Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №8. Тема уроку: Програми-архіватори. Операції над архівами. Цілі: навчальна

Скачати 65.47 Kb.

Урок №8. Тема уроку: Програми-архіватори. Операції над архівами. Цілі: навчальна
Скачати 65.47 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір65.47 Kb.
ТипУрок

Урок №8.

Тема уроку: Програми-архіватори. Операції над архівами.

Цілі:

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям архівування, з можливостями та характеристиками програм-архіваторів, навчитись виконувати прості операції над архівами

 • розвивальна: розвивати логічне мислення;
  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання

 • перевірка присутніх

 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • Як інформація зберігається в комп'ютері?

 • В яких одиницях вимірюється інформація?

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Дайте відповідь на запитання:

 • Вам товариш дав перезаписати 10 музичних CD-дисків аудіоформату по 20 пісень на кожному. А у вас є лише один CD-диск. Чи можете ви записати всі ці пісні на цей диск?;

 • Ваш сканер зберігає зняті зображення у графічних файлах типу BMP. Ви відсканували певну кількість фото і вирішили надіслати їх Інтернетом своєму знайомому. Виявилося, що кожне фото займає досить багато байтів, і надсилати їх Інтернетом довго. Чи можна зробити так, щоб фото стали меншого розміру?;

 • Ви підготували групу електронних документів, які слід надіслати електронною поштою викладачу на перевірку.
  Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
  Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
  Як це зробити найкраще і найшвидше?;

Сьогодні ви дізнаєтесь відповіді на ці запитання.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрації презентації

Які функції виконують програми-архіватори?

При передаванні даних через комп’ютерну мережу, а також при збереженні резервних копій файлів суттєвим є їх обсяг.

Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.
Тому часто застосовують стиснення файлів. Стискати можна не лише один файл, а й папку, що містить кілька файлів чи папок. Результатом стиснення є запакований файл, або архів. Створювати такі файли та працювати з ними дають можливість спеціальні програми, які називають архіваторами і програмами резервного копіювання.

Часто вживаними є програми-архіватори 7-Zip (мал. 5.11), WinRar, WinZip. Архіви, створені за допомогою цих програм, мають розширення відповідно 7z, rar, zip.

До базових функцій, які виконують більшість сучасних архіваторів, відносять:


 • створення нових архівів;

 • розпакування файлів з архівів (розархівування);

додавання файлів до архіву;

 • створення архівів, що саморозпако- вуються;

 • створення розподілених архівів на носіях малої ємності;

 • тестування цілісності структури архівів;

 • повне або часткове відновлення пошкоджених архівів;

 • захист архівів від перегляду й несанкціонованої модифікації.

Архівація передбачає упакування та стиснення даних. Упакування й стиснення (компресія) — не одне й те саме. Упакування — це злиття кількох файлів або папок у єдиний файл, який називається архівом. Стиснення ж — скорочення обсягу вихідного файла або групи файлів.

У різних архіваторах застосовують різні способи стиснення, тому обсяг файла архіву порівняно з вихідним файлом може різнитися залежно від програми-архіватора, за допомогою якої його було створено.

Швидко створити файл архіву із значеннями його властивостей, що встановлені за замовчуванням, або розпакувати архів можна за допомогою вказівок контекстного меню. Якщо на комп’ютері встановлено про- граму-архіватор, то вказівки для виконання найбільш вживаних операцій з архівами виносяться в контекстне меню (мал. 5.15, 5.13).

Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.

Для додавання файлів до щойно створеного або відкритого архіву слід вибрати в програмі-архіваторі вказівку Додати, а потім знайти та позначити потрібні файли та ще раз скористатися вказівкою Додати, тобто підтвердити виконання раніше вибраної вказівки.

Для видобування з архіву одного або кількох файлів спочатку слід знайти архів. Потім за допомогою програми-архіватора виділити ті файли, які слід розпакувати, та вибрати вказівку розпаковування, вказавши відповідне місце на диску для розміщення файлів, що розкриватимуться. При створенні архіву та занесенні до нього файлів і при його розкриванні залишаються незмінними файли-джерела: при архівуванні — файли, що стискаються; при розкриванні архіву — стиснені файли.

