Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок 17 Епіграф до уроку

Урок 17 Епіграф до уроку
Сторінка1/7
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.9 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7

II СЕМЕСТР

МУЗИКА В ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ

УРОК 17

Епіграф до уроку.

«Як усякий могутній талант, Верді уособлює в собі свою національність і епоху.

Семестр (від лат. sex - шість і лат. mensis - місяць) - позначення півріччя в (вищих) навчальних закладах. У семестр зазвичай також включаються канікули. Залежно від країни, а іноді і від університету/школи семестри відрізняються в даті початку/кінця і балансі між навчанням/не-навчанням.

Історична епоха - термін для позначення єдності якісного стану суспільної системи та історичного часу; категорія, в якій фокусується динамічний аспект соціального простору й часу, пов'язаного з діяльністю людей, їхньою соціальною активністю.

Талант - високий рівень обдарованості, природний хист людини до певного виду діяльності; видатні природні здібності людини до діяльності в якійсь галузі та уміння, які розвиваються з набуттям навичок і досвіду.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Він — квітка свого ґрунту. Він — голос сучасної Італії».О. Сєров, російський композитор, музикознавець

Тема.

Музикозна́вство (також - музикологія, рос. музыковедение, англ. musicology) - наука, яка вивчає музику як особливу форму художнього осягнення світу, її зв'язки з дійсністю та іншими галузями людської культури, а також закономірності та особливості музичного мистецтва, які визначають його специфічний характер.

Шедеври оперного жанру.

Мета. Познайомити учнів із творчістю Дж. Верді на прикладі опери «Ріголетто» та визначити її образний зміст, характер музики фрагментів. Учити характеризувати особливості музичних образів на прикладі оперної музики. Формувати здібності щодо образного сприйняття та інтерпретації музичних творів, навички виконавського розвитку музики й здатність до висловлення власних суджень про особливості втілення гуманістичних ідей і життєвого змісту в музиці.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.

Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

Музика Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.

Гуманізм - ( лат. humanitas - «людяність», humanus - «людяний», homo - «людина») це система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку.

Закріпити визначення понять «серйозна (академічна) музика», «опера», «лібрето», «музична драматургія», «принципи драматургічного розвитку», «музичний образ».

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Драматургі́я (від грец. dramaturgein складати драму) - означає як теоретичні принципи створення сценічних образів, так і мистецтво створення емоційного переживання у літературних, театральних, музичних, кінематографічних або телевізійних творах та постановках.

Формувати інтерес до оперної музики Дж. Верді, Б. Окуджави. Виховувати естетичний смак учнів.

Музичний матеріал: Дж. Верді. Пісенька Герцога та фінал опери «Ріголетто» (слухання); Б. Окуджава. «Надії крихітний оркестрик» (розучування).

Тип уроку: урок уведення в тему.Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіано), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна дошка, портрети композиторів Дж.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Портре́т або Портретний жанр (фр. portrait) - мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, а також відповідний жанр образотворчого мистецтва. Багато портретів створено і в гравюрі.

Магнітофо́н - електромеханічний прилад для запису і відтворення електричного сигналу (найчастіше звуку) на магнітний носій (стрічку або дріт). Магнітний метод запису ґрунтується на властивості феромагнітних матеріалів намагнічуватися під дією на них магнітного поля і зберігати залишкову намагніченість після виходу з цього поля.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.

Верді, Б. Окуджави, підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. До- рогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

1. Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до .класу (кабінету) під звучання пісні Б. Окуджави «Надії крихітний оркестрик».2. Актуалізація музичних вражень, опорних знань учнів.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно. • Що ви можете розповісти про музику, яку слухали під час канікул?

 • Які зразки серйозної (академічної) чи легкої (розважальної) музики вам зустрічались?

У І семестрі, вивчаючи тему «Відлуння епох у музичному мистецтві», ви слухали та виконували зразки серйозної і легкої музики. Аналізуючи творчий шлях авторів легкої музики та зірок естради минулих десятиліть, ви оцінювали вплив музики на життя, усвідомлювали невмирущість її шедеврів, збагачували свій музичний досвід.

Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

Письме́нник - у широкому розумінні - кожна людина, яка пише твори (не обов'язково художні, наукові, вірші також), висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів; особа, для якої літературна діяльність є професією.

