Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №6 Тема: Різновиди п рограмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Основні елементи ос windows

Скачати 75.08 Kb.

Урок №6 Тема: Різновиди п рограмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Основні елементи ос windows
Скачати 75.08 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір75.08 Kb.
ТипУрок
  1   2

Урок № 6

Тема: Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Основні елементи ОС Windows


Мета: сформувати: поняття ядра операцiйної системи, iнтерфейсу користувача, драйвера та утилiти; поняття файлової системи;
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
змiст шляху до файла; поняття файла та каталогу; пояснити: вiдмiннiсть мiж системним, службовим та прикладним програмним забезпеченням; вiдмiнностi мiж поширеними файловими системами; розглянути: призначення та основнi функцiї операцiйної системи; основнi правила роботи зоб’єктами файлової системи; рiзновиди iнтерфейсу користувача; навчити: перемiщувати, вiдкривати, розгортати, згортати вiкна та змiнювати їх розмiр; визначати й записувати шлях до файла; переходити до файла заданим шляхом; розвивати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки; загальні основи термінології теорії ОС;
Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.
виховувати:уважність, дисциплінованість під час роботи на ПК.

Обладнання: комп’ютери, презентація до уроку, таблиці для роботи в парах

Хід уроку

  1. Органiзацiйний етап.

  1. Вітання

  2. Перевірка готовності до уроку

  3. Фіксування відсутніх

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань

  1. Фронтальна бесіда

Ми вже звикли до слiв: комп’ютер, програма, операцiйна система, текстовий редактор тощо.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Закономiрно виникають питання:

• Що може комп’ютер?

• Для чого призначенi програми?

• Чому у сферi ІКТ програмiсти отримують найвищу заробiтну плату?

• Що ми розумiємо пiд словом Windows?

IIІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi

На попереднiх уроках, розглядаючи iнформацiйну систему, ми бiльшу увагу придiляли апаратнiй складовiй. Сьогоднi спробуємо з’ясувати, що входить до складу програмної складової iнформацiйної системи.

Отже, яке програмне забезпечення потрiбно встановити на ПК для повноцiнної та комфортної роботи?

Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
(Нагадати галузi застосування — прийом «Мозковий штурм». Усi версiї, ключовi слова записуються на дошцi, аналiзуються та формуються поняття.)

  1   2


Скачати 75.08 Kb.

  • Мета
  • Обладнання
  • Фронтальна бесіда Ми вже звикли до слiв: комп’ютер, програма, операцiйна система, текстовий
  • IIІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi