Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок-гра " щасливий випадок"

Скачати 189.49 Kb.

Урок-гра " щасливий випадок"
Скачати 189.49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір189.49 Kb.
ТипУрок
  1   2

УРОК-ГРА

ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК”
Мета:

Узагальнити й систематизувати знання учнів, отримані під час вивчення предмету «Інформатика» (операційних систем, апаратних засобів ПК та прикладних програм, удосконалити знання правил, визначень і термінології);
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


Розвивати швидкість мислення та послідовність суджень, а також їхні пізнавальні здібності;

Виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети, старанність, ігрову культуру та комунікабельність, вміння працювати в групах, і в колективі в цілому.
Обладнання:

Персональні комп’ютери, роздаткові картки, годинник із секундною стрілкою, атрибутика гри;


ХІД УРОКУ
І. Організаційна частина
ІІ. Оголошення теми й мети

Оголошується учням за 1-2 тижні до проведення, для того, що учні могли придумати назви своїх команд, підготувати емблеми і представлення.


ІІІ. Повідомлення правил гри “Щасливий випадок”, послідовності конкурсів

 1. Конкурс капітанів «І один у полі воїн»;

 2. Конкурс «Розминка»;

3. Конкурс «Ти – мені, я – тобі»;

4. Конкурс “Чорний ящик”;

5. Конкурс “Влучити у десятку”;

6. Конкурс “Гонитва за лідером”;

7. “Фініш”
IV. Основна частина – проведення гри “ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК”

Запрошується журі, яке складається із запрошених вчителів школи. Журі наприкінці гри в цілому оцінює виступи команд в кожному з конкурсів, а також найбільш активних учасників змагання.

Бали для команд нараховуються викладачем інформатики за допомогою ПК впродовж кожного конкурсу і представляються як загальна сума очок, зароблених командами.
Кожна команда вибирає поміж своїх гравців капітана. Перед конкурсами відбувається жеребкування команд, тобто визначення, яка команда першою починає змагання (для цього капітани обирають один з двох даних ПК і вгадують на якому з них заставка «Фіалка»). Кожна команда надалі працює за тим ПК, який вибрала. Надалі на наступних етапах гри черговість змінюватиметься послідовно.
Після жеребкування для проведення конкурсу «Влучити у десятку» двом парам учасників з кожної команди дається по 2 завдання на роздаткових картках. До проведення даного конкурсу учасники команд повинні виконати практичні завдання на ПК
1. КОНКУРС КАПІТАНІВ «І ОДИН У ПОЛІ ВОЇН»
Представлення капітанами команд, їх назв (примірні назви команд ХАКЕР та ПРОГРАМІСТ). Капітани коротко пояснюють вибрану назву. Захищають виконані в кольорі емблеми.

Оцінюється як точність формулювань в твердженнях, так і артистизм (гумор, „декорації”, новизна і т. п.). На кожну з презентацій відведено по 1 хв., в яку обов’язково потрібно вкластися. Цей конкурс оцінюється журі за 5-бальною шкалою.


2. КОНКУРС «РОЗМИНКА»
На дошці представлені таблиці з позначенням категорій, у котрих будуть змагатися команди:


 • ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

 • РОБОТА З ДИСКАМИ

 • БУДОВА ПК

 • ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР

 • ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ

 • БАЗИ ДАНИХ

 • КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ІНТЕРНЕТ

Капітани команд вибирають послідовність категорій. Викладач задає по одному запитанню з кожної категорії. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.
Категорія: “ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ”

1) Назвати всі види вікон, які застосовуються в ОС WINDOWS.(вікна програм, вікна документів, діалогові вікна, інформаційні вікна)

2) Яка будова робочого столу ОС WINDOWS?

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.(на робочому столі знаходяться «Мій комп’ютер», «Мої документи», «Корзина», «Internet Explorer», «Корзина»та ін., в низу Робочого столу знаходиться кнопка «Пуск», панель швидкого запуску, панель задач, панель автоматичного запуску)
Категорія "РОБОТА З ДИСКАМИ”:

1) Назвіть операції, які можна проводити з дисками.(Форматувати, проводити діагностику, дефрагментацію, перевіряти на вміст вірусів, архівувати файли)

2) Назвати види антивірусних програм.

Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.
Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.(Детектори (сканери), Фаги (поліфаги), Ревізори, Охоронці (резидентні програми), Вакцини)
Категорія “БУДОВА ПК”

1) Назвати основні складові персонального комп’ютера.(Системний блок, монітор, клавіатура, мишка, колонки)

2) Основні характеристики монітора.(Роздільна здатність, кількість кольорів (палітра) та розмір екрана)
Категорія “ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР”

1) Дати загальну характеристику вікна програми MICROSOFT WORD.

Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».(Стрічка заголовку, меню, панелі інструментів, лінійки, полоси прокрутки, рядок стану, робочий листок)

2) Дати коротку характеристику найбільш використовуваним панелям інструментів MICROSOFT WORD.(Найбільш використовувані панелі – Стандартная і Форматирование, часто використовуються також Таблицы и границы та Рисование)
Категорія “ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ”

1) Що таке оператори і операнди в MICROSOFT EXCEL?

