Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок фізики в 11 класі Новікова Олена Анатоліївна

Урок фізики в 11 класі Новікова Олена Анатоліївна
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір96.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

Урок фізики в 11 класі
Новікова Олена Анатоліївна

учитель фізики, „учитель-методист”

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10
„...застосування принципу активності в навчанні особливо потрібне в українській школі, бо якраз нам треба перебороти ту пасивність, що віками вироблялась у нашого народу, і розвинути ініціативу та творчі здібності нашої молоді.”

/ Г. Ващенко /


Методичні рекомендації: за тиждень до уроку учням пропонується завдання щодо підготовки повідомлень з теми: „Проблеми пошуку і використання нових, екологічно чистих джерел енергії. Енергозбереження.

Тема уроку в 11 класі: „Проблеми пошуку і використання нових, екологічних джерел енергії. Енергозбереження”.

Мета: Формування наукової компетентності (вивчення основних проблем пошуку і використання нових, екологічно чистих джерел енергії; збереження енергії в Україні; формування наукового світогляду).
Енергоконсервація (або більш прийняте в Україні поняття - Енергозбереження) стосується зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг. Енергозбереження відрізняється від енергоефективності, яке стосується використання меншої кількості енергії в тій самій послузі.
Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.

Розвиток навчальної та інформаційною компетентності учнів (забезпечення учнів мінімумом фізичних знань, необхідних для життя і діяльності у будь-якій галузі, і достатніх для продовження фізичної освіти й самоосвіти).

Формування самоосвітній компетентності (уміння логічно мислити, встановлювати причинно – слідчі зв'язки).

Виховання комунікативних навичок (культури усного та письмового мовлення, навичок спілкування, роботи у групі ).Очікувані результати:

- закріпити знання з використання видів енергіі;

- ознайомитися з різними видами альтернативної енергії у світі;

- використовувати знання про нові, екологічно чисті джерела енергії, енергозбереження у побуті;

- визначити функції енергії.

Обладнання: підручник, малюнки, індивідуальні повідомлення учнів, таблиці, презентації.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

І Експозиція. (Організаційна та мотиваційно–цільова експозиція уроку: повідомлення учням теми, мети уроку. Мотивація.).

Учитель: Людський розум могутній, він здатен зрозуміти будь-які «таємниці» оточуючого світу, а що дійсно чудово, так це творіння рук людських; вони гідні здивування й захоплення.

В. Шефнер писав: „Я ще не втомився дивуватися диву, що є на Землі..”

Але без енергії неможливо розвивати техніку, тому у нашій країні багато часу приділяється розвитку енергетичних ресурсів. У 1999 р. вийшов наказ Міністерства економіки України № 305/73 від 21.08.99 р.

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Міністерство економіки України Міністе́рство еконо́міки Украї́ни - колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
«Економічне і раціональне використання енергетичних ресурсів». Чому ж ще у 90-і роки минулого століття в Україні вирішувалося питання про енергозбереження ресурсів? Світу потрібне усе більше й більше енергії, а запаси вугілля, нафти та природного газу не безмежні.

Учитель пропонує гру «Хто більше знайде слів у слові „Енергозбереження (ресурсів)”?». Наприклад: (енергія, збереження, зберігання, гора, хрін, роса, сон.)

Учитель пропонує учняв відповісти на питання (бесіда): „Чому Ваші батьки економлять електроенергію?” (учні мотивоні, що батьки зберігають таким чином грощі)

Учитель пропонує гру «Розшифруй термін». Слова даються з переставленими буквами. Завдання – правильно скласти слова, час обмежено:Енергія – гіяенер (наприклад)

Яід – дія

Ністьдіяль – діяльність

Щаяви – явища

Родипра – природа.

Ністьпостій – постійність

Женнязаощад – заощадження.II Презентація нового матеріалу (подається новий матеріал, створення умов для самостійного пошуку інформації).
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

«Одне із чудес світу – це енергія, яка береже багато таємниць».Учитель: Рівень розвитку виробничих сил суспільства, здатність виробляти блага і створювати кращі умови для життя визначається рівнем виробництва і споживання енергії, у першу чергу електричної. Електрична енергія має дві властивості: її можна передавати на великі відстані з порівняно невеликими втратами;
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
вона легко перетворюється на інші види енергії.

Як може перетворюватися електрична енергія?Кросворд: «Квітка» (види енергії):

 1. Обертання двигунів (механічна)

 2. Робота електронагрівальних приладів (внутрішня)

 3. Горить лампочка розжарювання (світлова)

 4. Зарядка акумуляторів (хімічна)

 5. Тяжіння між небесними тілами (гравітаційна)

6. Взаємодія ядер урану (ядерна)

Учитель: Виробництво, передача, розподіл та використання електричної енергії має величезне значення. У цьому кросворді ми пригадали про різноманітність видів енергії. У будь-якій державі енергія виробляється на електростанціях.


