Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУмови проведення

Скачати 45.88 Kb.

Умови проведення
Скачати 45.88 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір45.88 Kb.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

міського заочного конкурсу

комп'ютерної графіки і анімації

1. Загальні положення

1.1. Міський конкурс комп'ютерної графіки і анімації (далі – конкурс) проводиться щорічно серед молоді, яка займається вивченням комп'ютерної графіки і анімації позашкільних установах і загальноосвітніх школах.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Аніме (яп. アニメ МФА: [an̠ʲime]( слухатиді), від англ. animation [анімейшн] - анімація) - японська анімація. Головна відмінність від анімації інших країн полягає в тому, що аніме орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторії.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

1.2. Конкурс проводиться щорічно на базі міського Центру науково – технічної творчості (вул. О.Кошового, 4, тел.5-25-63). Форма проведення – заочна. Дата та час проведення конкурсу узгоджується наказом по Управлінню освіти згідно до міського марафону дитячої творчості «Я-ми-родина-Україна».
1.3. Мета та завдання конкурсу:


 • розвиток творчих здібностей учнів, підвищення інтересу до учбового предмету "інформатика", стимулювання процесів впровадження інформаційних технологій в учбовий процес, демонстрація умінь і навиків використання комп'ютерної графіки;
  Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
  Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
  Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


 • формування креативного мислення школярів в процесі освоєння сучасних комп'ютерних технологій при створенні художньо значущих робіт;

 • виявлення і заохочення найбільш талановитих школярів.
  Талант - високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до діяльності в якійсь галузі та уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду.
  Розвиток дитячої творчості, реалізація творчого потенціалу учнів в області нових інформаційних технологій та візуального мистецтва;

 • привертання уваги громадськості до дитячої комп'ютерної творчості.

 1. Керівництво конкурсом

Керівництво підготовкою та проведенням конкурсу покладається на міський Центр науково-технічної творчості, який визначає склад організаційного комітету.
3. Учасники конкурсу


3.1. До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів, які знайомі з новими інформаційними технологіями і здатні створювати графічні та анімаційні роботи (можлива участь творчих груп).
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Графіка Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

3.2. Конкурс проводиться по трьом віковим групам: • 1 категорія (молодша) - до 10 років;

 • 2 категорія (середня) - з 10 до 13 років;

 • 3 категорія (старша) – з 14 до 18 років.

Кількість робіт від учасника в одній номінації-1 робота. Кількість учасників в кожній номінації від навчального закладу обмежена двома учасниками.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Кожен учасник може брати участь в одній чи декількох номінаціях за бажанням.
4. Умови проведення

4.1. Тема конкурсних робіт вільна. Конкурс проводиться в номінаціях: • арт-дизайн, фотоколаж;

 • відеоролики;

 • комп'ютерна графіка;

 • комп'ютерна анімація.

До участі в конкурсі не допускаються роботи ненормативного змісту, а також роботи, що мають комерційну спрямованість.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Носії з конкурсними роботами авторові(ам) не повертаються.

4.2. До участі в номінації арт-дизайн, фотоколаж приймаються роботи формату A4, виконані в різній техніці комп'ютерної графіки. Вони можуть бити виконані у будь-якому графічному пакеті (Corel, PhotoShop, 3D-MAX, тощо). Файл-робота конвертується у формат JPG. Разом з роботою учасник повинен надати інсталяційний пакет графічної програми, у якому виконувалася його робота, та проміжні результати (3-4 файли без конвертації у інші графічні формати або файл проекту), щоб члени журі змогли прослідити послідовність її виконання. Проміжні файли зберегти в окремій папці під назвою цієї роботи.

4.3.До участі в номінації комп'ютерна графіка приймаються роботи формату A4. Робота повинна створюватися тільки можливостями MS-Paint. Файл зберігається у форматі bmp. Сканування та подальша обробка зображення не дозволяється.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.
Разом з роботою учасник повинен надати проміжні результати (3-4 файли без конвертації у інші графічні формати). Проміжні файли зберегти в окремій папці під назвою цієї роботи.