Легка́ му́зика або оркестровий поп (англ. Easy listening) - термін у поп-музиці, що охоплює різні стилі, загальним для яких є прості, легкі й запам'ятовувані мелодії, виконувані, як правило, під акомпанемент естрадного оркестру: невипадково безліч композицій «легкої музики» - інструментальні обробки відомих хітів.

І напевно, зрозуміли, що «мистецтво — не розвага, це шлях до пробудження живої думки» (Григорій Сковорода).

3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Розва́га - 1. Те, що розвеселяє, розважає людину, піднімає настрій.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

У II семестрі ми будемо розглядати тему «Музика в діалозі із сучасністю», яка допоможе нам збагнути взаємозв'язки музичного мистецтва та сучасного життя.

Живопис, малярство - вид пластичного мистецтва, створення зорових образів за допомогою фарб, нанесених на будь-яку поверхню: натягнуте на раму полотно, папір, поверхню стін, посуд тощо. Зазвичай, фарба або інші пігменти наносяться на поверхню за допомогою пензля, однак можливе й використання інших засобів, як-от аерографи, ножі або губки.

Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.

Знайомлячись із творчістю композитора Дж. Верді, ми будемо розглядати її не лише в контексті певної епохи чи стилю, а й усього, процесу розвитку музичного мистецтва.

На наших уроках ви не тільки слухатимете музику, але й братимете і безпосередню участь у діалозі музики із сучасністю.

Дж. Верді написав 26 опер із неповторними сюжетами та художніми образами. Такі оперні шедеври, як «Трубадур», «Отелло», «Травіата», «Аїда», «Ріголетто», і в наш час не сходять зі сцен оперних театрів усього світу, радують справжніх шанувальників музики.

Крім оперних творів, до творчого доробку Верді належить Реквієм, кантата «Гімн націй», хорові, вокальні, вокально-симфонічні та інструментальні твори.

Сьогодні ми познайомимось з одним із фрагментів опери «Ріголетто», в основу якої покладено сюжет драми французького письменника Віктора Гюго «Король бавиться».

Францу́зи (фр. les Français) чи французький народ (фр. le peuple français) - назва жителів Франції, країни в Західній Європі, що налічує 63 мільйона людей (2008). З юридичної точки зору, французький народ - це всі громадяни Франції, незалежно від їх етнічного коріння чи віри.

Оперний театр - театральна будівля, призначена для виконання оперних постанов, що складається зі сцени, оркестрової ями, зали для глядачів та приміщень для переодягання та зберіганя декорацій. Тоді як більшість будівель такого типу призначені виключно для оперних постанов, інші є частинами багатофункціональних культурних центрів.

Вікто́р-Марі Гюго (фр. Victor-Marie Hugo, МФА: [viktɔʁ maʁi yˈɡo]; 26 лютого 1802, м. Безансон, Франція - 22 травня 1885, Париж) - французький письменник, драматург, поет, публіцист, громадський діяч. Член Французької академії (1841).

В опері дія перенесена з Франції до Італії, а одного з головних героїв драми — короля Франциска І замінив герцог Мантуанський.

4. Слухання пісеньки герцога з опери «Ріголетто» Дж. Верді.

— У чому полягають особливості пісеньки герцога? Яким є її характер? Спробуйте виконати пісеньку з текстом або як вокаліз,

(Виконання фрагмента пісеньки герцога як вокаліз або з текстом.)
Характеризуючи герцога, композитор застосовує гротескний прийом, «нагородивши» його легкою, зовні привабливою пісенно-танцювальною мелодією. «Пісенька може бути твором мистецтва тією самою мірою, що й великий оперний фінал, якщо в пісеньці є щирий настрій»,— писав Джузеппе Верді.

Гротеск - тип художньої образності, який ґрунтується на химерному поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного, життєподібного і карикатурного. Гротеск - найвищий ступінь комічного.

Джузе́ппе-Фортуні́но-Франче́ско Ве́рді (італ. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi; 10 жовтня 1813, Ронколе - 27 січня 1901, Мілан) - італійський композитор, диригент.

