виконують актори перед глядачами, а також установа, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів і приміщення, будинок, у якому відбуваються вистави.


 • музичне оформлення: використання обрядової старовинної музики, бажані народні інструменти у записах чи використання живої музики, якщо це записи, то без сучасної обробки (реп);

 • відповідність костюму: костюм, у якому відбувається сценка, має відповідати тому регіону, який відтворюється;

 • реквізит: наявність речей, що необхідні для проведення обрядів, відповідність речей періоду і регіону;

 • володіння текстом: текст має відтворюватися без театральних пауз;

 • дикція;

 • динаміка .

Результат команди визначається колегіально трьома суддями згідно із

параметрами шляхом обговорення виступу кожної команди.


Умови проведення виду

«КРАЄЗНАВЧИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Склад команди – 4 особи (по 2 особи протилежної статі).

Дистанція складена за системою "Ралі", що передбачає проходження командою всіх етапів (краєзнавчих майстерень) за встановленим часовим графіком.

Контрольний час роботи на етапах – 10 хв.

На етапах (краєзнавчих майстернях) команда отримує бали за правильно виконані завдання. У разі невиконання завдання майстерні бали не нараховуються, а у випадку не повної відповіді нараховується часткова їх кількість, залежно від частки виконаного завдання.

Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Результат команди становить сума балів набраних на краєзнавчих майстернях. Перше місце посідає команда, що набрала найбільшу кількість балів. При рівності набраних балів до уваги береться пріоритетність етапів:1. Археологія

2. Гідрологія.

Гідроло́гія (грец. Yδρoλoγια, від дав.-гр. Yδωρ - вода + λoγoς - слово, вчення) (рос. гидрология, англ. hydrology, нім. Hydrologie) - наука, що вивчає природні води в межах гідросфери Землі, явища і процеси, які в них відбуваються.

3. Ботаніка

4. Екологія

5. Метеорологія

6. Ґрунтознавство

7. Народознавство

8. Література.Спорядження команди: ручка, компас, папір, міліметровий папір (А-4), рулетки (2 шт.), олівці, лінійки, гумка, планшет.

ЕТАПИ:

Археологія

Спорядження: компас, міліметровий папір (А-4), рулетки (2 шт.), олівці, лінійки, гумка, планшет.

Накреслити план-схему запропонованого археологічного розкопу зі знахідками. У масштабі передаються як відстані так і розміри предметів.

Кількість предметів у розкопі та їх складність буде диференційовано згідно з віковою групою.

Гідрологія

Спорядження: рулетка,планшет, ручка.

Визначити витрати води у річці. Показники швидкості течії річки надаються суддями, інші показники визначаються командою самостійно.


Ботаніка

Спорядження: планшет, ручка, листок паперу.

Записати формулу лісу топографічної карти та флоро-генетичну формулу лісу, описати ярусність та визначити зімкнутість пологу вказаної суддями ділянки.

Топографія (від дав.-гр. τόπος - місце; γράφω - пишу) - науково-технічна дисципліна, що займається географічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків.
Ви́трати води́ (стік) - кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку, наприклад, через живий переріз річки.
Топографічна карта Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.
Визначити родову і видову назву запропонованих суддями рослин (рослини характерні для Київщини)

Завдання буде диференційоване згідно з віковою групою.
Екологія

Спорядження: планшет, ручка, компас.

Зробити забір проби води з оформленням етикетки, здійснити опис зразка води в польових умовах та зробити географічну прив’язку місця забору води до трьох об’єктів місцевості.Метеорологія

Спорядження: планшет, ручка, компас.

Використовуючи метеорологічні прилади, визначити температуру повітря, атмосферний тиск, абсолютну та відносну вологість повітря, напрям, силу та швидкість вітру, висоту сонця над горизонтом.

Горизо́нт, або о́брій, виднокра́й, небокра́й, видноко́ло (від дав.-гр. ὁρίζων - «те, що обмежує») - уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні. Розрізняють видимий горизонт та істинний горизонт. Кут між площиною істинного горизонту і напрямком на видимий горизонт називають нахилом горизонту (синоніми: пониження горизонту, депресія горизонту).
Метеороло́гія (від грец. μετέωρον, metéōron, «високо в небі»; та грец. λόγος, lógos, «знання») - наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Основні об'єкти дослідження: склад і будова атмосфери, тепловий режим атмосфери, вологообіг, загальна циркуляція, електричні поля, оптичні і акустичні явища.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Ві́тер - великомасштабний потік газів. На Землі вітер є потоком повітря, що рухається переважно в горизонтальному напрямку, на інших планетах він є потоком властивих цим планетам атмосферних газів іншого складу.
Вологість повітря Вологість повітря - вміст водяної пари в повітрі, характеризується пружністю водяної пари, відносною вологістю, дефіцитом вологи, точкою роси, - є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе людина в цей момент часу.
Атмосферний тиск Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.

