Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №20 Фітодизайн як вид мистецтва. Зміст фітодизайну, основні принципи аранжування, символіка кольору І рослин, особливості композиції букетів різних європейських стилів. Композиція

Скачати 112.91 Kb.

Урок №20 Фітодизайн як вид мистецтва. Зміст фітодизайну, основні принципи аранжування, символіка кольору І рослин, особливості композиції букетів різних європейських стилів. Композиція
Скачати 112.91 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір112.91 Kb.
ТипУрок

Розроблено вчителем ОТМ ГЗОШ І-ІІІ ступенів №41 Коруц О.І.


2 семестр

Дата ______________________

Клас ____________________________


РОЗДІЛ 2 Культурно - просторове оточення

ТЕМА 3. Природне і культурне оточення людини

Урок № 20Фітодизайн як вид мистецтва.
Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.
Зміст фітодизайну, основні принципи аранжування , символіка кольору і рослин, особливості композиції букетів різних європейських стилів.
Фітодиза́йн (від дав.-гр. φυτόν - рослина і англ. design - проектувати, конструювати) - цілеспрямоване науково обґрунтоване введення рослин в дизайн інтер'єру офісу і оформлення інших приміщень з урахуванням їхньої біологічної сумісності, екологічних особливостей, здатності до поліпшення якості повітря в приміщенні.


Композиція «Букет»

Мета уроку: 1. Познайомити учнів з мистецтвом фітодизайну;

2. Дати уявлення про основні принципи аранжування;

3. Дати уявлення про особливості символіки кольору, чисел, рослин.;

4. Розкрити особливості композиції букетів різних європейських стилів;

5.Розвиток почуття краси в природі, бажання творити прекрасне навколишнє середовище;

Символіка - сукупність символів, які використовуються певною групою осіб, організацією, громадським чи політичним утворенням, державою тощо.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

6.Розвиток позитивного образного мислення та естетичний смакТип уроку: поглиблення знань та практичних навичок

Обладнання: матеріали: кольоровий папір, клей ПВА, ножиці, альбом, фарби(гуаш), пензлі;
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.


для вчителя – фотографії із зображенням букетів

Вузлики на пам'ять

  1. Фітодизайн - – дизайн приміщень, в основі якого лежить використання природних компонентів – квітів, рослин, каміння, гальки і так далі.
    Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
    Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.


  2. Флористика - це частина прикладного мистецтва, яка займається складанням художніх композицій з рослин.

  3. Букет - це зібрана разом красива зв'язка зрізаних квітів.

Хід уроку

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань.
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.


  • Яку роль відіграють рослини в житті людини?

  • Яким чином людина залучає рослинні елементи до створення штучного простору (свого оточення)?

  • Назвіть свою улюблену квітку і розкажіть, що саме вас у ній вразило (форма, колір, ареал зростання тощо).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Останнім часом підвищилась зацікавленість до дизайну помешкань. І, як наслідок, до флористики та фітодизайну. Сучасна флористика містить в собі і аранжування живими та штучними квітами та сухими рослинами, та складання пласких композицій (панно, колажі) з використанням квіткового матеріалу.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.

Квіти можна поєднувати між собою за законами гармонії, подібно до того, як ноти поєднуються у музичному творі . Довершеність будь-якої квіткової композиції залежить не тільки від того , які квіти беруть для її створення. Із найпростіших польових квітів можна зробити чаруючий око вінок, букет, настінне панно. Водночас найкрасивіші і найдорожчі квіти можна так невдало поєднати між собою, що вони втратять свою природну привабливість.

І V. Оголошення теми уроку

Тож на сьогоднішньому уроці ми познайомимося з прикладним мистецтвом – фітодизайном, вивчимо основні принципи оранжировки, символіку кольору і рослин, особливості композиції букетів різних європейських стилів.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
У практичній частині уроку виконаємо об’ємну композицію «Букет»V. Вивчення нового матеріалу.

Флористика – досить молодий напрямок у мистецтві. Якщо наддати визначення флористики, то це частина прикладного мистецтва, яка займається складанням художніх композицій з рослин.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Флористика має три головні напрямки: складання композицій з живих квітів, із сухостою, та зі штучних рослин найбільш поширеними видами квіткових композицій є

Букети;

Покритонасінні, або квіткові рослини (Angiospermae, або Magnoliophyta), зав’язко́ві, вкритонасі́нні - таксон вищих рослин, які формують квітки. Ця найважливіша група наземних рослин налічує понад 165 порядків, 540 родин, більше 13 000 родів і, ймовірно, не менше 250 000 видів.


