Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок Тема. Мультимедійні дані та робота з ними

Скачати 47.41 Kb.

Урок Тема. Мультимедійні дані та робота з ними
Скачати 47.41 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір47.41 Kb.
ТипУрок

ОПРАЦЮВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ (3 ГОД)

Урок 1.

Тема. Мультимедійні дані та робота з ними.

Мета: сформувати поняття мультимедійних даних; формувати вміння працювати з аудіо- та відео файлами, використовувати мультимедійні програвачі для відтворення аудіо- та відео файлів.

Словник термінів:

 • Мультимедіа — комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео. Поняття, що означає сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів.

Текст Відео Анімація Аудіо Інтерактивність Зображення
 • Мультимедійний контейнер (англ. Container format) — формат файлів, що може містити дані різних типів, стиснених різними кодеками і дозволяє зберігати аудіо, відео i текстову інформацію в єдиному файлі. Мультимедійні контейнери відкриваються більшістю медіаплеєрів.
  Формат файлу (або тип файлу) в інформатиці - це усталений стандарт запису інформації у файлі даного типу. Спосіб кодування інформації або даних залежить від застосованої комп'ютерної програми. Часто формат файлу визначається його розширенням.
  Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.
  Мультимеді́йний конте́йнер (англ. Container format) - формат файлів, що може містити дані різних типів, стиснених різними кодеками і дозволяє зберігати аудіо, відео i текстову інформацію в єдиному файлі.


 • Аудіо (лат. audio «чую») — термін, що стосується звукових технологій. Найчастіше під терміном аудіо розуміють звук, записаний на звуковому носії; рідше під аудіо мається на увазі запис і відтворення звуку та відповідна апаратура.

 • Відео (від лат. video — дивлюся, бачу) — під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах. У побутовому значенні відео означає відеоматеріал, телесигнал або кінофільм, записаний на фізичному носії (відеокасеті, відеодиску тощо).

 • Мультимедійна презентація – презентація, в якій об’єднані різні види подання інформації.

 • Медіа-плеєр - програвач мультимедіа (медіа-плеєр, англ. Media player) —тип комп'ютерних програм, призначених для відтворення мультимедіа файлів. Більшість програмних мультимедіа програвачів підтримують значну кількість медіа-форматів, включаючи аудіо і відео файли. Деякі мультимедіа програвачі призначені для відтворення тільки аудіо або відео файлів і називаються, відповідно, програвачі аудіо (аудіоплеєри) і програвачі відео (відеоплеєри). Розробники таких програвачів прагнуть зробити їх якомога зручнішим для відтворення відповідних форматів

Мультимедіа може бути класифіковано як лінійне і нелінійне.


Як приклад лінійного і нелінійного способу подання інформації, можна розглядати таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо презентація була записана на плівку й показується аудиторії, то при цьому способі донесення інформації переглядали дану глядачі не мають можливості впливати на доповідача. У випадку ж живої презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і взаємодіяти з ним в інший спосіб, що дозволяє доповідачеві відходити від теми презентації, наприклад пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи спірні частини доповіді. Таким чином, жива презентація може бути представлена, як нелінійний (інтерактивний) спосіб подачі інформації.

Різні формати мультимедіа даних можливо використати для спрощення сприйняття інформації споживачем. Наприклад, надати інформацію не тільки в текстовому вигляді, але й проілюструвати її звуком або відеокліпом. Таким же чином сучасне мистецтво може представити повсякденні речі у новому вигляді.

Мультимедіа знаходить своє застосування в різних областях, включаючи рекламу, мистецтво, освіту, індустрію розваг, техніку, медицину, математику, бізнес, наукові дослідження тощо.

Суча́сне мисте́цтво (англ. Contemporary art) - необтяжене термінологічною точністю поняття, що може означати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або посилатись на сукупність мистецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині XX століття.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.На цьому уроці ми більш детально розглянемо звук та відео.Формати цифрового кодування й стиснення відео:

 • MPEG-1 означає групу стандартів на цифрове стиснення аудіо й відео, прийняту MPEG (Moving Picture Experts Group — Групою Експертів в області Відео).
  Стиснення відео - означає зменшення кількості даних цифрового відео. Базується на двох принципах: надлишок просторової інформації присутньої в кожному кадрі. надлишок часової інформації: переважна кількість кадрів подібні до попереднього та наступного.
  MPEG-1 відео використається у форматі Video CD.

 • H.261 — стандарт відеокодека організації ITU-T, затверджено в 1990 році. Цей стандарт було розроблено для передачі інформації по ISDN, де швидкості передачі даних кратні 64 кБіт/с.

 • MiniDV, miniDV (вимовляється мінідіві) — цифровий напівпрофесійний формат відео, створений за рахунок спрощення і, як наслідок, здешевлення професійного формату DV. Використовує так зване intraframe-стискання. Це означає, що кожен кадр стискається незалежно, і ніяк не пов'язаний з попереднім або наступним (на відміну, наприклад, від MPEG-компресії).

 • Theora — відеокодек, розроблений Фондом Xiph.Org як частина їхнього проекту «Ogg» (Метою цього проекту є інтеграція відеокодека On2 VP3, аудіокодека Vorbis та мультимедіа-контейнера Ogg у одне мультимедійне рішення, на зразок MPEG-4). Один із (достатньо відомих) вільних (інший вільний Xvid) кодеків. Аналог кодеків MPEG-4 (таких, наприклад, як H.264 і DivX), RealVideo, Windows Media Video та інших.

Для відтворення аудіо- та відео файлів використовують медіа-плеєри. Найвідомішими є:

 • Windows Media Player для операційної системи Microsoft Windows.
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.


 • Для ОС Unix/Linux

Amarok
Rhythmbox

та інші.


Скачати 47.41 Kb.

 • Словник термінів : Мультимедіа
 • Мультимедійний контейнер
 • Мультимедійні контейнери
 • В ідео
 • Мультимедійна презентація
 • Формати цифрового кодування й стиснення відео : MPEG-1
 • MiniDV , miniDV
 • Amarok Rhythmbox