Завдання буде диференційоване згідно з віковою групою.

Ґрунтознавство

Спорядження: компас, рулетка, ручка, планшет.

Визначити механічний склад зразків ґрунту. Визначити кислотність зразків ґрунту

Кількість зразків ґрунту буде диференційовано згідно з віковою групою.
Народознавство

Спорядження: планшет, ручка.

Встановити відповідність між виробами народних промислів та назвою ремесел.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Ремесло́ (або ремество́)- у середньовічному місті дрібне промислове виробництво, що базувалося на ручній праці.
На контурну карту України нанести центри традиційних народних промислів.

Завдання буде диференційоване згідно з віковою групою.
Література

Спорядження: планшет, ручка.

Молодша група

Українські народні казки.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Народна казка - найдавніший вид казок. Їх особливістю є відсутність особи автора. Народні казки - це витвір усього суспільства. Звичайно, що кожна казка в основі має розповідь, яку розповіла певна людина, але з з того часу ця казка як правило переказується великою кількістю людей і досить сильно змінюється.
Казки народів світу. Літературні казки ( за програмою 5 класу з української та зарубіжної літератури).

Назвати за ілюстрацією казку, її автора, країну походження казки, перерахувати головних героїв.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Краї́на похо́дження - країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.


Середня група

Фразеологізми

Установити відповідність. Поєднати фразеологізм із зображенням його на малюнку. Пояснити походження та значення фразеологізмів.

Старша група

Літературні персоналії

Установити відповідність. Поєднати портрет із ПІП українського письменника, вказати твори цього автора.

Персо́на (лат. persona, від етруського - маска) - роль, особа) - 1. Особа, людина як окрема особистість.
Портре́т або Портретний жанр (фр. portrait) - мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, а також відповідний жанр образотворчого мистецтва. Багато портретів створено і в гравюрі.
Фразеологізм - семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції.
Письме́нник - у широкому розумінні - кожна людина, яка пише твори (не обов'язково художні, наукові, вірші також), висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів; особа, для якої літературна діяльність є професією.


Умови проведення

пізнавального квесту «СКАРБИ ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА»
Склад команди – 4 особи, не менше однієї особи протилежної статі

Спорядження команди: планшет, ручки, компас.

Гра проводиться за схемою «ралі». Початок роботи на кожному етапі відбувається згідно часового графіку команди. Контрольний час роботи на кожному етапі 7 хв. Всі етапи швидкісні.

На кожному етапі команда виконує по два завдання. За перше завдання команда отримує від 0 до 5 балів в залежності від ступеня правильності та повноти виконання. За друге завдання команда отримує від 0 до 2 балів в залежності від ступеня правильності та повноти виконання. Завдання виконуються по черзі, одночасне виконання обох завдань не дозволяється.

Легенду руху до наступного етапу команда дізнається після правильного виконання другого завдання із фіксацією часу закінчення роботи над обома завданнями. У випадку не виконання завдання, команда отримує легенду руху до наступного етапу від судді після завершення контрольного часу роботи на етапі.

Результат роботи на етапі визначається як сума балів за два завдання. Результат команди на етапі конвертується у грошовий еквівалент по курсу 1 бал – 1 копійка.

Переможець визначається за кількістю набраних балів. При рівній сумі балів вище місце посідає команда, яка швидше виконала завдання «Лист від гетьмана».
Опис етапів.


  1   2 • Умови проведення виду «КРАЄЗНАВЧИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
 • ЕТАПИ: Археологія
 • Гідрологія Спорядження: рулетка,планшет, ручка. Визначити витрати води
 • Ботаніка Спорядження : планшет, ручка, листок паперу. Записати формулу лісу топографічної карти
 • Ґрунтознавство Спорядження: компас, рулетка, ручка, планшет. Визначити механічний
 • Народознавство Спорядження: планшет, ручка. Встановити відповідність між виробами народних промислів
 • Літературні
 • Умови проведення пізнавального квесту «СКАРБИ ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА»