Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок учні мають опанувати теоретичний матеріал, виконати вправи на комп’ютері

Скачати 1.39 Mb.

Урок учні мають опанувати теоретичний матеріал, виконати вправи на комп’ютері
Скачати 1.39 Mb.
Сторінка 1/7
Дата конвертації 07.06.2017
Розмір 1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Передмова

Чинна програма з інформатики (стандартний рівень) розрахована на 1 годину на тиждень. За урок учні мають опанувати теоретичний матеріал, виконати вправи на комп’ютері.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Під час практичних занять учні набувають певних навичок та умінь роботи на комп’ютері. Але для того, щоб ці навички були стійкими та надійними, потрібно значно більше часу. Тому вчитель пропонує учням індивідуальні завдання – “Домашні залікові роботи” (ДЗР). Якщо деякі учні не мають комп'ютерів (а таких одиниці), то вони мають змогу працювати в комп'ютерному класі в позаурочний час.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Термін виконання завдань залежить від кількості уроків, що відводяться на вивчення відповідної теми (3-7 тижнів).
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
В цей час учні можуть звернутися по допомогу та консультацію до вчителя інформатики.

Виконуючи ДЗР, учні: • закріплюють навички роботи в певному програмному середовищі;

 • дисциплінуються та підвищують рівень самопідготовки;

 • розвивають вміння працювати з додатковою літературою;

 • обмінюються досвідом і допомагають один одному;

 • вчаться оформлювати свої роботи;

 • розвивають творче мислення, з’являється зацікавленість предметом;

 • мають змогу взяти участь у конкурсі під час проведення предметного тижня, якщо їхні роботи визнані найкращими.

Завдання кожної ДЗР видаються учням на початку вивчення кожного розділу (наприклад, під час вивчення розділу “Системи обробки текстів. Текстовий редактор MS Word” , “Електронні таблиці.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
ЕТ MS Excel”, “ Системи управління базами даних.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
СУБД MS Access” та ін.). ДЗР виконують роль курсових робіт у ВНЗ, а також є формою контролю знань.

Учні швидко звикають до такого додаткового навантаження та значно краще запам’ятовують матеріал, який вивчають.Збірник містить варіанти ДЗР з різних тем шкільного курсу інформатики, критерії оцінювання робіт, контрольні питання, додатки зі зразками оформлення титульних сторінок та змісту роботи.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Ти́тул (від лат. titulus - напис, почесне звання) - почесне звання (наприклад, граф, герцог), спадкове або таке, що надається окремим особам (зазвичай дворянам) для підкреслення їх особливого, привілейованого становища.


Домашні залікові роботи (ДЗР) необхідні для поглиблення знань, умінь, навичок учнів під час роботи на ПК.

Домашня залікова робота

з теми «Системи обробки графічної інформації.

Графічний редактор Paint»
Завдання 1. Використовуючи запропоновані орнаментальні символи створіть писанки, що символізують багатий врожай, здоров’я та довголіття, народження дітей та ін. Використати щонайбільше інструментів та графічного редактора Paint.
Довголі́ття - тривалість життя вище середнього терміну. Тобто довголіття це «довге життя», це стосується життя що триває довше, ніж зазвичай очікують. Термін довголіття використовують в науках, які досліджують закономірності відтворення населення - демографія, геронтологія.
Орнаменталі́зм в літературі - це напрям який прийшов на зміну монументалізмові. Йому притаманні такі риси як: Мозаїчність композиції та багатотематичність творів, екскурси в минуле, ліричні відступи. Погляд на світ як на систему символів, тобто художня настанова, за якою довколишня дійсність є знаком чогось іншого, вищого, духовного.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.

Завдання2. Намалювати візерунок до рушника, використовуючи якнайбільше інструментів та функцій графічного редактора Paint. Заповнити створеним елементом орнаменту рушник.
Рушни́к в українській культурі (український традиційний рушник) - це прямокутний шмат лляного чи конопляного полотна, що має на кінцях, а часто і на всьому полі різноманітні вишиті або виткані композиції, які відображають світогляд та звичаї предків, несуть інформацію про добро, достаток, здоров'я.
На рушниках 19-го століття поширеним зображенням є двоголовий орел.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Завдання 3. Створіть у графічному редакторі малюнок на одну з вказаних тем згідно вашого варіанта.
варіанта

Тема завдання

1.

Весняний пейзаж

2.

Натюрморт (квіти, фрукти і т.д.)

3.

Листівка «З днем народження»

4.

