Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок 13 Химич Алла Федорівна

Урок 13 Химич Алла Федорівна
Дата конвертації02.05.2017
Розмір79.9 Kb.

5 клас.. Тема 2: Живопис. Кольорознавство. Урок 13

Химич Алла ФедорівнаТема. Композиція в живопису, мінлива форма кольору, композиційний центр, вода у створенні мариністичного пейзажу, різні відтінки одного кольору.
Марина (фр. merine, італ. marina від лат. marinus - морський) - різновид образотворчого мистецтва, що спеціалізується на зображенні подій на морі - баталій, спортивних змагань, природних явищ тощо. Предметом зображення мариністики є морська стихія, її стан.
Кольорознавство - аналіз процесу сприйняття і розрізнення кольору на основі систематизованих знань з фізики, фізіології й психології.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
Живопис, малярство - вид пластичного мистецтва, створення зорових образів за допомогою фарб, нанесених на будь-яку поверхню: натягнуте на раму полотно, папір, поверхню стін, посуд тощо. Зазвичай, фарба або інші пігменти наносяться на поверхню за допомогою пензля, однак можливе й використання інших засобів, як-от аерографи, ножі або губки.
Наші друзі – дельфіни
.
Дельфі́нові (Delphinidae) - родина ссавців підряду зубатих китів ряду китоподібних (Cetacea). Представники родини трапляються в усіх океанах і морях, а також у деяких річкових системах. Дельфінові видаються дуже розумними, вони швидко й гнучко можуть адаптуватися до нових ситуацій.


Мета:

  • продовжувати ознайомлювати учнів з засобами виразності живопису, сформувати уявлення про морські краєвиди (марину),навчити розуміти мінливість форми кольору, визначати композиційний центр, Виконувати динамічну і статистичну композицію; закріплювати навички роботи з фарбами; ознайомити з творчістю Івана Костянтиновича Айвазовського.

  • Розвивати фантазію, творчу уяву, почуття композиції, дрібну моторику руки, спостережливість.

  • Виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу;
   Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
   Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
   Естетика Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
   стимулювати розвиток допитливості.

Цілі навчання: формувати в дітей художньо-естетичне ставлення до дійсності . Розвивати знання і уявлення про засоби виразності живопису.

Тип уроку: комбінований.

Техніка виконання: акварель «по-вологому»

Методи навчання: інформаційно-рецептивний

Форма організації: урок

Терміни і поняття: І. К. Айвазовський, Я. Порселліса, С. де Влігер, В. ван де Вельде пейзаж, марина, динаміка руху, контраст, анімалістичний жанр.

Обладнання для вчителя: мультимедійна дошка, комп’ютер.

для учнів: простий олівець, гумка, альбом, фарби, пензлики, стаканчик для води, серветки для витирання рук і пензлів, палітра.

Візуальний ряд: презентація, відеоролики

Музичний ряд: музичне мистецтво.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Стака́н - посудина у формі до циліндра або усіченого конуса (бувають складнішої форми), зазвичай без ручки. Найчастіше стакани роблять з скла - тоді щодо них зазвичай використовується термін «склянка».
Музика Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.


Міжпредметні зв’язки: природознавство, екологія, музичне мистецтво

План уроку

І.Організація класу (1-2 хв.) ІІ. Повідомлення теми і мети уроку (2 хв..) ІІІ. Актуалізація опорних знань (2 хв.) Бесіда ІV. Мотивація навчальної діяльності (4 хв.) Віртуальна екскурсія до Національної картинної галереї м.
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Екску́рсія (від лат. excursio - прогулянка, поїздка, похід) - колективне відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
Художня галерея, також Картинна галерея, або Пінакотека - приміщення з декількома залами, де зберігають і демонструють твори образотворчого мистецтва.
Феодосія
(3 хв.) V. Вивчення нового матеріалу (8-9 хв.) 1. Розповідь вчителя про художника супроводжується презентацією (перегляд відеофільму І. К.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Айвазовський «Дев’ятий вал» (7 хв.)) 2. Пояснення до творчого завдання
VІ.Практична робота (20 хв.) 1.Розповідь вчителя 2.Послідовність виконання роботи 3. Самостійна робота учнів VІІ. Підсумок уроку (4-5 хв.) Аналіз та оцінювання робіт. Виставка VІІ. Домашнє завдання. (1 хв.)

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ Перевірка готовності учнів до роботи

Слайд 1

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

Слайд 2

Сьогодні на уроці, виконуючи живописну композицію, ми будемо: - спостерігати за мінливістю форм кольору;

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.
- познайомимось з творчістю відомого художника І. К.Айвазовського; - пригадаємо, що таке марина; - виконаємо композицію «Наші дузі – дельфіни».ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ


Розповідь вчителя

Слайд 3,4,5,6

- Чи знаєте ви, яке відношення до мистецтва має слово «марина»?

