Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУправління освіти Луцького міськвиконкому Міський науково-методичний центр Практичні роботи по Windows посібник для вчителя

Скачати 94.96 Kb.

Управління освіти Луцького міськвиконкому Міський науково-методичний центр Практичні роботи по Windows посібник для вчителя
Скачати 94.96 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір94.96 Kb.


Управління освіти Луцького міськвиконкому

Міський науково-методичний центр

Практичні роботи по Windows
посібник для вчителя

Луцьк - 1999


Гімназія №14 ÓGIS

Посібник містить тематичне планува­­­ння по викладенню Windows. В ньому особлива увага приділяється практи­­­чним роботам. Виконуючи даного типу практичні роботи, учні (студенти) мають можливість здобути основні навики роботи в ОО Windows. Посібник може бути використаний вчителями інформатики при викладанні даної те­­­ми.Для учнів 10-11 класів з поглибленим вивченням інформатики

Відгуки та пропозиції надсилати за адресою:263000 м. Луцьк, вул. Шевченка, 1

Міське управління освіти науково-методичний центр.


Автор: вчитель основ інформатики та обчислювальної

техніки гімназії №14 І.В.Гісь
Рецензент: Кандидат фіз.-мат. наук доцент каф. прикладної

математики ВДУ ім. Лесі Українки В.О.Михайлюк
Рекомендовано до друку експертною групою наукво-методичного центру Луцького міського управління освіти протокол №3 від 20.09.98р.
Затверджено Радою по освіті Луцького міського управління освіти 2.02.99р.

Відповідальний за випуск: начальник управління освіти

Луцького міськвиконкому М.Х.Махомед

Тематичне планування

 1. Передісторія появи Windows.

 2. Переваги і недоліки Windows.

 3. Завантаження. Вихід. Вигляд екрану. Принцип роботи.

 4. Практична робота 1:"Завантаження Windows. Режими завантаження Windows".

 5. Завантаження програм з під Windows (можливі способи).

 6. Практична робота 2:"Завантаження програм з під Windows".

 7. Основні поняття Windows. Вікно. Правила роботи з вікнами.

 8. Практична робота 3:"Робота з вікнами".

 9. Програми під Windows. Їх характеристика (робочого столу, стандартні, автозавантаження).

 10. Практична робота 4:"Програми Windows".

 11. Створення об'єктів з Windows.

 12. Практична робота 5:"Можливості програми «Мій комп`ютер».

 13. Робота з файлами за допомогою програми «Провідник».

 14. Практична робота 6:"Можливості програми «Провідник».

 15. Настроювання Windows. Панель керування.

 16. Практична робота 7:"Настроювання Windows за допомогою «Панелі керування».

 17. Залік.

Практична робота №1
Тема: Завантаження Windows. Режими завантаження Windows.

Мета: Навчитися завантажувати Windows і читати екран.
Хід роботи

 1. Ввімкнути живлення комп`ютера.

 2. Викликати стартове меню завантаження WINDOWS.

 3. Вибрати нормальний режим завантаження WINDOWS.

 4. Розглянути основні складові частини екрану: робочий стіл, панель завдань.
  Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.


 5. Завершити роботу, натиснувши кнопку ПУСК

Завершити роботу

Вимкнути комп`ютер


Практична робота №2
Тема: Завантаження програм з WINDOWS.

Мета: Навчитися завантажувати рiзними методами програми

з пiд WINDOWS.Хід роботи
1.Завантажити програму графiчний редактор PAINT BRUSH

(C:\PAINT\pbrush.exe) такими способами:


- за допомогою кнопки ПУСК-ВИКОНАТИ;

- за допомогою програми ПРОВIДНИК;

- за допомогою ярлика на робочому столi МIЙ КОМП'ЮТЕР;

- за допомогою Norton Commander;

- створивши ярлик PAINT на робочому столi;

- створивши папку GRAFICA на робочому столi з ярликом

BRUSH;

- створивши папку GRAFICA в ПУСК/ ПРОГРАМА з ярликомBRUSH;

(Зауваження: після кожного завантаження програми виходити з неї)
Практична робота №3
Тема :Робота з вiкнами в WINDOWS.

Мета: Навчитися вiдкривати, закривати, перемiщувати i

змiнювати розмiри вiкон.Хід роботи
1.Завантажити програму МIЙ КОМП'ЮТЕР.

2.Розвернути вiкно програми на весь екран.

3.Повернути вiкно в рамки.

4.Розмiстити вiкно програми в центрi екрану.

