Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок фізики в 11 класі Тема уроку: Змінний струм. Діючі значення сили струму та напруги. Активний опір у колі змінного струму

Урок фізики в 11 класі Тема уроку: Змінний струм. Діючі значення сили струму та напруги. Активний опір у колі змінного струму
Сторінка1/2
Дата конвертації01.12.2019
Розмір80.5 Kb.
ТипУрок
  1   2

Урок фізики в 11 класі

Тема уроку: Змінний струм. Діючі значення сили струму та напруги. Активний опір у колі змінного струму.

Дидактична мета: сформувати в учнів уявлення про змінний електричний струм як вимушене електричне коливання, навчити учнів користуватися такими поняттями, як діючі значення сили струму та напруги, розглянути фазові співвідношення між струмом і напругою в колі змінного струму з активним опором.

Розвиваюча мета: розвивати логічне мислення, уміння проводити аналіз явищ, їх синтез, групувати й узагальнювати їх; розвивати спостережливість та уміння робити висновки.

Виховна мета: формувати науковий світогляд учнів, сприяти всебічному вихованню учнів; розширити кругозір учнів щодо оцінки діяльності людини.

Обладнання: програмне забезпечення «My test», програмне забезпечення «Фізика 11», розробка презентації в Microsoft Office PowerPoint 2003.

Тип-уроку: комбінований урок у комп’ютерному класі

План уроку.

 1. Організаційна частина.

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Оголошення теми і мети уроку.

 4. Демонстрація одержання синусоїдальної ЕРС.

 5. Формування поняття змінного струму.

 6. Розв’язування задач на змінний струм.

 7. Введення характеристик величин змінного струму, поняття діючого значення сили струму та напруги.

 8. Розв’язування задач на діючі значення сили струму та напруги.

 9. Демонстрація роботи кола змінного струму з активним опором.

 10. Підведення підсумків. Узагальнення і систематизація матеріалу.

 11. Домашнє завдання.

Хід уроку

Організаційний момент.

Опитування домашнього завдання:

 1. Що таке автоколивальна система?

 2. Які умови роботи автоколивальної системи?

 3. Назвати основні елементи автоколивальних систем.

 4. Як працює автогенератор на транзисторі?

Здача тесту на комп’ютерах ( час виконання обмежений, оцінка автоматично виставляється машиною і фіксується на комп’ютері вчителя, учень по ходу проходження тесту бачить чи вірну відповідь він дав на поставлене питання)

Тест 1.


 1. Фаза коливань характеризує:

  1. час одного повного коливання

  2. стан коливального процесу в коливальному контурі в будь-який момент часу

  3. кількість коливань за 1 с

  4. кількість коливань за 2с

 2. Коливальний контур повинен обов’язково містити:

 1. тільки конденсатор

 2. тільки котушку

 3. конденсатор і котушку

 4. правильної відповіді не має

 1. Незатухаючі коливання, що існують у системі без впливу на неї зовнішніх періодичних сил, називаються:

 1. автоколиваннями

 2. вимушеними коливаннями

 3. вільними коливаннями

 4. затухаючими коливаннями

 1. Яку роль відіграє транзистор в генерації автоколивань?

 1. роль джерела енергії

 2. роль коливальної системи

 3. роль клапана, який керує надходженням енергії від джерела до коливальної системи

 4. роль пристрою, що забезпечує зворотний зв’язок

 1. Джерело постійної напруги у генераторі на транзисторі є:

 1. джерелом енергії

 2. коливальною системою

 3. клапаном, який керує надходженням енергії від джерела до коливальної системи

 4. пристроєм, що забезпечує зворотний зв’язок

 1. З емітера, бази, колектора складається

 1. транзистор

 2. діод

 3. коливальний контур

 4. генератор

 1. Коливання заряду у коливальному контурі відбувається за законом: q=10-6 cos104t. Амплітудне значення заряду дорівнює:

 1. 10-6 Кл

 2. 104 Кл

 3. 104t Кл

 1. правильної відповіді не має

 1. Кількість коливань за 2с це:

 1. період

 2. частота

 3. фаза

 4. циклічна частота

 1. Одиницею вимірювання частоти є:

 1. с

 2. Гц

 3. Кл

 4. А

 1. В напівпровіднику n-типу серед носіїв заряду

 1. переважають електрони

 2. переважають дірки

 3. електрони і дірки рівноправні

 1. Амплітуда коливань заряду, сили струму, напруги у автоколивальних системах з часом:

 1. зменшується

 2. збільшується

 3. залишається сталою

 1. Напруга у коливальному контурі змінюється за законом

u=umaxcos 200t. Чому дорівнює напруга в початковий момент часу?

