Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУмови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області

Скачати 78.24 Kb.

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області
Скачати 78.24 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір78.24 Kb.


УМОВИ
проведення конкурсу


на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста Відділу державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області

(4 вакантні посади)

Загальні умови

Посадові обов’язки


1) Проведення перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

- оцінює ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначає періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.

- розробляє відповідно до законодавства річні або квартальні плани проведення перевірок суб’єктів господарювання з оприлюдненням їх на офіційному веб-сайті Головного управління не пізніше ніж за 10 днів до початку відповідного планового періоду;

- готує розпорядчі документи щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання;

- проводить планові перевірки суб’єктів господарювання та позапланові перевірки на підставах, визначених законодавством;

- перевіряє під час проведення перевірки дотримання сертифікованим інженером-геодезистом вимог законодавства;

- за наявності підстав для анулювання чи зупинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, готує копії акта перевірки та необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Кваліфікаційної комісії;

- готує проект наказу про усунення порушень, виявлених під час перевірки та контролює його виконання.

2) Ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт з метою збирання матеріалів, їх оброблення, зберігання та використання.

3) Здійснення державного нагляду щодо передачі суб’єктами господарювання у встановленому законодавством порядку одного примірника копій створених матеріалів робіт до Державного картографо-геодезичного фонду України.

4) Здійснення державного нагляду за наданням суб’єктами господарювання до Держгеокадастру відомостей про стан пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення, що використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж, як вихідні дані.

5) Підготовка інформації щодо погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктів.

6) Участь в межах своїх повноважень у наданні Держгеокадастру пропозицій щодо розроблення нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем.

7) Забезпечення доступу до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

8) Надання адміністративних послуг згідно із законом.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
Геодези́чний пункт (рос. геодезический пункт, англ. geodetic station, survey station, ground control point; нім. geodätische punkt) - точка земної поверхні, положення якої визначено щодо певної вихідної точки геодезичними вимірюваннями, положення яких визначено у загальній для них системі геодезичних координат і висот, прийнятої для України.
Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).
Адміністративні послуги - це публічні (державні та муніципальні) послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб'єктами, і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень.

9) Організація своєчасної підготовки матеріалів до нарад, колегій, семінарів Головного управління.

10) Надання практичної допомоги управлінням (відділам) Держгеокадастру у районах та містах з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

11) Організація семінарів-навчань із спеціалістами управлінь (відділів) Держгеокадастру у районах та містах.

12) Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

13) Здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

Головний спеціаліст Відділу зобов'язаний:

14) Належно виконувати покладені на Відділ завдання і функції.

15) Дотримуватися вимог законодавства та організаційно-розпорядчих документів при виконанні завдань, покладених на Відділ.


Умови оплати праці

Посадовий оклад -3200.00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість

чи безстроковість призначення на посаду


Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. копія паспорта громадянина України;
  Паспорт громадянина України Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.


 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

 3. письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


 4. копія (копії) документа(документів) про освіту;

 5. заповнена особова картка встановленого зразка;

 6. е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


 7. посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце

проведення конкурсу

22.06.2017 року початок о 11.00 год.

у приміщенні Головного управління за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, 4-ий поверх, каб. 76Прізвище, ім’я та по

батькові, номер телефону

та адреса електронної

пошти особи, яка надає

додаткову інформацію з

питань проведення конкурсу

Багаурі Тетяна Валеріївна тел. (061)787-51-47
Е-mail: kadruzp@meta.uaВимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

 1. Освіта__вища,_не_нижче_ступеня_молодшого_бакалавра_або_бакалавра___2._Досвід_роботи'>Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра


2. Досвід роботи

без вимог

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
Освіта

за спеціальністю «геодезія»


Знання законодавства

 1. Конституція України;
  Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.


 2. Закон України «Про державну службу»;

 3. Закон України «Про запобігання корупції»;

 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

 5. Закон України «Про охорону земель»;

 6. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

 7. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;

 8. Закон України «Про географічні назви»;

 9. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2013 № 976;

 10. Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, затверджені наказом Мінагрополітики України від 11.02.2014 № 65;

 11. Уніфікована форма Акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (розробляється).

 12. Порядок побудови Державної геодезичної мережі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 646;
  Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.


 13. Порядок охорони геодезичних пунктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.1999 № 1284;
  Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


 14. Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затверджений постановою Кабінету Міністів України від 22.07.1999 № 1344;

 15. ДБН В,1.3-2-2010 «Геодезичні роботи в будівництві» (довідково);

 16. ДБН А,2.1-1:2014 «Інженерні вишукування для будівництва» (довідково);

 17. Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 661;

 18. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 № 56.

 19. Закон України «Про державний земельний кадастр»;

 20. законодавчі акти в сфері земельних відносин;
  Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.


 21. укази та розпорядження Президента України;

 22. постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;

 23. інші нормативно-правові акти;

 24. практика застосування чинного законодавства з питань, що належать до компетенції;

 25. інструкція з діловодства;

 26. основи психології;

 27. правила внутрішнього трудового розпорядку;

 28. правила ділового етикету;

 29. порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
  Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 30. правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


Професійні знання

відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів, інших актів законодавства з питань регулювання земельних відносин та геодезичного нагляду; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби


Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією

2) здатність працювати в декількох проектах одночасноКомандна робота та взаємодія

1) вміння ефективної координації з іншими

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись

Технічні вміння

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння комп’ютером, вміння користуватися оргтехнікою, знання програм MSOffice(Word, Excel).


Особисті компетенції

 1. відповідальність;

 2. вміння працювати в стресових ситуаціях.
Скачати 78.24 Kb.

 • Запорізькій області (4 вакантні посади)
 • Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 • Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з
 • Вимоги до професійної компетентності Загальні вимоги
 • Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра 2. Досвід роботи
 • 3. Володіння державною мовою
 • Освіта за спеціальністю «геодезія» Знання законодавства
 • Кабінету Міністрів України
 • Якісне виконання поставлених завдань
 • Командна робота та взаємодія 1) вміння ефективної координації з іншими Сприйняття змін