Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок 1 пристрої введення інформації

Скачати 180.23 Kb.

Урок 1 пристрої введення інформації
Скачати 180.23 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір180.23 Kb.
ТипУрок
  1   2

ТЕМА 4. ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ

УРОК 1 ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ


Пристрої введення інформації --це пристрої комп'ютера, призначені для передавання інформації від користувача комп'ютеру.

З часів створення комп'ютерів до 90-х років минулого сторіччя користувач міг вводити в комп'ютер тільки текстову інформацію за допомогою пультів (прообразів сучасних клавіатур), перфокарт (аркушів паперу з отворами) та перфострічок. Перфокарти були в той час основним засобом введення програм у комп'ютер, тому що швидкість зчитування інформації з них у сотні разів перевищувала швидкість введення з клавіатури.У сучасних комп'ютерах користувач має змогу вводити в комп'ютер інформацію будь-якого виду: текстову, числову, графічну, звукову.

Клавіату́ра (keyboard) — сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Клавіша тут виступає як елемент клавіатури, натисканням якого генерується код відповідного знака або ініціюється деяка дія.
Клавіатури використовуються в найрзноманітніших пристроях — друкарських машинах, калькуляторах, мобільних телефонах, а також є однією з комплектуючих комп'ютера. Вживані сьогодні комп'ютерні клавіатури містять 101 клавішу або більше. Також все частіше вбудовуються додаткові кнопки та конрольні елементи (світлодіоди) — частіше для обслуговування мультимедійних систем.
Особливого роду клавіатури використовуються в музичних інструментах — фортепіано, клавесині, акордеоні а також деяких електроінструментах (див. Клавішні музичні інструменти).
Друка́рська маши́на - поліграфічне обладнання, призначене для нанесення зображень на різні матеріали. Друкарські машини діляться за способом нанесення друку. Серед них виділяють офсетні, флексографічні, трафаретні друкарські машини, машини високого і глибокого друку.
Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.
Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Кла́вішні музи́чні інструме́нти - інструменти, звук у яких видобувається за допомогою важелів - клавіш, розташованих у певному порядку, що складають клавіатуру. Стосовно старовинної музики, все різноманіття клавішних інструментів іноді називають одним словом «клавір» (наприклад, Добре темперований клавір Й. С. Баха)

Клавіатури можуть мати різні конструкції:

Механічні, історично найперші — рух клавіші за допомогою більш чи менш складної системи важелів тощо засобів безпосередньо виконує свою корисну функцію (напр. важелів в друкарській машині)

Кнопкова — рух клавіші безпосередньо з'єднує або роз'єднує електричні контакти.
Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.


пружинна

мембранна — натискання опосередковується мембраною, яка також повертає клавішу до вихідного положення.

Гумова — натиснення клавіші спричиняє натиск гуми

Безкнопкова(?)

оптоелектронна

ємнісна — відносно рідко вживана — клавіша з'єднана з елементом, що змінює ємність конденсатора, частіше, шляхом його всуву між обкладками конденсатора.

герконова — натиснення клавіші спричиняє наближення магніту до геркону всередині якого відбувається замикання контактів

Екранна

дотикова — на екрані висвітлюється зображення кнопки, дотик до зазначеного місця на екрані є рівнозначним її натисненню. Для реалізації цього виду клавіатури необхідний спеціальний дотиковий монитор .

