Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №12 28. 11. 2013 року Тема уроку. Використання системних утиліт

Скачати 62.26 Kb.

Урок №12 28. 11. 2013 року Тема уроку. Використання системних утиліт
Скачати 62.26 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір62.26 Kb.
ТипУрок

Інформатика 9

Урок №12 28.11.2013 року

Тема уроку. Використання системних утиліт.

Мета уроку: ознайомити з поняттями встановлення й видалення програм. Сформувати вміння використання системних утиліт, відновлення видалених даних. Дати поняття контрольної точки відновлення операційної системи.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Утилі́та (англ. Utility program, utility) - сервісна програма, що допомагає керувати файлами, отримувати інформацію про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми, забезпечувати ефективну роботу системи.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Розвивати інформатичну компетентність. Виховувати працелюбність, повагу до інших.

Тип уроку: засвоєння новихумінь та навичок.

Обладнання: комп’ютери, підручники.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.


Учні повинні знати:

— методи встановлення й видалення програмного забезпечення;

— стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

— про необхідність періодичної перевірки та очищення дисків.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.Учні повинні вміти:

— встановлювати й видаляти програми за допомогою спеціальних засобів, що надаються операційною системою;

відновлювати видалені файли та папки;

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.

— створювати контрольні точки відновлення та визначати їх розташування.


Структура уроку

I Організаційний момент 3хв

II Мотивація навчальної діяльності 2хв (Бесіда)

III Вивчення нового матеріалу 12хв (Робота у групах)

IV Осмислення нового матеріалу 3хв (Фронтальне опитування)

V Використання навичок у стандартних умовах 18хв (Практичне завдання)

VI Підсумок уроку 5хв (Опитування учнів)

VII Домашнє завдання 2хвХід уроку

I.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Матеріал Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Станда́ртний стан - сукупність термодинамічних умов, які застовуються для оцінки термодинамічних величин.
  Організаційний момент

Вітання з учнями, перевірка домашнього завдання.

Яке призначення мають утиліти? До якого класу програмного забезпечення вони належать?

За яким правилом надаються імена жорстким дискам комп'ютера?

Які файлові системи використовуються в ОС Windows XP?

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

Як видаляються та відновлюються файли та папки?

Яке розширення імені мають виконувані файли?

Виконуваний файл - це файл який містить зрозумілі комп'ютеру спеціальні інструкції і може бути виконаний (безпосередньо або через командний інтерпретатор операційної системи) як комп'ютерна програма.


II.  Мотивація навчальної діяльності
Бесіда

Працюючи з ПК, користувачі встановлюють різноманітні програми, записують на вінчестер музику, фільми, програми і т. д. Через деякий час на вінчестері не залишається вільного місця. Ваші дії в такій ситуації? (Учні пропонують видалити непотрібні або застарілі файли і навіть програми.) Як ви гадаєте, до чого призводять постійний запис та видалення файлів із диска?


III.  Вивчення нового матеріалу

Робота у групах

Учні класу діляться на п’ять груп, кожна з яких отримує надруковану інформацію про:

— інсталяцію програм;

деінсталяцію програм;

— пошук та виправлення помилок на диску;

— очищення дисків;

дефрагментацію дисків;

Дефрагментація - процес оновлення та оптимізації логічної структури розділу фізичного диску з метою забезпечити зберігання файлів у неперервній послідовності кластерів. Зазвичай використовується у файлових системах FAT та NTFS.

— відновлення системи.

Через 5—7 хвилин від кожної групи запрошується учень, який розповідає про основні моменти наданого матеріалу. Доповідач пропонує дещо записати в зошити. Доповіді також можна оформити у вигляді таблиці.
Процес

Означення

Засоби

Як виконати

Очищення диска

Автоматичне видалення непотрібних файлів

Утиліта Очищення диска

Властивості диска → Загальна → Очищення диска

Перевірка диска

Пошук та виправлення помилок на диску, які трапляються під час різних перебоїв та некоректної роботи системи

Утиліта Перевірка диска

Властивості диска → Сервіс → Виконати перевірку

Дефрагментація

Дефрагментація – процес перезапису фрагментованих файлів у суміжні області диска

Утиліта Дефрагментація диска

Властивості диска → Сервіс → Виконати дефрагментацію

Установка (Інсталяція) програм

Інсталяція – це процес установлення програмного забезпечення на комп'ютер користувача за допомогою спеціальної програми–інсталятора.