У такий спосіб Верді висвітлив та увиразнив такі його риси, як бездушність, жадобу до розваг та задоволення низьких інстинктів, владолюбство й відсутність благородства. Причому це втілення зла проявляється не у звичному для мистецтва образі жорстокості та варварства, а в демонстрації легковажного й бездумного ставлення до життя.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.

Владолю́бство - інстинкт паразитизму, використовування здатностей і сил інших людей на задоволення власних цілей; згубна прикмета людського роду, що веде до диктатур, війн і різних злочинів.

Ва́рвар (грец. βάρβαροι, іноземці, «ті, що бурмочуть») - зневажливий термін, яким позначають людину, представника певного народу або племені, що дійсно або уявно перебуває на доцивілізаційному або нижчому цивілізаційному рівні розвитку.5. Слухання фіналу опери «Ріголетто» Дж. Верді.

 • У чому полягають особливості фінальної сцени опери?

  Фінал (італ. Finale, від лат. Finis - висновок, кінець) - заключна частина чого-небудь. • Яку роль відіграє звучання пісеньки Герцога у фіналі?

 • Як показано зіткнення основних образів опери?

  Удар - подія, при якій фізичні тіла взаємодіють між собою зі значними силами впродовж відносно короткого проміжку часу.А тепер послухаймо наших музикознавців.

6. Розповідь музикознавців про життєвий і творчий шлях

композитора Дж. Верді.

Джузеппе Верді народився у 1813 році в невеличкому селі Ронколе провінції Парма.

Його батько займався торгівлею і був великим прихильником музики. Джузеппе почав займатися музикою в місцевого органіста.

Мрія про вступ до Міланської консерваторії обернулася гірким розчаруванням — його не прийняли на навчання через « відсутність музичних здібностей».

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

Міла́н (італ. Milano, ломб. Milan, лат. Mediolanum) - місто в північній Італії, адміністративний центр провінції Мілан у області Ломбардія. Мілан розміщений на висоті 122 м над рівнем моря у північно-західній частині Паданської рівнини між річками Тічино, Адда, По та горами Альпами.

Згодом ця консерваторія змагалася за право називатися його ім'ям.

Музичну освіту Верді здобув приватними уроками. Його наполегливість зробила свою справу. Він працював диригентом, органістом, виконував одночасно обов'язки різних музикантів, писав музичні твори.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Орга́н (від грец. «органон» - «інструмент» або «знаряддя») - музичний інструмент групи клавішно-духових інструментів.

Дириге́нт (від лат. dirigio - направляю, керую) - людина, яка керує підготовкою твору до виконнання (проводить репетиції) та керує виконанням твору (диригує) оркестром, хором, ансамблем, зокрема оперної чи балетної трупи і т. д.

Свого часу Верді побував у Росії, у Петербурзькому оперному театрі, для якого написав оперу «Сила долі».

Коли він помер на 88 році життя, в Італії було оголошено національну жалобу.

Основою творчості Дж. Верді була опера. Він створив 26 опер, які майже всі належать до найкращих здобутків світового мистецтва. Найвідоміші з них: «Аїда», «Отелло», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Травіата», «Ріголетто» тощо. Мелодії його опер стали такими ж популярними, як і народні пісні.

Фолькло́р (англ. folk-lore, букв. - народна мудрість; народне знання), або усна наро́дна тво́рчість - художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.

Музичний твір - це твір, художні образи котрого виражені за допомогою звуків. Автор музичного твору називається композитором. Музичний твір може існувати у вигляді нотного запису, виконання, звукозапису (цифрового чи аналогового) та відеозапису.

Наро́дна пі́сня - найбільш розповсюджений вид народної музики, продукт колективної усної творчості, що роками складається в пісню. Народна пісня - музично-поетичний жанр фольклору, найбільш поширений вид народної музики.

Верді називали «маестро італійської революції», його опери були прапором боротьби проти австрійського гніту, а постановки супроводжувалися політичними демонстраціями.

Італійська мова (італ. italiano прослухатиопис файлу) - мова романської групи індоєвропейської сім'ї. Офіційна мова Італії, Ватикану (нарівні з латиною), Сан-Марино, Швейцарії (нарівні з німецькою, французькою і швейцарською ретороманською).

Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.