Листівка до свята Великодня

5.

Листівка «Вітання ветеранам»

6.

Листівка до свята останнього дзвоника

7.

Плакат до дня (річниці) Перемоги

8.

Товарна етикетка

9.

Космічний пейзаж

10.

Комп’ютерна техніка майбутнього

11.

Ілюстрація до літературного твору

12.

Безпека на дорогахВимоги до оформлення роботи:

 • Наявність титульної сторінки;

 • Малюнки виконуються в графічному редакторі Paint і копіюються на сторінки текстового документа MS WORD;

 • Кожна сторінка роботи містить колонтитул із прізвищем та ім’ям автора, номером та варіантом завдання;
  Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.
  Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
  Прі́звище - частина власної назви особи, її повного імені. У більшості народів воно ідентифікує її родову приналежність, що передається від покоління до покоління і вказує на спорідненість, але існують і інші традиції прізвищ.


 • Кожний малюнок має підпис (наприклад, «Святкові писанки», «Весільний рушник» тощо);

Враховується:

 • Складність малюнків та якість їх виконання;

 • Використання інструментів ГР та його функцій;

 • Термін виконання.

Роботи подаються в надрукованому вигляді у папці з файлами.
Завдання 1. Використовуючи запропоновані орнаментальні символи створіть писанки, що символізують багатий врожай, здоров’я та довголіття, народження дітей та ін. Використати якнайбільше інструментів та функцій графічного редактора Paint.

Писанка  — символ Сонця;
Символізм (фр. symbolisme, з грец. симболон - знак, ознака, прикмета, символ) - літературно-мистецький напрям кінця ХІХ - початку XX ст., основоположники якого, базуючись на ідеалістичній філософії Шопенгауера, «теорії несвідомого» Едуарда Гартмана і поглядах Фрідріха Ніцше, проголосили основою мистецької творчості символ - таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, що її можливо розкрити, збагнути й відобразити тільки за допомогою мистецтва, зокрема музики й поезії. Зумовлена цією установою поетика символізму вирізнялася глибоким культом «слова, як такого» («світ слова»), великою увагою до музичності, формальних пошуків, ускладнених образів й асоціацій, нахилом до таємничості, а то й містичності, що виявлявся особливо у використанні натяків і недомовок, в уживанні великих літер у деяких словах для підкреслення їх особливого значення тощо.
життя, його безсмертя; любові і краси; весняного відродження; добра, щастя, радості.

У міфах багатьох народів світу саме яйце є світотворчим початком. У слов'ян-язичників, на думку С. Килимника, писанки існували вже за часів антів — наших прародичів /ІІІ — VIII ст. н. е./ і були символом сонячного культу. Птахи — це вісники весняного воскресіння, Сонця, а їх яєчка — емблема сонця — життя, народження.

«Яйце птаха взагалі, — писав С. Килимник, — це зародень життя, символ бога сонця; воно в давнину символізувало — добро, радість, щастя, любов, достаток, успіх, прихилення добрих сил, захист людини від лихих сил».

Дослідники вважають, що українська писанка має понад 100 символічних малюнків. Наприклад, кривулька знаменувала нитку життя, вічність сонячного руху. Кривулька або безконечник — це символ початку і кінця. Тригвер або триніг символізував, на думку одних, небо, землю і повітря, на думку інших — повітря, вогонь і воду, треті вважали його символом життя людини. Четверті трактували його як символ неба, землі і пекла. Символічне навантаження мала і кольорова гама писанки. Червоний колір символізовував радість життя, любов, жовтий — місяць і зорі, урожай;

Колірна гама, Палітра кольорів, Гамут (англ. Gamut) - ряд гармонійно взаємопов'язаних відтінків кольору в образотворчому й декоративному мистецтві.
Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630-760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.
зелений — багатство, буяння рослинного світу, його воскресіння; блакитний — чисте небо, здоров'я; бронзовий — матінку-землю; чорний з білим — пошану до померлих родичів, їхніх душ та ін.

На Київщині малюнок крупний, такий самий на Тернопільщині, Закарпатті. А на писанках Гуцульщини — дрібненький. Чому так — достеменно не знає ніхто.

Із запровадженням християнства змінюється поступово і символіка писанки. Вона стала символом радості і віри у Воскресіння Ісуса Христа як символу всепрощення.