Воно походить із фр. та означає «морський». Це вид пейзажу, основним об’єктом якого є море. Як самостійний жанр живопису марина виникла ХVІІ ст.. в Європі. Її розквіт пов'язаний із творчістю художників-мариністів Я. Порселліса, С. де Влігер, В. ван де Вельде та інших. У їхніх творах виразно й правдиво зображена морська стихія.

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Море завжди приваблювало художників, мало над ними незбагненну магічну силу... Певно, немає жодного художника, який би не намагався зобразити його. Одні створювали епізодичні етюди, не пов'язані з основним видом їх мистецького жанру, інші часто поверталися до цієї теми, приділяючи велику увагу зображенню моря на своїх картинах. Однак, лише Айвазовський цілком і повністю віддав свій величезний талант мариністичному живопису....Слайд 7(Додаток до уроку)

(Віртуальна екскурсія до Національної картинної галереї м. Феодосія. (3 хв.))

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя

(Розповідь вчителя про художника супроводжується презентацією).

Слайд 8-15

Серед великих майстрів мариністів є й один українець вірменського походження Іван Костянтинович Айвазовський, який народився 17 липня 1817 року у Феодосії в родині вірменського крамаря.

Вірме́ни (вірм. Հայ) (вірм. հայեր, МФА: [hɑˈjɛɾ]) - народ, що говорить вірменською мовою, яка належить до індоєвропейської мовної сім'ї.
Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
Вірме́нія (вірм. Հայաստան hɑjɑsˈtɑn, Айяста́н), офіційно Респу́бліка Вірме́нія (вірм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun], Айястані́ Анрапетуцю́н) - парламентсько-президентська республіка на південному сході Європи, в Закавказзі, між Чорним та Каспійським морями.
Сім’я жила бідно і вже у 10 років Іван працював у міській кав’ярні. Він чудово грав на скрипці і співав, але найбільшою радістю для нього було малювати самоварним вугіллям на стінах будівель.

Морською стихією він захоплювався з дитинства, міг годинами спостерігати, як вона лютує, змінюється. Айвазовський написав 6 тисяч картин. Із них чотири тисячі присвячені морю.

У 1850 році Айвазовський створив картину «Дев’ятий вал». Перші промені сонця освітили бурхливий океан, величезну хвилю, що в будь-яку мить може обрушитись на групку людей, які шукають порятунку на уламках загиблого корабля. Яскрава мажорна гама звучить як гімн мужності людей, які долають страшну, але величезну стихію.

Всю ніч був шторм. Кілька людей врятувалось, але не повністю величезна хвиля – дев’ятий вал. А за давніми морськими повір’ями, буря породжує дев’ять водяних валів, останній смертельний.

Смерть Смерть - припинення життєдіяльності організму. У теплокровних тварин і людини смерть пов'язана насамперед із припиненням дихання і кровообігу. У медицині вивченням смерті займається наука танатологія.

Писав свої твори художник з уяви, в майстерні, а не з натури. Але це не означає, що він не вивчав природу. Навпаки, Айвазовський ніколи не розлучався з альбомом та олівцем.

Прожив він довге життя й помер 19 квітня 1990 року в Феодосії.

(перегляд відеофільму І. К. Айвазовський «Дев’ятий вал» (7 хв.))

Слайд 16 (додаток до уроку)

2. Пояснення до творчого завдання

Бесіда

Слайд 17

На вашій парті лежать морські мушлі. Візьміть їх і прикладіть до вуха й послухайте як шумить море. Які спогади навіюють вам ці мушлі? • Хто з вас був на морі?

 • Хто бачив дельфінів? Підніміть руки.

 • Хто бачив їх по телевізору у кінофільмах чи наукових передачах?
  . Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').
  Кінофі́льм, також фільм, кіно, кінострічка - аудіовізуальний твір кінематографії, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними засобами, та який є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників.


Теж підніміть руки.

 • Хто бачив дельфінів на фотографіях і картинах?
  Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.


 • Хто читав про них книжки?

Я бачу, ви здогадалися яких тварин ви будете зображувати сьогодні у своїх роботах, - це наші найулюбленіші морські тварини. І це дійсно саме тварини, тому що вони, на відміну від риб, дихають не зябрами, а легенями, уміють видавати звуки та годують своїх дітей молоком. А до того ж, дельфіни – це найрозумніші тварини на землі.

Слайд 18-21

Дельфін – це красива та граціозна тварина. Її тіло має обтічну форму .

Роздивіться, які у неї плавці, яка форма хвоста (вона відрізняється від форми хвоста риб). Погляньте, як красиво, переходом від темного до світлого, переливається тіло дельфіна.


 • Як ви гадаєте, до якого жанру образотворчого мистецтва можна віднести нашу композицію?
  Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
  (анімалістичного)

Твори анімалістичного жанру закликають берегти та вивчати світ тварин, природу.
Анімалі́ст (лат. animal - звір, тварина) - художник, що зображує тварин. Чудові своєю життєвістю зображення тварин зустрічаються вже в пізньому палеоліті, у європейському мистецтві яскраво виражені А. з'явилися вперше в Голландії в 17 ст. (А. Кейп, П. Поттер та ін.)
Щиру любов до тварин та природу допомагає людині залишитися людиною.