5.Завантажити програму ПРОВIДНИК.

6.Завантажити програму графiчний редактор PAINT.

7.Завантажити програму Microsoft Word.

Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

8.Здiйснити перехiд мiж програмами за допомогою ПАНЕЛI ЗАВДАНЬ.

9.Розмiстити вiкна програм на екранi одночасно.

10.Звернути вiкна на ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ.

Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.

11.Розкрити вiкна програми на екран.

12.Закрити вiкна програм.- перше вiкно за допомогою меню вiкна пункту ЗАКРИТИ;

- друге вiкно за допомогою X ;

- третє вікно закрити за допомогою комбінації клавіш ALT F4;

- роботу з четвертою програмою завершити за допомогою

пункту ФАЙЛ/ ВИХIД.

13.Роботу записати в зошити.


Практична робота №4
Тема: Програми Windows.

Мета: Дати загальне поняття про програми під Windows.

Хід роботи

Описати заданi в списку програми або групи програм

за призначенням:

Робочий стiл ------- Мiй комп'ютер

Портфель

Корзина


Мої документи

Пуск ----- Програми --

Стандартнi -- Iгри

Розваги (лазерний програвач,унiверсальний програвач)

Службовi (буфер обмiну,деф­­­рагментацiя диску, перевiрка

диску, таблиця символiв)

Спецiальнi можливостi

Засоби iнтернет

Image

Paint

WordPad

Блокнот

Калькулятор

АвтозавантаженняПровiдник

Сеанс MS-DOS

Документи

Найти

Допомога


Практична робота №5
Тема: Можливостi програми "Мій комп`ютер".

Мета: Навчитися працювати з програмою "Мій комп`ютер".
Хід роботи


 1. Завантажити програму Мій комп`ютер.

 2. Записати дані про диски комп'ютера.

3. Завантажити програму NC з Робочого столу.

4. Завантажити програму NC з диску C: папки NC.

5. Вiдкрити диск C.


 1. Змiнити режими прогляду диску (по порядку): крупнi, дрiбнi зна­­­чки, список, таблиця та методи сортування файлiв.

7. Створити папку NC50 на диску C:.

8. Скопiювати в папку NC50 всi файли з папки NC.

9. Створити в папцi NC50 текстовий документ з iменем ТЕКСТ, в який занести данi про себе.

10. Стерти папку NC50. 1. Очистити корзину.

 2. Здійснити перевірку і дефрагментацію диску А:.

 3. Відформатувати диск А:.

 4. Записати системну інформацію про комп`ютер.

Практична робота №6
Тема: Можливостi програми " ПРОВIДНИК ".

Мета: Навчитися працювати з програмою " ПРОВIДНИК ".
Хід роботи
1. Завантажити програму ПРОВIДНИК.

2. Продивитись всi елементи комп'ютера в АДРЕС.

3. Завантажити програму NC з диску C: папки NC.

4. Вiдкрити диск C. 1. Змiнити режими прогляду диску (по порядку): крупнi, дрiбнi зна­­­чки, список, таблиця та методи сортування файлiв.

6. Створити папку ПРОБА1 на диску C:.

7. Скопiювати в папку ПРОБА1 всi файли з папки NC.

8. Створити папку ПРОБА2 на диску C:.

9. Скопiювати в папку ПРОБА2 всi файли (txt) з папки КАРАТ. 1. Створити в папцi ПРОБА2 текстовий документ з iменем ТЕКСТ, в який занести данi про себе.

11. Перенести в папку ПРОБА3 всi файли з папки ПРОБА2.

12. Знайти файл NC.EXE.

13. Стерти папки ПРОБА1, ПРОБА2, ПРОБА3.

14. Створити два вiкна ПРОВIДНИКА. 1. Побачити всi файли з їх типом (розширенням), в тому числi i схованi.

Практична робота №7
Тема: Настроювання Windows за допомогою Панелі керування.

Мета: Навчитись настроювати пристрої введення і виведення.
Хід роботи

1. Дата і час --- настроювання системної дати і системного часу, вибір часового поясу.

Клавіатура Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Часови́й по́яс - частина поверхні земної кулі, на якій прийнятий один стандартний час, який ще часто називають місцевим часом. Для зручності відліку поточного часу вся територія земної кулі поділена на 24 часові пояси шириною в середньому 15°. 1. Звук --- настроювання звукових ефектів Windows.
  Звукові ефекти (англ. Sound effects або англ. audio effects) - штучно створені або підсилені звуки, або обробка звуку, що застосовуються для підкреслення художнього або іншого змісту в кіно, відео іграх, музиці або інших медіа.