Символіка - сукупність символів, які використовуються певною групою осіб, організацією, громадським чи політичним утворенням, державою тощо.
Христия́нство (від грец. Χριστός - «помазанник», «Месія») - один з напрямків єдинобожжя. Поряд з ісламом та буддизмом входить до числа 3-х світових релігій. Характерною особливістю християнства, яка відрізняє його від інших напрямків єдинобожжя, є віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства і людського суспільства і настанови в істині.
Терно́піль (з 1939 до 1944 року - Тарно́поль) - місто на Заході України, політико-адміністративний, економіко-діловий та культурний центр Тернопільської області. Один з трьох головних центрів історичного регіону Галичини.
Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.
Воскресі́ння Ісу́са Хри́ста - воскресіння Ісуса Христа з мертвих по трьох днях після смерті, центральна доктрина в Християнстві, яка протягом сторіч проповідувалась язичникам і є найважливішою подією (і святом, знаним як Пасха чи Великдень) християнського суспільства.
Для писанок були характерні такі орнаменти: решітки, віконця, клинці, вітрячки, кошики, грабельки, зірки, хрестики, павучки (символ працелюбства).Писанки використовували як символ кохання, даруючи їх юнці. У народній медицині ними «викачували» хвороби.
Грабельки (Erodium) - рід квіткових рослин родини Геранієві (Geraniaceae).
Народна, також традиційна медицина, або цілительство - набір знань з медицини, що виникли до сучасної медицини та продовжують розвиватися паралельно з нею як альтернативна медицина.
Свячені писанки закопували у землю (на високий врожай), клали у домовину, у ясла для худоби. Лушпиння із писанки кидали «на щастя» на дах оселі та ін. Цікаво, що писанкарство було притаманне лише тим етнічним групам, які стали називатися українцями.
Зразки


Завдання 2. Намалювати візерунок до рушника, використовуючи якнайбільше інструментів та функцій графічного редактора Paint.


На рушнику вишита доля українського народу: на ньому переплелися і радість, і біль, і щастя, і горе.
Пи́санка - яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску й барвників.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Рушник супроводжував людину все життя: від народження і до смерті.

Приходила людина в життя – зустрічали її рушником. Мати готувала ще до народження дитини рушник долі. Із ним ішли до церкви хрестити дитину. Виряджаючи сина в дорогу, мати завжди давала йому вишитий рушник. Той шматочок полотна, вишитий руками матері, оберігав людину від лиха, від нещастя, нагадував про тепло рідної домівки, кликав із далеких доріг до отчого порогу.

Після сватання дівчина вишивала рушник, на який мали ставати молодята, та рушник, яким під час укладання шлюбу зв’язували руки, як традиційно побажання того, щоб молодята жили в парі дружно і сім’я була міцною.
Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.
Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Шлюб (від слов'янського «слюб» - з'єднання з любов'ю) - історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком та жінкою, яка визначає їхні взаємні права та обов'язки, а також їхні права та обов'язки щодо дітей.
Саме по рушниках судили про працелюбність нареченої.
Наречена (ст.-слав. Нєвѣста - від не і відати, т. е. «Невідома», «незнайома») - дівчина чи жінка, що вступає в шлюб. Неофіційно дівчина вважається нареченою з моменту згоди на пропозицію руки і серця.
Не обходилося без рушника під час зведення нової хати. Не було жодньої домівки в Україні, де не палахкотіли б вишитими візерунками рушники.

Здавна зустрічають гостей хлібом-сіллю. А подають їх на рушникові.

Рушники – це не лише прикраси кожної оселі, а й обереги, на яких вишиті магічні знаки.

Рушники бувають:

 • Побутові, призначені для витирання рук та посуду;

 • Обрядові;

 • Настінно-декоративні.Варіант 1Символ калини символізував

український рід і народження

життя на землі.

Тому калину вишивали на

весільних рушниках.

Варіант 2При народженні дівчинки

мати готувала рушник долі,

на якому була вишита калина,

щоб донька була гарною,

як калина.
Варіант 3Для хлопчика на рушниках

долі мати вишивала

дубові листочки, щоб

син був сильнім і мужнім
Варіант 4Вишита гілочка винограду

символізує радість

і красу створення сім’ї.

Тому візерунок винограду –

це весільна символіка.
Варіант 5Таємницю життя приховує в собі квітка лілія. Рушником, прикрашеним ліліями, батьки нареченої благословляють молодих.Варіант 6Вірили,

що мак має чарівну

силу, яка захищає

від усякого зла.Варіант 7Пишні ружі

також рясно розквітали,

бо це – улюблені квіти українців.Варіант 8Троянда символізує

одвічну молодість жінки, її ніжність, красу, елегантність і водночас

неприступність
Варіант 9Птахи – символи

людської душі.