Квіткові композиції;

Вінки;


Бутон’єрки;

Панно.


Історичні відомості про складання букетів

Хіба можна уявити собі наш світ без квітів? Без них сама краса б посмутніла! Людина почала милуватися квітами з моменту свого становлення особистістю, тобто власне з того моменту, як відчув себе людиною. З найдавніших часів квіти наші постійні супутники в самі радісні, урочисті і трагічні хвилини. Вони допомагають нам виразити яскравіше нашу любов, захоплення, повагу, вірність і пам'ять. Перші квіткові композиції виявлені вченими в слідах древніх цивілізацій Єгипту, Греції та Риму. Уже в той час мистецтво зі складання гірлянд і вінків з рослинних матеріалів цінувалося дуже високо, а люди, що опанували цим мистецтвом досконало, вважалися художниками. На грудях мумії фараона Тутанхамона лежав вінок із польових квітів, а дійшли до нас єгипетські фрески розповідають про використання квіткових композицій у релігійних ритуалах. Стародавні греки і римляни прикрашали квітами своїми святкування і змагання, будинки та громадські будівлі.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Свя́то - день або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати; кілька неробочих днів поспіль з нагоди торжеств; звичай ґрунтується на ранніх язичницьких обрядах і ритуалах, у яких зображувалися, розігрувалися, інсценувалися, подавалися в театральній формі ті або інші сцени, пов'язані із ключовими, життєво важливими подіями суспільства.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).
Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
Згадки про оздоблення квітами храмових приміщень зустрічається і в давніх буддистських трактах.

Само слово «букет» з'явилося у Франції. Воно означає зібрану разом красиву зв'язку зрізаних квітів. Букети прийшли на зміну вінки та гірлянди з живих квітів. Вперше букети з'явилися в 14-15 століттях. Якщо в Середні століття прикраси з квітів служили в основному тільки релігійним цілям, то в епоху Відродження це мистецтво знову знайшло свободу і стало бурхливо розвиватися.

Будди́зм (санскр. बुद्ध धर्म, buddha dharma IAST; палі बुद्ध धम्म, buddha dhamma, «Вчення Просвітленого») - релігійно-філософське вчення (Дгарма) про духовне пробудження (бодгі), яке виникло близько VI століття до н. е.
Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.
Середньові́ччя - період європейської історії від 5 століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, кінець 15 століття - початок 16 століття. За усталеною періодизацією раннє середньовіччя швидше відбулося у Західній Європі, аніж у Східній (близько 9-11 ст.).
Відро́дження, або Ренеса́нс (фр. Renaissance - «Відродження») - культурно-філософський рух кінця Середньовіччя - початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.
Одна з перших дійшли до нас книг по аранжуванні вийшла в 1633 році в Римі під назвою «Флора або садові культура квітів». Для європейських інтер'єрів того часу характерна велика кількість квітів. Правда, букети тоді ставили в першу чергу для запаху, і тільки вже потім як елемент декору. Маленькі букетики прикрашали костюми знаті тієї епохи і служили навіть своєрідною мовою спілкування.

У XVI- XVIIстоліттях в Європі почали з'являтися перші ботанічні сади і спеціально оформлені парки.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Бота́ніка (дав.-гр. βοτανικός - той, що стосується трав, від дав.-гр. βοτάνη - трава, пасовисько) - розділ біології, що вивчає рослини, гриби і водорості: їх будову, життєдіяльність, розмноження, хвороби, історію розвитку, географічне поширення, класифікацію тощо, а також структуру, розвиток і розміщення на земній кулі рослинних угруповань.
Ботані́чний сад́ - науково-дослідницький та культурно-просвітницький заклад, в якому проводиться накопичення колекцій флори з метою її вивчення, збереження, культивування й акліматизації; пошук і добір рослин, перспективних для створення зелених насаджень і здійснення інших видів господарської діяльності; робота щодо збереження генофонду рослинного світу.
Настали часи пишних букетів, свій розвиток одержав і звичай дарування квітів.
Дарува́ння - дія, в результаті якої майно безоплатно переходить із власності однієї особи у власність іншої особи.
Навички «мовою квітів» і мистецтвом «цветосложенія» стало вважатися ознакою хорошого тону знатної дами.