ОС Windows 7 має вбудовані засоби для роботи із zip-архівами, які ще називають zip-папками. Відрізнити zip-папку від звичайних папок можна за значком — він містить «застібку-блискавку»

Якщо двічі клацнути на такому значку, то можна побачити перелік файлів, які підлягали стисненню, а також у режимі Таблиці можна побачити обсяг вихідних файлів та «упакований» обсяг. За необхідності перегляду файлів, що містяться в zip-архіві, можна двічі клацнути на значку відповідного файла. Однак внесення змін у такі документи можливе лише тоді, коли файл розархівовано, або кажуть, файл витягнутий з архіву. Щоб розархівувати файли із zip-архіву, треба його виділити та вибрати вказівку Видобути всі файли (мал. 5.15).

У тих випадках, коли архівація виконується для передавання пакета документів іншому користувачеві, слід передбачити наявність у нього програмного засобу, необхідного для розпаковування вихідних даних з архіву. У тому разі, коли користувач не має необхідної програми-архіва- тора, на основі звичайного архіву можна створити архів, що саморозпа- ковується, шляхом приєднання невеликого програмного модуля. Файл архіву отримує розширення exe, що свідчить про те, що він є виконуваним файлом. Користувач зможе запустити цей файл як звичайну програму, після чого розпакування архіву відбудеться на його комп’ютері автоматично.

Крім того, кожна з програм-архіваторів має багато додаткових функцій.

У чому полягають основні методи стиснення даних?

Характерною особливістю більшості форматів даних, з якими традиційно працює користувач, є певна надлишковість. Ступінь надлишковос- ті залежить від типу даних.

Сти́снення да́них (англ. data compression) - це процедура перекодування даних, яка проводиться з метою зменшення їхнього обсягу, розміру, об'єму.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

Прикладом надлишковості є повторення в тексті фрагментів, наприклад, деяких слів або буквосполучень у текстових документах. Подібний надлишок зазвичай усувається заміною повторюваних послідовностей коротшим значенням — кодом. Наприклад, нехай є файл, який містить багато однотипних слів: комп’ютер, комп’ютера, комп’ютерна, комп’ютеризація тощо. Якщо сполучення 9 букв «комп’ютер» замінити простою комбінацією символів «чц», то розглянутий набір слів перетвориться на систему: «чц», «чца», «чцна», «чцизація» тощо.

Інший вид надлишковості пов’язаний із тим, що деякі значення в даних, що стискаються, трапляються частіше за інші. При цьому можна замінювати дані, які часто трапляються, коротшими кодами, а ті, що трапляються рідко — довшими.

У відеофайлів надлишковість, як правило, в кілька разів менша, ніж у графічних, а в графічних — у кілька разів менша, ніж у текстових. Крім того, ступінь надлишковості даних залежить від прийнятої системи кодування.

Існує велика кількість алгоритмів стиснення даних, але всі вони працюють за одним принципом — зменшення надлишковості даних у файлі за допомогою різних математичних методів. У результаті, залежно від досконалості алгоритму й типу вихідного файла, його розмір може суттєво зменшитися: типовим значенням для документів є 40-50 % і більше. Наднизькі показники у відео- й аудіофайлів. І це цілком логічно, адже дані, що зберігаються в них, піддавалися компресії й практично не містять надлишковості.

Розрізняють такі види стиснення:


 • стиснення без втрат, при якому можливе відновлення вихідних даних без спотворень;

 • стиснення із втратами — відновлення можливе з незначними спотвореннями.

Стиснення без втрат використовується, зокрема, при опрацюванні та збереженні комп’ютерних програм і даних, коли такі втрати є неприпустимими. Стиснення із втратами зазвичай застосовується для зменшення обсягу звукових, фото-, та відеоданих.

В основі роботи програм-архіваторів лежить процедура пошуку та перекодування однакових фрагментів вмісту файла.Кожна з програм-архіваторів працює за різними алгоритмами стиснення даних різних типів. У реальних про- грамах-архіваторах процедура пошуку та перекодування даних відбувається значно складніше.

V. Фізкультхвилинка

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Робота з підручником:

Впр.3, 4, 5 ст. 40-41

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

 • Що ми навчились на уроці

 • Що виявилось занадто важким

 • Що запам'яталось

VІІI. Домашнє завдання

 1. Підручник § 5 п.10-11 ст. 38-43

ІХ. Оцінювання роботи учнів


Скачати 65.47 Kb.

 • ІІ. Актуалізація опорних знань
 • IV. Вивчення нового матеріалу Пояснення вчителя з елементами демонстрації презентації Які функції виконують програми-архіватори
 • У чому полягають основні методи стиснення даних
 • V. Фізкультхвилинка VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь Робота з підручником
 • Що запамяталось VІІI. Домашнє завдання Підручник § 5 п.10-11 ст. 38-43 ІХ. Оцінювання роботи учнів