Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №32 Тема: Створення малюнків з кривих І ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів

Скачати 21.93 Kb.

Урок №32 Тема: Створення малюнків з кривих І ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів
Скачати 21.93 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір21.93 Kb.
ТипУрок

Урок №32
Тема: Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів.

Мета:

 • ознайомити учнів із можливістю створення малюнків із кривих та ламаних; навчити додавати текст до графічних зображень та форматувати його; навчити створювати багатошарові зображення у векторному графічному редакторі, розміщати об’єкти за шарами, вирівнювати й групувати об’єкти;
  Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
  Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
  Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
  Графічний редактор Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.


 • розвивати практичні навички роботи з векторним графічним редактором;
  Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


 • виховувати наполегливість при створенні малюнків у векторному графічному редакторі.

Обладнання та матеріали: текстовий процесор MS Word, презентація «Урок 32»
Хід уроку


 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 1. Гра «Так чи ні»

Укажіть, яких параметрів не може мати векторний графічний об’єкт:

 • координат розташування на площині малюнка;
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.


 • радіуса;

 • контура;

 • розмірів по горизонталі та вертикалі;
  Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.


 • кольору заливки;

 • кольору окремих пікселів.

Укажіть, які дії не можна виконувати з векторними графічними об’єктами:

 • створювати;

 • переміщувати;

 • копіювати;

 • видаляти;

 • змінювати колір заливки;

 • редагувати фрагменти об’єкта;

 • нахиляти;

 • стискати;

 • розтягувати;

 • дзеркально відображувати;

 • додавати тінь.

 1. Фронтальне опитування

 • Що таке векторне зображення?
  Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
  Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.


 • Чим векторний метод побудови зображень відрізняється від растрового?

 • Які векторні графічні редактори ви знаєте?

 1. Вивчення нового матеріалу

 1. Мотивація навчальної діяльності

Ми згадали, що параметри векторного графічного об’єкта визначають його розміри, розташування на площині чи у просторі, зовнішній вигляд контуру об’єкта та заливки його внутрішньої області.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Векторна графіка Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
«Від форматувати об’єкт» - означає підібрати значення його параметрів.

 1. Оголошення теми і мети уроку

 2. Ознайомлення з новим матеріалом

 • Створення малюнків з кривих і ламаних.

 • Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

 • Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами.

 • Вирівнювання й групування об’єктів.

 1. Практична робота

 1. Повторення правил ТБ

 2. Робота з комп’ютером

Виконати пейзаж (стр.303), використовуючи об’єднання об’єктів в один малюнок, добавити текст «Запрошуємо на відпочинок!
Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
»

 1. Релаксація

 1. Підсумок уроку

 1. «Відповідність»

Назвіть вкладку вікна Формат авто фігури, яку потрібно вибрати для виконання зазначеної дії: • змінити товщину контуру; (Цвета и линии)

 • пропорційно збільшити ширину і висоту; (Размер)

 • змінити положення на полотні;
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
  (Положение)

 • зробити заливку прозорою; (Цвета и линии)

 • повернути фігуру на певний кут. (Размер)

 1. Оцінювання учнів

 1. Домашнє завдання

Розд.31-32, підготуватися до практичної роботи №12
Каталог: uroki 9
uroki 9 -> Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій
uroki 9 -> Урок №3 Тема: Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері
uroki 9 -> Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів
uroki 9 -> Урок №21 Тема: Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу
uroki 9 -> Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти
uroki 9 -> Комбінований
uroki 9 -> Формувати емоційно-ціннісне ставлення до інтелектуальної діяльності


Скачати 21.93 Kb.

 • Мета: ознайомити учнів із можливістю
 • Обладнання та матеріали
 • Актуалізація опорних знань Гра «Так чи ні»
 • Фронтальне опитування
 • Мотивація навчальної діяльності Ми згадали, що параметри векторного графічного
 • Оголошення теми і мети уроку Ознайомлення з новим матеріалом
 • Практична робота Повторення правил ТБ Робота з комп’ютером
 • Релаксація Підсумок уроку «Відповідність»
 • Оцінювання учнів Домашнє завдання