класична — на екрані висвітлюється зображення кнопки, по якому клацають мишкою. Цей вид клавіатури не вимагає спеціальних екранів. Перевагою екранних клавіатур над фізичними є можливість візуального відображення великої кількості наборів символів різних алфавітів.
На комп'ютерній клавіатурі будь-яке натиснення та відпускання клавіші спричинює посилання сигналу до комп'ютера. Кожній такій події відповідає свій власний цифровий код. В залежності від способу передачі сигналу клавіатури звуться дротові та бездротові. Останнім часом на комп'ютерному ринку стали доступними бездротові (WiFi)клавіатури, що контактують з комп'ютером за допомогою інфрачервоного випромінювання або радіохвиль.
Інфрачервоне випромінювання Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.
Відстань дії бездротових клавіатур залежить від принципу передачі сигнала і лежить в межах від кількох метрів до кількох десятків метрів для дорожчих пристроїв, наприклад, Bluetooth-клавіатури.Алфавітно-цифрові і знакові
клавіші призначаються для введення латинських букв від А до Z, символів українського алфавіту (А—Я), цифр (0 — 9), розділових знаків (, .
Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.
— !?:;«»), службових символів ( — / Л # $ % & * ). Серед клавіш цієї групи є і клавіша проміжку (англ. Space bar), яка розташована у нижньому рядку клавіатури. Вона призначена для введення проміжку між символами. При цьому курсор переміщується на один символ праворуч.

Натискування на одну й ту саму клавішу може призвести до введення різних символів — наприклад, символу Q в одному режимі і Й в іншому, W або Ц, L або Д тощо. Режим введення символів (латинських або українських чи російських) залежить від поточної розкладки клавіатури.

Розкла́дка клавіату́ри (розклад клавіатури) - це схема відповідності клавіш на клавіатурі комп'ютера, друкарської машинки чи іншого пристрою введення текстової інформації; розроблено велику кількість розкладок для різноманітних моделей клавіатур, різних мов, операційних систем тощо.
Для того щоб змінити розкладку клавіатури, можуть використовуватися такі комбінації клавіш Ctrl Shift, лівий Alt Shift, правий Shift, лівий Shift правий Shift та інші

(для натискування комбінації клавіш потрібно натиснути першу клавішу і, не відпускаючи її, натиснути другу клавішу).

Для введення великих літер або символів, що знаходяться у верхньому регістрі (такі, як ! «» № ; % : ? * () ), призначена клавіша Shift. Наприклад, щоб ввести велику букву «В», треба натиснути Shift і, не відпускаючи її, натиснути на В.

Для введення тексту, який складається з великих літер, можна натиснути клавішу Caps Lock (від англ. Caps Lock — фіксація верхнього регістра). При цьому підсвічується відповідний індикатор у правому верхньому куті клавіатури. Повторне натискування на цю саму клавішу призводить до відміни режиму, і можна вводити малі букви.

Другу групу клавіш складають 12 функціональних клавіш — від F1 до F12. Ці клавіші призначені для виконання певних функцій, які залежать від конкретної програми.

Третя група клавіш містить службові клавіші: Enter, Tab, Esc, Delete, Insert, клавіші управління курсором <—, Т, —>, -І, PgUp, PgDn, Home, End.

Клавіша Enter (англ. enter — ввести, увійти) призначена для завершення введення команди. Натискування на цю клавішу може сприйматися і як вказівка виконувати команду. У текстових редакторах Enter може означати перехід на наступний рядок або абзац тексту.

Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Клавіша Tab (табуляція, часто має зображення Ц^) при редагуванні текстів використовується для швидкого переміщення на екрані — не на одну позицію, а на певну відстань.

Клавіша Esc (від англ, escape — зникати, рятуватися) зазвичай використовується для відміни певної дії, виходу з режиму виконання програми тощо.

Клавіша Delete (англ. delete — вилучати) використовується для видалення символу, який знаходиться під курсором або праворуч від нього.

Клавіша <— Backspace (від англ. back — назад, space — проміжок, простір) часто на клавіатурі позначається як стрілка ліворуч (<—) і розташовується над клавішею Enter. Вона вилучає символ, що знаходиться ліворуч від курсору.

Клавіша Insert (insert — вставляти) призначена для переключення між режимами вставки і заміщення при введенні текстової інформації.

Клавіші 4-, Т, ->, і, Home (від англ, home — дім), End (від англ. end — кінець), PgUp (від англ. Page Up — сторінку вгору), PgDn (від англ. Page Down — сторінку вниз) називають клавішами управління курсором. Натискування на них призводить до переміщення курсора у відповідному напрямку: праворуч, ліворуч, вгору, вниз, на початок і кінець рядка, сторінку вгору, сторінку вниз відповідно.

