Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок клас тема. Інформаційні процеси : зберігання, передавання та пошук повідомлень

Скачати 68.15 Kb.

Урок клас тема. Інформаційні процеси : зберігання, передавання та пошук повідомлень
Скачати 68.15 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір68.15 Kb.
ТипУрок


Урок 2 5 клас
ТЕМА. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: зберігання, передавання та пошук повідомлень.
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.

Цілі:

навчальна: сформувати поняття про інформаційні процеси;

розвивальна: формувати вміння узагальнювати;

виховна: виховувати відповідальність, самостійність, інформаційну культуру.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: компʼютер, схема «Інформаційні процеси», презентація

«Способи передавання інформації».
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Закінчіть реченняІнформація — це…
Інформацію передають…
Інформація сприймається людиною…
Текстова інформація…
Графічна інформація — це…
Звукова інформація — це…
Умовні жести та сигнали — це…
Комбінована, або мультимедійна інформація — це…

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя або самостійна робота учнів з джерелом інформації

— Поясніть, як ви розумієте поняття «інформатика».

Інформаційний процес складається з операцій пошуку, збирання, збереження, передавання, опрацювання, використання і захисту інформації.

Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

Для того щоб інформація стала надбанням багатьох людей, необхідно мати змогу зберігати її. Однак мало навчитися зберігати інформацію, ще необхідно її опрацьовувати, одержувати нову інформацію та передавати її.Традиційні засоби зберігання інформації

Накопичена віками інформація у вигляді книжок, газет, журналів, документів, креслень, картин, скульптур, кінофільмів, нот зберігається в бібліотеках, архівах, музеях, колекціях. Отже, носіями інформації у традиційних сховищах є папір, картон, кіно-, і фотоплівки, магнітні стрічки.

Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
На даний час як магнітні носії систем і пристроїв ЦМЗ найчастіше використовуються магнітні стрічки і диски. В системах ЦМЗ, що застосовуються в інформаційно-вимірювальній техніці, в основному використовуються магнітні стрічки.

Книги, журнали, газети, документи, фотоальбоми, кіноплівки тощо лежать на поличках, у шафах і сейфах. Ознайомитися з інформацією або зробити з неї копії можна лише у сховищі. Доступ до цієї інформації складний і потребує певного часу. Потрібно зробити заявку на потрібну інформацію і чекати її виконання.

Сучасні засоби зберігання інформації:

Комп’ютери дали змогу перетворити інформацію із звичного вигляду – в електричні сигнали, які можна записати на магнітні та оптичні носії.

Оптичні накопичувач або Оптичний носій інформації - це термін у галузі інформатики, що позначає засіб зберігання даних з допомогою носіїв та самі носї, що зчитуються оптично. Дані записуються, з допомогою позначок на паттерні, який може бути прочитаний знову світлом, зазвичай променем лазера, точно зосередженого на диску, що обертається.Застосування комп’ютерів, магнітних та оптичних носіїв дало можливість змінити традиційні форми зберігання і використання інформації на сучасні.

Завдяки оснащенню комп’ютерами зменшилась кількість людей для обслуговування сховищ. В різних країнах світу на потужних комп’ютерах створюються такі сховища у вигляді баз даних і банків знань з різноманітною інформацією.Організація сучасних сховищ у вигляді баз даних і банків даних дозволяє звертатись до них по лініях зв’язку.

Для збирання, обробки, зберігання і використання інформації в сучасних сховищах необхідна комп'ютерна техніка і спеціальні програмні системи управління масивами інформації. Потрібна служба підтримки таких сховищ, яка заносить нову інформацію, редагує і зберігає існуючу.

Маючи у своєму розпорядженні комп'ютер, під'єднаний до мережі Інтернет, можна отримувати різноманітну інформацію з комп'ютерних сховищ всього світу.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Інформаційні технології

Зі стародавніх часів людське суспільство вдосконалювало способи «виробництва» інформації і методи доставки її до користувача. Значення своєчасного одержання інформації було настільки великим, що створювались найрізноманітніші споруди для передачі різних відомостей. Стародавні греки передавали важливі відомості за допомогою дзеркал.

Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.
Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
Про напад ворога козаки попереджали, запалюючи діжки зі смолою на вежах. У часи Наполеона в Європі і Росії існувала система передачі повідомлень за допомогою ланцюгів семафорів, які з'єднували столиці великих держав.
Вели́ка держа́ва - неофіційна назва держави, яка завдяки своєму військово-політичному потенціалу справляє великий вплив на систему міжнародних та міжнародно-правових відносин.
Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.
Пізніше виникли телеграф і телефон, супутниковий зв'язок і телебачення.

Збирання, обробка і передача інформації з розвитком науки і техніки стали вимагати спеціальних методів (технологій).

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.


Інформаційні технології - це сукупність засобів і методів збирання, обробки, зберігання, передачі і використання інформації.
Проведення комплексу вправ для зняття м’язового напруження

ІV. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

Дайте відповіді на запитання:

 • У якому вигляді традиційно зберігається інформація ?

 • Яким чином у сховищах зберігалися книги, журнали, папки?

 • Яким чином можна одержати інформацію із традиційного архіву?

 • Чим незручна традиційна форма зберігання інформації?

 • Які переваги сучасної форми зберігання інформації?

 • Як ви розумієте поняття «інформаційні процеси»?

 • Які ви знаєте інформаційні процеси?

 • Які є способи передавання інформації?
 1. ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ

Параграф

2

3

Номер завдання

5

3

Робота за підручником.

Заповніть таблицю, вписавши власні приклади до кожного процесу.Інформаційні процеси

Приклади

Збереження інформації

Запис у зошиті

Пошук

Робота зі словником

Збирання інформації

Підготовка до огляду новин

Обробка

Редагування фотографій

Передавання

Розмова по телефону

Подання

Оформлення стінгазети

Захист

Встановлення пароля

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія

Учням пропонується закінчити речення: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я дізнався про...», «Мені хотілося в майбутньому дізнатись про..., навчитись…».Параграф

2

Номер завдання

6

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Скачати 68.15 Kb.

 • І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 • ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 • Інформаційний процес складається з операцій пошуку, збирання, збереження, передавання, опрацювання, використання і захисту інформації
 • Традиційні засоби зберігання інформації
 • Сучасні засоби зберігання інформації
 • Застосування комп’ютерів, магнітних та оптичних носіїв дало можливість змінити традиційні форми зберігання і використання інформації на сучасні.
 • Організація сучасних сховищ у вигляді баз даних і банків даних дозволяє звертатись до них по лініях зв’язку.
 • Інформаційні технології
 • Інформаційні технології - це сукупність засобів і методів збирання, обробки, зберігання, передачі і використання інформації.
 • ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ
 • Робота за підручником .
 • Інформаційні процеси Приклади
 • ПІДСУМКИ УРОКУ Рефлексія