У нас в країні до середини 18-го століття переважала мода на букети в стилі «Вікторія» (круглий) або «Помпадур» (односторонній вертикальний). Прикрашений спеціальної мереживною серветкою, букет «Вікторія» міг містити в собі до 100 і більше квітів і нагадував собою таку собі маленьку клумбу! Квіти містилися в спеціальні футляри, розкішно прикрашені стрічками, мереживом і коштовними каменями. Для тривалого зберігання призначалися маккартовскіе букети, що носили ім'я віденського декоратора Ганса Макарта.

Декорація, обста́вина (від лат. decoratio, фр. décoration - прикрашаю) - багатозначний термін від слова «прикраса»
Мере́живо - декоративні елементи з тканини і ниток. Загальною ознакою всіх видів мережива є отвори різних розмірів між нитками, які утворюють візерунок. Мереживо використовується в оформленні одягу, а також в оформленні інтер'єру у вигляді декоративних панно, скатертей, тюлів, покривал.
Ганс Макарт (нім. Hans Makart; 28 травня 1840, Зальцбург - 3 жовтня 1884, Відень) - австрійський художник, декоратор, дизайнер меблів і інтер'єрів, художник по костюмах, видатний представник академізму.
Вони складалися з засушених і підфарбованих квітів і плодів, різних трав, пір'я екзотичних птахів і зберігалися зазвичай під спеціальними скляними ковпаками.
Екзотика - ювелірні вироби, побутові речі, військова зброя, знаряддя для полювання, явища суспільного життя, живі організми - типові, характерні для віддаленого географічного району і віддалених країн чи віддаленої історичної доби і незвичні, нетипові для інших географічних районів чи культурних осередків.
Разом з 19 століттям прийшла мода на букети в стилі бідермейер. У цих букетах використовували не тільки живі і засушені квіти, а й різні мережива, рюші, оксамит. У такому букеті були видні тільки голівки квітів, зібрані щільно один до одного і складові різнокольорові кільця, розташовані одне в іншому. На початку 20-го століття квіткові композиції набули більш строгий вигляд і елегантність. Велика увага в букеті приділялася свободу і пластиці кожної квітки. Стиль модерн приніс любителям квітів асиметричний букет з невеликою кількістю квітів.

Сьогодні різноманіття технік і флористичних матеріалів дозволяє виконувати букети та композиції самих різних стилів, даючи можливість кожному майстру-флориста в повній мірі висловити своє бачення світу, а нам з вами насолоджуватися прекрасними квітковими шедеврами, створеними природою і людиною.

Елегантність (від фр. Élégant, «вишуканий, граціозний, витончений») - етико-естетична категорія, що виражає цивілізовану красу з консервативним відсилаючи до класики XVIII-XIX століття. Характеризується шляхетною простотою, спокоєм, розслабленням, строгістю і плавністю.
Шедевр (від фр. chef d'œuvre - головний твір) - довершений у своєму жанрі твір, що отримав захоплені відгуки від критиків за надзвичайну майстерність.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.Форми букетів і композицій

Форма – це обриси, зовнішній контур предмету. В більшості випадків розмова йде проформу, коли обрис має простий контур. Якщо ж контур складний, то використовують ті лінії, котрі доторкуються з кінцевими крапками і котрі обрамують контур.

Більшість букетів мають просту форму, незначну кількість квітів та їх природне розміщення. Форма залежить від виду квітів, їх будови або суцвіть, довжини квітконіжки, їхньої кількості та призначення .

Квітконіжка (лат. pedicellus) - розгалуження стебла або бічний квітконосний пагін (який розвивається у пазусі листка); частина квітконоса у суцвітті, що несе на собі поодиноку квітку.

Розрізнюють наступні форми букетів та композицій:

кулеподібні;

овальні;


трикутні (симетричні та асиметричні);

серпоподібні;

вертикальні;

зигзагоподібні.Групування квітів.

Групування – об’єднання окремих елементів і форм у єдине ціле. Розміщувати квіти в букеті, композиції, корзині можна симетрично і асиметрично.