4.4. До участі в номінації відеороліки та комп'ютерна анімація приймаються роботи, виконані в різній техніці комп'ютерної анімації у вигляді файлів, тривалістю:

 • анімаційний ролик – від 10 до 30 секунд;

 • анімаційний фільм – від 1 до 5 хвилин.

Для створення анімації дозволяється використовувати будь-який анімаційний пакет. Якщо перегляд анімації неможливо здійснити засобами Windows Media Player або це не exe-файл, потрібно разом з роботою надати програму, за допомогою якої можливий перегляд цієї анімації.
Windows Media Player (WMP) - безкоштовний програвач звукових і відео файлів для Windows.
З роботою надати вихідні файли.

Презентацію дозволяється створювати за допомогою довільного редактора. Зберігати файл потрібно у форматі програми, за допомогою якої виконувалася ця робота, в MS Office 2003. Розмір папки з роботою не має перевищувати 30 Мбайт.


5. Критерії оцінки робіт

5.1. Роботи оцінюються по критеріях: • художня цінність роботи (загальне художнє враження від роботи, композиція (поєднання і співвідношення різних частин роботи), закінченість сюжетного і композиційного рішення, естетика та інш.) – 50 балів;

 • творчо-смислова складова (глибина розкриття теми, оригінальність (новизна), авторський стиль, цікаве тематичне і сюжетне рішення позитивне емоційне враження від роботи та інш.
  А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
  ) – 50 балів;

 • вільне володіння графічними та анімаційними програмами (максимальне використання можливості програми), складність і якість малюнка;
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
  – 40 балів.

Всього: 140 балів.

6.  Правила подачі робіт

6. 1. Роботи представляються на дискеті, CD або DVD-дисках ( роздрукований малюнок (обов’язково!!!)) і супроводжуються анкетами. Можливе представлення як індивідуальних, так і групових (не більше 3 чоловік) робіт. На одному диску (дискеті) може бути записані декілька робіт. Анкета повинна бути представлена в електронному вигляді і роздрукована.

Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Анкета може бути заповнена на одного учасника або групу.Зміст файлу анкети:

1.  Прізвище, ім'я та по батькові автора.

2. Установа (повна назва, адреса, телефон).

2.  Клас

3. Номінація.

4.  Вікова група.

5.  ПІБ викладача (повністю), посада, контактний телефон.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.


6.  Домашній телефон та адреса учасника конкурсу.

7.  Назва роботи.

8.  Назва програми, в яких виконані роботи з вказівкою версії ПО.

7. Організація роботи журі
Журі конкурсу затверджується організаційним комітетом. До складу журі входять провідні фахівці галузі інформаційних технологій, керівники гуртків позашкільних установ.

8. Визначення переможців та нагородження
Конкурсанти, які досягли найкращих результатів, визначаються переможцями конкурсу і відзначаються дипломами управління освіти І,ІІ,ІІІ ступенів

Керівники команд-призерів відзначаються грамотами.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Дипло́м (грец. δίπλωµα (diploma) - «складений листок») - офіційний документ про закінчення середнього спеціального або вищого навчального закладу та присвоєння відповідної кваліфікації; також офіційний документ про присвоєння наукового ступеня або звання.
Гра́мота - 1) У Київській Русі будь-який письмовий документ, згодом (з 15 ст.) - тільки акт правового значення, тобто документ, що визначав майнові та інші права, привілеї або обов'язки окремих осіб, церков, монастирів тощо.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.Кращі роботи учасників конкурсу, за згодою авторів, приймають участь в обласному заочному конкурсі ДОЦНТТ та ІТУМ.


Скачати 45.88 Kb.

 • 5. Критерії оцінки робіт
 • 6. Правила подачі робіт
 • Зміст файлу анкети
 • 3. Номінація. 4. Вікова група. 5. ПІБ викладача
 • 6. Домашній телефон та адреса учасника конкурсу. 7. Назва роботи. 8. Назва програми, в яких виконані роботи з вказівкою версії ПО.
 • 7. Організація роботи журі Журі конкурсу затверджується організаційним комітетом. До складу журі входять провідні фахівці галузі інформаційних технологій, керівники
 • 8. Визначення