Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №10 Тема. Запуск на виконання програм. Типи файлiв. Зв’язок типiв файлiв iз програмами та з розширеннями iмен файлiв

Скачати 37.53 Kb.

Урок №10 Тема. Запуск на виконання програм. Типи файлiв. Зв’язок типiв файлiв iз програмами та з розширеннями iмен файлiв
Скачати 37.53 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір37.53 Kb.
ТипУрок

Урок №10

Тема. Запуск на виконання програм. Типи файлiв. Зв’язок типiв файлiв iз програмами та з розширеннями iмен файлiв

Мета: розглянути: основнi методи запуску програм на виконання; основнi типи файлiв та їх зв’язок iз програмами; iнсталяцiю програм; сформувати вмiння: запускати програми на виконання; встановлювати взаємозв’язок файлiв i програм; iнсталювати програми; розвивати кругозір учнів, уміння працювати з клавіатурою та мишею, логічне мислення, різні види пам’яті;
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
виховувати самостійність, впевненість у собі та своїх силах.

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

1. Самостiйна робота

1. Опишiть вiкно пошуку.

2. Опишiть правила запису масок iмен файлiв.

3. Опишiть додатковi параметри пошуку файлiв i папок.


ІІІ. Оголошення теми уроку. Мотивацiя навчальної дiяльностi.

Пiд час роботи з комп’ютером ми запускаємо рiзноманiтнi програми. Хто з вас може назвати методи запуску програм?


ІV. Вивчення нового матерiалу

1. Запуск програм на виконання.


2. Типи файлiв

Для вiдкриття рiзних файлiв ОС використовує рiзнi програми. Чому так вiдбувається? Як ОС розрiзняє файли? Чому деякi файли неможливо вiдкрити? (Вiдповiдi учнiв.)

Заповнення таблицi.


Тип файла

Розширення iменi файла

Текстовi файли

*.txt

Музика
Вiдео
Архiви
Програми
Системнi файли
Малюнки

3. Інсталяцiя програм

Розглянемо встановлення ПЗ на комп’ютер або, iнакше кажучи, iнсталяцiю програм (вiд англiйського слова install — встановлювати). Якщо комп’ютер керований системою MS-DOS, то встановлення — це просто копiювання програмних файлiв на жорсткий диск комп’ютера.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Якщо ж на комп’ютерi працює ОС Windows, то встановити програмний додаток складнiше. Рiч у тому, що файли додатка мають бути не просто скопiйованi на диск, — додаток має пройти «реєстрацiю» у системному реєстрi Windows.

Реєстр Windows —це центральна база даних системи, у якiй зберiгається iнформацiя про конфiгурацiї ОС, програмнi додатки, встановлене устаткування. Змiнювати реєстр може лише фахiвець.

Крiм того, в системну папкуWindows необхiдно внести додатковi файли, якi є спiльними для ОС та додатка. Це так званi файли бiблiотек DLL.

DLL (Dynamic Link Library — бiблiотека, яка пiдключається динамiчно)—це модуль, до якого може звернутися будь-яка програма.

Система модифiкує файли, що виконуються, таким чином, щоб пов’язати виклики з адресами потрiбних процедур у DLL.

Функцiю встановлення додатка бере на себе, як правило, спецiальна програма, що iснує на установчому диску у виглядi файла Setup.exe або Install.exe.

Ця програма, що називається iнсталятором, аналiзує конфiгурацiю системи, копiює файли додатка на жорсткий диск, записує необхiдну iнформацiю до системного реєстру Windows, створює елементи головного меню тощо.

Запустити програму Setup можна з вiкна Проводник або за допомогою дiалогу Запуск программ, що викликається зголовного меню. Однак iнсталяцiя програми може початися автоматично пiсля вставення до дисководу диска, якщо на ньому є файл автозапуску.

Завдяки програмi-iнсталятору процес встановлення відбувається досить комфортно для користувача та розбивається на кiлька етапiв, серед яких обов’язковими є такi: • ознайомлення користувача з лiцензiйноюугодоюi введення користувачем ключа програмного продукту;
  Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.


 • визначення диска й папки, до якої будуть копiюватися файли додатка (ця папка надається iнсталятором або призначається користувачем);

 • копіювання файлiв додатка (виконується автоматично);

 • конфiгурування системи, яке полягає в заданнi певних параметрiв, що необхiднi для нормальної роботи додатка (цей етап також виконується безучастi користувача);

 • перезавантаження комп’ютера (для деяких додаткiв не обов’язкове).

У разi iнсталяцiї складних програм, наприклад самої ОС Windows, до вказаних етапiв можуть додаватися iншi операцiї, а також можливi кiлька перезавантажень комп’ютера. Пiд час роботи iнсталятора користувач має виконувати iнструкцiї, що з’являються на екранi.
V. Практичне завдання

Провести iнсталяцiю програм Aimp, PascalABC.

Переглянути встановленi програми та записати їх призначеннята типи файлiв, зякими вони працюють.

Здiйснити пошук вiдеофрагментiв на диску С:\ та записати кiлькiсть знайдених файлiв за типами.

Змiнити програму, за допомогою якої вiдкриваються малюнки типу – gif.
VІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект і відповідний розділ підручника


VIІ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Виставлення оцiнок.


Скачати 37.53 Kb.

 • Хiд уроку І. Органiзацiйний етап. ІІ. Актуалiзацiя опорних знань 1. Самостiйна робота
 • ІІІ. Оголошення теми уроку. Мотивацiя навчальної дiяльностi.
 • ІV. Вивчення нового матерiалу 1. Запуск програм на виконання.
 • Тип файла Розширення iменi файла
 • Setup.exe або Install.exe.
 • VІ. Домашнє завдання