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
Microsoft Excel Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.(Оператори – , -, *, /, =, <, >, а операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція;
Значення істинності (логічне значення) - в логіці та математиці, значення, що показує відношення висловлювання до істини. Тобто міру істинності висловлювання.
сукупність операндів, з'єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок складають формули)

2) Що таке адреса клітинки?(Адреса клітинки включає назву колонки і номер рядка. Адреси клітинок (посилання на клітинки) можна використовувати у формулах)
Категорія “БАЗИ ДАНИХ”

1) Які категорії об’єктів вміщує База даних MICROSOFT АССЕSS?(Кожній із категорій відповідає своя вкладка вікна бази даних: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Макросы, Модули)

2) Які моделі баз даних існують?(1. Реляційна модель. (Учасники – спорядження); 2. Ієрархічна модель. Це сукупність об’єктів різного рівня, причому об’єкти нижнього рівня підпорядковуються об’єктам верхнього рівня. 3. Мережна модель. Це сукупність об’єктів різного рівня, однак схема зв’язків між об’єктами може бути будь-якою)
Категорія “КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ІНТЕРНЕТ”

 1. Що таке локальна і глобальна комп’ютерні мережі?

(Комп’ютерна мережа – це система розподіленої обробки інформації між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
По ступеню розосередження комп’ютерні мережі поділяються на локальні, регіональні і глобальні.


У локальних мережах інформація передається на невелику відстань. Локальні мережі поєднують комп'ютери, що розташовані недалеко один від одного. Для передачі інформації використовуються високошвидкісний канал передачі даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швидкість внутрішньої шини комп'ютера.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.


Глобальні обчислювальні системи охоплюють територію держави чи декількох держав і видовжуються на сотні і тисячі кілометрів. Глобальні обчислювальні мережі часто з’єднують багато локальних і регіональних мереж. У порівнянні з локальними більшість глобальних мереж відрізняє повільна швидкість передачі і більш низька надійність. Найбільш відомою глобальною мережею є мережа Internet)

 1. Що потрібно для під’єднання до мережі Інтернет?
  Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
  Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


(Для підключення до мережі комп’ютери повинні мати: апаратні засоби, що з’єднують комп’ютери із середовищем передачі даних (модем); мережеве програмне забезпечення, за допомогою якого здіснюється доступ до послуг мережі (Internet Explorer)
(За кожну правильну відповідь команда одержує 1 бал.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
)

3. Конкурс «ТИ – МЕНІ, Я – ТОБІ»
Під час цього конкурсу команди-суперники задають одна одній по 3 запитання. За кожну правильну відповідь команда одержує по 1 балу.
Перша команда:

 1. Як створити таблицю у Microsoft Word?

(Таблицю стандартної конфігурації можна створити за допомогою команди Таблица / Добавить / Таблица. У діалоговому вікні Вставка таблицы вказують кількість стовпців та рядків)

 1. Що таке файл? Охарактеризуйте його.

(Файл – це поіменована область на диску або на іншому носієві інформації, де можуть зберігатися тексти, графічні образи, готові до виконання програми, будь-які інші дані.

Кожен файл має своє унікальне ім’я, за яким він ідентифікується ОС або відповідною програмою. Ім’я файлу складається з двох частин: власного імені і розширення, що починається з крапки)

 1. Що називається операційною системою?
  Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


(Операційною системою називається комплекс системних управляючих програм, які здійснюють управління комп’ютерною системою (ввід, вивід, обмін інформацією та даними). ОС являється своєрідним посередником між користувачем і його прикладними програмами. Це своєрідна оболонка через яку користувач в досить простій формі може вести діалог з комп’ютерною системою. ОС виконує всі команди користувача та управляє різними блоками комп’ютера (дисками, клавіатурою, диками, принтером та ін. пристроями). Крім управляючих до складу ОС також входять сервісні програми, які надають користувачу допоміжні функції – копіювання файлів, виведення інформації на диск, виведення параметрів комп’ютерної системи і т.д.)
Друга команда:

 1. Як встановити поля на сторінці документа у Microsoft Word?

(Потрібно вибрати команду Параметры страницы... у меню Файл, а потім – вкладку Поля. У поля Верхнее, Нижнее, Левое або Правое ввести розміри полів. При бажанні можна задати додаткові параметри)

 1. Назвіть відомі типи принтерів. Охарактеризуйте їх.
  1   2


Скачати 189.49 Kb.

 • Обладнання
 • ІІ. Оголошення теми й мети
 • ІІІ. Повідомлення правил гри “Щасливий випадок”, послідовності конкурсів
 • IV. Основна частина – проведення гри “ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК”
 • 1. КОНКУРС КАПІТАНІВ «І ОДИН У ПОЛІ ВОЇН»
 • Категорія: “ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ”
 • Категорія “ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР”
 • Категорія “ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ”
 • Категорія “КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ІНТЕРНЕТ”
 • 3. Конкурс «ТИ – МЕНІ, Я – ТОБІ»