Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №9. Тема. Вставлення зображення у текстовий документ І настроювання їхніх властивостей Мета

Скачати 63.19 Kb.

Урок №9. Тема. Вставлення зображення у текстовий документ І настроювання їхніх властивостей Мета
Скачати 63.19 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір63.19 Kb.
ТипУрок

Текстовий процесор

Урок №9.

Тема. Вставлення зображення у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей

Мета:

розглянути:

 • Типи графічних зображень

 • Особливості роботи з графічними об’єктами

навчити:

 • Вставляти в документ зображення

Формувати вміння:

Розвивати:

 • Креативність

 • Образне мислення

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Базові поняття й терміни: авто фігура, графічний об’єкт, діаграма, WordArt, художня рамка, формат зображення.

Структура уроку.

1.Організаційний етап

2. Перевірка домашнього завдання

3.Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу

- Робота з картинками та фотографіями

- Автофігури

- Діаграми

- Художній текст

- Художні рамки.

4.Засвоєння нових знань, умінь та навичок

5. Закріплення знань

6. Підбиття підсумків уроку

7. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

1.Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування 1. Чому Word називаємо текстовим процесором?

 2. Що можна розмістити на сторінках документів?

 3. Як створити списки?

 4. Вкажіть різницю між нумерованим і маркірованим списком.

3. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу

Пояснюється новий матеріал з використанням демонстрації на великому екрані.1. Робота з картинками та фотографіями

Класичний варіант додавання зображення:Вставка Рисунок Картинки або Вставка - Рисунок -З файла.

Картинки — це зображення, що інтегровані в редактор Word, їх кількість та відповідність тематиці залежить від налашту­вань (можна довстановити). У разі вибору пункту 3 файла нам на­дається можливість вибрати графічний файл, вказавши його місце розташування на дисках комп'ютера. Найчастіше це фотографії.

Робота з рисунками

Щоб виконати будь-які операції з рисунком, його необхідно ви­ділити, клацнувши по ньому лівою кнопкою миші. Навколо рисун­ка по периметру з'являться маркери, наявність яких вказує на ви­ділення об'єкта. Це дозволить виконувати над ним такі дії: • зміна розміру;

 • переміщення;

 • копіювання;

 • видалення.

Якщо викликати контекстне меню (за допомогою правої кноп­ки миші), можна вибрати пункт Формат рисунка і у вікні, що з'явиться, можна встановити найрізноманітніші параметри – обрамлення, розмір, розташування тощо.
Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.


Відразу слід зауважити, що пункт контекстного меню Формат… може застосовуватися до більшості графічних об’єктів у редакторі Word. Це найбільш універсальний спосіб форматування графічних зображень.2.Автофігури

Для роботи з рисунками в текстовому редакторі Word викорис­товують панель інструментів Рисування, за допомогою якої можна створювати рисунки на основі прямих і кривих ліній, прямокутни­ків і еліпсів, замальовувати їх різними кольорами, робити написи тощо.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.Для додавання автофігур також можна використовувати ко­манду Вставка Рисунок - Автофігури та вибирати необхідний елемент.

Для редагування, автофігури можуть використовуватися маркери різних типів: • Обертання фігури.

 • Зміна розмірів фігури.

 • Зміна форми контуру фігури.


3. Діаграми

Діаграма — це графічний спосіб вираження кількісної залеж­ності. Найчастіше вона використовується як ілюстрації до статис­тичних даних. Щоб вставити діаграму, можна скористатися коман­дою Вставка - Рисунок - Діаграма. Зазвичай використовують стовпчасті та кругові діаграми.

Невід'ємним атрибутом діаграми є таблиця значень, з якої діа­грама черпає інформацію. Сама таблиця у тексті зазвичай не відо­бражається, її видно тільки під час створення чи коригування.Організаційні діаграми

За допомогою організаційної діаграми можна відобразити ієра­рхічні відносини, наприклад між керівниками відділів та співро­бітниками в організації.Для створення організаційної діаграми використовується ко­манда Вставка Організаційна діаграма або відповідна кнопка панелі інструментів Рисування.
4. Художній текст — об'єкт WordArt

Word у перекладі означає «слово», Art — «мистецтво». Поданий об'єкт можна добавити за допомогою команди Вставка - Рисунок - Об'єкт WordArt або відповідної кнопки панелі інструмен­тів Рисування.

Завдяки тому, що елементи оформлення тексту є графічними об’єктами, їх можна змінювати, використовуючи інші кнопки панелі інструментів Рисування. Наприклад, використати рисунок чи візерунок для заливки тексту.5. Художні рамки

Прикрасити документ можна, використавши рамку навколо тексту. Для цього необхідно виконати команду Формат - Межі і заливка. У діалоговому вікні, що з'явиться, потрібно вибрати закладку Сторінка, а потім — рисунок, який буде створювати рамку навколо документа. Зазвичай — по периметру сторінки.Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напружен­ня. (Варіант 3)4. Засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок

Практичне завдання «Створення новорічної листівки»

Інструктаж із техніки безпеки.

1.Створіть новий документ у текстовому процесорі Microsoft Word.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

2.Вставте в цей документ картинку на новорічну тематику з ко­лекції Microsoft Office.

3.Додайте в текстовий документ худож­ній текст «З Новим роком!».

4.Використовуючи об'єкти Автофігури, створіть зображення за зразком.

5.Збережіть документ

6.Сторінку документа обрамте художньою рамкою (на власний вибір учня).

7.Збережіть зміни.

8.Закрийте всі додатки, що використову­валися під час роботи. В оцінюванні роботи буде враховуватися правильність виконан­ня та естетичне оформлення документа.

9. Після перевірки викладача даної роботи, збережений вами документ видаліть.5.Закріплення знань (за наявності вільного часу)

Робота в парах

1.

Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Як вставити графічне зображення в документ?

2.Які ви знаєте види графічних зображень?

3.Як змінити розміри зображення?

4.Як перемістити зображення?

5.Як скопіювати зображення?

6.Які є методи розташування зображення в тексті?

7.Які параметри зображення можна змінити?

8.Якими способами це можна здійснити?
Колективне формулювання висновку

Текстові редактори призначені для введення і редагування тек­сту. Однак потужні сучасні редактори, до яких відносять і Word, дають можливість розміщувати в документі графічні зображення різних типів та легко їх форматувати. Ілюстрації — необхідний атрибут більшості підручників, газет, журналів. Текст із графікою легко сприймається, стає зрозумілішим зміст.6.Підбиття підсумків уроку

Оголошення оцінок.


7.Домашнє завдання.

Конспект уроку. • 46 ст. 244-248


Скачати 63.19 Kb.

 • Тип уроку
 • ХІД УРОКУ 1.Організаційний момент. 2. Перевірка домашнього завдання.
 • 3. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу
 • 2.Автофігури
 • Вставка — Рисунок - Автофігури
 • 3. Діаграми Діаграма
 • Вставка - Рисунок - Діаграма.
 • Вставка Організаційна діаграма
 • 4. Художній текст — обєкт WordArt
 • Рисунок - Обєкт WordArt
 • Рисування
 • Формат - Межі і заливка
 • 4. Засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок
 • 5.Закріплення знань (за наявності вільного часу ) Робота в парах
 • Колективне формулювання висновку
 • 6.Підбиття підсумків уроку