Клавіші Ctrl (читається «контрол», від англ. control ; управління, контроль), Shift (від англ. shift зсув, переміщення) і Alt (читається «альт», від англ. alternate — інший, додатковий) називаються управляючими і використовуються для зміни призначення інших клавіш. Наприклад, для виходу з програм часто використовуються Alt X, Ctrl Q, Alt F4. Комбінація Ctrl Alt Delete призводить до перевантаження персонального комп'ютера, a Ctrl Pause завершує виконання поточної програми.

Клавіша PrintScreen (від англ, print — друкувати, screen — екран) виконує-друкування поточного текстового екрана (у ДОС) або зберігає у буфері обміну графічну копію екрана (у Windows).

Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.

Клавіша Pause (від англ, pause — пауза, робити зупинку) призначена для тимчасового припи-

нення виконання програми. Для продовження виконання треба натиснути на будь-яку клавішу.

Клавіша ScrollLock (від англ, scrolling — прокрутка, lock — фіксація) — у деяких програмах використовується для включення або виключення режиму вертикального прокручування інформації на екрані.

Четверта група клавіш — це допоміжна клавіатура. Вона містить деякі дублюючі клавіші для набору цифр, знаків арифметичних операцій, для управління курсором.

Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.
Перехід до режиму введення цифр здійснюється при натисканні на клавішу NumLock (від англ. Number Lock — фіксація цифр). При цьому підсвічується відповідний індикатор у правому куті клавіатури (ліворуч від індикатора CapsLock). Повторне натискання на цю клавішу переводить клавіші допоміжної клавіатури у режим управління курсором.Маніпулятор типу «миша», «мишка» (англ. mice, англ. mouse devices) — один з вказівних пристроїв вводу (англ. pointing device), які здійснюють інтерфейс користувача з комп'ютером.
Миша сприймає своє переміщення в робочій площині (зазвичай на частині поверхні стола) і передає цю інформацію комп'ютеру. Програма, яка працює у комп'ютері, у відповідь на переміщення миші виконує на екрані дію, яка відповідає напрямку та відстані цього переміщення. В універсальних інтерфейсах (наприклад у віконному) за допомоги миші користувач керує спеціальним курсором — вказівником — маніпулятором елементами інтерфейсу.
Веб-ві́джет (англ. widget) - контент-модуль, що вбудовується у веб-сторінку або у браузер. Цей тип заснований на веб-технологіях, що працюють через браузер: HTML, Flash тощо. Такі модулі існували досить давно, а віджетами їх стали називати відносно недавно.
Інколи використовується введення команд мишею без участі видимих елементів інтерфейсу програми: за допомоги аналізу рухів миші. Такий спосіб отримав назву «жести мишею» (англ. mouse gestures).
В доповнення до декодера переміщення, миша має від однієї до трьох і більше кнопок, а також додаткові елементи керування (колеса прокрутки (англ. scroll wheel), джойстики, трекболи, клавіші тощо), дії яких зазвичай зв'язані з положенням курсору в даний момент (або складових специфічного інтерфейсу).
Елементи керування миші багато у чому являють втілення ідеї акордної клавіатури (тобто, клавіатури для роботи всліпу). Мишу початково створювали в якості доповнення до акордної клавіатури, яку вона фактично замінила.
В деякі миші вмонтовується додатковий незалежний пристрій — годинники, калькулятори, телефони.

Трекбол (англ. track ball — кулька, що залишає слід) — це пристрій, за принципом дії та функціями схожий на мишу. На відміну від миші, під час роботи з трекболом переміщення курсора відбувається при обертанні кульки пальцем. Трекбол може вбудовуватися у клавіатуру, таким чином він не потребує місця. Крім того, керувати ним можна точніше, ніж мишею.

