Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУправління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації
Сторінка1/15
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інформаційно-аналітичний бюлетень

ІІ-ІY етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

з іноземних мов

2012-2013 навчальний рік


Рекомендовано науково-методичною радою

Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти

(протокол засідання № 11 від 18.06.2013 р.
Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Олімпі́йські і́гри (грец. οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες) - міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні два роки під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор називаються олімпійськими.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
)


Упорядник:

Клюніна Н.В., Скирта В.С. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-IV етапи

Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов. 2012-2013 н.р. – Суми: РВВ СОІППО, 2013. – 112 с.

Рецензенти:

Гиря О.О., к.п.н., завідувач кафедри теорії та методики виховання методики СОІППО.

Бюлетень: (від фр. bulletin - офіційний документ) Виборчий бюлетень - письмове свідоцтво волевиявлення виборця. Коротке повідомлення в пресі про важливі події в громадсько-політичному житті. Назва періодичних видань.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.


Захарова І.О., к.п.н., доцент, декан факультету підвищення

кваліфікації.

Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та аналітичні матеріали проведення ІІ-IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів (управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та зразок оформлення відповідної документації, а також учителям іноземної мови для підготовки учнів до ІІ та ІІІ етапів олімпіади.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

ЗМІСТ


 1. Умови проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

з іноземних мов……………………………………………………………………………4

 1. Програми проведення ІІІ етапу з англійської, німецької та французької мови…7

 2. Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов у 2012-2013 навчальному році……………………………………………………………9

 3. Протоколи засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов у 2012-2013 навчальному році…………………………………… 12

 4. Завдання етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов

у 2012-2013 навчальному році……………………………………………………… 24

 1. Аналітичний звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад з іноземних мов - 2013 навчальний рік………………………………… 101

 1. Список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов у 2012-2013 навчальному році……………………………………104

 2. Список учителів, що підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов у 2012-2013 навчальному році…………109

 3. Результати виступу команд учнів Сумської області на Всеукраїнських учнівських олімпіадах з іноземних мов у 2012-2013 навчальному році………112Умови проведення

І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

з іноземних мов (англійська, німецька, французька)
Змагання проводяться у три тури:

Перший – Аудіювання;

Францу́зи (фр. les Français) чи французький народ (фр. le peuple français) - назва жителів Франції, країни в Західній Європі, що налічує 63 мільйона людей (2008). З юридичної точки зору, французький народ - це всі громадяни Франції, незалежно від їх етнічного коріння чи віри.
Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.

Другий – Визначення рівня усної мовленнєвої компетенції;

Третій – Творча письмова робота.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


Перший тур

Аудіювання
 1. Регламент проведення туру та зміст завдань:
з/п (періоди туру)

Тривалість (хвилини)

Зміст періодів і завдань

1

10

Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.

2

10

Привітання від членів журі, психологічне настроювання учасників, коротке нагадування про регламент та процедурні питання.

3

5

Перевірка акустичної комфортності, сприйняття звучання контрольного аудіо запису або голосу члена журі, який буде читати текст.

4

31

Аудіювання тексту (у запису або з голосу вчителя) та виконання завдань.

а

1

Інструкція до першої частини тесту.

б

1

Ознайомлення з першою частиною тексту.

в

8

Перше пред’явлення тексту.

г

3

Виконання завдань першої половини тексту.

д

1

Інструкція до другої частини тексту.

є

2

Ознайомлення з другою частиною тесту (10 питань і дистрактори).

ж

8

Друге пред’явлення тексту.

з

7

Виконання завдань другої половини тесту.

5

4

Збирання робіт учасників

Разом

60 1. Вимоги до аудіо тексту та характеру завдань

Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин.

Хвили́на (міжнародне позначення: min) - одиниця виміру часу, тривалість, що визначається цією одиницею виміру. Позначення: українське хв., міжнародне min. 1 хв. = 60 с = 1/60 год = 1/1440 доби.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Текст пред’являється двічі у звукозапису або з голосу вчителя.
Го́лос - звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв'язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається шляхом видихання повітря з легень через рот та ніс, при чому голосові зв'язки вібрують і створюють у повітрі звукові хвилі.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Звукозапис - процес запису звукової інформації з метою її збереження і подальшого відтворення; Звукозаписом називають також записану звукову інформацію. Звукозапис заснований на зміні фізичного стану або форми різних ділянок носія запису - магнітної стрічки, грамофонної платівки, кіноплівки, цифрових носіїв інформації тощо.
Після першого прослухування учасники виконують завдання першої частини тексту. Завдання складаються з 10 тверджень. Учасник у бланку для відповіді замальовує відповідний знак ( або -).

Після другого прослуховування учасник виконує завдання другої частини тесту – запитання та чотири варіанти відповіді, позначені латинськими буквами А, В, С, D. Обсяг – 10 запитань.

Виконуючи цю частину тесту учасник замальовує ту літеру (А, В, С або D), під якою стоїть, на його думку, варіант правильної відповіді.

Користуватись словниками або іншою довідковою літературою не дозволяється.