Півні, голуби, павичі

на рушниках символізують

шлюбну пару.

Контрольні питання з теми

Системи обробки графічної інформації.Графічний редактор Paint”


 1. Що таке комп’ютерна графіка?

 2. Які існують види комп’ютерної графіки?

 3. Де застосовується комп’ютерна графіка?

 4. З яких елементів складається графічна система комп’ютера?

 5. Які існують графічні периферійні пристрої?
  Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.


 6. Назвіть способи створення зображень на моніторі

 7. Що таке формат графічного файлу?

 8. Які існують растрові формати графічних файлів?

 9. Які існують векторні формати графічних файлів?

 10. Назвіть способи перетворення растрових форматів у векторні.

 11. Назвіть способи перетворення векторних форматів у растрові.

 12. Назвіть методи стискання графічних файлів.

 13. Як будуються зображення в растровій графіці?

 14. Які переваги мають растрові зображення?

 15. Які недоліки мають растрові зображення?

 16. Які переваги мають векторні зображення?

 17. Які недоліки мають векторні зображення?

 18. Де застосовується фрактальна графіка?

 19. Що таке програми-каталізатори растрових зображень?

 20. Що таке графічний редактор?

 21. Які ви знаєте растрові графічні редактори?
  Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
  Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
  Фракта́л (лат. fractus - подрібнений, дробовий) - нерегулярна, самоподібна структура. В широкому розумінні фрактал означає фігуру, малі частини якої в довільному збільшенні є подібними до неї самої. Термін фрактал увів 1975 року Бенуа Мандельброт.
  Ра́стровий графі́чний реда́ктор - спеціалізована програма для створення і обробки растрових зображень. Ці програмні продукти знайшли широке застосування в роботі художників-ілюстраторів, при підготовці зображень до друку або на фотопапері, публікації в інтернеті.


 22. Які ви знаєте векторні графічні редактори?

 23. Як запустити на виконання графічний редактор Paint?

 24. Які основні елементи містить вікно редактора Paint?

 25. Якими способами можна вибрати команду основного меню?

 26. Які команди основного меню впливають на вигляд вікна редактора Paint?

 27. Яким чином можна змінити розміри області малювання?

 28. Яка різниця у використанні команд збереження файла Сохранить і Сохранить как?

 29. Які типи файлів може відкривати, зберігати редактор Paint?

 30. Яке призначення мають кнопки панелі Просмотр?

 31. Які параметри можна встановити при друкуванні малюнків?

 32. Яке призначення мають основні інструменти малювання?

 33. Чим відрізняється малювання олівцем від малювання пензлем?

 34. Яким чином можна змінити колір обмеженої області малюнка?

 35. З якою метою при використанні інструментів використовують кла­вішу [Shift]?

 36. Яким чином вводиться текст у малюнок?

 37. Як можна виділити фрагмент малюнка?
  Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.


 38. Яке призначення мають основні команди редагування малюнка. Які з цих команд використовують тільки для виділеного фрагменту? Тільки для всього малюнка?

 39. Чим відрізняється команда очищення виділеного фрагменту від команди вилучення?

 40. Яким чином можна перемістити, скопіювати, виділити фрагмент?

 41. Як можна змінити масштаб малюнка? Які масштаби доступні корис­тувачу?

 42. Які можливості надають користувачу команди редагування Рису­нок/Повернуть і Рисунок/Растянуть/Наклонить. Виконайте практично ці команди.

 43. Як можна вибрати основний колір або колір фону з палітри?

 44. Вкажіть призначення основних команд редагування кольору.

 45. Які кнопки панелі інструментів використовують для редагування кольору?
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


 46. На які кольори замінюється командою Рисунок/Обратить цвета синій, червоний, зелений, блакитний, фіолетовий кольори?
  Фіоле́товий - колір з максимальною частотою, яку здатне сприймати людське око. (діапазон довжин хвиль 380–440 нанометрів).
  Для відповіді на це запитання побудуйте який-небудь малюнок, на якому є елементи з указа­ними кольорами, а потім виконайте команду Рисунок/Обратить цвета.
  Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.


 47. Яким чином можна змінити один з кольорів палітри? Виконайте практично таку зміну.

 48. Вкажіть призначення команд збереження і завантаження палітри.

  1   2   3   4   5   6   7


Скачати 1.39 Mb.

2021