Австрійці (нім. Österreicher) - основне населення Республіки Австрія та її історичних попередників, яке є носієм спільної австрійської культури і вважає німецьку мову рідною. Через спільну історію та перебування у Священної Римської імперії до 1806 року германомовні австрійці вважалися етнографічною групою німців, але після заснування Німецької імперії у 1871 та подій Другої світової війни у сучасній етнології таке визначення вважається застарілим або просто образливим щодо основної етнічної групи Австрії.

Творчість Дж. Верді є часом розквіту італійської опери, а сам композитор — генієм італійської опери.

7. Розучування пісні Б. Окуджави «Надії крихітний оркестрик».

а) Слово вчителя.

Одна з пісень російського письменника й поета грузинського походження Булата Окуджави (XX ст.) — «Ваша Величносте, Жінко» («Ваше Величество, Женщина») вже звучала на наших , уроках. Як і Володимир Висоцький, Булат Окуджава одного разу почав «співати власні вірші», тобто став бардом.

Геніа́льність - це набір здібностей, який визначає появу творців, що мають історичне значення в житті суспільства, засвідчують нову епоху в розвитку культури, науки та науково-технічного прогресу.

Була́т Ша́лвович Окуджа́ва (рос. Булат Шалвович Окуджава, народився 9 травня 1924, Москва - †12 червня 1997, в Париж) - бард, радянський російський поет, композитор, прозаїк і сценарист.

Мне меньше полувека - сорок с лишним. Я жив, тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, Мне есть чем оправдаться перед Ним.

Серед глибоких за змістом, ліричних та емоційно стриманих пісень Окуджави «Надії крихітний оркестрик» («Надежды маленький оркестрик») є втіленням авторського бачення людської долі у вигляді маленького оркестрика, що вперто продовжує грати, незважаючи ні на що...

б) Розучування першого куплету пісні. • Зверніть увагу на ритмічний бік, мелодичну лінію, кінець пісні на словах «Надії крихітний оркестрик», наявність пауз.

  Лі́рика (грец. lyrikós - лірний; твір, виконаний під акомпанемент ліри) - один із трьох, нарівні з епосом та драмою, родів художньої літератури та мистецтва, в якому у формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття.

  Ритм (грец. rhythmos - розміренність) - рівномірне чергування мовних, звукових, зображальних елементів у відповідній послідовності; періодичне рівномірне членування звуків, рухів, зображень за такими ознаками, як сила, тривалість тощо. • Який варіант для розучування ви оберете — український чи російський?

8. Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.  • Які ваші враження від музики уроку?

  • ЯКІ риси характеру герцога втілені в його пісеньці?'

  • Яку драматичну роль відіграє звучання легковажної пісеньки герцога в трагічному фіналі опери?

  • Чи виникло у вас бажання послухати в театрі «Ріголетто» або якусь іншу оперу Дж. Верді?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.9. Домашнє завдання.

Слухати музику за власним бажанням. Спробувати втілити образний зміст пісні «Надії крихітний оркестрик» за допомогою засобів улюбленого виду мистецтва.10. Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання пісні «Надії 1 крихітний оркестрик» Б. Окуджави.

УРОК 18

Епіграф до уроку:

«Як композитор Ріхард Вагнер, безумовно, одна з найвидатніших особистостей другої половини XIX століття, і його вплив на музику величезний».

Вільге́льм-Рі́хард Ва́гнер (нім. Wilhelm Richard Wagner) (22 травня, 1813, Лейпциг - 13 лютого, 1883, Венеція) - німецький композитор, диригент, теоретик музики, письменник-публіцист. Художній напрям - «Веймарська школа».П. Чайковський

  1   2   3   4   5   6   7 • Мета.
 • Тип уроку
 • ХІД УРОКУ 1. Організаційний етап уроку.
 • Аналізуючи
 • 4. Слухання пісеньки герцога з опери «Ріголетто» Дж. Верді.
 • 5. Слухання фіналу опери «Ріголетто» Дж. Верді. У чому полягають особливості фінальної
 • 6. Розповідь музикознавців про життєвий і творчий шлях композитора Дж. Верді.
 • Булата Окуджави
 • 8. Підсумок уроку. а) Запитання
 • 10. Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання пісні «Надії 1 крихітний оркестрик» Б. Окуджави. УРОК 18