Засіб установлення програм

Програма-інсталяторПуск → Панель керування→Установка і видаленняпрограм→ Установка програм

Файл Setup.exe або Install.exeВидалення (деінсталяція) програм

Видалення програм це видалення програмних файлів, які були встановлені в процесі

інсталяції, видалення всіх автоматично створених ярликів і ключів у системному реєстріЗасіб Установка і видалення програм

Файл деінсталяціїПуск → Панель керування → Установка програм → Заміна і видалення програм

Uninstall.exeВідновлення системи

Відновлення всіх системних файлів до того стану, в якому вони перебували, коли проблеми ще не виникли

Утиліта Відновлення системи

Пуск → Усі програми → Стандартні → Службові → Відновлення системи


IV.  Осмислення нового матеріалу
Фронтальне опитування

1. З якими утилітами ми зараз ознайомилися?

2. Якими правами повинен володіти користувач, щоб він міг скористатися цими програмами?

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

3. Чи коректно для видалення програми видалити файли цієї програми?


V.  Використання навичок у стандартних умовах
Практичнезавдання

Учитель роздає учням картки із завданнями практичної вправи, яку вони виконують за своїми ПК. Програму для установки учитель готує заздалегідьПрактичнезавдання

1. Установіть программу CCleaner, знайшовши файл установки за шляхом C:\DocumentsandSettings\...\Мои документы\Setup:

а) виберіть мову установки;

б) у вікні привітання майстра установки натисніть «Далі»;

Вітання - жест, словосполучення або інший ритуал для вступу в контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє відношення до того кого вітають.

в) уважно прочитайте ліцензійну угоду і натисніть «Згоден»;

г) за допомогою кнопки «Огляд» виберіть директорію установки «С:\CCleaner»;

д) натискайте кнопки «Далі», «Встановити», «Готово»;

е) відмовтеся від безкоштовної активації на сервері програми;

Актива́ція - збудження чогось, наприклад, молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад, механохімічна активація .

є) перезавантажте систему (комп’ютер).

2. Переконайтеся, що програма є у списках установлених програм і в головному меню (Пуск →Панель керування→Установка й видаленняпрограм та Пуск →Програми).

3. Видаліть у Кошик рисунки з папки pictures.

4. Відновіть будь-які 2 рисунки. Переконайтеся в тому, що рисунки відновлені.

5. У властивостях диска D: (Контекстне меню →Властивості) запустіть програму очищення диска.

6. Серед запропонованих файлів на видалення виберіть Кошик.

7. Запустіть програму відновлення системи і створіть контрольну точку відновлення. Позначте її цифрами, які відповідають поточній даті й часу.

8. Деінсталюйте програму CCleaner (У вікні «Установка — Видалення програм» або через головне меню файлом uninstall). Переконайтеся в тому, що программа видалена із системи.

9. Запустіть программу відновлення (Пуск →Програми→Стандартні→Службові→Відновлення системи) і відновіть систему до контрольної точки, створеної вами.

10. Дочекайтеся відновлення і переконайтеся в тому, що деінстальована программа знову на комп’ютері.

11. Виконайте перевірку диска D: на помилки (Контекстне меню →Властивості→Сервіс).

12. Проаналізуйте необхідність і можливість дефрагментації диска С: (якщо дозволяє час, виконайте дефрагментацію).

Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


VI.  Підсумок уроку
Опитування учнів

1. Як називається процесс встановлення програми на ПК?

2. Назвіть основні операції, які можна виконати з програмами.

3. Назвіть операції для роботи з дисками.4. Опишіть процес створення контрольної точки відновлення.
VII. Домашнє завдання


  1. Опрацювати матеріал §3.6.

  2. Виконати вправу 2 (с 127).


Скачати 62.26 Kb.

  • Структура уроку
  • II. Мотивація навчальної діяльності
  • III. Вивчення нового матеріалу
  • IV. Осмислення нового матеріалу
  • V. Використання навичок у стандартних умовах