Частина - окрема одиниця (пайка, шматок, кількість, ділянка, елемент, деталь, орган, розділ, відділ), яка відділяється від чогось цілого.
Літера (від лат. litera), або буква - графічний знак, який сам, або в поєднанні з іншими знаками використовується для позначення на письмі звуків, фонем, їхніх основних варіантів та їхніх типгмшршелппвнврвмгишимгпових послідовностей.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
Словни́к - упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Тестові завдання роздаються учасникам на початку туру і збираються лише після виконання завдань другої частини тесту. Користуватись ними під час звучання (читання) тексту дозволяється.


 1. Оцінювання

Вартість кожного правильно виконаного завдання – 2 бали. Максимальна оцінка за тур – 40 балів. За виправлення знімається 50% вартості правильно виконаного завдання.
Ва́ртість (нім. Wert) - втілена й уречевлена в продукті (певній цінності) суспільна праця (час, сили, знання, досвід тощо); економічна категорія, яка виражає відносини між суб'єктами господарської діяльності, що пов'язані суспільним поділом праці й обміном товарами та послугами.

Другий тур

Визначення рівня мовленнєвої компетенції
 1. Регламент проведення та зміст завдань:
з/п (періоди туру)

Тривалість (хвилини)

Зміст періодів і завдань

1

1

Організаційний період. До відповіді запрошується один учасник, який обирає тему-ситуацію. Ідентифікація учасника.

2

1

Підготовка до відповіді.

3

5

Відповідь учня: монологічне висловлювання, виклад фактичного матеріалу, участь у співбесіді на обрану тему (у тому числі ініціативне говоріння, постановка запитань до членів журі, адекватне реагування на їхні запитання, відстоювання своєї позиції, думки, аргументування тощо)

4

3

Оцінювання відповіді членами журі.
10Відповіді учнів мають бути повними, вичерпними, конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично та граматично оформленими.

Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.
Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
Фоне́тика (грец. φωνητικός - звуковий) - це розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови. Об'єктом вивчення фонетики є звуки, їх властивості і функції, закономірності поєднання, фонетичні процеси, одиниці, засоби, ознаки.

Користування двомовними словниками під час підготовки і відповіді не дозволяється.


 1. Обсяг монологічного висловлювання:

8 клас – не менше 12 речень

9 клас – не менше 15 речень.

Речення - граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, яка становить окрему, відносно незалежну думку; це значеннєве, граматичне і інтонаційне ціле, що виражає якусь думку в відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів.
Монолог - компонент художнього твору, що становить мовлення, яке звернене до самого себе чи інших (мовлення від 1-ї особи), на відміну від діалогу.

10 клас – не менше 18 речень.

11 клас – не менше 20 речень.Оцінювання

Загальна сума балів: від 6 до 30 балів.

Третій тур

Творча письмова роботаІ

60

Творча письмова робота

1

10

Організаційний період: розсаджування учнів (по одному за парту), ідентифікація учасників, перевірка наявності необхідних матеріалів та обладнання.

2

45

Виконання завдань туру: вибір учасниками проблемної теми/ситуації;

обміркування проблеми;

написання розгорнутої відповіді з коментарем, міркуваннями, аналізом, оцінкою та прикладами.


3

1

Попередження про завершення роботи.

4

4

Збирання робіт.
 1. Оцінювання.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Виправлена відповідь оцінюється в 0,5 бали. Максимальна кількість балів – 30.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Творча письмова робота

 1. Вимоги до процедури проведення туру Читання, текстів та характеру завдань.

Під час 30-хвилинної перерви учні мають вийти із приміщення.

Учням пропонується завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із власного досвіду та рівня писемної мовленнєвої компетенції. Вони зорієнтовані на зону інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої та громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Учням кожного класу пропонуються проблемні ситуації.

Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
До́свід - відображення в людській свідомості законів об'єктивного світу і суспільної практики, одержане в результаті активного практичного пізнання. Сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на пережитому, випробуваному.
Читання - один з найважливіших видів мовної діяльності, тісно пов'язаний як з вимовою, так і з розумінням мови. Також «читання» - це здатність сприймати, розуміти інформацію, яка записана (передана) тим або іншим способом або відтворена технічними пристроями.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Вони мають у межах рекомендованого обсягу творчої роботи (не менше 20 речень) дати розгорнуту відповідь.

Користуватись двомовними словниками не дозволяється.

Виходити під час виконання завдань туру не дозволяється.


 1. Обсяг письмової роботи:

8 клас – не менше 15 речень

9 клас – не менше 18 речень

10 клас – не менше 20 речень

11 клас – не менше 20 речень
 1. Коментар до критеріїв оцінювання.
  Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
  Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.


І. Обсяг письмового повідомлення (від 0 до 2 балів)

ІІ. Зовнішній вигляд і структура (від 0 до 2 балів)

ІІІ. Повнота розкриття змісту (від 0 до 6 балів)

ІV. Лексична насиченість (від 2 до 8 балів)

V. Рівень розвитку граматичної компетенції (від 0 до 10 балів)

VІ. Заохочувальний бал (0-2 бали).

Загальна сума балів: від 2 до 30 у відповідностей до критеріїв, які наведені вище.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15 • Упорядник
 • Рецензенти: Гиря О.О.
 • Захарова І.О.
 • Сумської області
 • Визначення
 • Читання