Учитель: (ставить питання учням, метод „мікрофон”) (Повторення вивченого матеріалу).

Які види електростанцій ви вивчали на уроках географії?

(Якщо учні не відповідають, то використовується технологія „ажурна пилка” для створення на уроці ситуації, яка допоможе учням працювати разом для засвоєння матеріалу за короткий проміжок часу).

Україна виробляє електроенергію на наступних електростанціях:

ТЕС (теплові) – 50 % електроенергії (Запорізька, Буштінськая і інші);

АЕС (атомні) – 42 % електроенергії (Запорізька, Південно – Українська, Хмельницька, Ровненськая);

ГЕС (гідравлічні) – 8 % електроенергії (Кременчужська, Каховськая, Днепрогес).

Учитель: Але нашій державі не достатньо цієї електроенергії. Енергетична проблема - одна із найважливіших, які сьогодні доводиться вирішувати людству. Стали звичні досягнення науки і техніки, як засоби миттєвого зв'язку, швидкий транспорт, освоєння космічного простору. Але все це вимагає величезних витрат енергії. Різке зростання виробництва та споживання енергії висунуло нову гостру проблему забруднення навколишнього середовища, яке представляє серйозну небезпеку для людства.

Космос Ко́смос (від грец. κόσμος - «порядок») - одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку - на противагу Хаосу - Всесвітньому Безладу.
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Найперспективнішими залишаються вугільна, ядерна і сонячна енергетика.
Сонячна енергетика - використання сонячної енергії для отримання енергії в будь-якому зручному для її використання вигляді. Сонячна енергетика використовує поновлюване джерело енергії і в перспективі може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів.

Розглянемо перспективи та проблеми енергетики в Україні.Учні працюють у групах (проблеми: забруднення навколишнього середовища, затопленність території, радіоактивність, небезпечні відходи, теплове забруднення води, недоліки енергії). Учні пропонують на свій погляд реалізацію проблем у тезах із їх життєвого досвіду та інформації, яку вони знайшли.

Учитель: (узагальнення матеріалу роботи учнів у групах).

В усьому світі ведуться дослідження нового типу енергії, в основі яких є: термоядерна реакція; пряме перетворення внутрішньої і хімічної енергій в електричну; магнитогидродинамічні, термоелектричні і термоелектронні генератори; теплові елементи; сонячна енергія;

Я́дерний си́нтез - це процес, під час якого два, або більше, атомних ядра об'єднуються, формуючи важче ядро.
Забру́днення вод - насичення вод, водотоків і водойм речовинами в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води та зумовлюють несприятливі наслідки.
Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.
вітрова енергія; геотермальна енергія; енергія хвиль (океанів);
Ене́ргія морськи́х хвиль - кінетична енергія, що її несе коливання поверхні моря під дією вітру. Відноситься до відновлюваних джерел енергії. За допомогою хвильових перетворювачів енергія хвиль реалізується у електричну або іншу придатну до використання.
енергія припливів і відпливів та інші.

Людству потрібна енергія, тому що потреби у їй збільшуються з кожним роком. Разом з цим запаси традиційного природнього палива (нафти, вугіля, природного газу) кінцеві. Не нескінченні й запаси ядерного палива – урану та торія, з яких одержують у реакторах розмножувачі плутонія.

Залишаються два шляхи вирішення проблеми з енергоносіями: • економія при витрачанні енергоресурсів,

 • використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії.
  Я́дерне па́ливо - речовина, яка використовується в ядерних реакторах для здійснення ланцюгової ядерної реакції поділу.
  Відно́влювана енерге́тика (англ. renewable energetics) - енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.


Теплові та гідроелектростанції – виходять із ладу з технічних причин.

Атомна енергетика сьогодні - це кращий вид отримання енергії. Економічність, велика потужність, екологічність при правильному використанні, - усе це є основа атомних електростанцій.

А́томна електроста́нція (АЕС) - електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється в електричну. Генератором енергії на АЕС є атомний реактор. Тепло, яке виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, потім так само, як і на звичайних теплових електростанціях (ТЕС), перетвориться в електроенергію.

Але, в Україні порушується охорона безпеки на виробництві.

Чорнобиль!..

Чорнобиль – це біль, наша проблема, труднощі економічні та екологічні.

(учням пропонується звернути увагу на трагедію України, рекомендується прочитати вірш або продемонструвати на 5-7 хвилин фрагмент фільму „Чорнобиль”).ІІІ Узагальнення нового матеріалу (організація засвоєння учнями нового матеріалу. Учні пропонують інформацію, яку знайшли завчасно).

Учитель: Які альтернативні енергії види Ви пропонуєте розвивати в Україні? (уміння учнів знаходити необхідну інформацію та її використовувати)
  1   2 • Обладнання
 • II Презентація нового матеріалу
 • Кросворд : « Квітка»
 • Учні працюють у групах
 • Учитель
 • ІІІ Узагальнення нового матеріалу