Симетричне розміщення – рівновага або дзеркальне зображення – це коли дві рівні частини перебувають по обидва боки від центральної, осі, тобто повністю збігаються їх форма, конфігурація, величина, колір.
Дзерка́льне - селище в Україні, Амвросіївському районі Донецької області.
Симетрíя (від грец. συμμετρεῖν - міряти разом) - властивість об'єкта відтворювати себе при певних змінах, перетвореннях чи трансформаціях, які називаються операціями симетрії. Розрізняють симетрію тіл, симетрію властивостей і симетрію відношень.
Центр (давн.-гр. - стрекало, осереддя) - # Середня частина чогось. геом. центр кола (кулі), точка, рівновіддалена від усіх точок кола (поверхні кулі). центр еліпса - точка перетину великої і малої осей його.


Асиметричне розміщення (нерівномірне) – коли композицію будують, виходячи з природного характеру росту рослин. Саме такі композиції мають найбільш вільний вигляд, дають найбільше простору для творчості, фантазії.

Лінії в букеті

Лінія – це одна з головних форм. Лінії будують кордон між різними площинами, предметами, формами. Серед прямих ліній розрізнюють три основні: горизонтальну, вертикальну, діагональну. Ці, такі прості лінії можуть відображувати людські почуття.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Площина́ - одне з основних понять геометрії. При систематичному викладенні геометрії поняття площини як правило сприймається як первісне, котре лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Рівняння площини вперше зустрічається в А.К.
Людські почуття (англ. Human Feelings) - американська комедія 1978 року.
Так горизонтальна лінія найбільш спокійна;
Горизо́нт, або о́брій, виднокра́й, небокра́й, видноко́ло (від дав.-гр. ὁρίζων - «те, що обмежує») - уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні. Розрізняють видимий горизонт та істинний горизонт. Кут між площиною істинного горизонту і напрямком на видимий горизонт називають нахилом горизонту (синоніми: пониження горизонту, депресія горизонту).
вертикальна, звернута догори, до сонцю, світла, надає динамічності та святковості.

Рослинний світ такий різноманітний, що серед його представників можливо знайти такі, обриси яких зможуть скласти свій лінійний малюнок композиції.

В інтер'єрах громадських будівель, у залах ставлять великі та складні аранжування з використання м великих гілок, стовбурів, сучків.

Для того щоб скласти красивий букет, необхідно знати правила його побудови. Складне аранжування з квітів, гілок, сучків, листя,злаків тим більше потребує знання основних елементів композиції й умілого їх використання. До таких елементів відносять крапку, лінію, форму поверхні, масу , колір, освітлення, пропорції, акцент, контраст, рівновагу. Ці елементи композиції відіграють велику роль у всіх видах образотворчого мистецтва.

Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).

Проте митець ікебани мусить керуватися особливими правилами і прийомами, які є запорукою вдалої композиції.

Гара́нтія - порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх чого-небудь.
Ось деякі з них:

правильне розташування, поєднання квітів, зелені за розміром, формою, кольором;

економне використання основного і допоміжного матеріалу, простота композиції;

природне асиметричне розміщення рослин різної висоти у вазі;

чіткість, виразність ліній які утворюються рослинним матеріалом;

широке використання разом із квітами гілок, трав, каміння, плодів, сучків;

дотримання масштабності, рівноваги, пропорції, контрасту, акценту.Стилі флористики

Прийнято виділяти чотири стилі флористики: вегетативний, декоративний, форм-лінійний і паралельний.Вегетативний стиль припускає аранжування, виконані зі зрізаних квітів і зелені, підібраних з обліком їхніх індивідуальних особливостей, середовища перебування, форми росту. Такі композиції виглядають дуже гармонійно, природно й вражають природним зачаруванням використовуваних компонентів і майстерністю флориста, що зумів уловити й передати це зачарування.

Декоративний стиль спрямований на створення з великої кількості різних квітів, єдиної композиції, що буде дивитися як ціле, увібравши в себе індивідуальність компонентів і виявивши миру щось нове, незвичайне.

Форм-лінійний стиль проповідує, як правило, асиметричне розміщення. На відміну від декоративного стилю, форм-лінійний ставить в основу особливості всіх використовуваних матеріалів, причому їхня кількість мінімально. Що стосується форм, використовуваних при створенні форм-лінійних композицій, то тут має місце й площина аркуша, і різні геометричні фігури (куля, куб).
Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.


Паралельний стиль припускає створення композицій зі зрізаних квітів і трав, розташованих рядами (горизонтально або вертикально). Кожний з рядів складається з рослин певного виду й кольори. Композиції, виконані в паралельному стилі, дуже ефектно виглядають у високих декоративних вазонах або плошках.

Східна символіка кольору.