Створення правдивих зображень тварин потребує ретельного вивчення їхнього життя, зовнішності, поведінки, характеру, будови та пропорцій тіла, а також середовища мешкання – тобто того місця, де мешкає та чи інша тварина.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА

1.Розповідь вчителя

Художники і діти дуже люблять зображувати дельфінів. А це можна зробити по різному: графічний малюнок, аплікація, витинанка.Слайд 22, 23, 24

І, нарешті, більш реалістичне зображення дельфіна, яке виконано акварельними фарбами «по-вологому».

Апліка́ція (від латини - applicatio) накладання, пристосовування, приєднання до якоїсь поверхні.
Витина́нка (від українського слова «витинати», тобто «вирізувати», «вивертати») - це вид давньослов'янського, зокрема українського народного декоративного мистецтва. Включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла - ажурні, силуетні тощо.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Реалі́зм (від лат. realis - «суттєвий», «дійсний») - стиль і напрям у літературі та мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності в її типових рисах. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало символізму.
Акваре́ль (фр. aquarelle - водяниста; італ. acquarello) - техніка живопису, що використовує спеціальні акварельні фарби, які при розчиненні у воді утворюють прозору суспензію тонкого пігменту, що дозволяє створювати ефект легкості і тонких колірних переходів.Слайд 25

Саме в цій техніці ми будемо сьогодні працювати.2.Послідовність виконання роботи:

 1. Нанесення рисунка на папір.

 2. Покриття паперу водою

 3. Нанесення кольору на поверхню води

 4. Деталізація роботи

Слайд 26

(Учитель виконує композицію на аркуші паперу, закріпленому на дошці)

Після легкого попереднього малюнка, пензлем великого розміру зволожуємо поверхню паперу і по вологій основі спочатку кладемо два-три мазки темно синьої фарби – найтемніші, потім трохи світліші. І так повторюємо до тих пір, поки шар фарби не стане зовсім прозорим. Паралельно з цим зображуємо морське дно, використовуючи теплі кольори (жовтий та оранжевий).

Помара́нчевий (ора́нжевий, жовтогарячий) - колір, проміжний між червоним та жовтим. Має довжину хвилі 590-620 нанометрів. Назва походить від назви фрукту помаранчі (пол. pomarańcza, фр. orange), який вважається еталоном цього кольору.
Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.
А тепер спробуємо намалювати рибок. (можна фломастерами, гелевими ручками) • За допомогою яких засобів ми передаємо стан тварини?

(динаміка руху, контраст)

3. Самостійна робота

Необхідно чітко дотримуватись порядку роботи (Учитель надає індивідуальну допомогу кожному учневі)VІІ.
Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.
ПІДСУМОК УРОКУ

Аналіз та оцінювання робіт. ВиставкаVІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати розповідь про дельфінів, придумати ілюстрацію;

Ілюстра́ція - зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.
відшукати ілюстрацію в книжках, як зображали дельфінів художникиДякую за цікаву співпрацю!
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.


Слайд 27

Список використаних джерел

 1. Авторські уроки з образотворчого (візуального) мистецтва в 5 – 7 класах: Посібник для вчителя: У 2 ч. Ч. 1 / Упоряд. Ж. С. Марчук, О. В. Ночвінова. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005. – 368 с. – (На допомогу вчителю)

 2. Образотворче мистецтво. 5 клас: Тематичне планування та розробки уроків / О. В. Ночвінова, Ж. С. Марчук, Т. С. Хребто. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 192 с. – (Майстер клас).

 3. Образотворче (візуальне) мистецтво. 5 – 7 класи: Тематичне планування та розробки уроків. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
  – Харків: Веста: Видавництво «Ранок, 2004. – 384 с. – (На допомогу вчителю).

 4. br.com.ua›inshe/Pedagogica/101224.htm

 5. gazeta.ua›articles/life/_v-ssha-nashli…foto-video…

 6. images.yandex.ua›фото дельфінів
 • Композиція в живопису
 • Цілі навчання
 • Техніка виконання
 • Обладнання для вчителя : мультимедійна
 • Візуальний ряд
 • Міжпредметні зв’язки: природознавство
 • V . Вивчення нового матеріалу
 • V І.Практична робота (20 хв.)
 • Слайд 1 ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ Слайд 2
 • ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Розповідь вчителя
 • І V . МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Слайд 7(Додаток до уроку) (Віртуальна екскурсія до Національної картинної галереї м. Феодосія . (3 хв.)) V . ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 • 1. Розповідь
 • Слайд 16 (додаток до уроку) 2. Пояснення до творчого завдання Бесіда Слайд 17
 • V І. ПРАКТИЧНА
 • Слайд 25
 • Паралельно
 • 3. Самостійна робота
 • V ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 • Список використаних джерел