 1. 0 В

 2. 5 В

 3. 200 В

 4. 200 В

Повідомляється тема і мета уроку.

За допомогою програмного забезпечення «Фізика-11» демонструється одержання синусоїдальної ЕРС та вводиться поняття змінного струму.

В ході викладу матеріалу учні дають відповіді на ряд питань:

1. За яких умов в електричному колі виникають вимушені електромагнітні коливання?

2. У чому полягає закон електромагнітної індукції?

3. Що характеризує фаза коливань?

4. Що таке циклічна частота і як її знайти?

5. Що таке частота та які її одиниці вимірювання?

6. Що таке період?Розв’язування задачі на змінний струм: ЕРС змінного струму задано рівнянням е =200sin20t. Знайдіть максимальне значення ЕРС, її значення за фази /6, циклічну частоту, частоту та період коливань. ( Розв’язок задачі покроково демонструється у презентації Microsoft Office PowerPoint 2003).

Введення характеристик величин змінного струму, поняття діючого значення сили струму та напруги здійснюється на основі презентації створеної у Microsoft Office PowerPoint 2003.

Розв’язування задач на діючі значення сили струму та напруги: чи припустимо в коло змінного струму з напругою 220 В вмикати конденсатор, пробивна напруга якого дорівнює 250 В? ( Розв’язок задачі покроково демонструється у презентації Microsoft Office PowerPoint 2003).

Демонстрація роботи кола змінного струму з активним опором за допомогою програмного забезпечення «Фізика-11».

Підведення підсумків. Узагальнення і систематизація матеріалу.

По новому матеріалу учні проходять короткий тест з виставленням додаткових балів за роботу на уроці. (тест здійснюється у програмному забезпеченні «My test»)

Тест2.


 1. ЕРС змінного струму задано рівнянням е =100sin20t. Максимальне значення ЕРС рівне:

 1. 100 В

 2. 20 В

 3. 20 В

 4. Правильної відповіді не має

 1. Частота змінного струму у промислових колах становить:

 1. 100 Гц

 2. 220 В

 3. 50 Гц

 4. Правильної відповіді не має

 1. Яку максимальну напругу має витримувати конденсатор, приєднуваний до джерела змінної напруги 36 В?

 1. 36 В

 2. 51 В

 3. 39 В

 4. 48 В

 1. Амперметр змінного струму показує 20 А. Чому дорівнює максимальне значення сили струму в колі?

 1. 15 А

 2. 20 А

 3. 32 А

 4. 28,3 А

 1. Діючі значення сили струму, напруги і ЕРС позначаються:

 1. і, U, е

 2. І, U, Е

 3. Іmax, Umax, Еmax

 4. i, u, e

 1. Літерами і, u, e позначаються:

 1. миттєві значення відповідної фізичної величини

 2. діючі значення відповідної фізичної величини

 3. амплітудні значення відповідної фізичної величини

Домашнє завдання: §14, 15, 16 вивчити, після §16 задача 2, 3 розв’язати

До конспекту учня:

Змінним струмом називається будь-який струм, який змінюється з часом.У промислових колах змінного струму сила струму і напруга змінюється гармонічно з частотою 50 Гц за законами u=Umax cost, i= Imax sin(t+)


Миттєві значення

Діючі значення

Амплітудні значення

i

I

Imax

u

U

Umax

e

E

Emax
Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі такого постійного струму, який виділить у провіднику таку саму кількість теплоти, що й змінний струм за той самий час.
  1   2 • Розвиваюча мета
 • Тип-уроку
 • Формування поняття змінного струму. Розв’язування задач на змінний струм.
 • Демонстрація роботи кола змінного струму з активним опором. Підведення підсумків. Узагальнення і систематизація матеріалу.