Жовтий – символ Японії, символ землі;

Чорний – води, трауру;

Білий – металу;

Зелений – дерева.

Символіка кольору в астрології.

Астрологи не залишилися осторонь. Вони вважають, що людина інтуїтивно, не усвідомлюючи цього, відчуває свій колір, у кожного є колір його душі. Зверніть увагу на те, що кольори в кільці Зодіаку розташовуються у зворотному порядку, порівняно з веселкою або колірним кругом.

Овен – надає перевагу червоному

Тілець – ясно-зеленому

Близнюкам – подобаються всі барви веселки

Раку – голубий колір

Левові – від оранжевого до золотистого

Діві – синій

Терезам – темно-зелений

Скорпіонові – пурпурний

Стрілець – всі барви веселки

Козерог – надає перевагу білому, чорному, бузковом

Водолій - фіолетовому

Риби – усім нюансам синьо-зеленого


Символіка рослин у Японії

Сосна – сила, щастя, довголіття, витивалість;

Квітуча гілка сливи – надія, вічне оновлення;

Квітуча гілка яблуні – побажання миру в сімї;

Бамбук – життєрадісність, достаток, терпіння;

Троянда – любов;

Тюльпан – гордість;

Дзвіночок – балакучість;

Півонія – боязкість, сором`язливість.
Поєднання рослин і їхнє символічне значення в Японії

ірис – символ мужності і доблесті ірис і ситник – знак простоти;

Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.

хризантема у вазі човнику – спокій і безтурботливість;

хризантема із сосною – протиріччя між енергією людського життя і цого тлінністю;

троянда із сосною – вічна молодість;

троянда із сакурою – відданість і лицарство;Символіка чисел

Важливе місце має і символіка чисел. У японських аранжувальників неможливо зустріти композицію з чотирьох квіток (слово „чотири” звучить японською так само, як і слово „смерть”). Основою краси вважаються асиметрія і непарність.Магія чисел така:

Одна квітка – знак ваги,

Три – пошани,

П`ять – визнання;

Сім – обожнювання;

Дев`ять – „я біля твоїх ніг”

Ці символи зявилися не випадково. Вони результат глибокого занурення у природу, діяльного її споглядання.

VІ. Практична робота.

Олеся Тоцька Квіти України

Соняхи, жоржина,

Айстри і шипшина,

Васильки, ромашки,

Лілії, волошки,

Мальви, чорнобривці,

Звіробій, чорниці,

М’ята і калина,

Маки, горобина,

Півники, брусниця,

Грицики, суниця,

Нагідки, космеї,

Рожі, калатеї,

Примули, малина,

Рута та ожина –

Це усе рослини

Й квіти України.

Завдання:

Скласти букет з традиційних квітів України ( техніка за вибором учнів – кольорова графіка, живопис, декоративне панно, об’ємний букет)
Лоскути пластилін квілінгVІІ. Перевірка домашнього завдання - малюнок «Тварини в зоопарку»

VІІІ. Підсумок уроку .

Емоційна хвилинка

Наш світ сповнений емоцій! Він вщерть наповнений почуттями. які ми даруємо своїм близьким, друзям. Й інколи так хочеться зробити щось приємне своєму другу! Якийсь даруночок, сюрприз, от хоча б маленький букетик...

Квіти в дарунок - недовговічна, в'януча пам'ять... Приємно дивитися на червоні троянди, що немов великі, сповнені любові і добра серця́, задивлятися на тендітні лілії і ніжні фіалки. Але як болюче стежити за сохнучими ірисами, що тмяніють і опадають, зриваються зі стебельця... Тому, гадаю, що найкращий, найщедріший букет - це той, що зібраний з усіх почуттів, які хочеш віддати другові. Склади букет, поклавши в нього три квітки поваги, п'ять квіток ласки, сім - взаєморозуміння, дев'ять - уваги і турботи. І прикрась цей незвичайний букет теплою ніжністю, хай вона зігріває близьких тобі людей. Даруй кожного дня презент, створений власними почуттями, усім, кому так хочеться інколи відкрити душу. Повір, їм буде дуже радісно!..

Складу букет улюбленій людині

Із доброти, із ласки, із любові.

І подарую у тяжкій хвилині -

Тоді день стане різнокольоровий...

Демонстрація завершених робіт.

Принести на наступний урок – кольорові олівці, альбом.


Скачати 112.91 Kb.