 2. Клавіатура --- настроювання швидкості роботи з клавіатурою, добавляти і забирати мови, встановлювати комбінації клавіш для зміни розкладки клавіатури.

 3. «Миш» --- настроювання роботи з кнопками, вигляд вказівника, швидкість переміщення вказівника.

 1. Принтери --- властивості встановлених принтерів, добавляти і забирати принтери.

 • стерти встановлені принтери;

 • установити лазерний принтер з C:\ARCHIW\LAZER, встановивши 300dpi.
  Розкла́дка клавіату́ри (розклад клавіатури) - це схема відповідності клавіш на клавіатурі комп'ютера, друкарської машинки чи іншого пристрою введення текстової інформації; розроблено велику кількість розкладок для різноманітних моделей клавіатур, різних мов, операційних систем тощо.
  Принтер Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.


 • установити струйний принтер з C:\ARCHIW\EPSON, встановивши економний друк (швидко, 360dpi)

 1. Установка і стирання програм --- стирання встановлених програм, добавлення (установка) нових, переустановка Windows, створення системної дискети.

 • створити системну дискету.

 1. Шрифти --- добавляти і забирати шрифти.

 • встановити шрифти violla___.ttf, boyar___.ttf(Boyarski) з папки FONT диска C:.

 • забрати (стерти) установлені шрифти violla___.ttf, boyar___.ttf.

 1. Екран --- настроювання фону, заставки, задання кольорів і роздільної здатності екрану.

 • встановити заставку Виведення біжучого рядка, ввівши свій текст, наприклад «Вас вітає 7-Б клас»;

 • встановити 640х480, 16 кольорів;

 • встановити 800х600, 256 кольорів;

 1. Мова і стандарти --- встановлення стандартів числа, дати, часу, грошових одиниць.
  Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.Завдання на залік по Windows

Варіант 1


 1. Завантажити ПЕОМ (Windows).

 2. Завантажити текстовий редактор Microsoft Word з C:\MSOFFICE\WINWORD\winword.
  Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
  exe.

 3. Звернути вікно на паль завдань.

 4. Створити ярлик для завантаження даного текстового редактора на робочому столі з іменем Microsoft Word.

 5. Знайти значення виразу 75*3,4.

 6. Створити папку з іменем відповідно до Вашого прізвища на диску С:.

 7. Створити в створеній папці текстовий документ, в який занести дані про себе.
  Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


 8. Настроїти колір робочого столу: синій.

 9. Виписати назву одного встановленого русифікованого, контурного шрифту.

Наприклад: КОНТУРНИЙ ШРИФТ.

Завдання на залік по Windows

Варіант 2


 1. Закрити всі відкриті вікна.

 2. Завантажити текстовий редактор Microsoft Word з під кнопки ПУСК.

 3. Вийти з текстового редактора.

 4. Стерти ярлик з іменем Microsoft Word на робочому столі.

 5. Знайти значення виразу 200.3,6.

 6. Створити папку з іменем відповідно до Вашого прізвища на диску С:.

 7. Створити в створеній папці текстовий документ, в який занести дані про себе.

 8. Настроїти колір робочого столу: блакитний.

 9. Виписати назву одного встановленого русифікованого, контурного шрифту.

Наприклад: КОНТУРНИЙ ШРИФТ.

10. Завершити роботу Windows, вимкнути комп’ютер.

Каталог: ftp -> kabinet -> info -> 7 Material -> Metodicka
ftp -> Товариство з обмеженою відповідальністю „Інтелект-Сервіс затверджую
ftp -> Робота учня 7(11)-б класу нвк “ Гімназії №14” м. Луцька Чалайдюка Назара Вікторовича Науковий керівник: Доцент кафедри прикладної математики Чепрасова Т.І. Луцьк – 2005
ftp -> Програмний комплекс по плануванню, обліку та аналізу кошторисів видатків Програмне забезпечення по формуванню І виконанню кошторисів доходів та видатків та формуванню І збору консолідованої звітності
ftp -> 1 Види комп ютерної графіки 1 Растрова графіка
ftp -> Реферат Захист персональних даних користувачів у смартфонах
ftp -> Ліцензійний договір з кінцевим користувачем Важливо! Прочитайте уважно викладене нижче, перш ніж встановлювати, копіювати чи іншим способом використовувати придбане програмне забезпечення abbyy lingvo будь-яке використання Вами цього програмного
Metodicka -> Ігор Гісь Хмарні технології


Скачати 94.96 Kb.