Джойстик (від англ. joy — радість, stick — палиця) — це пристрій, який використовується в комп'ютерних іграх. Джойстик виглядає як рукоятка з кнопками (для «пострілу», «стрибка» тощо), при обертанні якої переміщується курсор на екрані.

Сенсорний екран Magic Touch (від англ. magic touch — магічний дотик) — це пристрій, призначений для позначення позиції на екрані комп'ютера. Сенсорний екран має вигляд плоскої прозорої пластини, яка надягається на монітор і має вигляд зовнішнього екрана. Сенсорний екран Magic Touch робить поверхню монітора «чутливою» до дотику.

Цифрові фото- та відеокамери — це пристрої, призначені для введення графічної та звукової інформації (фотознімки для фотокамер та відео зображення зі звуком для відеокамер).
Сенсорний екран або тачскрін (англ. Touchscreen) - пристрій для введення інформації, що є екраном, який реагує на дотики до нього.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.


Сканер — це пристрій для введення графічних зображень з паперу. За допомогою спеціального програмного забезпечення можна розпізнавати текст, введений за допомогою сканера, і це дозволяє швидко переносити у комп'ютер надрукований (на принтері, друкарській машинці, а іноді — навіть рукописний) текст. Введена інформація може оброблятися за допомогою графічних або текстових редакторів, зберігатися, виводитися на друк тощо.

Основними показниками сканерів є глибина кольору та оптична здатність. Глибина кольору --це обсяг пам'яті (звичайно в бітах), який відводиться для кодування кольорової палітри.

Оптична здатність вимірюється кількістю точок, які містяться в одному дюймі, від оптичної здатності напряму залежить якість зображення. Одиниця виміру оптичної здатності називається «dpi» (від англ.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Dot Per Inch — кількість точок на одному дюймі).

Зараз існують сканери ручні, сторінкові (листові), барабанні, планшетні і проекційні. Крім цих видів активно розвиваються і спеціальні ручні сканери, які вводять текст рядками.Ручний сканер —- це невеликий за розмірами пристрій, він складається з оптичної системи, рукоятки для переміщення сканера по зображенню та однієї або двох кнопок для включення і виключення процесу сканування. Користувач самостійно переміщує ручний сканер по поверхні паперу і поступово вводить зображення. Цей тип сканера має низьку оптичну здатність та невелику глибину кольору.
Глибина кольору, бітова глибина (англ. Color Depth, Bits per Pixel) - визначається кількістю бітів, які використовуються для представлення кольору одного пікселя растрового зображення.

Кращі показники забезпечують сторінкові сканери, які мають спеціальний механізм протягування. Щоб ввести зображення у комп'ютер, необхідно протягнути аркуш паперу через сканер. Істотним недоліком такого типу сканерів є неможливість сканування з багатосторінкових оригіналів (скріплених паперів, книг, журналів тощо).Барабанні сканери призначені для введення зображень з фотоплівок. Вони відрізняються високою глибиною кольору — понад 32 біт, що дозволяє опрацьовувати зображення з розрізненням близько 4,2 мільярда кольорів.

Найбільш розповсюдженими є планшетні сканери. Матеріал для сканування на планшетному сканері розміщується зверху сканера та прикривається кришкою. Вони дозволяють сканувати як багатосторінкові документи, так і

зображення, що за розмірами є більшими, ніж сканер. Оптична здатність таких сканерів може бути від 600 до 9600 dpi залежно від моделі, а глибина кольору — до 36 біт (близько 17 мільярдів кольорів).

Проекційні сканери призначені для введення проекцій тривимірних об'єктів. Ці сканери мають таку ж саму оптичну систему, як у цифрової фотокамери, що дозволяє вводити в комп'ютер будь-які зображення.

Мікрофон — це пристрій для введення звукової інформації. Мікрофон підключається до звукової плати, яка вмонтовується в системний блок.

ТЕМА 4. ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ

  1   2


Скачати 180.23 Kb.