Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок української літератури у 9 класі Тема уроку

Скачати 109.88 Kb.

Урок української літератури у 9 класі Тема уроку
Скачати 109.88 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір109.88 Kb.
ТипУрок
  1   2

Урок української літератури у 9 класі

Тема уроку: Т.Г.

Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Викриття конформізму й комплексу меншовартості значної частини української еліти
.

Конформí́зм (від пізньо лат. conformis - «подібний», «схожий») - морально-політичний термін, що означає пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючого стану речей, законів, норм, правил, безумовне схиляння перед авторитетами, ігнорування унікальності поглядів, інтересів, уподобань естетичних та інших смаків окремих людей і т. д.

Компле́кс меншова́ртості, також почуття́ меншова́ртості - прояв непристосованої структури особистості, що страждає від відчуття переваги оточуючих над нею. Комплекс виникає внаслідок помилок чи невдач і суттєво впливає на поведінку людини.


Мета: Допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору, усвідомити та з’ясувати історичні передумови його виникнення його моральні настанови, суть роздумів поета про причини тяжкого життя поневоленого народу;

розвивати вміння висловлювати власні судження з приводу прочитаного, проведення паралелей з реальним сучасним життям;

виховувати активну громадянську позицію, патріотизм, почуття поваги до людської гідності, велику повагу до Шевченка та його геніальної творчості.

Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.

Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.

Громадянська позиція Політична партія «Громадянська позиція» - українська політична партія.Головою Координаційної ради партії є Анатолій Гриценко. Зареєстрована Мін'юстом 24 березня 2005 року, номер свідоцтва № 116-п.п.


Тип уроку: бесіда з елементами дискусії.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.Теорія літератури: послання, композиція.
Епіграф.

Обнімітеся ж, брати мої,

Молю вас, благаю!

Т. Шевченко.
Хід уроку .
І. Організаційний момент . Емоційна готовність учнів до уроку.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.


Літературний диктант

1.Першим твором , написаним на Україні 1843 року, була поезія … («Розрита могила»).

2.Проти кого Шевченко спрямовує своє головне вістря сатири у поемі «Сон»? (проти Миколи І ,проти мілітаристської політики).

3.Який художній засіб використовує автор у наступному фрагменті :

Єдиного сина ,єдину дитину , Єдину надію ! в військо оддають! Бо його бач трохи!..

(Іронія)

4. За своїми жанровими ознаками «Кавказ» відносять то до поеми ,то до ліричного твору типу….

Сатира - гостра критика чогось, окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ у різних ділянках індивідуального, суспільного й політичного життя, суперечних із загальнообов'язковими принципами чи встановленими ідеалами.

Жанр (від фр. genre - «манера, різновид») у мистецтвознавстві - рід твору, що характеризується сукупністю формальних і змістовних особливостей. У кожній області художньої діяльності жанрова диференціація особлива залежно від специфіки виду мистецтва: такий жанровий ряд, як «побутовий жанр - портрет - пейзаж - натюрморт», властивий живопису і неможливий в музиці, літературі і кіномистецтві; так само «пісня - романс - кантата - ораторія» є ряд специфічно музичних жанрів. Однак існують загальні для всіх мистецтв жанрові диференціації, які лише по-своєму відбиваються в кожному виді.

Лі́рика (грец. lyrikós - лірний; твір, виконаний під акомпанемент ліри) - один із трьох, нарівні з епосом та драмою, родів художньої літератури та мистецтва, в якому у формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття.

(Медитації)

5. Твір «Кавказ» присвячений другу поета ….(Якову де Бальмену)

6. Який міфологічний герой згадується у творі «Кавказ»? (Прометей.)

7. До якого жанру відноситься твір Т.Шевченка «Великий льох»? (Поема-містерія.)

8.Композиція поеми «Великий льох» побудована за фольклорним принципом троїстості .

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Міфоло́гія або мітологія (грец. μυθολογία від μῦθος - переказ та λόγος - слово; виклад стародавніх сказань, переказів) - сукупність пов'язаних міфів певних людських спільнот. Архаїчні міфи здебільшого елементарні за змістом, позбавлені зв'язної фабули та не утворюють чітких міфологій.

Фолькло́р (англ. folk-lore, букв. - народна мудрість; народне знання), або усна наро́дна тво́рчість - художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.

Твір має три частини , у кожній з яких діють три персонажі. Назвіть їх . (Три душі-пташки ,три ворони ,три лірники.)

9. Яка історична подія згадується в епілозі поеми («Стоїть в селі Суботові») ? (Переяславська Рада.)

10.Запишіть пропущене слово із рядків

Слава! слава!

Хортам, і гончим, і псарям,

І нашим … …

Слава! (батюшкам-царям)

11.Яким розміром написані рядки поеми «Кавказ»?

Не нам на прю з тобою стати!

Не нам діла твої судить!

Нам тільки плакать, плакать, плакать…

(4-стопний ямб)
12. Назвіть найвагоміші твори періоду «Трьох літ»?

(Поеми «Сон», «Кавказ», «Єретик», «І мертвим, і живим,..» «Заповіт»).

  1   2


Скачати 109.88 Kb.

  • Тип уроку
  • Теорія літератури
  • Літературний диктант